Kategorija:

Veikla:

Tarnybos pavadinimas:

Veterinarinio patvirtinimo numeris:

Subjekto pavadinimas:

Subjekto kodas:

 
            

Eil.
Nr.
Vet. patvirtinimo
numeris
Patvirtinimo data Objekto ar subjekto
pavadinimas
Adresas Kontaktiniai duomenys Teritorinė VMVT Veikla Ūkio tipas Didžiausias pajėgumas Rizikos grupė /
Pastabos
1 LT 01-020 2010-01-18 Laimu?io Palionio firma Mechanizatori? g. 17, 67313 Kap?iamiestis, Kap?iamies?io sen., Lazdij? r. sav. tel. (8~318) 512 31, 8~682 49 384 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
2 LT 01-101 2010-01-25 Ovidijaus Bal?i?no I? Bir?tono sav., Jundeli?ki? k., LT-59450 tel. 8~686 46230 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
3 LT 01-18-001 2015-10-16 UAB ,,Cavallus? LT 68300 Marijampol?s sav., Sasnavos sen., Kazli?ki? k. tel. 8 698 48384 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Galvij? surinkimo centras
4 LT 01-201 2009-12-29 UAB ?Galvij? centras? ?ilut?s r., Gardamo sen., Kukuli?k?s k., LT-99415 tel. (8~441) 43 220, faks. (8~441) 44720 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
5 LT 01-39-001
Veikla sustabdyta
2013-05-17 UAB ,,Galvij? eksportas? Karalkr?slio g. 12, LT 70361 Karalkr?slis, Pajevonio sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8 612 34502 el.p. galviju.eksportas@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
6 LT 01-66-001
Veikla sustabdyta
2012-11-15 Kooperatin? bendrov? ,,Baltic Cattle? LT 38387 Panev??io r., Smilgi? sen., Perek?li? k. mob.: 8 698 25017 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Galvij? surinkimo centras
7 LT 01-66-002
Veikla sustabdyta
2013-06-07 UAB ,,Niksoft? LT 38361 Pan?ve?io r., Daukni?n? k. mob. 8 610 31909 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Galvij? surinkimo centras
8 LT 01-702 2010-06-09 UAB ?Bartynco? Dionizo Po?kos g. 14, 89416 ?emal?, ?erk?n?n? sen., Ma?eiki? r. sav. tel. (8 443) 42 624, faks. (8 443) 42 614, mob. 8 619 25540, el. p. direktorius@bartynco.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
9 LT 01-704
Veikla sustabdyta
2010-09-30 ??K ?Lietuvi?ka M?sa? Plung?s r., ?emai?i? Kalvarijos sen., ?arnel?s k., LT-990445 tel. 8~616 01800, faks. (8~448) 52015, el. p. lietuviskamesa@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
10 LT 01-72-001 2015-02-03 UAB ,,Raskafas? 0-0, LT 60457 Kybart?liai, Pagojuk? sen., Raseini? r. sav. tel. 8 67351478 el.p. raskafui@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? surinkimo centras
11 LT 01-91-001 2015-08-25 UAB ,,Bovarius? LT 80148 ?iauli? r., Vileiki? k. tel. 8 612 26974 el.p. info@bovarius.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Galvij? surinkimo centras
12 LT 03-39-001 2012-10-26 UAB ,,Gintarius? Vi?ty?io g. 13, 70349 Matlaukys, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob.8 685 83119 el.p. gintariuss@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? ir kiauli? surinkimo centras
13 LT 04-102 2005-03-21 UAB ,,Raskafas? LT 60-157, Raseini? r., Pagojuk? sen., Kybarteli? k. mob. 8 673 51478 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
14 LT 04-105 O. Bal?i?no I. ?. Prien? r. Bir?tono sav. Jundeli?ki? k., LT-59450, (GIS duomenys X-604939, Y-507656) tel. 8~686 462 30 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
15 LT 04-18-001 2015-10-16 UAB ,,Cavallus? LT 68300 Marijampol?s sav., Sasnavos sen., Kazli?ki? k. tel. 8 698 48384 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautojai galvijais (R)
16 LT 04-19-001 2012-05-21 Kooperatin? bendrov? ,,Baltic Cattle? LT 44213 Kaunas, Donelai?io g. 2 tel. 8 612 32688; 8 695 70002, el. pa?tas: alvydasp2000@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai galvijais (R)
17 LT 04-201 2005-05-03 UAB ,,Galvij? centras? LT 99415 ?ilut?s r., Gardamo sen., Kukuli?k?s k. tel. 8 441 43220 fax 8 441 44720 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
18 LT 04-302 UAB ?Gintarius? Matlaukio g. 13, LT 70349 Matlaukys, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8-685-83119, el.pa?tas: gintariuss@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
19 LT 04-303 2011-05-24 UAB ,,Suvalkijos ver?eliai? Liep? g. 10, LT-68104 Puskelniai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. tel., 8 657 83184, el.p juska_06@yahoo.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautojai galvijais (R)
20 LT 04-39-001 2013-05-17 UAB ,,Galvij? eksportas? Karalkr?slio g. 12, LT 70361 Karalkr?slis, Pajevonio sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8 612 34502 el.p. galviju.eksportas@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
21 LT 04-502 UAB ?Bovarius? ?iauli? r. ?iauli? kaimi?koji sen,Vileiki? k., LT-80007 tel. (8~41) 392 362 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautojai galvijais (R)
22 LT 04-903 2007-02-28 UAB ?Koredona? Vilniaus r., ?atrinink? sen., Juodalaukio k., LT-13133 tel. 8~659 996 08 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautojai galvijais (R)
23 LT 06-19-001 2015-07-16 UAB ,,IMLITEX? LT 46351 Kaunas, Europos pr. 124 tel. 8 685 49255 el.p.: egle@imlitex.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai kiaul?mis ir galvijais (R)
24 LT 06-19-002 2015-09-17 UAB ,,Imlitex Food? LT 46351 Kaunas, Europos pr. 124 tel. 8 685 49255 el.p.: egle@imlitex.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai kiaul?mis ir galvijais (R)
25 LT 06-19-003 2015-09-17 UAB ,,Imlitex Gr?dai? LT 46351 Kaunas, Europos pr. 124 tel. 8 685 49255 el.p.: egle@imlitex.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai kiaul?mis ir galvijais (R)
26 LT 06-401
Veikla sustabdyta
UAB ?Vesterna? Vilnius, Gelvon? g., 51-15, LT- 07136 (Veiklos vieta Panev??io r., Smilgi? sen., Perek?kli? k.) tel. (8~5) 262 99 03 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautojai kiaul?mis ir galvijais (R)
27 LT 07-005 UAB ?Raskafas? Raseini? r., Pagojuk? sen., Kybart?li? k. tel. 8~610 277 29 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
28 LT 07-015 2005-01-03 UAB ?Galvij? centras? ?ilut?s r., Gardomo sen ., Kukuli?k?s k., LT-99415 tel. (8~441) 432 20 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
29 LT 07-39-001 2013-09-09 UAB ,,Galvij? eksportas? Vilkavi?kio sen., Pajevonio sen., Karalkr?sliop k., Kalarkr?slio g. 12 mob. 8 612 34502 el.p. galviju.eksportas@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
30 LT 07-501 UAB ?Bovarius? Vileiki? k., ?iauli? kaimi?koji sen., ?iauli? r., LT-80007 tel. (8~41) 392 362 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
31 LT 07-508
Veikla sustabdyta
2010-08-26 UAB ?Tomeva? Kelm?s r., U?ventis, Kra?i?-17, LT-86345 (veiklos vykdymo vieta U?ven?io sen Kunigi?ki? k. LT-86341) tel. 8~620 22281 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
32 LT 07-72-001 2015-04-29 UAB ,,Raskafas? LT 60321 Raseini? r., Kalnuj? k. tel. 8 673 51478 el.p.: raskafui@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
33 LT 07-801
Veikla sustabdyta
Nijol?s Jasiuvian I.?. Mol?t? r., Inturk?s sen., Pagaluon?s k., LT-33242 tel/faks. 8~521 609 86 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos Sustabdyta veikla pagal pra?ym? ?sak. Nr. 43VV12 2016-03-03
34 LT 12-101 UAB ?Agrogenetika? Kauno r., Domeikavos sen., ?aki? k., E?ero g.3/Tvenkini? g. 1, LT-47413 tel/faks.: (8~37) 366 383, 8~612 509 59 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Buli? spermos laikymo centrai
35 LT 12-102 UAB ?Gameta? Kauno r., Babt? sen., Babtai, Alytaus g. 12, LT-54330 tel. 8~ 698 745 02 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Buli? spermos laikymo centrai
36 LT 12-103 Lietuvos -Vokietijos UAB ?Litgenas? Kaunas, Kalvarijos g. 128, LT-46403 tel. (8~37) 393253, faks. (8~37), el. p. adresas litgenas@litgenas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Buli? spermos laikymo centrai
37 LT 12-81-001 2014-12-31 UAB ,,ProGenus? LT 20123 Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Statik? k. tel. 8 686 58833 el.p.: info@progenus.lt Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Buli? spermos laikymo centrai
38 LT 13-01 2004-06-16 AB ,,Lietuvos veislininkyst?? ?iauli? r., Sutk?n? k. tel. (8~41) 589 071 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Buli? spermos surinkimo ir laikymo centrai
39 LT 13-102
Veikla sustabdyta
Lietuvos -Vokietijos UAB ?Litgenas? Kauno r., Domeikavos sen., ?aki? k., LT-47416 tel.: (8~37) 39 3253, faks., (8~37) 393 234, litgenas@litgenas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Buli? spermos surinkimo ir laikymo centrai
40 LT 14-501 UAB ?Genimpeksas? Radvili?kio r., Baisogala, Ber?? g. 12, LT- 82322 tel. 8~687 566 51, el. p. reprodukcija@lgi.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Buli? spermos ir galvij? embrion? laikymo centras
41 LT 19-002 Lietuvos ? Vokietijos UAB ?Litgenas? Kaunas, Kalvarijos g. 128, LT- 46403 (GIS duomenys X- 6085078, Y- 4682850) tel.: (8~37) 393 253, faks. (8~37) 393 234, e. pa?tas litgenas@litgenas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kuili? spermos surinkimo ir laikymo centrai
42 LT 19-01 AB Kiauli? veislininkyst? LT 82328 Radvili?kio r., Baisiogalos sen., Jadvimpolio k. 1 tel. 8 422 60512 el.p. vkvs@radvilis.omnitel.net Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kuili? spermos surinkimo ir laikymo centrai
43 LT 19-101 UAB ?Norsvin Lietuva? Kai?iadori? r., Rum?i?ki? sen., Bubli? k., LT- 56362 tel/faks.: (8~346) 580 88, el. p. norsvin@norsvin.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kuili? spermos surinkimo ir laikymo centrai
44 LT 19-301 2005-11-14 AB ?Lietuvos veislininkyst?? Marijampol?s skyrius Marijampol?s sav.,Traki?ki? k., LT-68115 tel. (8~343) 94111, faks. (8~343) 94110 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Kuili? spermos surinkimo ir laikymo centrai
45 LT 20-001 2012-04-24 UAB ,,Horsemarket? LT 92282 Klaip?dos r., Kretingal?s sen., Dargu?i? k. Tel. +370 46 300583, +370 699 29065, el. p. info@horsemarket.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Arkli? karantino punktas
46 LT 23-002 UAB ??ventjonis? ?iauli? r., Kurtuv?nai, ?vej? g. 6, tel/faks. (8~41) 370 135 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai. Atviras/open
47 LT 23-003 2004-09-14 UAB ??ilo-Pav??upis? Laik?i? k., ?auk?n? sen., Kelm?s r., LT- 86422 tel/faks. (8~427) 454 25 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s U?daras/closed
48 LT 23-004 UAB ?Kapli? ?uvys? K?daini? r., Kapli? k., tel.: (8~347) 402 25, faks. (8~347) 402 31 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s ?vairios tvenkinio ?uvys
49 LT 23-005 2004-10-15 UAB ?Karpis? Pu?yno g. 26, LT-69376 Bebruli?k?, Kazl? R?dos sen., Kazl? R?dos sav. tel. 8 615 35793, el. p. ruta.martysiene@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai u?daras/closed
50 LT 23-006 UAB ?Akvilegija? Vilniaus r., Kalveliai, ?vej? g., tel/faks. (8~5) 249 52 71 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras akvakult?ros objektas.
51 LT 23-007
Veikla sustabdyta
UAB ,,?am? rojus? LT 21406, Elektr?n? sav., Kietavi?ki? sen., Gil??io k., E?ero g. 3 tel. +370 652 05207, el.p. v.monginas@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed
52 LT 23-020 2005-03-24 UAB ?Daug? ?uvis? Alytaus r., Skabeiki? k., LT- 64134 tel. (8~315) 406 44 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai, karosai, lydekos, ?amai, er?ketai, up?takiai. Open (atvira).
53 LT 23-021 2011-10-24 ?kininkas Deividas Luko?evi?ius Nani?ki? g. 32, 65441 Senosios Nani?k?s, Valkinink? sen., Var?nos r. sav. mob. 8 676 55798, 8 605 21696 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Akvakult?ros objektas u?daras/closed.
54 LT 23-101 2005-08-30 UAB ?Raseini? ?uvininkyst?? Raseini? r., Kalnuj? sen., Gab?i? k., LT- 60192 tel.: (8~428) 703 76, faks. (8~428) 703 76 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s CLOSED
55 LT 23-102 AB ?I?lau?o ?uvis? Prien? r., I?lau?o sen., I?lau?o k., LT-59305, (GIS duomenys X-68808, Y-86000) tel/faks. 8~37 746 615, el. p. paislauzozuvis@one.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s open
56 LT 23-18-001 2015-04-01 ?kininkas Irmantas Zubavi?ius LT 68130 Marijampol?s r., Kumelioni? k., Hipodromo g. 15 Tel. 869674080 el.p. irmantas250@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Up?taki? auginimas u?daras(closed) akvakult?ros objektas
57 LT 23-201 2005-04-15 UAB ?Kintai? ?ilut?s r., Povil? k., LT- 99358 tel.: (8~441) 473 39, el. p. uab-kintai@silute.omnitel.net ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai Open
58 LT 23-203 2005-11-29 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ??M ?uvivaisos skyriaus Rusn?s poskyris ?ilut?s r., Rusn?s sen., ?y?krant?s k., ?ykrant?s g. 69, LT- 99344 tel/faks. (8~441) 585 05, el.pa?tas: jonasnemrus@takas.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Closed
59 LT 23-207 Kooperatin? bendrov? ?Tarptautinis akvakult?ros centras ?ilut?s r., Juknai?i? sen., Vy?i? k., (veiklos vieta Dz?k? 5, Dreverna, Klaip?dos r. LT-96240) tel. 8~656 01591 faks. (8-46) 476297 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
60 LT 23-208 Klaip?dos rajono Dargu?i? kaimo bendruomen? Klaip?dos r., Dargu?i? k., LT-92382 tel. 8~645 75953, (8~46) 30 1174 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
61 LT 23-401 Ar?no Juozo Zeleckio I.?. Roki?kio r., J??int? sen., Ptre?i?n? k., LT- 42256 tel. 8~698 474 04 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai
62 LT 23-402 UAB ??ivyli? ?uvys? Roki?kio r., J??int? sen., ?ivyli? k., LT-42260 tel. 8~565 096 86 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai
63 LT 23-404 Henrikas Viduolis Panev??ys, Saul?s al. 34, LT-37450 tel. 8~698 32 134 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s U?daras/closed
64 LT 23-41-004 Virginijus Monkevi?ius LT 14258 Vilniaus r., Rie??s sen., Jadvygi?ki? k. tel. 8 698 22009 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s U?daras akvakult?ros objektas.
65 LT 23-42-001 UAB ,,PALAT?JA? LT 21406 Elektr?n? sav., Kietavi?ki? sen., Gilu?io k., E?ero g. 3 tel. 8 652 05207 el.p.: v.monginas@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed
66 LT 23-43-001 2014-03-04 Liucijos Popovi? vandens gyv?n? laikymo ?mon? LT 32201 Zaras? r., Kimbarti?ki? k. mob. 8 615 83124 el.p. info@alpf.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s atviras/open
67 LT 23-43-002 2014-04-09 ?kininkas Tadas Va?kelis LT 32315 Zaras? r., Vaboli? k. mob. 8 676 02008 Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s vaivoryk?tiniai up?takiai u?daras/closed
68 LT 23-43-003 2014-05-20 Vilhelmas Kozlovskij LT 32201 Zaras? r., Kimbarti?ki? k., mob. 8 614 13915 Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s atviras/open
69 LT 23-52-001 UAB ,,jFish? LT 54317 Kauno r., U?lied?i? sen., Nauj?j? Muni?ki? k., Vingio g. 21 Mob. tel.:8 622 14432, el.p. jfishlt@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
70 LT 23-53-001 MB ,,Piscator? LT-58344 K?daini? r., Akadenmija, Parko g. 15 C tel. 8 685 45403 el.p.: kocetovos.ukis@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s afrikiniai ?amai
71 LT 23-55-001 Klaip?dos apskrities jaun?j? ?kinink? s?junga LT 92117 Klaip?dos r., Kretingal?s sen., Dargu?i? k. mob. 8 645 75953 fax 8 46 301174 el.p. kajusajunga@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
72 LT 23-55-003 Segejaus Ivanovo ?kis LT 96165 Klaip?dos r., M?ds?d?i? k. mob. 8 645 75953 el.p. farmersyong@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
73 LT 23-55-004 2015-12-22 UAB Tosola LT 96324 Klaip?dos r., Jakai, J?reivi? g. 8 mob. 8 620 43118 el.p. tomaszilinskas.lt@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s
74 LT 23-55-005 V. Stan?ai?io ?vejybos ?mon? LT 96240 Klaip?dos r., Dreverna, Pamario g. 8 mob. 8 616 18635 el.p. vytautas_stan@mail.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
75 LT 23-55-006 Kooperatin? bendrov? ,,?vejo rojus? LT 96240 Klaip?dos r., Dreverna, Uosio g. 5 mob. 8 686 626911 elp. viktorija.grimalyte@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
76 LT 23-55-009 MB ,,Manto ?uvys? LT 96105 Klaip?dos r., Garg?dai, Alyv? g. 28 tel. 8 652 00995 el.p.: mbmantozuvys@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed , afrikiniai ?amai
77 LT 23-56-001 UAB ,,Romo ?kis? LT 97290 Kretingos r., Gr??lauk?s k., Peld?i? g. 29 tel. 8 687 74679 el.p.: romastuska.tpi@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed (auginami afrikiniai ?amai)
78 LT 23-62-001 2015-07-09 UAB ,,?emel?? LT 33322, Mol?t? r., Skuduti?kio k., Ka?ton? g. 15 tel. 8 663 73893 el.p.: info@zubzemele.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Unguriai. U?dara sistema/CLOSED
79 LT 23-62-002 2015-07-09 ??B ,,Eko ?uvys? LT 33322 Mol?t? r., Skuduti?kio k., Ka?ton? g. 15 tel. 8 618 11905 el.p.: info@ekozuvis.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Unguriai. U?dara sistema/CLOSED
80 LT 23-69-002 MB ,,Auvyli ?uvis? LT 59429 Prien? r., Jiezno sen., Strazdi?ki? k., Pakaln?s g. 15 tel. 8 631 24486 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s afrikiniai ?amai closed
81 LT 23-701 2006-05-24 UAB ??emaitijos ?uvis? Tel?i? r., Gad?navo sen., Gedrim? k., LT- 88457 tel.: 8~686 059 20, info@zemaitijoszuvis.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras/open akvakult?ros objektas
82 LT 23-703 2009-09-25 ?kininkas A. ?inskis Tel?i? r., Vie?v?n? sen., Vabali? k., LT-88068 tel. 8~685 17 308 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras/open akvakult?ros objektas
83 LT 23-71-001 UAB ,,Baisogalos bioenergija? LT 82262 Radvili?kio r., Baisiogalos sen., Pakir?inio k., Stoties g. 19 tel. 8 422 65132 mob. 8 612 30231 el.p. info@biokatilas.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed
84 LT 23-77-001 ?kinink? Edita Barta?i?t? Taurag?s r. Paber?i? k. mob. 8 686 76087 el.p. 003784@one.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed
85 LT 23-77-003 ?kininkas Jonas Dungveckis LT 72106 Taurag?s r., Taraili? k. tel. 8 638 27013 el.p.: jonasdungveckis@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed(er?ket? auginimas var?ose)
86 LT 23-801 UAB ?Birvetos tvenkiniai? Ignalinos r., Did?iasalio sen., Navik? k., LT-30150 tel/faks. (8~386) 591 14, el. p. info@birvetostvenkiniai.lt Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai. Atviras/open akvakult?ros objektas
87 LT 23-802
Veikla sustabdyta
UAB ?Laukoja? Ignalinos r., Ignalinos sen., Strigaili?kio k., LT-30200 tel/faks. (8~386) 537 38 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s
88 LT 23-803 2005-01-04 UAB ?Vasaknos? Zaras? r., Vasakn? k., LT-3 2311 tel.: (8~385) 561 65, (8~385) 562 21el. p. vasaknos@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai atviras/open
89 LT 23-804 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ?em?s ?kio ministerijos Simno, Laukystos ir Rusn?s ?uvivaisos biuro ?eimenos ir Trak? Vok?s ?uvivaisos grup? (Ignalina) Strigaili?kio g. 4, 30200 Strigaili?kis, Ignalinos sen., Ignalinos r. sav. tel.: (8~386) 54120 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras/open akvakult?ros objektas.
90 LT 23-805 2006-11-15 UAB ?Armol?? Mol?t? r., Joni?kio sen., Arnioni? I k., LT - 33231, tel/faks.: (8~383) 421 44 , 8~687 10905, el.p. armole@pvm.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai. Atvira sistema/OPEN
91 LT 23-806 UAB ?Giedrup?? Utenos r., Daugaili? sen., Rukli? k., LT-28404 tel. 8~698 84084, el. p. info@giedrupe.lt; Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Afrikiniai ?amai, Objektas u?daras/closed.
92 LT 23-807
Veikla sustabdyta
2011-11-08 ?kininkas Danius Pumputis LT 33295 Mol?t? r. sav., Videni?ki? sen., Videni?ki? k. mob. tel. 8 655 55057, el. pastas: zvejysssss@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s lydekos, karpiai, karosai, ?amai, lynai. Atvira sistema/OPEN
93 LT 23-82-001 UAB ,,Geri produktai? LT 28404 Utenos r., Daugaili? sen., Rukli? k., Pae?er?s g. 9 tel.8~681 63585 el.p.: geri.produktai@merkio.lt; Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Objektas u?daras/closed.
94 LT 23-86-003 ?kininkas Valdemaras Stvolas LT 18128 ?ven?ioni? r., Cirkli?ki? sen., Papinigi? k. mob. 8 620 95801 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Open
95 LT 23-86-004 ?kininkas Darius Vaiciukevi?ius LT 18149 ?ven?ioni? r., Sari? sen., Daumyl? k. mob. 8 613- 73874 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Open
96 LT 23-86-005 Rimvydas Bankauskas LT 18209 ?ven?ion?liai, Mal?no g. 15 tel. 8 618 66850 el.p.: bankauskas.info@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Closed
97 LT 23-87-001 2013-04-22 UAB ,,?ydrutis? Viksv?s g. 1, 75382 Bilioniai, Bilioni? sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 698 24775, el.p. stasys.komanda@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras/open (karpiai)
98 LT 23-901 UAB ?al?inink? ?uvininkyst?s ?kis ?al?inink? r., Gervi?ki? sen., Triboni? k., LT-17127 tel. (8~5) 270 50 50, faks. (8~5) 270 50 70, salcininkuzuvis@sekme.lt ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai
99 LT 23-902 UAB ?Juodasis gandras? ?al?inink? r. Baltoji Vok?, Vilniaus g. 6 tel.: (8~380) 431 60, 8~687 947 67 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai
100 LT 23-903 2005-10-10 UAB ?Bart?uv?? Tvenkini? g. 1, 21332 Peli?nai, Pastr?vio sen., Elektr?n? sav. tel/faks. (8~346) 446 62 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Karpiai open
101 LT 23-904 UAB ?Auksinis ungurys? Mag?n? g. 1, LT-18157 Mag?nai, Mag?n? sen., ?ven?ioni? r. sav. tel. (8~387) 498 37 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Closed/ Veikla pristabdyta-persikelia ? Klaip?dos rajon?
102 LT 23-905 UAB ?Arvydai? Vilniaus r., Bezdoni? sen., Arvyd? k., LT-15200, (GIS duomenys X- 600220, Y- 6077395) tel. (8~5) 254 61 48, faks. (8~5) 254 61 38 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras akvakult?ros objektas.
103 LT 24-020 2006-02-14 UAB ?Hesona? Parko g. 49, LT-66441 Gr?tas, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. tel. (8~313) 525 07 Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
104 LT 24-101 Lietuvos zoologijos sodas Kaunas, Radvil?n? pl. 21, LT-50229 tel. (8~37) 332540 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
105 LT 24-13-001 Lietuvos mokini? neformaliojo ?vietimo centras Vilnius, D?iaugsmo g. 44 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
106 LT 24-19-001 Valentina Zobova LT 44287 Kaunas, Kurpi? g. 25-5 tel. 8 37 202773 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
107 LT 24-19-002 Vytauto Did?iojo Universitetas LT 46324 Kaunas, E. ?iliberto g. 6 tel. 8 673 22475 el.p.: eviciuviene@bs.vdu.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
108 LT 24-202 2005-03-30 Palangos miesto Botanikos parkas Palanga, Vytauto g. 15, LT- 00107 tel. (8~460) 492 70 el. p. botanikos parkas@takas.lt www.pgm.lt Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
109 LT 24-203 Lietuvos j?r? muziejus Klaip?da, Smiltyn?s g. 3 LT- 93100 tel.: (8~46) 490 740, faks. (8~46 ) 490 750, el. p. ljm@muziejus.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
110 LT 24-25-004 2014-07-02 UAB ,,Mapeta? LT 00126 Palanga, Mal?no g. 4 mob. 8 699 11822 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
111 LT 24-29-001 ?iauli? jaun?j? gamtinink? centras ?iauliai ?uvinink? g. 18, LT - 76249 tel. (8~41) 523 884, el. p. info@gamtininkucentras.mir.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
112 LT 24-55-001 ??B ,,Aglaura? LT 92282 Klaip?dos r., Kretingal?s sen., Karkl?s k. tel. 8 46 463033 mob. 8 620 38796 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
113 LT 24-55-002 Klaip?dos zoologijos sodas LT- 96173 Klaip?dos r., Daupar?-Kvietini? sen., Jonu?? k., tel. 8~687 10283, el. p. edvardas@zoosodas.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
114 LT 43-002
Veikla sustabdyta
AB Vievio pauk?tynas Elektr?n? sav.,Vievio sen., Ausieni?ki? k. tel.: (8~5) 282 77 44 faks. (8~5) 282 62 65 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis vidutin?
115 LT 43-009 AB Kai?iadori? pauk?tynas Kai?iadorys, Pauk?tinink? 15, (GIS duomenys) X- 6081107 Y- 526106) tel.: (8~346) 510 34, faks. (8~346) 523 10 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis vidutin?
116 LT 43-010 AB Vilniaus pauk?tynas Vilniaus r., Rudamina, LT-13251 tel.: (8~5) 268 73 50, (8~5) 268 73 31, faks. (8~5) 232 00 44 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Namini? pauk??i? perinimo ?kis vidutin?
117 LT 43-101 2005-03-21 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r., Rum?i?ki? sen., Dovainoni? k., LT- 56332, (X- 6083700 Y-5323400) tel.: (8~346) 46515, faks. (8~346) 693 80, el. p. info@visciukai.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis vidutin?
118 LT 43-102 Laimutis Ragulskis Kauno r., Vand?iogalos sen., Vigiu k., LT- 54396 tel. (8~37) 524 339, 8~611 462 07 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Namini? pauk??i? perinimo ?kis ma?a
119 LT 43-201 2005-03-07 Nastazijos Adomaitien?s ?kis ?ilut?s r., Kint? sen., Vent?s k., LT- 99361 tel. (8~441) 685 48, faks. (8~441) 68 0 27, 8~698 10 578 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis ma?a
120 LT 43-601
Veikla sustabdyta
Jonas Mencas Jurbarkas, Mituvos g. 13, LT-74206 tel.: (8~447 53 034), 8~686 359 62 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis ma?a
121 LT 43-602 Vito Prie?pilio I.? Jurbarkas, Vyd?no 62. tel.: (8~447) 541 05, 869 914 812 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis ma?a
122 LT 43-603 2011-04-05 Gintautas Raulinaitis Jurbarkas Daini? g. 10, LT-74210 tel. 8~614 88 668, el. p. gintautas.raulinaitis@ldb.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? perinimo ?kis ma?a
123 0 LT 44-301 Edvardas Gela?ius ?aki? r., Luk?i? sen., Liepalot? k., LT-71196 tel. 8~600 64900 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Maksimali dedekli? vi?t? talpa 800 vnt.
124 0LT 44-102 2005-07-21 Judita Ramonaitien? 7, 55344 ?ab?ni?kiai, Kulvos sen., Jonavos r. sav. tel. +370699816 74, el. p. manters@takas.lt Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 500 vnt. Rizikos grup? ma?a.
125 0LT 44-107 2011-10-12 Ar?nas ?evelis 14, 55430 Narauninki?kiai, Bukoni? sen., Jonavos r. sav. tel. +37069831284 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 5500 vnt. 2018-03-27, ?sakymo Nr. 28?V-46. Rizikos grup? vidutin?.
126 1LT 44-56-001 2013-05-13 Aldona Berta?ien? LT 97240 Kretingos r., Kurmai?i? k., Tvenkinio g. 20 tel.8-620-73321 el.p.: aldona.lucenko@zebra.lt Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Ma?a rizika. WGS 55.93336, 21.264068. Maksimalus vi?t? laikymo skai?ius 400 vnt.
127 1LT 44-81-001 2016-05-31 ?kininkas Gediminas Varevi?ius Ukmerg?s r., ?e?uoli? sen., Dvarnini? k. mob. 8 687 14703 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis ma?a Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 724.
128 2LT 44-019 2004-12-21 ??B ?Sparnai? * * 3LT 44-018, 3LT 44-802 Zaras? r, Zaras? sen, Liaudi?ki? k., LT - 32100 faks.: (8~385) 52 869, 8~ 612 46 367, el. p. pauk?tynas.zar@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis ma?a Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 6 po 8173 = 49038
129 2LT 44-106
Veikla sustabdyta
UAB ?Girel?s pauk?tynas? Kai?iadorys, Pauk?tinink?g g. 38, LT-56501 tel. (8~346) 517 31, faks (8~346) 518 01 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis
130 2LT 44-401
Veikla sustabdyta
?kininkas Algirdas Bielinis LT - 38163, Panev??io r., Raguvos sen., Kriti?io k. tel.: 8 698 10233 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis
131 2LT 44-801
Veikla sustabdyta
AB ,,Vievio pauk?tynas? LT 29255 Anyk??i? r. Kavarsko sen., Purveli? k. tel. (8~381) 551 32, faks. (8~381) 507 12 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis
132 2LT 44-902 2010-03-03 UAB ?Vievio pauk??iai" Pauk?tyno g. 9, 21365 Ausieni?k?s, Vievio sen., Elektr?n? sav. tel. (8~5) 28 2774, faks.(8~5) 28 26265 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Vidutin? rizikos grup?. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 21729 vnt.
133 3LT 44-75-002 2004-06-01 UAB Ylaki? pauk?tynas LT- 98347 Skuodo r., Ylaki? sen., Stripini? k., Spigino g. 3 tel/fax. (8 ~440) 57 160, mob. 8 699 96120, el.p. ylakiupaukstynas@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Rizikos grup?-vidutin?, did?iausias leistinas laikyti dedekli? vi?t? skai?ius-126138.
134 3LT 44-004 ??B ?Audrupio pauk?tynas? Roki?kio r., Koveli? k., LT-42275 tel/faks. (8~45) 86 52 48 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius- 107.305 vnt dedekli? vi?t?. Pauk?tynui nustatyta vidutin? rizika.
135 3LT 44-006 2004-07-16 ??B ?Mikoli?kio pauk?tynas? Pasvalio r., Pu?aloto sen., Mikoli?kio k., LT-39264 tel. (8~451) 46 804 Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis ma?a Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 43776
136 3LT 44-007 ??B Gink?n? pauk?tynas ?iauli? r. Gink?n? sen. Malav?n? k., LT- 81033 tel/ faks. (8~41) 58 91 15 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin?. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 128064
137 3LT 44-012 2004-07-30 UAB ?Vievio pauk??iai? * * 2LT44-902, 3LT 44-201 Pauk?tyno g. 9, 21365 Ausieni?k?s, Vievio sen., Elektr?n? sav. tel. (8~ 5) 28 27 744, faks. (8~ 5) 28 26 265 , 8~652 12 122 el. p. vpaukst@post.omnitel.net Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Vidutin? rizikos grup?. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 621912 vnt.
138 3LT 44-016 UAB ?Zuj? pauk?tynas? * * 3LT 44-017 Ukmerg?s r., Vidi?ki? sen., Zuj? k., tel. (8~340) 65 031, 8~ 685 18 644 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius114 768.
139 3LT 44-017 UAB ?Zuj? pauk?tynas? Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Leonpolio k., LT- 20123 tel. (8~340) 40 132 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 201 120.
140 3LT 44-018 2004-12-21 ??B ?Sparnai? Zaras? r., Zaras? sen., Liaudi?ki? k., LT-32100 faks.: (8~385) 52, 869(8 612) 46 367, el. p. pauk?tynas.zar@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 12800
141 3LT 44-106 UAB ?Girel?s pauk?tynas? * * 3LT 44-106 Kai?iadori? r., Kai?iadorys, Pauk?tinink? g. 38, LT-56501 tel. (8~346) 517 31, faks (8~346) 518 01 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 300440 vnt.
142 3LT 44-201 2015-09-16 UAB ?Vilky?i? m?sa? LT-99369 ?ilut?s r., Saug? sen., Sakut?li? k., ?olyno g. 24 tel. (8~441) 44 604, faks. (8~441) 44 604, el. p.: ovidijus.pilkis@vici.eu; ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidut? rizika Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 206208
143 3LT 44-703 2019-09-25 LIT EGG, UAB Vyturio g. 2, 90100 Kau??nai, Nausod?io sen., Plung?s r. sav. tel. +370 687 40691 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Ma?a. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 665 512
144 3LT 44-802 2010-10-14 ?em?s ?kio bendrov? ?Sparnai? 1, LT-32290 Barauka, Zaras? sen., Zaras? r. sav. tel. (8~385) 528 69, faks. (8~385) 528 69, el. p. paukstynas.zar@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis ma?a Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 35280
145 3LT 44-88-203 2015-10-27 UAB ,,Vilky?i? pauk?tynas? LT 99369 ?ilut?s r., Saug? sen., Sakut?li? k., ?olyno g. 24 tel. (8~441) 44 604, faks. (8~441) 44 604, el. p.: ovidijus.pilkis@vici.eu; ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? rizika Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 107208
146 LT 45-901 ?kininkas Aleksandras Skliar Barki?ki? k. 5, Rudaminos sen., Vilniaus r. LT- 14104 tel.: 8~652 980 98, faks.(8~5) 216 31 41, el. p. straus@takas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Ratitae genties pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
147 LT 46-002 2004-09-08 AB Kai?iadori? pauk?tynas Kai?iadorys, Pauk?tinink? 15, (GIS duomenys X- 6081107 Y- 526106) tel.: (8~346) 510 34, faks. (8~346) 523 10 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vi??iukai
148 LT 46-003 AB Vilniaus pauk?tynas Vilniaus r., Rudamina , LT-1 3251 tel.: (8~5) 268 73 50, faks. (8~5) 232 00 44 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
149 LT 46-005 2004-11-29 UAB "Domantoni? pauk?tynas" LT 64104 Alytaus r., Alov?s sen., Mui?el?n? k. +370 315 42433, mob.: 8687 51463 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai broileriai
150 LT 46-021 ?kininkas Gintas Cimakauskas Lazdij? r., Ku?i?n? sen., Ku?i?n? k., LT- 67371 tel.: (8~318) 412 92 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
151 LT 46-023 2005-11-07 Audron?s Jagminien?s ?kis Valkos g. 2, 65230 Vydeniai, Vydeni? sen., Var?nos r. sav. tel.: 8~616 534 33, 8~686 675 56 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis
152 LT 46-024 2006-03-17 AB Vilniaus pauk?tyno Butrimoni? padalinys Alytaus r., Butrimoni? sen., Gri?koni? k., LT- 64430 tel.: (8~5) 268 73 50, 232 00 44 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai broileriai
153 LT 46-029 2016-08-19 UAB "Krik?toni? pauk?tynas" LT-67252, Lazdij? r., Norag?li? sen., Krik?toni? k. tel.: 8~616 534 33, 8~686 675 56 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
154 LT 46-101 2005-03-21 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Rusoni? g. 17, LT-56332 Dovainonys, Rum?i?ki? sen., Kai?iadori? r. sav. tel.: (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80, el. p. info@visciukai.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vi??iukai
155 LT 46-102 2005-04-14 S. Petkevi?iaus I.?. ?Petkus? LT 56337 Kai?iadori? r., Rum?i?k?s, Vajaki?ki? g.10 tel.: 8~698 783 52, faks. (8~346) 671 01, el. p. pspetkus@takas.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai
156 LT 46-103 2005-04-14 S. Petkevi?iaus I.? ?Petkus Kai?iadori? sen., ?ie?mari? sen., Tryli?ki? k., (GIS duomenys X- 60758910, Y- 529110) tel.: 8~698 783 52, faks. (8~346) 671 016 el. p. pspetkus@takas.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
157 LT 46-104 2005-04-14 S. Petkevi?iaus I.? ?Petkus Kai?iadori? r., Palomen?s sen., Nepr?k?tos k., (GIS duomenys) X- 6093031, Y- 531597) tel. 8~698 783 52, faks. (8~346) 671 016 el. p. pspetkus@takas.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vidutin?
158 LT 46-106 ?kininkas Giedrius Baranauskas Prien? r., Bir?tono sav., Kernuvi? k., LT-59219, (GIS duomenys X- 50166, Y- 604945) tel.: (8~319) 519 18, 8~687 721 86 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
159 LT 46-107 2006-03-02 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r., Kruonio sen., Lapainios k., LT-56303 tel.: 8~346 465 15, faks. 8~346 693 80, el. p. info@visciukai.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
160 LT 46-111 2006-06-12 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r., ??sli? sen., Prozari?ki? k., LT- 56401(GIS duomenys X- 6086000, Y- 537200) tel.: (8~346) 46 515, faks. (8~346) 69 380 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
161 LT 46-113 2006-08-30 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r. ?ie?mari? sen., Kairi?ki? k., LT- 56264, (GIS duomenys X- 6069300, Y- 523200) tel.: (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
162 LT 46-114 2006-08-30 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r. Kruonio sen., Mork?n? k., LT- 56313, (GIS duomenys X- 6073, Y- 520) tel. (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
163 LT 46-115 2006-09-21 Vytautas Rim?a Kai?iadori? r., Rum?i?ki? sen., Pamierio k., LT- 56356, GIS duomenys (X-6083369, Y-517108) tel. 8~699 845 97 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
164 LT 46-116 Algirdas Pronckus Prien? r., Stakli?ki? sen., Lelioni? k., LT-59368, (GIS duomenys X-6048414, Y-522961) tel. 8~686 796 59 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
165 LT 46-117 2013-11-11 UAB ?Rum?i?ki? pauk?tynas? Kai?iadorys, Pauk?tinink? g. 38, LT-56501 tel.: (8~ 346) 517 39, faks. (8~ 346) 518 01, el. p. komercija@girele.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
166 LT 46-119 2007-02-26 S. Petkevi?iaus ?mon? ?Petkus? LT- 56337 Kai?iadori? r.,Kai?iadori? sen., Bartai?i? k. tel.: 8~698 783 52, faks (8~346) 670 16 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
167 LT 46-120 Valdas Mazuronis Prien? r., Jiezno sen., Jiezno kolonij? k., LT-59421 tel.: 8~686 690 64 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
168 LT 46-121 2007-10-09 UAB ?Rum?i?ki? pauk?tynas? Kai?iadori? r., Papar?i? sen., Papar?i? k., LT-56313 tel.: (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
169 LT 46-122 2008-12-14 ?kininkas Giedrius Baranauskas 10, 55102 Mantromi?kiai, Upnink? sen., Jonavos r. sav. tel. +37068772186 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Talpa-45787 vnt. Rizikos grup? vidutin?.
170 LT 46-123 2008-02-04 I? ,,Rasarta? Kai?iadori? r., Kruonio sen., Migoni? k., LT-56291 tel. 8~698 05 642 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
171 LT 46-125 2008-10-13 ?kininkas Ritutis Tamo?i?nas Kai?iadori? r., ?ie?mari? sen., Juknoni? k., LT-56263 tel. 8~618 75358 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai.
172 LT 46-18-005 2013-07-03 ?kininko Irmanto Grigo ?kis PKF-1 LT 68127 Marijampol?s k., Kukt? k. tel. 8 343 97722 el.p. irmantas@kalakutufermos.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika -vidutin?, penim? kalakut? nuo 6 sav. iki 21 sav. am?iaus auginimas Penim? kalakut? fermoje Nr.1(PKF-1) kukt? k. Marijampol?s sen. Marijampol?s sav.
173 LT 46-18-006 2012-04-26 ?kininko Irmanto Grigo ?kis PKF-2 LT- 69491 Marijampol?s sav., Marijampol?s sen., Kukt? k., tel.: 8 343 977 22 el.p. irmantas@kakalutufermos.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika -vidutin?, penim? kalakut? nuo 6 sav. iki 21 sav. am?iaus auginimas Penim? kalakut? fermoje Nr.2(PKF-2) Kukt? k. Marijampol?s sen. Marijampol?s sav.
174 LT 46-201 2005-04-22 Vlado Baltuonio ?kis Pauk??i? g. 9, 97343 Kalni?kiai, Kartenos sen., Kretingos r. sav. tel. 8~698 236 79, faks. (8~445) 788 22, el. p. kalakutai@kretinga.omnitel.net Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika vidutin?/kalakutai. WGS 55.891161, 21.566887 ir 55.877858, 21.565668
175 LT 46-203 2005-12-28 Nastazijos Adomaitien?s ?kis ?ilut?s r., Kint? sen., Vent?s kaimas, LT- 99050 tel. (8~441) 685 48 faks. (8~441) 680 27, 8~698 10 578 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?, antys
176 LT 46-205 2011-09-01 AB ?Kai?iadori? pauk?tynas? ?ilut?s sav., Juknai?i? sen., Leitgiri? k. tel.: 8-346 51034 fax.: 8-346 52310 El p.: pastas@kaispauk.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?, vi??iukai
177 LT 46-401 2005-10-21 ??K Mikoli?kio pauk?tynas Pasvalio r., Pu?aloto sen., Mikoli?kio k., LT-39264 tel. (8~451) 468 04, el. p. mikolis@freemail.lt Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
178 LT 46-403 Rolando Ki?kio ?kis Panev??io r., Naujamies?io sen., Mickiem?s k., LT - 38335 tel. 8~687 583 08 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
179 LT 46-406 UAB ?Lietbro? Panev??io r., Vel?io k., LT-38007 tel. 8~617 877 63 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
180 LT 46-407
Veikla sustabdyta
Algirdo Bielinio ?kis Panev??io r., Raguvos r., Kriti?io k. LT-38163 tel. 8~698 10 233 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis
181 LT 46-408 2012-06-05 Jolanta Mazuronien? Panev??io r., Vel?io k., tel. 8 670 01645 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
182 LT 46-47-001 2015-07-30 Kooperatin? bendrov? ,,Alsi? pauk?tynas? ?altinio g. 34, 84389 Alsiai, Skaistgirio sen., Joni?kio r. sav. tel. 8 682 33922 el.p.: jolita.grybiene@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iuk? broileri? auginimas
183 LT 46-49-001 2014-05-16 Linas Zabulionio ?kis LT 50331 Kai?iadori? r., Rusoni? k. Piev? g. 17 8 673 77788, el. p. linelis666@yahoo.co.uk Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai
184 LT 46-501 2005-12-12 UAB ?Jondara? ?iauli? r., Kur??n? kaimi?koji seni?nija., Micai?i? k., LT- 81214 tel. 8~686 252 70, micaiciupauksytas@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis rizika - vidutin? patvirtina - broileri? auginimui
185 LT 46-504 2015-08-19 Kristinos Liaudinskien?s ?kis ?iauli? r., Ku?i? sen., Amali? k., ?alioji g. 2, LT-80263 tel. 8 652 48020 el.p.: ostoberta@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin? patvirtinta - m?sini? kalakut? auginiui
186 LT 46-55-001 2013-12-06 Vytauto Glio?erio ?kis LT 96174 Klaip?dos r., Daupar?-Kvietini? sen., Grib?ini? k. mob. 8 679 83705 el.p. gliozeris.vytautas@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
187 LT 46-601 2005-12-14 ?kininkas Linas Jon?a Taurag?s r., Skaudvil?s sen., Leli?k?s km., LT- 43413 tel.: 8~618 170 48, (8~446) 454 84 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?/vi??iukai
188 LT 46-62-001 2013-12-13 UAB ,,Agvika? LT 33240 Mol?t? r., Inturk?s sen., Antagaluon?s k. mob. 8 686 67556, 8 614 83781 el.p. uabagvika@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
189 LT 46-66-001 2013-03-28 Remigijaus Mazuronio ?kis Panev??io r., Vel?io sen., Vel?io k. mob. 8 682 11977 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
190 LT 46-71-001 2013-07-08 ?kininkas Vilandas Bugenis LT 82218, Radvili?kio r., ?eduvos sen., Kurkli? k., Pae?eri? g. 23 mob. 8 686 28765 el.p. vilandas7@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?/vi??iukai
191 LT 46-801 ?kininkas Vladislovas Tamo?i?nas Anyk??i? r., Debeiki? sen., Leli?n? k., LT- 29362 tel. 8~687 782 74 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
192 LT 46-901 2010-05-03 UAB ?Agvika? ?irvint? r. ?iobi?kio sen., ?iobi?kio k., LT-19020 tel.: (8~382) 390 48, faks. (8~382) 390 48 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?. Vi?t? broileriai
193 LT 46-903 2005-08-10 ??K Mykoli?kio pauk?tynas, Puori? ferma ?irvint? r., ?irvint? sen., Puori? k., LT-19131 tel./faks.: (8~451) 468 04, 8~698 317 30, el. p. mikolis@freemail.lt ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?. Vi?t? broileriai
194 LT 46-905 2007-06-19 AB ?Zelv?? Elektr?n? sav., Vievio sen., Dau?iuli?ki? k., LT-21346 tel/faks. (8~528) 26 546, 8~699 13130, el. p. alma@zelve.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
195 LT 46-906 2007-07-03 ?kininko Leono Rutkausko kalakut? auginimo ?kis ?irvint? r., ?irvint? sen., Motiej?n? k. LT-19128 tel. (8~382) 41 712, 8~652 94368 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Ma?a. Vi??iukai broileriai, m?siniai kalakutai
196 LT 46-907 2007-10-18 UAB Alesnink? pauk?tynas Elektr?n? sav., Vievio sen., Dau?iuli?ki? k., LT-21346 tel/faks. (8~5) 2826 546, 8~682 23128, el. p. remkras@takas.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
197 LT 46-908 ?kininkas Andrej Tunkevi? Vilniaus r., sav. Medinink? sen., Padvarioni? k., LT-13192 tel. 8~652 77 855 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
198 LT 47-005
Veikla sustabdyta
AB Kai?iadori? pauk?tynas Pauk?tinink? g. 16, LT56110 Kai?iadorys, Kai?iadori? miesto sen., Kai?iadori? r. sav. tel.: (8~346) 510 34, faks. (8~346) 523 10 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
199 LT 47-006 AB Vilniaus pauk?tynas Vilniaus r., Rudamina, LT-13251 tel.: (8~5) 268 73 50, faks. (8~5) 232 00 44 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
200 LT 47-007 UAB Antalg?s pauk?tynas Utenos r., Leli?n? sen., Antalg?s k., LT- 28101 tel/faks. (8~389) 377 91 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
201 LT 47-008 UAB Antalg?s pauk?tynas Utenos r., Leli?n? sen., Avi?ieni? k., LT- 28101 tel/faks. (8~389) 377 91 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Namini? pauk??i? veisimo ?kis ma?a
202 LT 47-009 UAB Antalg?s pauk?tynas Mol?t? r. , Luokesos sen., Gojaus k., LT-33165 tel/faks. (8~389) 377 91 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
203 LT 47-103 AB ?Kai?iadori? pauk?tynas? Kai?iadori? r., ?asli? sen., Pajauti?ki? k., LT-56424 tel. (8~346) 511 08, faks. (8~346) 52310, sekretore@kaispauk.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
204 LT 47-49-001 2013-10-01 AB Vilniaus pauk?tynas Kai?iadori? r., Vilki?ki? k. tel. 8 5 2687331 fax. 8 5 232044 el.p.: vilniaus.paukstynas@kggroup.eu Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis ma?a
205 LT 47-62-001 2013-02-11 UAB ,,Antalg?s pauk?tynas? LT 33043 Mol?t? r., Sugin?i? sen., Galini?ki? k. mob. 8 686 828170 fax 8 389 37791 el.p. antalgespaukstynas@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
206 LT 47-801 UAB Antalg?s pauk?tynas Anyk??i? r., Skiemoni? sen., Pa?ili? k., LT - 29220 tel.: (8~389) 377 91, faks. (8~389) 377 91 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
207 LT 47-803 UAB Antalg?s pauk?tynas Mol?t? r., Sugin?i? sen., Sidabrini? k., LT-33046 tel/faks (8~389) 377 91, 8~686 828 17 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis vidutin?
208 LT 48-102 UAB ?Nuaras? Kauno r., Ringaud? sen., Ringaud? k., LT-53331 tel. (8~37) 332 333, faks. (8~37) 324 545, el. p. a. jurgita@animal Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
209 LT 48-52-001 2015-09-29 UAB ,,Keturkoj? sapnas? LT 54352 Kauno r., Domeikava, Auk??i? g. 9 Mob. tel.:8 612 87099; el. pa?tas: avakiemod@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
210 LT 48-81-001 2016-03-30 "?un? kaimas" LT 20238 Ukmerg?s r., Pivonijos sen., Parijos II vs. 860869282 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R) ?un? vie?butis
211 LT 48-91-001 UAB ,,Baltic gold? LT 76001 ?iauli? r., ?aliukai, Ilgoji g. 24 a tel. 8 673 52244 el.p.: uodeginciu@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
212 LT 49-301
Veikla sustabdyta
Biruta Kutkien? ?aki? r., Kiduli? sen., Karali?ki? k., LT- 71406 tel. 8~686 34 101 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais, kiaul?mis, avimis ir o?komis (R)
213 LT 49-901 2007-01-26 UAB 'A ir M" Trak? r., Auk?tadvaris , Skreb?s g. 10, LT- 21254 tel. 8~686 279 27, el. p. k.lemezis@post.skynet.lt Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais, kiaul?mis, avimis ir o?komis (R)
214 LT 49-905 Vladislovo Bajor?no I.?. ?al?inink? r., Ja?i?n? sen., Buik? k., LT-17245 tel/faks. (8~380) 469 12, 8~610 32 448 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais, kiaul?mis, avimis ir o?komis (R)
215 LT 50-007 Laimu?io Palionio firma Mechanizatori? g. 17, 67313 Kap?iamiestis, Kap?iamies?io sen., Lazdij? r. sav. tel.: 8~682 493 84, (8~318) 51231 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Valst.Nr.BZR 591- galvijai,avys, kiaul?s pauk??iai; UJ 297- galvijai, kiaul?s; BU 116- galvijai, avys, pauk??iai; ECV 533- galvijai, avys, kiaul?s, pauk??iai; JHV 835- galvijai, avys, ;JTF 475 galvijai; KEK 183 galvijai, avys, pauk??iai;LFE 343 Galvijai, avys, kiaul?s, pauk??iai;
216 LT 50-102 2012-07-05 UAB Rum?i?ki? pauk?tynas Kai?iadori? r., Rum?i?ki? sen., Dovainoni? k., tel. (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80, el. p. info@visciukai.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) AEE 784 pauk??iai
217 LT 50-104 2017-11-08 UAB ?Raseini? ?uvininkyst?? Raseini? r.,Raseini? sen., Gap?i? k., LT-60192 tel. 8~428 70376 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
218 LT 50-112 2008-05-13 UAB "Vedautos autotransportas" Ukmerg?s g. 19, 55101 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel./fax+37034977100, +370349771 09 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) EJB 310,arkliai. Rizikos grup? labai ma?a.
219 LT 50-113 2018-06-18 Skud?i?n? ?em?s ?kio bendrov? Raseini? r. Pagojuk? sen., Bogu?i? k., LT-60456 tel. 8~6 898 29357 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
220 LT 50-114 UAB ?Tera animalis? Dievogalos g. 20, 53428 Dievogala, Zapy?kio sen., Kauno r. sav. tel. 8~700 55 005 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Gyv?nai augintiniai, pauk??iai, grau?ikai FZO 577 GFO 778 HOO 558
221 LT 50-116 Lietuvos Zoologijos sodas LT-50229 Kaunas Radvil?n? pl., 21, tel. 8~37 332 540 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Laukiniai gyv?nai EDG 517 CH 111
222 LT 50-117
Veikla sustabdyta
Arvydas Karpis LT 58209 K?daini? r., Maleikoni? k. tel. 8 611 21763 el.p. vasaris4@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transportas GAU569 va?amos audin?s
223 LT 50-118 UAB ,,Farmers? LT 58222 Kaunas, S. Banai?io g. 5 mob 8 684 74071 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) transportas GCC139 ve?amos audin?s
224 LT 50-15-001 2015-02-12 UAB ,,Hesona? Parko g. 49, LT - 66441 Gr?tas, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. tel. 8 313 52507 fax. 8 313 47451 el.p.: irena@grutoparkas.lt Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Leid?iama ve?ti smulkius laukinius ir naminius ?kinius gyv?nus bei pauk??ius.
225 LT 50-41-001 2013-08-08 Aleksandr Skliar LT 14104 Vilniaus r., Rudaminos sen., Barki?ki? k. mob. 8 652 98098 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a tik gyvus stru?ius Nr. JEL 312
226 LT 50-41-002 2014-05-12 Tomas Ru?inskas LT 13247 Vilniaus r., Rudamina, Tylioji g. 6 tel. 8 5 230360 el.p. arkliavagis@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a tik arklius Nr.FNA 034
227 LT 50-41-003 2015-05-28 UAB ,,Balticum Animalis Onerariis? LT 06307 Vilnius, L. Giros g. 123-6 tel. 8 655 29266 el.p.: bk@ktl-as.dk Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a: Galvijus, Kiaules , Ver?elius Nr.GE 988
228 LT 50-42-001 2014-12-30 ??B ,,VG Ausieni?k?s? LT 21365 Elektr?n? sav., Vievio sen., Ausieni?ki? g. Pauk?tyno g. 9 tel. 8 611 34176 el.p. robertas.jarmalavicius@vici.eu Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Rizikos grup? - padidinta. Transporto priemon?s: GA010, FV863, MH646,GS285, GT659 - pauk??iams.
229 LT 50-42-002 2015-05-21 UAB Transfriga LT 21366 Elektr?n? sav., Vievis, Jaunyst?s g. 1 tel. 8 699 48020 el.p.: uabtransfriga@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Rizikos grup? - padidinta. Transporto priemon?s: ED407, ED408, GN797, GS633 Gyv?n? r??ims: galvijams, avims, o?koms, kiaul?ms, laukiniams gyv?nams.
230 LT 50-49-001 2013-12-16 UAB ,,Juodoji audin?? LT 56104 Kai?iadori? r., Kalni?ki? k. mob. 8 615 82871 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) BM 222 kailiniai ?v?reliai
231 LT 50-49-002 2014-07-14 ?uvivaisos tarnybos prie ??M ?uvivaisos skyriaus Laukystos poskyris LT 56408 Kai?iadori? r., ??sli? sen., Man?i?n? k. tel. 8 346 50337 el.p. laukysta@zuv.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) AOE 380 ?uvys GAL 504 ?uvys HMU 167 ?uvys JJG 910 ?uvys JJG 921 ?uvys
232 LT 50-501 2005-09-29 UAB ?Asektas? ?iauliai, Vilniaus g. 72, LT-77155 tel. (8~41) 520 260 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) US 812, HBT 363, KSV 734 visos arkliai (?irgai)
233 LT 50-506 UAB ?IDAVANG? Pakruojo r., Linkuvos sen.,Veselki?ki? k., LT- 83450 tel.: 8~685 157 03, faks. (8~421) 643 69, el.p. VSD@saerimner.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) DS 338, AM 418, BK 743, BJ 993, EU 466, EU 467 Ve?ami gyv?nai-kiaul?s
234 LT 50-507 2006-12-08 Sigito Petrai?io ?kis Joni?kio r., Joni?kio sen., Zini?n? k., LT-84164 tel.: 8~698 777 91, faks. (8~426) 512 30 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) BOCMANN TOP MASTER RS 048, Nr. LT 47-T-25, i?duota 2017-06-07, galioja 2022-06-06; MERCEDES BENZ 814 GSV581, Nr. LT 47-I-18, i?duota 2017-0607, galioja iki 2022-06-06; MAN DET 4444, Nr. LT 47-I-014, i?duota 2012-12-11, galioja iki 2017-12-11
235 LT 50-509 2008-06-26 Egidijaus Naviko ?kis Joni?kio r., Gatau?i? sen., Ming?li? k., LT-84259 tel. 8~686 025 97 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transporto priemon?s IVECO FGE 026 pa?ym?jimas LT 47-I-016, i?duotas 2016-10-26, galioja iki 2021-10-05
236 LT 50-510 2008-09-29 UAB ??ilo-Pav??upis? Kelm?s r., ?auk?n? sen., Laik?i? k., LT- 86422 tel/faks. (8~427) 454 25 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) gyva ?uvis, SREM BENALU KV 900 (galioja iki 2020-03-17), IVECO DNU 764 (galioja iki 2018-10-29)
237 LT 50-511 2009-08-24 ?kinink? A. Juozaitien? ?iauliai, Auk?tabalio g. Nr. 10-60, LT-780109 tel. 8~687 91670, aldonafarm@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) RS 574, DE 378, EZL 142, EH 217 (audin?s)
238 LT 50-515 2012-05-16 Andrius Ci?kevi?ius LT 78388 ?iauliai, Kvie?i? g. 52-9 tel. 8 618 40969 el.p. broliai.am.andrius@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) GAM 230, EJ 008 (audin?s)
239 LT 50-52-001 Henriko Povilai?io I? LT 54423 Kauno r., Lapi? sen., Smiltyn? II k., ?altinio g. 20 Mob. tel.:8 601 61607, el. pa?tas: jinfo@broliaiveza.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) ?unys, kat?s JPV 850
240 LT 50-52-002 AB ,,Vilkijos ?kis? LT 54224 Kauno r., Vilkijos k., tel. 8 37 556355 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Lap?s, audin?s GBZ 357
241 LT 50-53-001 Andrius Balandis LT 58378 K?daini? r., Dotnuvos sen., ?iaudin?s k. tel. 8 650 45574 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transportas HNR033 ve?amos audin?s
242 LT 50-55-001 ?kininkas Sergej Karpovi? LT 92399 Klaip?dos r., Smilgini? k. mob. 8 620 42611 el.p. sergej.karpovic@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
243 LT 50-55-002 UAB ,,Horsemarket? LT 92282 Klaipedos r., Kretingales sen., Tel/ faks. 8 46 300583 Mob. 8 699 29065 el.p.: jpc@horsemarket.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
244 LT 50-55-003 V?? ,,Vakar? ?irgai? LT 92282 Klaip?dos r., Kretingal?s sen., Dargu?i? k. Tel/ faks. 8 46 300583 Mob. 8 699 29065 el.p.: info@horsemarket.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
245 LT 50-606 UAB ?Marijonas? Au?ros g. 39, 75132 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8~620 91 609, Algirdas.zu@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
246 LT 50-66-001
Veikla sustabdyta
UAB ,,Niksoft? LT 38361 Panev??io r., Daukni?n? k. mob. 8 610 31909 el.p. deimantas@niksoft.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
247 LT 50-704 2011-11-21 UAB ,,?emaitijos ?uvis? LT-88440 Tel?i? r., Gedrim? k. tel.+370 686 05920; el.p. info@zemaitijoszuvis.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) transporto priemon?s valst.Nr. EOC 540; ?uv? transportavimui
248 LT 50-77-001 UAB ,,Narmonta? LT 72166 Taurag?s k., Juodpetri? k. tel. 8 686 67756 el.p.: Varmontas.Vytautas2@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Audin?s
249 LT 50-78-001 2013-10-30 Kazys Rakickas LT 88407 Tel?i? r., Vei?v?n? sen., Ge?? k., tel. +370 698 30594 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transporto priemoni? valst.Nr.: GGT 583; FB 060, gyv?n? augintini?, smulki? laikini? gyv?n? transportavimui.
250 LT 50-801 UAB ?Birvetos tvenkiniai? Ignalinos r., Did?iasalio sen., Navik? k., LT-30150 tel/faks. (8~386) 591 14, el. p. birveta@takas.lt Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) ADB 460, DFP 671, ENR 687, FDL 058, FFC 606, FRE 625, FG 446, HJS 704
251 LT 50-806 2006-05-16 UAB ?Vasaknos? Zaras? r., Duset? sen., Vasakn? k., LT- 32311 tel.: (8~385) 561 65, (8~385) 562 25, el.p. vasaknos@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) FGZ 396; BU 437; DGN 446; BFR 848;BFR 847; BFR 852. ?uvys
252 LT 50-807 UAB ?Kasandros grup?? Utena, U?pali? g., 107 A, LT-28198 tel. (8~5) 2641 239, faks. (8~5) 2641 258, el. p. office@cassandra.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) autopriekab? valst. Nr. BB 853 ir Nr. DL 099, ir autofurgonas valst. Nr. CEM 998; leid?iama ve?ti ?irgus.
253 LT 50-808 UAB ?Utenos m?sa? Utena, Pramones g. 4, LT-28216, tel. (8~5) 2461 297, faks. (8~5) 2461 297 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) automa?inos: valstyb. Nr. GRA 435; GGV 320; ECJ 481; GGV 319; GRA 474; GRA 471; EEU 302; GRA 438; FCE 920; FCV 652; GGV 724; GGV 723; GGV 162; GGV 163; GOE 723; GOE 722; GRA 437; GRA 434; GRA 476; GRA 465; GRA 467; GRA 459; GRA 466; GRA 462; GRA 472; GRA 469; DFC 331; DZS 970; DOO 610; DOO 611. autopriekab? valstyb. Nr. CB 286; CB 287; CS 182; CS 202; PM 786; FB 560; PM 785; FB 559; FB 556; EU 148; EU 147; MH 294. Leid?iama ve?ti galvijai, kiaul?s, avys, o?kos, kailiniai gyv?nai.
254 LT 50-901 2007-03-16 UAB ?Cestos maistas? Vilniaus r., Nemen?in?s sen., Gauk?toni? k., LT-15154 tel. (8~5) 237 10 75, faks. (8~5) 237 10 72, el. p. cestos maistas@takas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a tik kiaules Nr.OV 906
255 LT 50-903
Veikla sustabdyta
AB Vievio pauk?tynas Elektr?n? sav., Vievio sen., Ausieni?ki? k., LT- 21365 tel.: (8~5) 282 77 44, faks .(8~5) 282 62 65, el. p. vpaukst@post.omnitel.net Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
256 LT 50-905 UAB ,,Maks logistika? Maumed?io g. 6, LT19106 Sta?k?ni?kis, Zibal? sen., ?irvint? r. sav. tel.: (8~5) 204 0814, faks (8~5) 260 2660, 8~698 200 88, el. p. algis-kuklys@hotmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transporto priemoni? mark?s, valstybiniai numeriai: DAFxF460FAR JGM350/AK897, DAFxF 460FARJDA482/US540, DAFxF430 FAR VVO482/US541, PEZZIOLI D.3 SCT63U GC655. Ve?ami gyv?nai: arkliai, galvijai, avys, o?kos
257 LT 50-909 2008-05-26 UAB ?Elspeda? LT 21366, Elektr?n? sav., Vievis, Jaunyst?s g.1 tel. (8~5) 827 697, 8~699 480 20, 8~699 47 020, el. p. elspeda@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Rizikos grup? - padidinta. Transporto priemon?s: FF793, GH850 - galvijams, avims, o?koms, kailiniams gyv?nams. CN378 - kiaul?ms, avims, o?koms. DB993, RA553, BR919 - pauk??iams.
258 LT 50-91-001
Veikla sustabdyta
2013-07-24 Art?ras Radomskis LT 81374 ?iauli? r., Luponi? k. tel. 8 611 56039 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) HBZ 783 (?unys, kat?s)
259 LT 50-91-003 2018-10-22 UAB ,,Travista? LT 78149 ?iauliai I?rad?j? g. 5 mob. 8 634 23149 el.p. travista@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) BK 462, BF 425, BJ 955, GG 757, GM 304, JM 904 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s, arkliai, avys, o?kos, kailiniai ?v?reliai, laukiniai gyv?nai)
260 LT 50-91-005 2014-02-26 UAB ,,Rasgeda? LT 80265 ?iauli? r., Ku?iai, Gruzd?i? g. 32 mob. 8 699 36877 el.p. rasgeda@yahoo.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) HAB 560, FK 429 (audin?s)
261 LT 50-91-006 2015-04-10 Aurimas Bartkevi?ius LT 77169 ?iauliai, P. Cvirkos g. 92-6 tel. 8 659 95647 el.p. barrtkus@yahoo.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) DTU 818 (audin?s)
262 LT 50-914 ?. Zacha?evskio I? Trak? r., Palkuknio sen., Paluknio k., LT-21168 tel. (8~5) 2861 335, 8~686 94180, el. p. skerdykla-tr@takas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
263 LT 50-916 UAB ?Olkusjana? ?al?inink? r., Ja?i?nai, Lydos plentas 32, LT-17247 tel. 8~380 35 555, el. p. olkusjana@one.lt ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) FFD 055. Specializuotas transportas. Galvijai, kiaul?s.
264 LT 50-917 Deividas Dzindzilieta LT-17248 ?al?inink? r., Ja?i?nai, Merkio g., 10-11, tel. 8~603 94 762 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) EOF 198. Specializuotas transportas. Arkliai.
265 LT 51-020 2010-07-08 Laimu?io Palionio firma Lazdij? r., Kap?iamiestis, Mechanizatori? g. 14, LT-67313 tel. (8~318) 512 31, 8~682 49 384 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai
266 LT 51-101 UAB ?Raskafas? Raseini? r.., Pagojuk? sen., Kybart?li? k., LT- 60457 tel.: (8~428) 477 64, 8~620 124 85 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai
267 LT 51-201 2011-01-31 UAB ?Galvij? centras? ?ilut?s r., Gardamo sen., Kukuili?k?s k., LT-99415 tel. (8~441) 43220, faks. (8~441) 43218 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai
268 LT 51-401 2010-10-20 UAB ?Panev??io veislininkyst?? LT-38242 Panev??io r., Panev??io sen., ?ilagalio k., Pu?yno g. 2 tel. 8 607 71648 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Galvij? karantino punktai
269 LT 51-402
Veikla sustabdyta
UAB ,,Gameta? LT 38386 Panev??io r., Perekl?li? k. mob. 8 686 99762 el.p. mantas@gameta.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Galvij? karantino punktai
270 LT 51-501 UAB ?Bovarius? ?iauli? r., ?iauli? k. sen., Vileiki? k., LT- 80007 tel. (8~41) 392 362 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Galvij? karantino punktai
271 LT 51-72-001 2015-04-29 UAB ,,Raskafas? LT 60321 Raseini? r., Kalnuj? k., tel. 8 673 51478 el.p. raskafui@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai
272 LT 54-101
Veikla sustabdyta
2010-12-05 Lietuvos zoologijos sodas Kaunas, Radvil?n? pl. 21, LT-50229 tel. (8~37) 332540, faks. (8~37) 332196, el. p. zoosodas@is.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Egzotini? pauk??i? karantino punktas
273 LT 55-021 2008-08-25 I? ?ESEBUA ? Verp?j? g. 22, LT-66007 Vie?i?nai, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. tel. 8~682 10066, el.p. gyvunu.prieziura@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? globos vieta
274 LT 55-102 UAB ?Nuaras? Kauno r., U?lied?i? sen., U?lied?i? k., LT-54302 tel. 8~698 029 99, el. p. nuaras@animal.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? globos vieta
275 LT 55-13-001 V?? Tautmil?s globa LT 11351 Vilnius, Ras? g. 39 8 650 71786 el.p. tautmile@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta
276 LT 55-13-002 V?? ,,SOS Gyv?nai? LT 02121 Vilnius, Minsko pl. 33 A Tel. 8 600 39525 el.p.: ilona@sos-gyvunai.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta
277 LT 55-13-003 V?? ,,Les?? LT 14010 Vilniaus r., Zuj?n? sen., Buivydi?ki? k., Klinik? g. 1 tel. 8 605 33452, 8 655 23341, 8 678 78207 info@lese.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta
278 LT 55-13-004 Asociacijos Lietuvos globos draugijos Vilniaus skyrius LT 11118 Vilnius, Skydo g. 44 A tel. 8 652 44093 el.p. dananav@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta
279 LT 55-18-001 2014-07-15 V?? Gyv?n? globos namai ?Mindraja? LT-69103 Marijampol?s sav., Marijampol?s sen., Uosin?s k., tel. 8~650 83048, el p. darius.barzdukas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? globos vieta
280 LT 55-19-001 V?? ,,Katino svajon?? LT 50203 Kaunas, Partizan? g. 15 tel. 8 655 15024 el.p. info@katinosvajone.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? globos vieta
281 LT 55-203 2012-05-24 UAB ,,Nuaras? Kauk?n? g. 8, LT-92336 Kalnuv?nai, Sendvario sen., Klaip?dos r. sav. tel. 8 37 322333, 8 46 341040 el.p. nuaras@animal.lt; klaipeda@nuaras.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? globos vieta
282 LT 55-27-001 AB Panev??io specialus autotransportas LT 36237 Panev??ys Pil?n? g. 43 tel. 8 45 586663 el.p.: info@psa.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? globos vieta
283 LT 55-29-001 2013-03-25 Lietuvos gyv?n? globos draugijos ?iauli? skyrius LT 76249 ?iauliai, K. Jankausko g. 23 tel.: +370 63000792, el.p. birute@musugyvunai.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? globos vieta
284 LT 55-52-001 V?? ,,Les?? LT 54312 Kauno r., U?lied?i? sen., Sausyn?s k., Tvenkinio g. 14 tel.: 8 674 83072 el.p. egle.balezentiene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? globos vieta
285 LT 55-55-001 V?? ,,B?k mano draugas? Kauk?n? g. 8, LT-92336 Kalnuv?nai, Sendvario sen., Klaip?dos r. sav. mob. 8 614 36617 el.p. bukmano draugas@inbox.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? globos vieta
286 LT 55-61-001 2015-08-24 Ma?eiki? gyv?n? globos draugija Vytauto g. 10, 89219 Ma?eikiai, Ma?eiki? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 699 81662, 8 679 28258, el.p. info@mazeikiugyvunai.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? globos vieta
287 LT 55-66-001 Panev??io gyv?n? globos draugija LT 38104 Panev??io r., Mie?i?ki? sen., Kar?inaukos k. tel. 8-698 88741 el. p.: rutaliber.r@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? globos vieta
288 LT 55-701 2007-08-01 UAB ?Kometa? Purv?n? g. 25, 89263 ?iogai?iai, Ma?eiki? apylink?s sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 685 43565 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? globos vieta
289 LT 55-702 A. Liutikien?s komercin? ?mon? ?Kolibris? Plung?, S. Neries g. 65, LT-90166 tel. 8~448 53839, 8~620 53618, el.p. a. aliutik@takas.lt Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? globos vieta
290 LT 55-77-001 2015-01-27 UAB ,,Vetaura? Paj?rio g. 35, 72160 Joni?k?, Taurag?s sen., Taurag?s r. sav. tel. 8 650 35544 el.p. tomasbart@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? globos vieta
291 LT 55-82-001 Utenos rajono gyv?n? myl?toj? draugija LT 28214 Utena, J. Basanavi?iaus g. 118 tel. 8 612 32964; 8 617 96088 el.p. info@gyvunugloba.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? globos vieta
292 LT 55-901 UAB ?Grinda? Vilnius, L. Giros g. 131, LT-06307, (GIS duomenys X-579430, Y- 6068126) tel. (8~5) 273 61 88 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta
293 LT 55-91-002
Veikla sustabdyta
V?? ,,?iauli? leten?l?? LT 79233 ?iauli? r., Lingaili? k., Ba?i?n? g. 213 tel. 8 618 39569 el.p. siauliu letenele @gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? globos vieta
294 LT 57-001 UAB ?Kapli? ?uvys? K?daini? r., ??tos sen., Kapli? k., tel.: (8~347) 402 25, faks. (8~347) 402 31 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Akvakult?ros gyv?n? karantino punktai
295 LT 57-022 2010-04-02 ?uvininkyst?s tarnybos prie Lietuvos Respublikos ?em?s ?kio ministerijos Piet? regiono ?uvivaisos skyrius Alytaus r., Simno sen., Kalesnink? k., LT-64314 tel. 8 700 14 971, simnas@zuv.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Akvakult?ros gyv?n? karantino punktai V??i?, peled?i?, syk?, lydek?, sterk?, v?g?li?, ?am?, marg?j? up?taki? ir kit? ?uv? i?tekli? atk?rimas. Open (atviri tvenkiniai). Closed (inkubavimo cechas).
296 LT 59-101 Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Veterinarijos akademija Kaunas, Til??s g. 18, LT- 47181 tel.: (8~37) 362 383, faks. (8~37) 362 117 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? veisimo ?mon?s
297 LT 59-102 Lietuvos sporto universitetas LT-44221, Kaunas, Perk?no al. 3A tel.: 8 37 302621 fax.: 8 37 204515 el. p.: lkka@lkka.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? veisimo ?mon?s
298 LT 59-902 Valstybinio mokslini? tyrim? instituto Inovatyvios medicinos centras Vilnius, Mol?t? plentas 29, LT-08409 tel. (8~5) 246 9243, faks. (8~5) 246 9210, el. p. imi@imi.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? veisimo ?mon?s
299 LT 60-902 Valstybinio mokslini? tyrim? instituto Inovatyvios medicinos centras Vilnius, Mol?t? plentas 29, LT-08409 tel. (8~5 246 9243, faks. (8~5) 246 9210, el. p. imi@imi.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? tiekimo ?mon?s
300 LT 61-101 Lietuvos kariuomen?s Karo medicinos tarnyba Kaunas, Vytauto pr. 49, LT- 44331 tel.: (8~37) 307 759, faks. (8~37) 204 602 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
301 LT 61-102 Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Veterinarijos akademija Til??s g. 18, Kaunas LT-47181, (GIS duomenys X- 13389.93 Y-10449.56) tel.: (8~37) 362 383, fax.(8~37) 362 117 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
302 LT 61-106 Vytauto Did?iojo universitetas Kaunas , Vileikos g. 8, LT-44 404 tel. (8~37) 327 902, faks. (8~37) 203 858 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
303 LT 61-108 Lietuvos sporto universitetas LT- 44221, Kaunas, Perk?no al. 3A tel.: 8 37 302621 fax.: 8 37 204515 el. p.: lkka@lkka.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
304 LT 61-13-001 Nacionalinis v??io institutas LT 08660 Vilnius, P. Baublio g. 3 B tel. 8 5 2190902; 8 5 2720164 el.p. vitalijus.karabanovas@voui.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
305 LT 61-13-002 UAB ,,Thermo Fisher Scientific Baltics? LT 02241 Vilnius, Grai?i?no g. 8 tel. 8 5 2602131 lolita.zaliauskiene@thermofisher.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
306 LT 61-19-001 Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Neuromoksl? instituto Neurofiziologijos laboratorija LT 50161 Kaunas Eiveni? g. 4 / Sukil?li? pr. 17 tel. 8 652 30369; 8 37 302958 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
307 LT 61-19-002 Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Kardiologijos institutas LT 50009 Kaunas, Sukil?li? g. 17 mob. 8 686 54627 el.p. vincentas.veikutis@med.kmu.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
308 LT 61-19-003 LSMU Neuromoksl? instituto Molekulin?s neurobiologijos laboratorija LT 50009 Kaunas, Eiveni? g. 4-046 tel. 8 675 23762 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
309 LT 61-903 Valstybinio mokslini? tyrim? instituto Inovatyvios medicinos centras Vilnius, Mol?t? plentas 29, LT-08409 tel. (8~5) 246 9243, faks. (8~5) 246 9210, el. p. imi@imi.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
310 LT 62-11-001 2012-11-26 Ramutis Matulevi?ius - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 62153 Alytus Margio g. 10 tel. 8 315 51141 mob. 8 699 10098 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
311 LT 62-11-002 2012-11-26 UAB ,,Metapa? LT 62137 Alytus Ugniagesi? g. 7 tel. 8 315 51586 mob. 8 617 06549 el.p. Metapa1997@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
312 LT 62-13-002 UAB ,,Jakovo veterinarijos centras? Vilnius, G. Vilties g. 1 tel. 8 5 2105049 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
313 LT 62-13-003 UAB ,,Jakovo veterinarijos centras? Vilnius, Liepkalnio g. 112 mob. 8 698 37402 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
314 LT 62-13-004 UAB ,,AD LETEN?L?? Vilnius, Gelvon? g. 70-4 mob. 8 646 15030 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
315 LT 62-13-005 Ritos ?ilinskien?s individuali ?mon? Vilnius, Fabijoni?ki? g. 61 mob. 8 689 89355 tel. 85 2387371 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
316 LT 62-13-006 K. Aleks?j?no ?mon? Vilnius, Jeruzal?s g. 7 tel. 8 5 2472555 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
317 LT 62-13-007 UAB ,,Antigenas? Vilnius ?e?kin?s g. 26 mob. 8 677 90977 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
318 LT 62-13-008 UAB ,,Vaidos klinika? Vilnius, ?e?kin?s g. 22 tel. 8 5 2045525 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
319 LT 62-13-009 UAB ,,?v?ryno veterinarijos gydykla? Vilnius, K?stu?io g. 54-1 tel. 8 5 2154202 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
320 LT 62-13-010 UAB ,,?v?ryno veterinarijos gydykla? Vilnius , Filaret? g. 35 tel. 8 5 2755035 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
321 LT 62-13-011 UAB ,,Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?? Vilnius, Kojelavi?iaus g. 150 a tel. 8 5 2672594 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
322 LT 62-13-012 V?? ,,Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistin?? Vilnius, Parko g. 52 tel. 8 5 2690922 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
323 LT 62-13-013 UAB ,,Vilniaus veterinarijos gydykla? Vilnius, Siesik? g. 15 tel. 8 5 2482966 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
324 LT 62-13-014 UAB ,,Greitoji ?irafa? Vilnius, ?emynos g. 2 B mob. 8 648 79121 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
325 LT 62-13-015 UAB ,,Zooveterinarijos centras TOTO? Vilnius, ?imulionio g. 5 tel. 8 5 2402308 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
326 LT 62-13-016 UAB ,,Valveta? LT 06324 Vilnius, ?adeikos g. 9-65 tel. 8 5 2304530 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
327 LT 62-13-017 UAB ,,Veta? Vilnius, Kalvarij? g. 62 tel. 8 5 275 4196 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
328 LT 62-13-018 UAB ,,Ex toto? Vilnius, Papil?n? g. 3 tel. 8 5 2307094 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
329 LT 62-13-019 UAB ,,Zookomfort? Vilnius, Pr?s? g. 2 tel. 8 5 2165112 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
330 LT 62-13-021 V?? ,,Indr?s veterinarijos gydykla? Vilnius, ?emynos g. 1 tel. 8 5 238 7533 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
331 LT 62-13-022 UAB ,,Vetpulsas? Vilnius, Pavilnioni? g. 35-41 tel. 8 5 238 7533 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
332 LT 62-13-024 UAB ,,Canis Felis? Vilnius, ?ukausko g. 41-70 mob. 8 693 33345 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
333 LT 62-13-025 UAB ,,Antakalnio veterinarijos klinika? Vilnius, Antakalnio g. 50 tel. 8 5 234 4522 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
334 LT 62-13-026 UAB ,,Justini?ki? veterinarijos klinika? Vilnius, Rygos g. 1 tel. 8 5 240 0337 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
335 LT 62-13-028 UAB ,,Keturios p?dut?s? Vilnius, Savanori? pr. 22 tel. 8 5 213 7365 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
336 LT 62-13-033 ,,UAB Tarand?s gyv?n? namai? LT 14187 Vilnius, Pikuti?ki? g. 9 mob. 8 600 42545 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
337 LT 62-13-034 UAB Lazdyn? veterinarijos klinika LT 04117 Vilnius, Erfurto g. 10 tel. 8 690 00027 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
338 LT 62-13-035
Veikla sustabdyta
UAB ,,Sampas? LT 04108 Vilnius, Architekt? g. 70 mob. 8 676 07507 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
339 LT 62-13-037 UAB ,,Vetvita? LT 01302 Vilnius, Suba?iaus g. 6-27 A tel. 8 699 09321 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
340 LT 62-13-038 UAB ,,?irm?n? veterinarija? LT 14258 Vilnius, Kareivi? g. 11 tel. 8 686 56574 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
341 LT 62-15-002 2012-11-08 D. Jak?aitien? Turgaus g. 3, 66172 Druskininkai, Druskinink? sav. tel. 8 313 52919, 8 682 44717 el.p. djaksaitiene@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos Vidutin? rizikos grup?
342 LT 62-18-001 L.??snos firmos ,,Zoomedas? LT 68303 Marijampol?s, Kudirkos g. 65 Tel./fax. 8 343 91204 el.p. zoomedas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
343 LT 62-18-003 UAB ,,Lauveta? LT 68110 Marijampol? Sasnavos g. 70 mob. 8 612 60090 el.p. rimvydaslaureckas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
344 LT 62-19-001 LSMU Veterinarijos akademijos Stambi?j? gyvuli? klinikos LT 47181 Kaunas, Til??s g. 18 tel. 8 37 363404 el.p. klinikos@lva.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
345 LT 62-19-002 LSMU Veterinarijos akademijos Dr. L. Kriau?eli?no smulki?j? gyv?n? klinika LT 47181 Kaunas, Til??s g. 18 tel. 8 37 362303 el.p. gyvunu klinika@lva.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
346 LT 62-19-003 I? ,,Korsa? LT 50143 Kaunas, Uosio g. 46 mob. 8 686 44330 el.p. vet.korsa@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
347 LT 62-19-004 UAB ,,VT KLINIKA? LT 48485 Kaunas, Demokrat? g. 53 tel. 8 687 72208 el.p. t.charzevskis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
348 LT 62-19-005 UAB ,,Veterinarin?s medicinos centras? LT 50219 Kaunas, Partizan? g. 26 tel. 8 37 777137 el.p. info@vetmedcentras.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
349 LT 62-19-006 V. Kairevi?iaus I? LT 44255 Kaunas, Savanori? pr. 51 B tel. 8 37 224194 el.p. klinika@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
350 LT 62-19-007 UAB ,,Gyv?n? Edenas? LT 48107 Kaunas, Kur?i? g. 7 tel. 8 37 377648 el.p. gyvunuedenas@hotmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
351 LT 62-19-008 Editos Golubovien?s I? LT 50249 Kaunas, Student? g. 24 B mob. 8 698 43273 el.p. edita_@mail.ru Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
352 LT 62-19-009 UAB ,,Ruminavet? LT 50154 Kaunas, Tvirtov?s al.47/Kalnie?i? g. 108 mob. 8 619 46265 el.p. info@rumina.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
353 LT 62-19-010 UAB ,,Kuraveta? LT 47330 Kaunas, Romaini? g. 52 mob. 8 698 32760 el.p. kuraveta@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
354 LT 62-19-011 UAB ,,Dainavos veterinarija? LT 51302 Kaunas, Pa?il?s g. 118 tel. 8 37 478015 el.p. irma.veterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
355 LT 62-19-012 Tado Labu?io firma ,,Hipika? LT 45261 Kaunas, A. Juozapavi?iaus pr. 51 mob. 8 656 37617 el.p. hipika.vaistine@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
356 LT 62-19-013 UAB ,,Anisana? LT 47183 Kaunas, Veiveri? g. 176 A-2 mob. 8 610 10484 el.p. kaunasvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
357 LT 62-19-014 UAB ,,Ernista? LT 49286 Kaunas, Savanori? pr. 429 A tel. 8 37 712210 el.p. reda.labunskiene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
358 LT 62-19-015 UAB ,,Veterinarijos pagalba? LT 49215 Kaunas, ?iaur?s pr. 69-1 mob. 8 618 71577 el.p. pagalbavet@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
359 LT 62-19-016 UAB ,,?aliakalnio veterinarija? LT 50172 Kaunas, Darbinink? g. 13 mob. 8 675 31357 el.p. rrimante13@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
360 LT 62-19-017 UAB ,,Ved?ito? LT 44142 Kaunas, Zanavyk? g. 25 H mob. 8 671 30055 el p. henrars@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
361 LT 62-19-018 UAB ,,Animal Medic? LT 50456 Kaunas, Taikos pr. 113 mob. 8 619 28800 el.p. info@animalmedic.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
362 LT 62-19-019 UAB ,,Pas pum?? LT 48422 Kaunas, Vytenio g. 2-3A mob. 8 614 42151 el.p. i.sapaliene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
363 LT 62-19-020 UAB ,,Panemun?s veterinarija? LT 45389 Kaunas, Vaidoto g. 97 mob. 8 673 36367 el.p. jolanta@vikaveta.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
364 LT 62-19-022 UAB ,,Nuaras? Kaunas, ?v. Gertr?dos g. 46 tel. 8 37 322333 el.p. nuaras@animal.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
365 LT 62-19-023 UAB ,,Nuaras? LT 44261 Kaunas, ?v. Gertr?dos g. 46 tel. 8 37 322333 el.p. nuaras@animal.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
366 LT 62-19-024 UAB ,,Siaurio ?nauceris? LT 51338 Kaunas, Chemijos g. 31 A mob. 8 698 21728 el.p. snaucerisvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
367 LT 62-19-025 UAB ,,Kaivana? LT 46355 Kaunas, Veiveri? g. 71 tel. 8 37 337023 el.p. gydykla@kaivana.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
368 LT 62-19-026
Veikla sustabdyta
UAB ,,Kainava? LT 48234 Kaunas, Balt? pr. 41 C tel. 8 37 337023 el.p. gydykla@kaivana.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
369 LT 62-19-028 Art?ras Kvederavi?ius LT 50230 Kaunas, Taikos pr. 34 mob. 8 699 11744 el.p. vet.gyd.arturas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
370 LT 62-19-029 A. Burinsko ?mon? LT 49381 Kaunas, Sart? g. 10 mob. 8 687 50639 el.p..arvydas.burinskas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
371 LT 62-19-030 UAB ,,Pas Fil?? LT 50418 Kaunas, V. Kr?v?s pr. 8A mob. 8 698 85220 el. p. pasfila@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
372 LT 62-19-031
Veikla sustabdyta
UAB ,,Pas Fil?? LT 50184 Kaunas, Savanori? pr. 235 tel. 8 698 85220 el.p. pasfila@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
373 LT 62-19-032 S. Novo?insko I? "Veterinarija" LT 48258 Kaunas, ?emai?i? g. 58 tel. 8 37 269849 el.p. info@vetclinic.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
374 LT 62-19-033 Arvydo Razikevi?iaus I? LT 45322 Kaunas, Pu?? g. 28 mob. 8 687 70464 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
375 LT 62-19-034 V?? ,,Dz?kijos verslo informacijos centras? LT 44163 Kaunas, Auk?tai?i? g. 54 mob. 8 687 57533 el.p. paulius@gyvunuklinika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
376 LT 62-19-036 R. Radavi?iaus I? LT 46343 Kaunas, Julijanavos g. 21 tel. 8 611 35549 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
377 LT 62-19-038 M. Stankevi?ien?s I? ,,Mildinga? LT 50369 Kaunas, V. Kr?v?s pr. 97 A tel 8 37 460002 el.p. mildinga@zebra.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
378 LT 62-19-039 M. Stankevi?ien?s I? ,,Mildinga? LT 47149 Kaunas, Raudondvario pl. 184-7 tel. 8 37 330342 el.p. mildinga@zebra.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
379 LT 62-21-001 UAB ,,Lino veterinarijos kilinka? LT 94175 Klaip?da Debreceno g. 5 tel. 8 46 360676 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
380 LT 62-21-002 Raimondo Urnikio Varp? veterinarijos klinika LT 94279 Klaip?da, Varp? g. 19 mob. 8 670 32783 8 655 98996 el.p. raimondassenator@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
381 LT 62-21-003 AB ,,Vetamicus? LT 95203 Klaip?da, Vingio g. 21 tel. 8 46 321121 mob. 8 612 21998 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
382 LT 62-21-004 UAB ,,Ricveta? LT 93221 Klaip?da, Baltijos pr. 113-105 tel. 8 46 233157 mob. 8 687 54532 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
383 LT 62-21-005 UAB ,,Aumura? LT 93172 Klaip?da, J?reivi? g. 9 tel. 8 46 342072 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
384 LT 62-21-006 MB ,,Vingio veterinarijos vaistin?? LT 95118 Klaip?da, Vingio g. 2 tel. 8 46 326243 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
385 LT 62-21-007 UAB ,,Asklepijus? LT 92310 Klaip?da Panev??io g. 25 A mob. 8 698 76747 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
386 LT 62-21-015 2015-12-31 UAB ,,Vetamicus? LT 92208 Klaip?da, Kretingos g. 8 A tel. 8 46 411311 mob. 8 671 28997 el.p. kretingos8@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
387 LT 62-21-016 Jono Turskio veterinarijos klinika LT 91149 Klaip?da, Pary?iaus Komunos g. 4 tel. 8 46 411921 mob. 8 618 22700 el.p. jonas.turskis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
388 LT 62-21-017 I? ,,Vygjustra? LT 91246 Klaip?da, Turgaus a. 15-2 mob. 8 615 82552 el.p. delfinas33@one.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
389 LT 62-21-018 UAB MAMBA ZOO LT 94160 Klaip?da, Taikos pl. 97 tel. 8 671 82399 el.p. info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
390 LT 62-21-019 UAB MAMBO ZOO LT 92294 Klaip?da, H. Manto g. 4-2 tel. 87 671 82399 el.p. info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
391 LT 62-21-021 Tadas Venckus LT 91210 Klaip?da, Birut?s g. 22-310 te. 8 608 22831 el.p.: vet.venckus@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
392 LT 62-21-022 UAB MAMBA ZOO LT 91149 Klaip?da, Pary?iaus Komunos g. 2 tel. 8 671 82399 el.p.: info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
393 LT 62-25-001 2013-02-08 V. Urbonovi? individuali veterinarijos ?mon? LT 00101 Palanga, Klaip?dos pl. 65 b mob. 8 687 57870 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
394 LT 62-25-002 2014-01-16 UAB ,,Mano augintinis? LT 00132 Palanga, Vytauto g. 94 A-5 mob. 8 658 55415 el.p. jaroslavas.tkhir@gmail.com Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
395 LT 62-27-001 K. Paltaroko veterinarijos klinika Panev??ys, Nemuno g. 42 mob. 8 686 24334 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
396 LT 62-27-002 UAB ,,Ro?yno veterinarijos klinika? Panev??ys, Ro?i? g. 39 a tel. 8 45 581912 el.p. nsederis@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
397 LT 62-27-003 A. Brazd?ionio ?mon? Panev??ys, Kranto g. 59 mob. 8 687 12612 el.p.krantas@erdves.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
398 LT 62-27-004 Roberto Jasi?no ?mon? Panev??ys, Saviti?kio g. 21-1B mob. 8 633 61045 el.p. robertasjjj@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
399 LT 62-27-005 Robertas Veik?as LT 36102 Panev??ys, Pajuost?s pl. 12 mob. 8 646 56216 el.p. r.veiksas@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
400 LT 62-27-006 Virgilija Ker?ulien? LT 35148 Panev??ys, ?vyturio g. 5 e tel. 8 641 10435 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
401 LT 62-29-001 Audriaus Kri??i?no individuali ?mon? LT 76362 ?iauliai Serbent? g. 62 mob. 8 687 54419 el.p. veterinaropaslaugos@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
402 LT 62-29-002 Raimondo Rimgailos individuali ?mon? LT 76332 ?iauliai, Valan?iaus g. 17 tel. 8 414 37336 el.p. vetklininka@splius.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
403 LT 62-29-004 Giedriaus Brajinsko ?mon? LT 76207 ?iauliai Luk?io g. 9 mob. 8 685 29019 el.p. giedrius@vetkabinetas.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
404 LT 62-29-006 Juozo Muzikevi?iaus veterinarijos tarnyba LT 78230 ?iauliai, Gardino g. 2 mob. 8 686 34212 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
405 LT 62-29-007 UAB ,,Veterinarai? LT 78206 ?iauliai, Tytuv?n? g. 4 mob. 8 612 96337; 8 682 27523 el.p. paulius@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
406 LT 62-30-001 I. Voitechovskajos veterinarijos ?mon? LT 31144 Visaginas Festivalio g. 8 tel. 8 386 60818 Visagino valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
407 LT 62-33-001 2012-11-26 UAB ,,Zoovisata? LT 64382 Alytaus r. Liki?ki? k. tel. 8 315 21659 mob. 8 678 76472 violetasaud@yahoo.co.uk Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
408 LT 62-34-001 UAB ,,Fitoveta ir Ko? Anyk??iai, Baranausko a. 16 mob. 8 381 56100 el.p. egle@fitoveta.lt Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
409 LT 62-36-001 2012-11-12 UAB ,,?eimos veterinarijos centras? LT 41174 Bir?ai, K?stu?io g. 6 mob.: 8 678 87995, 8 610 30595 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
410 LT 62-36-002 2012-11-12 UAB ,,Evra? LT 41101 Bir?ai, Jovaro g. 48 tel.: 8 687 32217, 8 698 03215 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos smulki?j? gyv?n? kabinetas
411 LT 62-38-001 2012-12-19 Andriaus Bla?uko I? K?stu?io g. 11, 65218 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. tel. 8 611 77665 el.p. andrius.blazukas@gmail.com Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
412 LT 62-38-002 2012-12-19 Dariaus Tamulevi?iaus personalin? ?mon? J. Basanavi?iaus g. 36, 65210 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 687 78243 el.p. info@dariusvet.lt Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
413 LT 62-39-003 2014-10-16 MB ,,Rigrisa? J. Basanavi?iaus g. 45A, 70417 Kybartai, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 600 80182 el.p. rigrisa@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
414 LT 62-39-004 2015-05-11 UAB "Vetimeda? Dariaus ir Gir?no g. 2A, 70485 Pilvi?kiai, Pilvi?ki? sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 616 53132; 8 342 67157 el.p. vetimeda@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
415 LT 62-41-002 UAB ,,Vetfauna Group? Vilniaus r., Rie??, Mol?t? pl. 13 mob. 8 678 63975 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
416 LT 62-41-003 V?? ,,Buivydi?ki? veterinarijos klinika? Vilniaus r., Buivydi?ki? k., Klinik? g. 1 tel.8 5 2353280 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
417 LT 62-41-004 V?? ,,Nemen?in?s miesto veterinarijos gydykla? Vilniaus r., Nemen?in?, Arkli? g. 7-3 tel. 8 699 522227 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
418 LT 62-43-001 2012-11-30 I? ,,Andriaus veterinarijos paslaugos? LT 32110 Zarasai, Vytauto g. 12-6 mob. 8 686 27865 el.p. sukackas.andrius@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
419 LT 62-45-001 UAB ,,Ignalinos veterinarin? vaistin?? LT 30105 Ignalina Laisv?s g. 41 tel. 8 386 52463 el.p. argelada@gmail.com Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
420 LT 62-46-001 2012-11-19 UAB ,,Kabarga? J. Ralio g. 1A, 55182 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel.: +37068783675,+37034962029, el.p. ingrida.alekniene@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
421 LT 62-46-002 2012-11-19 UAB ,,Vet Pet LT? Sod? g. 19, 55190 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37060034409, tel. +37034960063 el.p. info@vet.pet.lt Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
422 LT 62-47-001 Rimanto Liudvinai?io veterinarijos paslaug? ?mon? LT 84120 Joni?kio r., Kalnelio k., Draugyst?s g. 5 tl. 8 426 46224 mob. 8 687 23615 el.p. liudvinaitis@takas.lt Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
423 LT 62-47-002 I? ,,Nerijaus Vaitkaus veterinarjos paslaug? tarnyba? LT 84124 Joni?kis, Statybinink? g. 16 tel. 8 682 44277 el.p. kilimelis55@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
424 LT 62-52-001 UAB ,,Domantira? LT 54138 Kauno r., Raudondvario k., J. Naujalio g. 20 tel. 8 644 80654 el.p. starka6@yahoo .com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
425 LT 62-52-002 UAB ,,Vetvila? LT 54464 Kauno r., Ramu?i? k., Migl?s g. 1 tel. 8 37 545400 el.p. vetvila@vetvila.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
426 LT 62-52-003 I? ,,Raudondvario veterinarin? gydykla? LT 54116 Kauno r., Raudondvario k., ?iaurin? g. 1 mob. 8 610 10750 el.p. raudvet@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
427 LT 62-52-004 J. Radvilo I? LT 54352 Kauno r., Domeikavos k., Auk??i? g. 9 tel. 8 612 87099 el.p. avakiemod@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
428 LT 62-52-005 I? ,,Gatto? LT 53262 Kauno r., Garliava, Vytauto g. 38 mob. 8 614 83491 el.p. gattoraimis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
429 LT 62-52-006 Evaldo Dir?insko veterianrin? tarnyba LT 53335 Kauno r., Ringaud? k., Liep? g. 4 tel. 8 698 89896 el.p. evaldasdir@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
430 LT 62-52-007 Robertas Macijauskas LT 54351 Kauno r., Domeikavos k., Parko g. 51 mob. 8 672 80437 el.p. macrobertas@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
431 LT 62-52-008 I? V. Mockevi?iaus veterinarijos vaistin? LT 54436 Kauno r., Lap?s, Vy?ni? g. 4 mob. 8 615 31699 el.p. vetlapinas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
432 LT 62-52-009 UAB ,,Jurgaveta? LT 53237 Kauno r., Garliava, Vytauto g. 79 mob. 8 685 87530 el.p. jurgaveta@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
433 LT 62-52-010 MB ,,Vetmeda? LT 54459 Kauno r., Karm?lava, Vilniaus g. 54 tel. 8 609 20200 el.p. slinulia@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
434 LT 62-52-011 Henrikas Kavaliauskis LT 53391 Kauno r., E?er?lis, Mi?ko g. 62 tel. 8 622 64778, el.pa?tas.: hkavaliauskis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
435 LT 62-53-001 Egidijaus Eimonto veterinarin? ?mon? K?dainiai, Radvil? g. 8-5 mob. 8 685 57029 el.p. eimontasvet@gmail.com. K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
436 LT 62-53-002
Veikla sustabdyta
I? ,,Kokeris? K?dainiai, Respublikos g. 12 A mob. 8 655 56549 el.p. vil?ja@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos pagal pra?ym? 2019-12-05
437 LT 62-53-006 UAB ,,Puppis? LT 57305 K?dainiai, Gedimino g. 21 mob. 8 670 4333 el.p. narbutas@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
438 LT 62-55-001 2012-11-28 UAB ,,Libetera? Pu?? g. 38-1, LT-96181 Garg?dai, Garg?d? sen., Klaip?dos r. sav.  tel. 8 621 82315 , el.p. libetera@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
439 LT 62-55-002 ?ar?no Nenartavi?iaus I? LT 96135 Klaip?dos r., Garg?dai, Kvietini? g. 11 mob. 8 687 31282 el.p. veterinaras79@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
440 LT 62-55-003 Petro Jakai?io veterinarijos ?mon? LT 96135 Klaip?dos r., Garg?dai, Klaip?dos g. 16-2 mob. 8 685 47063 el.p. jakaitisp@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
441 LT 62-55-004 UAB ,,Pitema? LT 96382 Klaip?dos r., Dercekli? k., Nidos g. 57 tel. 8 612 18124 el.p.: vet.pitemap@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
442 LT 62-56-001 2012-11-19 UAB ,,Petveta? Kretinga, Laisv?s pr. 15 a. mob. 8 631 22503 el.p. info@bonaveta.lt Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos Ma?a rizika
443 LT 62-56-003 2015-07-24 UAB ,,Emdona? LT 97123 Kretinga, Tiek?j? g. 29 a tel. 8 445 52512 mob. 8 615 36900 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos Nevertinta rizika
444 LT 62-57-001 UAB ,,Stalgvita? Kupi?kis S. Dariaus ir S. Gir?no g. 42 tel. 8 459 35085 Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
445 LT 62-62-001 2015-04-22 A. Trimonio veterinarijos ?mon? LT 33101 Mol?tai, Vilniaus g. 102 tel. 8 687 37870 el.p. trimar@freemail.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
446 LT 62-66-001 Jurgai?io veterinarin? klinika ,,?virk?tas? Panev??io r., Naujamies?io sen., Ber?i?n? k. San?ylos g. 12 mob. 8 614 80282 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
447 LT 62-66-002 Eugenijaus Litvino veterinarin? ?mon? Panev??io r., Pa?agieni? k. ?ilagalio g. 4-2 mob. 8 611 18483 el.p. euilit@takas.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
448 LT 62-67-001 2014-02-10 Inga Steponaityt? LT 39187 Pasvalio r., Papyvesi? k., Sm?lio g. 11 mob. 8 621 53117 el.p. steponaityteinga86@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
449 LT 62-68-001 2012-11-05 Liudos Gricien?s veterinarijos paslaug? ?mon? Kalni?ki? g. 37, 90154 Plung?, Plung?s miesto sen., Plung?s r. sav. mob. 8 614 98795 el.p. liuda_g@hotmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
450 LT 62-68-002
Veikla sustabdyta
Romo Marti?ausko veterinarijos paslaug? ?mon? Plung?, J. Bili?no g. 28 mob. 8 680 48920 el.p. romas.mar@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
451 LT 62-69-001 UAB ,,Anvilita? LT 59117 Prienai, Vytauto g. 20-26 mob. 8 652 52214 el.p. kristopaviciene@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
452 LT 62-71-001
Veikla sustabdyta
Virginijos ?vir?lien?s paslaug? ir prekybos ?mon? LT 82320 Radvili?kio r., Baisogala, Maironio g. 52 mob. 8 675 48715 el.p. vidaginate@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
453 LT 62-72-001 UAB ,,Veterzoo? LT 60151 Raseiniai Maironio g. 10 mob. 8 615 51869 tel. 8 428 70466 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
454 LT 62-73-001 E. U?upio I? LT 42151 Roki?kis Panev??io g. 2-2 tel. 8 458 71013 mob. 8 699 39473 el.p. edmavet@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
455 LT 62-74-001 Ilona Auk?tkalnien? LT 90315 Rietavas, Kv?darnos g. 9-3 mob. 8 612 93556 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
456 LT 62-75-001 Ramu?io ?akalio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 98121 Skuodas, ?emait?s g. 16 mob. 8 687 63607 el.p. romasvet@erdves.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
457 LT 62-77-001 I? ,,VET ANIMA LT 72263 Taurag? Stoties g. 19 A p.ligita@gmail.com mob. 8 687 75690 www.vetanima.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
458 LT 62-77-003 UAB ,,Tauroveta? Taurag?, Dariaus ir Gir?no g. 38-4 mob. 8 650 35544 el.p. tomasbart@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
459 LT 62-77-004 Eugenijaus Kriau?i?no veterinarijos punktas Taurag?s r., Butkeliai, Topoli? g. 80 eugenijuskriauciunas@yahoo.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
460 LT 62-78-001 I? ,,R. Sinkevi?iaus veterinarijos ambulatorija? LT 87101 Tel?i? r., Gaudikai?i? k., ?iauli? pl. 7 mob. 8 616 42553 el.p. jura.vet@inbox.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
461 LT 62-78-002 I? ,,Severinos veterinarijos klinika? LT 87423 Tel?iai Plung?s g. 80 mob. 8 621 03330 el.p. severinosklinika@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
462 LT 62-78-003 Aurelijaus Laurinavi?iaus I? LT 87352 Tel?iai, Dariaus ir Gir?no g. 9-3 mob. 8 601 01479 el.p. aurelijus.laurinavicius@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
463 LT 62-79-002 Ruslanao Nojevoj veterinarin? paslaug? ?mon? LT 25114 Trak? r., Lentavrio sen., Ra?k?nai mob. 8 615 20344 el.p. nojevaja@delfi.lt Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
464 LT 62-79-003 Laima Le??inskien? LT 21110 Trakai, ?ilo g. 1 A mob. 8 685 79468 el.p. laimalesc@gmail.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
465 LT 62-81-001 UAB ,,Deltuvos veterinarija? LT 20306 Ukmerg?s r., Deltuva, Tvenkinio g. 20 mob. 8 658 60237 el.p. izoldavetgydytoja@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
466 LT 62-81-002 UAB ,,Ukvaisa? Ukmerg?, Vasario 16-osios g. 35 tel. 8 340 53123 el.p. gelumbauskas@yahoo.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
467 LT 62-82-001 UAB ,,Kasandros grup?? LT 28198 Utena, U?pali? g. 107 tel. 8 5 2641239 el.p. office@cassandra.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
468 LT 62-84-001 UAB ,,Veterinarijos pagalba? ?aki? r., Barzd? sen., Baltru?i? k., S. Lazorai?io g. 16 mob. 8 686 38336 el.p. vet.pagalba@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
469 LT 62-85-001 Stanislovo Mokrickio veterinarijos individuali ?mon? LT 17116 ?al?ininkai, Vilniaus g. 54 mob. 8 615 62083 el.p. smokrickij@inbox.lt ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
470 LT 62-86-001 Renata Menkova LT18177 Vilniaus g. 37, Pabrad?, ?ven?ioni? r. mob. 8 674 01990; el.p: menkova.renata@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
471 LT 62-86-002 Rasa Grigait? LT 18213 ?ven?ion?liai, ?ilvy?i? g. 14-28 tel. 8 683 14025 el.p.: vetrasa@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
472 LT 62-87-001 2013-11-19 UAB ,,?aliakalnio veterinarija? Mal?no g. 2, 75228 Bijotai, Bijot? sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 675 31357, el.p. rrimante13@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
473 LT 62-87-002 2015-07-10 UAB ,,Laimingas ?sas? Dariaus ir Gir?no g. 29A, 75135 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 681 60928, el.p. laimingasusas@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
474 LT 62-91-005 Ievos Baristien?s veterinarin?s klinikos LT 81146 ?iauli? r., Kur??nai, Kra?tin?s g. 49 mob. 8 612 23882 el.p. m.barista@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
475 LT 62-94-001 UAB ,,Ruminavet" LT 74123 Jurbarkas, Kauno g. 27 tel. 8 656 65633 el.p. ruminavet@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
476 LT 64-002 2005-01-04 UAB ?Sinsila? Nausod?io g. 67, LT-96215 Pagerdaujis, V??ai?i? sen., Klaip?dos r. sav. tel. +370 615 35727, el.p. sbsinsila@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Kiti ?kio subjektai Peli? ir ropli? auginimas
477 LT 64-003 2012-04-16 UAB ,,Skuodo turgus? LT 98117 Skuodas Turgaus g. 8 Tel. 8 673 8674 Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekybos ?kiniais gyv?nais vieta. Rizikos grup?-ma?a.
478 LT 64-102 AB ?Lifosa? K?dainiai, Juodi?kio g. 50, LT- 57502 tel.: (8~347) 664 83, faks. (8~347) 661 66, el p. info@lifosa.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Mineralini? neorganini? jungini? kalcio fosfato gamyba, monoamonio fosfato - neorganin? mineralin? pa?arin? ?aliava
479 LT 64-103 UAB ?Neosomatas? Raseini? r., Pagojuk? sen., Vosyli?kio k., LT- 60466 tel.: 8~612 591 48, faks. (8~428) 441 47 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Pa?ar? papild? gamyba
480 LT 64-106 2008-02-25 UAB ?Imlitex? K?daini? gr?d? elavatorius ?iaurin? g. 13, 46351 K?dainiai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. tel. (8~347) 20880, faks. (8~347) 20881 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Augalin?s kilm?s pa?arini? ?aliav? supirkimas, valymas, d?iovinimas ir saugojimas
481 LT 64-107 UAB ?Naturlita? Kauno r., Babt? sen., Babtai, Kauno g. 30, LT-54333 tel/faks. (8~37) 555 243, el. p. naturlita@cirkas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kiti ?kio subjektai UAB ?Naturlita? - prekiautojas bi?i? ?eimos vabzd?iais ir biofagais
482 LT 64-110 UAB ?Snailex National? Kai?iadori? r., Rum?i?k?s Vytauto g. 13, LT-56335 tel. 8 680 18717 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekiautojas gyvomis sraig?mis
483 LT 64-25-001 2014-07-25 R. Liaudanskas LT- 00143 Palanga, Sod? bendrija ,,Pav?sis?, R?t? takas 37 tel. 8-672-42098 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai auk?taskraid?i? baland?i? veisl?s augintojas
484 LT 64-25-003 2014-07-03 UAB ,,Mapeta? LT 00126 Palanga, Mal?no g. 4 mob. 8 699 11822 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Zoologijos sodas
485 LT 64-33-001 2012-12-18 Lijana Mar?iulynien? Krantin?s g. 18, 64355 ?iurlionys I, Krokialaukio sen., Alytaus r. sav. mob. 869844255, el. pa?tas eremas.rimas@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Kiti ?kio subjektai Putpel?s
486 LT 64-42-001 Daiva Urbonavi?i?t? LT 21384 Elektr?n? sav., Vievio sen., Matuki?ki? k., Rusakalnio g. 36 tel. 8 652 12238 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai
487 LT 64-903 UAB ,,Jakovo veterinarijos centras? Vilnius, Gerosios Vilties g. 1, LT-03147 tel. 8~676 03222 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Kiti ?kio subjektai
488 LT 65-002 2004-09-14 R. Kaubrio I? LT 98128 Skuodas, Apuol?s g. 32 tel.: (8~440) 735 35, 8~686 405 93, el. p. joanakaubriene@one.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai arkliais (R) Prekiautojas arkliais. Rizikos grup?-ma?a.
489 LT 65-014 2012-04-24 UAB ,,Horsemarket? Peskoj? g. 1, LT-92282 Dargu?iai, Kretingal?s sen., Klaip?dos r. sav. Tel. +370 46 300583, +370 699 29065, el. p. info@horsemarket.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautojai arkliais (R)
490 LT 65-015 Jono Ru?insko I.?. Vilniaus r., Rudaminos sen., Pate?os k., LT- 13031 tel/faks.: (8~5) 232 03 60, 8~699 925 54 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautojai arkliais (R)
491 LT 65-102
Veikla sustabdyta
Arvydo Mielaikos I.?. Prien? r., Bir?tono sav, Ne?i?n? k., LT- 59461, (GIS duomenys X- 6048 Y- 504) tel. 8~685 551 85 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai arkliais (R)
492 LT 65-36-001 2013-03-14 Dalius Jukna LT 41330 Bir?? r., Vabalninko sen., Gai?i?n? k. mob. 8 659 99242 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai arkliais (R)
493 LT 65-902 Sauliaus Vait?no ?mon? Vilnius Kara?i?n? g. 19 B LT-10151 tel. 8~699 100 49 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautojai arkliais (R)
494 LT 66-002 2004-09-14 R. Kaubrio I.?. LT 98221 Skuodo r., Aleksandrijos sen., Juknai?i? k. tel.: 8 440 7353 mob. 8 686 40593 el.p. joanakaubriene@one.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? arkliais patalpos Prekiautojo arkliai patalpos. Rizikos grup?-ma?a.
495 LT 66-014 2012-04-24 UAB ,,Horsemarket? LT 92282 Klaip?dos r., Kretingal?s sen., Dargu?i? k. Tel. +370 46 300583, +370 699 29065, el. p. info@horsemarket.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? arkliais patalpos
496 LT 66-015 Jono Ru?insko I.?. Vilniaus r., Rudaminos sen., Pate?os k., LT-13031 tel/faks. (8~5) 232 03 60, 8~699 925 54 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? arkliais patalpos
497 LT 66-102
Veikla sustabdyta
Arvydo Mielaikos I.?. Prien? r., Bir?tono sav., Ne?i?n? k., LT- 59461, (GIS duomenys X- 6048 Y- 504) tel. 8~685 551 85 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? arkliais patalpos
498 LT 66-401 Viganto Indra?iaus ?kis Bir?? r., Vabalninko sen., Gai?i?n? k., LT-4 1328 tel. 8~650 72 862 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? arkliais patalpos
499 LT 56-84 AB ?Kretingos gr?dai? Kretinga , Tiek?j? g. 41 LT-5700 tel.: (8~445) 770 66, faks. (8~445) 770 72 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis Vidutin? rizika
500 LT 67- 217 2012-03-26 UAB ,,My Land LT? LT 98294, Skuodo r., Lukni? k., tel. 8 600 790555 el.p. info@myland.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis Prekyba ?ienainiu su tre?iosiomis ?alimis. Rizikos grup?-ma?a. ?registruota pa?ar? ?kio registre rLT EAT 252728- gaminantis tiekti rinkai augalininkyst?s produktus
501 LT 67-020 2009-05-18 AB ?Kauno gr?dai? (Alytaus gr?d? sand?liai) Alytus, Pramon?s g. 25, LT-62175 tel. (8~315) 77 821 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
502 LT 67-102 AB ?Kauno gr?dai? Kaunas, H. ir O. Minkovski? g. 63, LT-46550 , (GiS duomenys X-6088658, Y-4686952) tel.: (8~37) 225 688, faks. (8~ 37) 391363 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
503 LT 67-104 UAB ?Imlitex? Kaunas, Europos pr.124, LT-46351 tel. (8~37) 301 555, faks. (8~37) 337 909 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
504 LT 67-15-001 2015-04-02 Renaldas Mar?iukaitis Gr?to g. 4, 66441 Gr?tas, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. tel. 8 687 86929 el.p.: r.marciukaitis@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis Vidutin? rizika
505 LT 67-202 A. Kraveckio ?mon? ,,GR?DOTEKA? LT 92195 Klaip?da, Liep? g. 79 B tel. 8 46 422040, 422041 el.p. grain@grudoteka.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
506 LT 67-203 UAB ?Eksma Trade? Klaip?da, Naujoji uosto g. 22/Sankry?os g. 1, LT-92199 tel. (8~46) 311760, faks. (8~46) 311765 el. p. info@aksmatrade.lt, liudaaandru@gmail.com.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
507 LT 67-206 2010-05-24 UAB ?Lalila? Klaip?da, Daukanto 24 a LT-92135, (?aliav? sand?lis Kretinga, Tiek?j? g. 41) tel. (8~46) 314983, faks. (8~46) 31 4839, 8~698 12891, el.p. jurga@lalila.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
508 LT 67-208 2010-08-27 UAB ?Prekybos namai Skelm?? Klaip?da, I. Kanto g. 32, LT-92237 tel. (8~46) 399104, faks. (8~46) 31056, el.p. info@skelme.lt. Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
509 LT 67-210 UAB ?LIC Baltija? Klaip?da, J. Janonio 27, LT- 92244 tel. 8~606 10161, faks. (8~46) 311765, el.p info@licbaltic.eu Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
510 LT 67-21-002 2013-02-11 UAB ,,Magi?kas ry?ys? Kairi? g. 1, LT-95367 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. mob. 8 678 81890 el.p. arturas@magiskasrysys.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
511 LT 67-21-006 UAB ,,Tranzito paslaug? centas? LT 94279 Klaip?da, Liep? g. 79 B tel. 8 37 407550 fax 8 37 350683 el.p. tpc@zebra.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
512 LT 67-212 UAB Klaip?dos j?r? krovini? kompanija "Bega" Klaip?da, Nem?no g. 2b, LT- 91199 tel. (8~46) 395 500 faks. (8~46) 380384, el.p bega@bega.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
513 LT 67-214 UAB ?Limarko j?r? agent?ra? Klaip?da, Nemuno g. 155, LT-91190 tel. 8-46 355385 el.p. forwarding@limarko.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
514 LT 67-215 UAB ,,Vakar? krova? LT 93269 Klaip?da Minijos g. 180 tel. 8 46 483883 el.p. Violeta.Komslytiene@wsy.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
515 LT 67-216 UAB ,,ENTER LT? LT 06121 Vilnius, Laisv?s pr. 125 tel.: 8 650 90898 el.p.: gytis@list.ru Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
516 LT 67-218 UAB ,,AHLERS KLAIP?DA LT 91184, Klaip?da, Taikos pr. 52 C-1302 / Aguonos g. 1 tel. 8 46 397239 el.p. info@klaip?da.ahlers.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
517 LT 67-301 UAB ?Marijampol?s pa?arai? K?B Marijampol?, P. Armino g. 65, LT- 68127 tel. (8~343) 977 22, el. p. arvipasarai!arvipasarai.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
518 LT 67-501 AB ,,Joni?kio gr?dai? LT 84147 Joni?kis, ?emait?s g. 1 tel. 8 426 69051 fax. 8 426 69054 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
519 LT 67-55-002 UAB ,,Silmasta? LT 96101 Klaip?dos r., Saulo?oli? k., U?uov?jos g. 30 mob. 8 698 34835 a.mockus@adeta.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
520 LT 67-75-001 2014-10-17 UAB ,,AGRO LT? LT 98294 Skuodo r., Lukni? k., Skuodo g. 1 A mob. 8 600 79555 el.p. info@myland.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis ?registruotas pa?ar? ?kio subjekto s?ra?e rLT EAT 260636- gaminantis tiekti rinkai augalininkyst?s produktus.
521 LT 67-901 UAB ?Bardra? LT- 02248 Vilnius, Sand?li? g. 38 tel/faks. (8~5) 264 15 00, el.p. adresas bardra@takas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
522 LT 67-903 UAB ?Litamilk? Vilnius, Kitrim? g. 49, LT- 02244 tel.: (8~5) 264 25 65, faks. (8~5) 264 25 62, info@litamilk.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
523 LT 67-906 UAB ?Veta? Vilnius, Kalvarij? g., 62, LT-09304 tel. (8~5) 272 4390, faks. (8~5) 275 1832, el. p. veta@veta.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
524 LT 68-901 UAB ,,Biofabrikas? LT-20123 Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Statik? k., tel. (8~340) 63 647, faks. (8~340) 63187, 8~686 11232, el. p. sekretore@biofabrik Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
525 LT 68-020 2010-06-30 AB ?Kauno gr?dai? Alytaus gr?d? sand?liai Alytus, Pramon?s g. 25, LT-62175 tel. tel. (8~315) 77 821 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: FMNR (pauk??iams, kiaul?ms), OTHER: PAP (?uv?, kiauli?, pauk??i?)
526 LT 68-13-001 UAB ,,Litamilk? LT 02244 Vilnius Kirtim? g. 49 tel. 8 5 2642565 el. p. info@litamilk.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti (FEED, MIMC)
527 LT 68-222 AB ?Kretingos gr?dai? Kretinga, Tiek?j? g., 41, LT-97123 tel. (8~445) 77066, 77016, faks.(8~445) 77072, 77036, el. p. info@kgrudai.lt Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: FMR, DCAPR, TCAPR, MRFMR, NRFFBPBMR, OTHER-hidrolizuoti baltymai,plunksn? miltai. Vidutin? rizika.
528 LT 68-301 UAB ?Marijampol?s pa?arai? K?B Marijampol?, P. Armino g. 65, LT-68127 tel. (8~343) 977 22, el. p. arvipasarai@arvipasarai.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: FMNR, OTHER- (hidrolizuotus baltymus, plunksn? miltus)
529 LT 68-47-001 AB ?Joni?kio gr?dai? Joni?kis, ?emait?s g. 1, LT-84147 tel. (8~426) 69065, faks. (8~426) 69054 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: FMR, MRFMR, NRFFBPBMR, OTHER-hidrolizuoti baltymai,plunksn? miltai
530 LT 68-503 S. Krivicko ?mon? ?Fasma? Radvili?kis, Valstie?i? g., 2, LT-82144 tel/faks (8~42) 325 4051, el.p. fasma@takas.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: MRFMNR
531 LT 68-81-001 UAB ?Biofabrikas? Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Statik? k., LT-20123 tel. (8~340) 63 647, faks. (8~340) 63187, 8~686 11232, el. p. sekretore@biofabrikas.lt Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Pa?ar? gamyba FEED: FMR, MRFMR,
532 LT 69-101 UAB ?MV steel group? Kaunas, Taikos pr. 141, LT-51132 tel.(8~37) 328200, 8~682 31886 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
533 LT 69-11-001 2013-03-06 Vyginto Mandeikos individuali veterinarini? paslaug? ?mon? LT 62121 Alytus, ?algirio g. 8 mob. 8 686 87180 el.p. vygintas.mendeika@vpgt.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
534 LT 69-11-002 2013-03-08 Ramu?io Matulevi?iaus individuali veterinarini? paslaug? ?mon? LT 62153 Alytus, Margio g. 10 tel. 8 315 51141 el.p. ramutis.mat@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
535 LT 69-11-003 2013-03-13 Jurgita Remeikait? LT 62441 Alytus, Dailid?i? g. 16 tel. 8 315 71064 mob. 8 689 12965 el.p. jurgita3@zebra.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
536 LT 69-11-004 2013-03-25 UAB ,,Metapa? LT 62137 Alytus, Ugniagesi? g. 7 tel. 8 315 51686 mob. 8 617 06549; 8 610 26671 el.p. metapa1997@gmai.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
537 LT 69-13-001 UAB ,,Jakovo veterinarijos centras? Vilnius, G. Vilties g. 1 tel. 8 5 2105049 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
538 LT 69-13-004 Ritos ?ilinskien?s I? Vilnius, Fabijoni?ki? g. 61 tel. 8 5 2377371 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
539 LT 69-13-005 UAB ,,AD LETEN?L?? Vilnius, Gelvon? g. 70-4 mob. 8 686 82690 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
540 LT 69-13-006 UAB ,,?v?ryno veterinarijos gydykla? Vilnius K?stu?io g. 54-1 tel. 8 5 2755035 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
541 LT 69-13-007 UAB ,,Antigenas? Vilnius, ?e?kin?s g. 26 mob 8 677 90977 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
542 LT 69-13-008 K. Aleksej?no ?mon? Vilnius, Jeruzal?s g. 7 mob. 8 699 05154 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
543 LT 69-13-009 UAB ,,Valveta? LT 06324 Vilnius, ?adeikos g. 9 - 65 tel. 8 5 2304530 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
544 LT 69-13-010 V?? ,,Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistin?? Vilnius, Parko g. 52 tel. 8 5 2690922 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
545 LT 69-13-011 UAB ,,Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?? Vilnius, Kojelavi?iaus g. 105 a tel. 8 5 2672594 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
546 LT 69-13-012 UAB ,,Vilniaus veterinarijos gydykla? Vilnius Siesik? g. 15 tel. 8 5 2482966 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
547 LT 69-13-013 UAB ,,Veta? Vilnius, Kalvarij? g. 62 tel. 8 5 2724390 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
548 LT 69-13-014 UAB ,,Vaidos klinika? Vilnius, ?alt?n? g. 9 tel. 8 5 2045526 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
549 LT 69-13-015 UAB ,,Zooveterinarijos centras TOTO? Vilnius, I. ?imulionio g. 5 tel. 8 5 2402308 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
550 LT 69-13-016 UAB ,,Greitoji ?itafa? Vilnius, ?emynos g. 2 B tel. 8 5 2705945 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
551 LT 69-13-017 UAB ,,Ex Toto? Vilnius, Papil?n? g. 3 tel. 8 5 2307094 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
552 LT 69-13-018 UAB ,,Zookomfort? Vilnius, Pr?s? g. 2 tel. 8 5 2165112 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
553 LT 69-13-020 UAB ,,Antakalnio veterinarijos gydykla? Vilnius, Antakalnio g. 50 tel. 8 5 234 4522 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
554 LT 69-13-021 UAB ,,Vet-1? Vilnius, Pylimo g. 61 tel. 8 5 261 9712 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
555 LT 69-13-022 UAB ,,CanisFelis? Vilnius, S. ?ukausko g. 41-70 mob. 8 693 33345 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
556 LT 69-13-023 UAB ,,Kaitas? Vilnius, Liejyklos g. 6 mob. 8 699 61265 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
557 LT 69-13-024 UAB ,,Vetpulsas? Vilnius, Pavilnioni? g. 35-41 mob. 8 5 2736387 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
558 LT 69-13-025 UAB ,,Justini?ki? veterinarijos klinika? Vilnius, Rygos g. 1 tel. 8 5 240 0337 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
559 LT 69-13-026 V?? ,,Indr?s veterinarijos gydykla? Vilnius, ?emynos g. 1 tel. 8 5 278 7533 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
560 LT 69-13-028 UAB ,,Keturios p?dut?s? Vilnius, Savanori? pr. 22 tel. 8 5 213 7365 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
561 LT 69-13-030 Vet. gyd. Aust?ja Girininkait? Vilnius, Architekt? g. 64-40 mob. 8 605 16192 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
562 LT 69-13-031 UAB ,,Tarand?s gyv?n? namai? LT 14187 Vilnius, Pikuti?ki? g. 9 mob. 8 604 62224 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
563 LT 69-13-033 Andriaus Petra?i?no privati veterinarijos ?mon? LT 03214 Vilnius, Mindaugo g. 21-14 mob. 8 689 16300 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
564 LT 69-13-034 ,,8 Drambliai? Laur? g. 34E, LT-10150 Vilnius, Vilniaus m. sav. mob. 8 686 17226 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
565 LT 69-13-035 UAB Lazdyn? veterinarijos klinika LT 04117 Vilnius, Erfurto g. 10 tel. 8 5 900 0027 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
566 LT 69-13-036 UAB ,,Sampas? LT 04108 Vilnius Architekt? g. 70 mob. 8 676 07507 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
567 LT 69-13-037 Egl? Kvederait? LT 09236 Vilnius, ?eimyni?ki? g. 21-50 tel. 8 672 75442 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
568 LT 69-13-038 Janina Janu?kevi?ien? LT 09105 Vilnius, ?irm?n? g. 29-3 mob. 8 684 56508 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
569 LT 69-13-039 Evelina Jankovska LT 11308 Vilnius Pavilnio sod? g. 22 tel. 8 684 56508 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
570 LT 69-13-040 UAB ,,Vetvita? LT 01204 Vilnius, Krivi? g. 5 tel. 8 699 09321 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
571 LT 69-13-041 UAB ,,?irm?n? veterinarija? LT 14258 Vilnius, Kareivi? g. 11 tel. 8 686 56574 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
572 LT 69-15-001 2012-11-08 Jurgita Jauneikien? Sod?iaus g. 18, 66401 Neravai, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. tel. 8 699 35788, el.p. jurgitajau@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
573 LT 69-15-002 D. Jak?aitien?s veterinarijos vaistin? Turgaus g. 3, 66172 Druskininkai, Druskinink? sav. tel. 8 313 52919, 8 682 44717, el.p. djaksaitiene@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
574 LT 69-15-003 Jonas Miliauskas Bilso g. 8, 67278 Leipalingis, Leipalingio sen., Druskinink? sav. mob. 8 620 83124 el.p. miliauskasjonas@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
575 LT 69-18-001 K. Bekampyt?s veterinarijos I? LT 69172 Marijampol?s sav., Liudvinavo sen., K?lol? k. mob. 8 615 66303 el.p. bek.kristina@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
576 LT 69-18-002 Alfonso Stagni?no veterinarijos paslug? ?mon? LT 69134 Marijampol?s sav., Gudelio sen., Miknoni? k. mob. 8 687 30258 el.p. alfonsas.satgniunas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
577 LT 69-18-003 Renato Nedzinsko individuali ?mon? LT 67422 Lazdij? r., ?e?tokai, Lazdij? g. 17 mob. 8 656 24521 el.p. renatas.nedzinskas@saerimner.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
578 LT 69-18-004 Petro Mykolai?io veterinarijos paslaug? ?mon? LT 68103 Marijampol?s sav., Sasnavos sen., Puskelni? k. mob. 8 698 18491 petrasmyk@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
579 LT 69-18-005 L. Ma?alaitien?s veterinarijos paslaug? ?mon? LT 68187 Marijampol? ?vietimo g. 22 mob. 8 687 30252 el.p. lmasalaitiene@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
580 LT 69-18-006 J. Svygrio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 68461 Marijampol?s sav. ?unsk? sen., Mokol? k. tel. 8 687 30253 el.p. jsvygrys@takas.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
581 LT 69-18-007 UAB ,,Kuzupis? LT 69370 Marijampol?s sav. Sasnavos k. Gavaltuvos k. mob. 8 687 30247 el.p. kuzupis@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
582 LT 69-18-009 Girmantas Gumauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 68119 Marijampol? Panev??io g. 3 mob. 8 689 52353 el.p. girmantux@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
583 LT 69-18-011 L. ??snos firma ,,Zoomedas? V. Kudirkos g. 65, 68303 Marijampol?, Marijampol?s sav. tel./fax. 8 343 91204 el.p. zoomedas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
584 LT 69-18-013 UAB ,,Lauveta? LT 68110 Marijampol? Sasnavos g. 70 mob. 8 612 60090 el.p. rimvydaslaureckas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
585 LT 69-18-015 Z. Komi?iaus veterinarijos paslaug? ?mon? LT 69193 Marijampol?s sav. Liudvinavos sen., ?elsvos k. mob. 8 680 58615 el.p.z.komicius@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
586 LT 69-18-016 Ar?no Tamkevi?iaus paslaug? ?mon? LT 69117 Marijampol?s sav., Igliaukos k. mob. 8 687 30245 e.p. arunastamkevicius@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
587 LT 69-18-017 UAB ,,Aisneta? LT 68294 Marijampol? Vytauto g. 35 tel. 8 343 59409 el.p. barisauskaite.ineta@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
588 LT 69-18-018 R. Jonikai?io ir A. Montvilos tikroji ?kin? bendrija ,,Repulsas? LT 68460 Marijampol?s sav., Mokol? k. Topoli? g. 1 tel. 8 343 91415 fax. 8 343 391483 el.p. repulsas@repulsas.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
589 LT 69-18-019 Vytautas Naru?is - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 68129 Marijampol?s sav. Me?ku?i? k. mob. 8 684 71512 el.p. vytautas.nar@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
590 LT 69-18-020 UAB ,,Kalvarijos veterinarin?s paslaugos? LT 69206 Kalvarija Dariaus ir Gir?no g. 90 mob. 8 698 34230, 8 698 36766 el.p.danguoleliut@gmail.com; alfredas.bieliunas@takas.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
591 LT 69-18-022 2016-08-04 veterinarijos gydytoja Milda Pa?kauskien? Juknevi?iaus g. 11-29, Marijampol? LT 68185 tel. 8-618-62574, el.p. moldashke@live.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
592 LT 69-18-023 Regimanto Baltrukonio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 68627 Marijampol? ?aki? g. 16 mob. 8 690 24117 el.p. r.baltrukonis@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
593 LT 69-19-001 I? ,,Gintariukas? LT 47156 Kaunas, Raudondvario pl. 228 A-55 mob. 8 615 69467 el.p. giedreja@mail.ru Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
594 LT 69-19-002 I? ,,Vetfilijus? LT 48255 Kaunas, Baltijos g. 2 -41 mob. 8 685 20226 el.p. vet.gyd.kucinskas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
595 LT 69-19-005 UAB ,,Au?ringa? Kaunas, Sukil?li? pr. 86 A mob. 8 674 22866 el.p. vyp@takas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
596 LT 69-19-006 I? ,,Rasarta? LT 44187 Kaunas, ?ibu?i? g. 12 mob. 8 640 13333 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
597 LT 69-19-008 UAB ,,Fitoveta? ir KO LT 44355 Kaunas, Vytauto pr. 16 mob. 8 698 32723 el.p. info@fitoveta.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
598 LT 69-19-011 LSMU VA Stambi?j? gyv?n? klinikos LT 47181 Kaunas, Til??s g. 18 tel. 8 37 363404 el.p. klinikos@lva.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
599 LT 69-19-012 LSMU VA Dr. L. Kriau?eli?no smulki?j? gyv?n? klinikos LT 47181 Kaunas, Til??s g. 18 tel. 8 37 362303 el.p. gyvunu.klinika@lva.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
600 LT 69-19-013 I? ,,Korsa? LT 50143 Kaunas, Uosio g. 46 mob. 8 686 44330 el.p. vet.korsa@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
601 LT 69-19-014 UAB ,,VT KLINIKA? LT 48485 Kaunas, Demokrat? g. 53 mob. 8 687 72208 el.p. t.charzevskis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
602 LT 69-19-015 UAB ,,Veterinarin?s medicinos centras? LT 50219 Kaunas, Partizan? g. 26 tel. 8 37 777137 el.p. info@vetmedcentras.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
603 LT 69-19-016 V. Kairevi?iaus I? LT 44255 Kaunas, Savanori? pr. 51 B tel. 8 37 224194 el.p. klinika@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
604 LT 69-19-017 UAB ,,Gyv?n? edenas? LT 48107 Kaunas, Kur?i? g. 7 tel. 8 37 377648 el.p. gyvunuedenas@hotmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
605 LT 69-19-018 Editos Golubovien?s I? LT 50249 Kaunas, Student? g. 24 B mob. 8 698 43273 el.p. edita_g@mail.ru Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
606 LT 69-19-019 UAB ,,Ruminavet? LT 50154 Kaunas, Tvirtov?s al. 47/Kalnie?i? g. 108 mob. 8 619 46265 el.p. info@rumina.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
607 LT 69-19-020 UAB ,,Kuraveta? LT 47330 Kaunas, Romaini? g. 52 mob. 8 698 32760 el.p. kuraveta@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
608 LT 69-19-021 UAB ,,Dainavos veterinarija? LT 51302 Kaunas, Pa?il?s g.118 tel. 8 37 478015 el.p. irma.veterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
609 LT 69-19-022 Tado Labu?io firma ,,Hipika? LT 45261 Kaunas, A. Juozapavi?iaus pr. 51 mob. 8 656 37617 el.p. hipika.vaistine@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
610 LT 69-19-023 UAB ,,Anisana? LT 46415 Kaunas, Veiveri? g. 176 A-2 mob. 8 610 10484 el.p. kaunasvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
611 LT 69-19-024 UAB ,,Ernista? LT 49286 Kaunas, Savanori? pr. 429 A tel. 8 37 712210 el.p. reda.labunskiene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
612 LT 69-19-025 UAB ,,Veterinarijos pagalba? LT 49215 Kaunas, ?iaur?s pr. 69-1 mob. 8 618 71577 el.p. pagalbavet@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
613 LT 69-19-026 UAB ,,?aliakalnio veterinarija? LT 50172 Kaunas, Darbinink? g. 13 mob. 8 675 31357 el.p. rrimante13@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
614 LT 69-19-027 I? ,,Ved?ito? LT 44142 Kaunas, Zanavyk? g. 25 H mob. 8 671 30055 el.p. henrars@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
615 LT 69-19-028 UAB ,,Animal Medic? LT 50456 Kaunas, Taikos pr. 113 mob. 8 619 28800 el.p. info@animalmedic.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
616 LT 69-19-029 UAB ,,Pas pum?? LT 48422 Kaunas, Vytenio g. 2-3 A Mob. 8 614 42151 el.p. i.sapaliene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
617 LT 69-19-030 UAB ,,Panemun?s veterinarija? LT 45389 Kaunas, Vaidoto g. 97 mob. 8 673 36367 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
618 LT 69-19-032 UAB ,,Nuaras? LT 44261 Kaunas, ?v. Gertr?dos g. 46 tel. 8 37 2322333 el.p. nuaras@animas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
619 LT 69-19-033 UAB ,,Nuaras? LT 44261 Kaunas ?v. Gertr?dos g. 46 tel. 8 37 322333 el.p. nuaras@animas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) mobili pagalba (spec. automobilis)
620 LT 69-19-034 UAB ,,Siaurio ?nauceris? LT 51338 Kaunas, Chemijos g. 31 A mob. 8 698 21728 el.p. snaucerisvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
621 LT 69-19-035 UAB ,,Kaivana? LT 46355 Kaunas, Veiveri? g. 71 tel. 8 37 337023 el.p. gydykla@kaivana.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
622 LT 69-19-036
Veikla sustabdyta
UAB,,Kaivana? LT 48234 Kaunas, Balt? pr. 41 C tel. 8 37 233223 el.p. gydykla@kaivana.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
623 LT 69-19-038 Art?ras Kvederavi?ius LT 50230 Kaunas, Taikos pr. 34 mob. 8 699 11744 el.p. vet.gyd.arturas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
624 LT 69-19-039 A. Burinsko ?mon? LT 49381 Kaunas, Sart? g. 10 mob. 8 687 50639 el.p. arvydas.burinskas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
625 LT 69-19-040 UAB ,,Pas Fil?? LT 50418 Kaunas, V. Kr?v?s pr. 8 A mob. 8 698 85220 el.p. pasfila@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
626 LT 69-19-041
Veikla sustabdyta
UAB ,,Pas Fil?? LT 50184 Kaunas, Savanori? pr. 235 mob. 8 698 85220 el.p. pasfila@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
627 LT 69-19-042 S. Novo?insko I? ,,Veterinarija? LT 48258 Kaunas, ?emai?i? pl. 58 tel. 8 37 269849 el.p. info@vetclinic.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
628 LT 69-19-043 Arvydo Razikevi?iaus I? LT 45322 Kaunas, Pu?? g. 28 mob. 8 687 70464 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
629 LT 69-19-044 V?? ,,Dz?kijos verslo informacijos centras? LT 44163 Kaunas, Auk?tai?i? g. 54 mob. 8 656 65633 el.p. paulius@gyvunuklinika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
630 LT 69-19-045 UAB ,,Terra animalis? LT 51436 Kaunas, K. Bar?ausko g. 66a mob. 8 656 87574 el.p. info@kika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
631 LT 69-19-046 R. Radavi?iaus I? LT 46343 Kaunas, Julinavos g. 21 mob. 8 611 35549 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
632 LT 69-19-048 M. Stankevi?ien?s I? ,,Mildinga? LT 50369 Kaunas, V. Kr?v?s pr. 97 A tel. 8 37 460002 el.p. mildinga@zebra.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
633 LT 69-19-049 M. Stankevi?ien?s I? ,,Mildinga? LT 47149 Raudondvario pl. 184-7 tel. 8 37 330342 el.p. mildinga@zebra.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
634 LT 69-19-051 UAB ,,?aliasis stilius? LT 47181 Kaunas, Til??s g. 10 mob. 8 620 14184 el.p. santakosvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
635 LT 69-19-054 Eligijaus ?eslevi?iaus I? ,,?unelio ir katin?lio klinika? LT 45285 Kaunas, Kranto 12-oji g. 25 mob. 8 683 09126 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
636 LT 69-19-055 UAB ,,Barbosas? LT 49154 Kaunas, Partizan? g. 61-806 tel. 8 600 43079 el.p. kaunoveterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
637 LT 69-19-056 Vaiva Burneikait? LT 50328 Kaunas, Partizan? g. 160-67 tel. 8 641 44806 el.p.: vaiva@racinhorses.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
638 LT 69-21-001 L. Varanausko veterinarijos klinika LT 94279 Klaip?da, Varp? g. 19 tel. 8 46 360646, 8 46 360676 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
639 LT 69-21-002 UAB ,,Vetamicus? LT 95203 Klaip?da, Vingio g. 21 tel. 8 46 321121 mob. 8 612 21998 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
640 LT 69-21-003 UAB ,,Ricveta? LT 93221 Klaip?da, Baltijos pr. 113-105 tel. 8 46 233157 mob. 8 687 54532 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
641 LT 69-21-004 UAB ,,Aumura? LT 93172 Klaip?da, J?reivi? g. 9 tel. 8 46 342072 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
642 LT 69-21-005 MB ,,Vingio veterinarijos vaistin?? LT 95118 Klaip?da, Vingio g. 2 tel. 8 46 326243 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
643 LT 69-21-006 UAB ,,Asklepijus? LT 92310 Klaip?da Panev??io g. 25 A mob. 8 698 76747 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
644 LT 69-21-008 Lietuvos j?r? muziejus LT 93100 Klaip?da, Smiltyn?s pl. 3 tel. 8 46 490740 faz. 8 46 490750 el.p. z.kleiva@muziejus.lt; ljm@muziejus.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
645 LT 69-21-009 UAB ,,Vyturys? LT 92141 Klaip?da, Donelai?io g. 19 tel. 8 46 49999, fax. 8 46 31130 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
646 LT 69-21-011 Ignas Milkintas Taikos pr. 8-43, 91229 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. tel. 8 685 36082 el.p. varsed@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
647 LT 69-21-013 Dalia Kujalien? LT 92246 Klaip?da, J. Janonio g. 27 tel. 8 46 412152 mob. 8 698 78764 el.p. vetgyd.dalia@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
648 LT 69-21-015 Raimondo Urniko Varp? veterinarijos gydykla LT 94279 Klaip?da, Varp? g. 19 mob. 8 670 62783 8 655 98996 el.p. raimondassenator@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
649 LT 69-21-017 Jono Turskio veterinarijos klinikos LT 91149 Klaip?da, Pary?iaus Komunos g. 4 tel. 8 46 411921 mob. 8 618 22700 el.p. jonas.turskis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
650 LT 69-21-018 UAB ,,Lino veterinarijos klinika? LT 94175 Klaip?da, Debreceno g. 5 tel. 8 46 360676; 8 46 360646 el.p. linas@vet-klinika.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
651 LT 69-21-021 UAB MAMBA ZOO LT 94160 Klaip?da, Taikos pr. 97 tel. 8 671 82399 el.p. info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
652 LT 69-21-022 Tadas Venckus LT 91210 Klaip?da, Birut?s g. 22-310 tel. 8 608 22831 el.p.: vet.venckus@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
653 LT 69-21-023 UAB MAMBA ZOO LT 91149 Klaip?da, Pary?iaus Komunos g. 2 tel. 8 671 82399 el.p.: info@mambozoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
654 LT 69-25-001 2013-02-05 V. Kadi?os privati veterinarijos ?mon? LT 00101 Palanga, Klaip?dos pl. 8 mob. 8 687 67799 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
655 LT 69-25-002 2013-02-08 V. Urbonovi? individuali veterinarijos ?mon? LT 00101 Palanga, Klaip?dos pl. 65b mob. 8 687 57870 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
656 LT 69-25-003 2014-01-16 UAB ,,Mano augintinis? LT 00132 Palanga, Vytauto g. 94 A-5 mob. 8 658 55415 el.p. jaroslavas.tkhir@gmail.com Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
657 LT 69-27-001 Kristina Ma?ernyt?-Misevi?ien? Panev??ys, Sodinink? g. 3 mob. 8 670 57574 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
658 LT 69-27-002 Virgilija Ker?ulien? Panev??ys, ?vyturio g. 5 e mob. 8 641 10435 el.p. puriena1963@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
659 LT 69-27-003 UAB vaistin? ,,?al?ia? Panev??ys, Ukmerg?s g. 25-1 tel. 8 45 571128 el.p. vaistinezalcia@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
660 LT 69-27-004 L. Paltaroko veterinarijos klinika Panev??ys, Nemuno g. 42 mob. 8 686 24334 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
661 LT 69-27-005 A. Brazd?ionio ?mon? Panev??ys, Kranto g. 59 mob. 8 687 12612 el.p. krantas@erdves.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
662 LT 69-27-006 Robertas Jasi?nas Panev??ys, Saviti?kio g. 21-1 B mob. 8 633 61045 robertasjjj@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
663 LT 69-27-007 UAB ,,Ro?yno veterinarijos klinika? Panev??ys, Ro?i? g. 39 a tel. 8 455 81912 el.p. nsederis@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
664 LT 69-27-008 Liudas Brazd?ionis LT 35158 Panev??ys, Kranto g. 59 tel. 8 684 17332 el.p. l.brazdzionis@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
665 LT 69-29-001 Audrius Kri??i?nas LT 76362 ?iauliai, Sernent? g. 52 mon. 8 687 54419 el.p. veterinaropaslaugos@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
666 LT 69-29-002 Raimondas Rimgaila LT 76332 ?iauliai, Valan?iaus g. 17 tel. 8 414 37336 el.p. vetklinika@splius.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
667 LT 69-29-004 Giedriaus Brajinsko ?mon? LT 76207 ?iauliai, Luk?io g. 9 mob. 8 685 29019 giedrius@vetkabinetas.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
668 LT 69-29-006 Juozo Muzikevi?iaus veterinarin? tarnyba LT 78230 ?iauliai, Gardino g. 2 mob 8 686 34212 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
669 LT 69-29-015 UAB ,,Neriveta? LT 78143 ?iauliai, Korsako g. 12 mob. 8 607 86620 el.p. neriveta@info.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
670 LT 69-29-018 Vidmantas Develis LT 79249 ?iauliai, Joni?k?lio g. 25 mob. 8 687 54404 el.p. develiai@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
671 LT 69-29-020 UAB ,,Veterinarai? LT 78146 ?iauliai, Tytuv?n? g. 4 mob. 8 682 27523 el.p. paulius@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
672 LT 69-30-001 I. Voitechovskajos veterinarijos ?mon? LT 31144 Visaginas Festivalio g. 8 tel. 8 386 60818 Visagino valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
673 LT 69-32-001 ??B ,,Pasaga? LT 85170 Naujoji Akmen?, V.Kudirkos g. 14-2 mob.8 682 49841 el.p. pasagazub@gmail.com Akmen?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
674 LT 69-32-002 P. Sebeckio veterinarijos punktas LT 85243 Akmen?s r., Papil?, Basanavi?iaus g. 12 mob. 8 686 55749 el.p. s.pranas@gmail.com Akmen?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
675 LT 69-33-001 2013-03-13 UAB ,,Zoovisata? LT 64382 Alytaus r., Liki?ki? k., J?rat?s g. 18 tel. 8 315 21659 mob. 8 678 76472 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
676 LT 69-33-002 2013-03-20 Gintautas Kandratavi?ius LT 64428 Alytus r., Butrimonys, Margirio g. 12 mob. 8 680 84632 el.p. kandratavicius@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
677 LT 69-33-003 2013-03-20 Evaldas Zubrus LT 64263 Alytaus r., Miroslavo sen., Kume?i? k. mob. 8 628 53085 el.p. evaldaszubrus@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
678 LT 69-33-004 2013-03-20 Dainius Kanauka LT 64373 Alytaus r., Kriokalaukio sen., Paka?avo k. mob. 8 687 20885 el.p. dkanauka@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
679 LT 69-33-006 2013-04-05 Virginijus Izokaitis LT 64195 Alytaus r., Raitinink? sen., Makni?n? k. tel. 8 315 46992 mob. 8 687 20911 el.p. Virginijus@nkm.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
680 LT 69-33-007 2013-05-02 Alius Praleika LT 64235 Alytaus r., Miroslavas tel. 8 315 66371 mob. 8 612 25065 el.p. aliuspraleika@one.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
681 LT 69-33-008 2013-10-07 Gintaras Ch??enavi?ius LT 64463 Alytaus r., Punios sen., Vaisod?i? k. tel. 8 315 42206 mob. 8 687 20865 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
682 LT 69-33-009 2013-10-09 Antanas Lugauskas LT 64144 Alytaus r., Daug? k. tel. 8 315 69699 mob. 8 680 91840 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
683 LT 69-33-010 2014-03-10 Vilmantas Dim?a LT 64237 Alytaus r., Pupasod?io k., mob. 8 612 81505 el.p. vilmantasdim@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
684 LT 69-33-011 2014-05-21 Vytautas Stagni?nas LT 62473 Alytaus r., Miklus?nai, Kr?v?s g. 8 mob. 8 687 86471 el.p. vytautas.stagniunas@vetfarmas.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
685 LT 69-33-012 2015-04-23 Irma Stenionien? LT 64118 Alytaus r., Alov?s sen., ?vobi?ki? k. tel. 8 647 38568 el.p. irirma@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
686 LT 69-34-002 Romas Senvaitis Anyk??i? r., Sv?das? sen., Sv?das? mstl. Vilniaus g. 31 mob. 8 687 25888 el.p. 8 687 25888 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
687 LT 69-34-003 Alfredas Bankauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., N. Elminink? k. Gojaus g. 18 mob. 8 610 29413 el.p. alfredasbankauskas@gmail.com Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
688 LT 69-34-005 Gintaras Kazokas - veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., Kavarskas, Paupio g. 10 mob. 8 617 49682 el.p. mindziakas@gmail.com Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
689 LT 69-34-006 Gintaras Le??inskas veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., Skiemoni? sen., Katl?ri? k. mob. 8 682 51744 el.p. g.lescinskas@gmail.com Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
690 LT 69-34-007 Antanas ?eimys - veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., Kunigi?ki? k., mob. 8 656 24550 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
691 LT 69-34-008 Ri?ardas ?idi?kis - veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., Tro?k?n? sen., Va?uok?n? k. mob. 8 685 81114 el.p. rasiukas13@gmail.com; elma@res.lt Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
692 LT 69-34-009 Rasa ?idi?kien? - veterinarijos paslaug? teik?jas Anyk??i? r., Tro?k?n? sen., Va?uok?n? k. mob. 8 615 87147 el.p. rasiukas13@gmail.com; burbiskis@erdves.lt Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
693 LT 69-36-001 2012-11-09 A. Rink?nien? - veterinarijos paslaug? teik?ja LT 41335 Bir?? r., Vabalninkas, B. Sruogos g. 42-1 tel.: 8 450 54431, mob.: 8 618 02661 el.p. audronerinkuniene@gmail.com Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
694 LT 69-36-002 2012-11-09 Faustas Brazd?i?nas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41349 Bir?? r., Vabalninkas, Kalno g. 5 mob.: 8 680 38667 el.p. f.brazdziunas@nkm.lt Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
695 LT 69-36-003 2012-11-09 Gita Vaitaitien? - veterinarijos paslaug? tiek?ja LT 41430 Bir?? r., Straugali? k. tel.: 8 450 56655 mob.: 8 682 13715 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
696 LT 69-36-004 2012-11-09 Petras Marcikonis - veterinarijos paslaug? teik?jas Sod?iaus g. 32, LT-41292 ?ukionys, Vabalninko sen., Bir?? r. sav. mob.: 8 620 37645 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
697 LT 69-36-005 2012-11-09 Ramunas ?veg?da - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41187 Bir?? r., Rinku?kiai 2-33 mob.: 8 610 26342, el.p. rsvegzda@gmail.com Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
698 LT 69-36-007 2012-11-09 V. Baltru?aitis - veterinarijos paslaug? tiek?jas LT 41324 Bir?? r., Mieli?n? k. mob.: 8 687 32642 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
699 LT 69-36-008 2012-11-09 Vygantas Macys - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41191 Bir?? r., U?u?ili? k. mob.: 8 68073519 el.p. vygantasmacys@gmail.com Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
700 LT 69-36-009 2012-11-09 Vaidotas Pakau?is - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41212 Bir?? r., Kvetk? k. mob.: 8 616 31927 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
701 LT 69-36-011 2012-11-09 Vitalija Kop?stien? - veterinarijos paslaug? teik?ja 1, LT-41278 Lamokai, Vabalninko sen., Bir?? r. sav. mob.: 868617861 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
702 LT 69-36-012 2012-11-09 Voldemaras Me?anskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41105 Bir?? r., Anglinink? k. mob.: 8 687 41121 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
703 LT 69-36-013 2012-11-12 UAB ,,?eimos veterinarijos centras? LT 41206 Bir?? r., Obelauki? k., Draugyst?s g. 42 mob.: 8 687 32217 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
704 LT 69-36-014 2012-11-12 ??B ,,Evra? - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 41101 Bir?? r., Bir?? k., Ro?i? g. 29 mob.: 8 687 32217 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
705 LT 69-36-015 2014-02-13 Mindaugas ?ulnis LT 41206 Bir?? r., ?irv?nos sen., M?rin?s k. mob. 8 610 30595 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
706 LT 69-38-001 2012-12-19 Andrius Bla?ukas K?stu?io g. 11, 65218 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 611 77665 el.p. andrius.blazukas@gmail.com Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
707 LT 69-38-002 2012-12-19 Darius Tamulevi?ius J. Basanavi?iaus g. 36, 65210 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 687 78243 el.p. info@dariusvet.lt Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
708 LT 69-38-003 2013-01-28 Juliaus Vereniaus personalin? ?mon? Dz?k? g. 27, 65241 Krukliai, Kaniavos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 688 72730 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
709 LT 69-38-004 2013-01-28 Mindaugo ?imkonio I? Vytauto g. 78-2, 65146 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 699 58454 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
710 LT 69-38-005 2013-01-28 Romo Gaid?io I? Vytauto g. 54-56, 65163 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 687 94460 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
711 LT 69-38-006 2013-01-28 J. Butkevi?iaus veterinarini? paslaug? ?mon? Mokyklos g. 21, 65443 U?uperkasis, Valkinink? sen., Var?nos r. sav. mob. 8 623 91433 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
712 LT 69-38-007 2013-01-28 V.P. Su?insko personalin? ?mon? Gardino g. 17, 65337 Merkin?, Merkin?s sen., Var?nos r. sav. mob. 8 618 46698 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
713 LT 69-38-008 2013-01-28 Rimo Ra?kausko I? Salinio g. 11, 65388 Pakar?ys, Var?nos sen., Var?nos r. sav. mob. 8 687 20925 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
714 LT 69-39-001 2012-11-02 Linas Vainauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas Mokyklos g. 41, 70478 Alksn?nai, Pilvi?ki? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob.: 8 622 00558 el.p.: jolivaina@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
715 LT 69-39-002 Vaiva Kmieliauskien?-veterinarijos paslaug? teik?ja Vilkavi?kio r., Pilvi?ki? mstl., Vasario 16-osios g. 107 mob.: 8 616 53132 el.p.: v.kmieliauskien?@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
716 LT 69-39-003 Aivaras Kmieliauskas- veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkavi?kio r. sav., Pilvi?ki? mstl. Vasario 16-osios g. 107 mob.: 8 687 25830 el.p. aivarasvet@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
717 LT 69-39-004 Art?ras Zajankauskas - veterinaris paslaug? teik?jas Pakaln?s g. 2A, 70340 Gra?i?kiai, Gra?i?ki? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob.: 8 687 76040 el.p.: vilijaza@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
718 LT 69-39-006 Viktoras Surplys - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkavi?kio r., Keturvalakiai, Ka?ton? g. 22 mob. 8 686 98505 el.p. surplys@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
719 LT 69-39-007 Gintautas Dum?ius - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkavi?kis, Vilniaus g. 8-20 mob. 8 679 57133 el.p. viljuris@vilkaviskis.omnitel.net Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
720 LT 69-39-008 Rimantas Janavi?ius - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkavi?kio r., ?eimenos sen., Giedri? k., Giedri? g.73 mob. 8 685 03441 rjanavicius@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
721 LT 69-39-010 Arvydas ?livinskas - veterinarijos paslaug? teik?jas P?stap?d?i? g. 18, 70203 P?stap?d?iai, ?eimenos sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8 682 11489 el.p. pustapedziai@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
722 LT 69-39-011 Arvydas Dukevi?ius- veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkav?kio r., Pajevonio sen., U?bali? k. mob. 8 616 93158 el.p. arvydas_d@mail.ru Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
723 LT 69-39-012 Arvydas Valinskas - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilkavi?kio r., Gra?i?ki? mstl. mob. 8 686 98364 el.p. arvydasvalinskas@vet.lt Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
724 LT 69-39-013 2012-12-14 Vidas Vait?naitis - veterinarijos paslaug? teik?jas K. Bar?ausko g. 10, 70314 Gi?ai, Gi?? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8 682 63032 el.p. vidasvaitunaitis@one.lt Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
725 LT 69-39-014 2012-12-14 Gintautas Vosylius - veterinarijos paslaug? teik?jas M?nulio g. 3, 70457 Katau?izna, Klausu?i? sen., Vilkavi?kio r. sav. mob. 8 655 59710 el.p. gintautasvosylius@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
726 LT 69-39-016 Darius ?iemelis LT 70021 Vilkavi?kio r., Bartnink? sen., Krajausk? k. 8 655 47383 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
727 LT 69-39-017 Lino Ma?erimo ?mon? J. Basanavi?iaus g. 28-9, 70416 Kybartai, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 686 98506 el.p.: rasamazerimiene@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
728 LT 69-39-019 MB ,,Rigrisa? J. Basanavi?iaus g. 45A, 70417 Kybartai, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 600 80182 el.p. rigrisa@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
729 LT 69-41-001 UAB ,,Mato veterinarija? Vilniaus r., Mai?iagala, Jogailos g. 87 mob. 8 699 67187 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
730 LT 69-41-002 A. ?neiderio I? Vilniaus r., Paber??, Mokyklos g. 3 mob. 8 686 52285 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
731 LT 69-41-003 Stanislovas Gorbikovas - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilniaus r., Nemen?in? Kosmonaut? g. 20 mob. 8 680 29858 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
732 LT 69-41-004 Stanislav Kel - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilniaus r., Rudaminos k., Broli? g. 4 mob. 8 687 98149 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
733 LT 69-41-005 Henrich Pavtel - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilniaus r., Kalveli? k., Vilniaus g. 42 mob. 8 650 73260 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
734 LT 69-41-006 Vitalijus Pagarielovas - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilniaus r., Suderv?s k., Saul?s g. 27 mob. 8 680 97802 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
735 LT 69-41-007 UAB ,,Vetfauna group? Vilniaus r., D. Rie??, Mol?t? g. 13 tel. 8 678 663975 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
736 LT 69-41-008 V?? ,,Buivydi?ki? veterinarijos klinika? LT 14168 Vilniaus r., Buivydi?ki? k. Klinik? g. 1 tel. 8 235 3280 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
737 LT 69-41-010 Ana Zacharevi?- veterinarijos paslaug? teik?ja Vilniaus r., Rudamina, ?aibo g. 20-28 mob. 8 684 81928 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
738 LT 69-41-011 V?? ,,Nemen?in?s miesto veterinarijos gydykla? Vilniaus r., Nemen?in?, Arkli? g. 7-3 tel. 8 699 52227 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
739 LT 69-41-012 Marjan Dorofej - veterinarijos paslaug? teik?jas Vilniaus r., Nemen?in?, Mokyklos g. 22 mob. 8 698 35716 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
740 LT 69-42-002 Janu? Abucevi? - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 26116 Elektr?nai, trak? g. 27-19 mob. 8 663 59580 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
741 LT 69-43-001 2012-11-30 Loreta Alechnavi?ien? - veterinarijos paslaug? teik?ja LT 32404 Zaras? r., Degu?i? sen., Baibi? k. mob. 8 675 01906 tel. 8 385 44775 el.p. loralech@one.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
742 LT 69-43-002 2012-11-30 I? ,,Andriaus veterinarijos paslaugos? LT LT 32110 Zarasai, Vytauto g. 12-6 mob. 8 686 27865 el.p. sukackas.andrius@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
743 LT 69-43-003 2012-11-30 Gintario Petr?no individuali ?mon? LT 32291 Zaras? r., Suviekio sen., Samani? k. mob. 8 650 19463 tel. 8 385 42384 el.p. gintaris.petrenas@zarasai.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
744 LT 69-43-004 2012-11-30 A. Vaitkev?iaus individuali veterinarijos ?mon? LT 32309 Zaras? r., Dusetos, Viena?ind?io g. 32 mob. 8 600 15790 tel. 8 385 56080 el.p. arturas.vet@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
745 LT 69-43-005 2012-11-30 J. Filipavi?iaus veterinarinio aptarnavimo ?mon? LT 32400 Zaras? r., Turmanto sen., Smalv? k. mob. 8 687 07020 el.p. juozasf@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
746 LT 69-43-006
Veikla sustabdyta
2012-11-30 Vida Bagdanavi?? - veterinarijos paslaug? teik?ja LT 32212 Zaras? r., Salako sen., Pratk?n? k. mob. 8 612 15803 8 385 59418 el.p. vidabrukstiene@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
747 LT 69-43-007 2012-11-30 A. Zarakausko individuali ?mon? LT 32292 Zaras? r., Antazav?s sen., Kumpuoli? k. mob. 8 688 20278 el.p. arvydas.zarakauskas@gmail.com Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
748 LT 69-45-001 J. Pauk?t?s veterinarin? ?mon? LT 30288 Ignalinos r., Tauj?n? k. tel. 8 386 35454 mob. 8 652 68667 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
749 LT 69-45-002 V. ?uk?tulio veterinarin? ?mon? LT 30105 Ignalina, Atgimimo g. 14-2 tel. 8 386 54707 mob. 8 682 01678 el.p. vaclavass@gmail.com Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
750 LT 69-45-003 Edmundas Sketerskis LT 30105 Ignalina, Liaudies g. 5 mob. 8 615 89447 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
751 LT 69-45-004 UAB ,,Ignalinos veterinarin? vaistin?? LT 30105 Ignalina, Laisv?s g. 41 tel. 8 386 52463 el.p. argelada@gmail.com Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
752 LT 69-46-001 2012-11-19 Virginijus Kanap? Stoties g. 14, 55330 Veseluvka, U?usali? sen., Jonavos r. sav. tel. +37069936148, el.p. virgiskanape@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika ma?a
753 LT 69-46-002 2012-11-19 Romas Klevinskas Maironio g. 10, 55301 ?veicarija, Dumsi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37069886821, el.p. kleviskas.romas@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika ma?a
754 LT 69-46-003 2012-11-19 Pranas Urmonas Dailid? Draugyst?s g. 4, 55384 ?eimiai, ?eimi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37068755087, el.p. pranas.dailide@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
755 LT 69-46-004 2012-11-19 Teofilis ?ilakauskas Ro?i? g. 8, 55385 ?eimiai, ?eimi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37061166591, el.p. t.silakauskas@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika ma?a
756 LT 69-46-005 2013-03-13 Audronio ?atkausko privati veterinarijos ?mon? Sod? g. 1, 55384 ?eimiai, ?eimi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37069911562 el.p. saudronis3@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika ma?a
757 LT 69-46-006 2012-11-19 UAB ,,,VET PET LT? Sod? g. 19, 55190 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37060034409, el.p. info@vetpet.lt Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika vidutin?
758 LT 69-46-007 2012-11-19 UAB ,,Kabarga? J. Ralio g. 1A, 55182 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37068783675, el.p. kabarga3@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Rizika vidutin?
759 LT 69-46-008 2015-02-05 Gra?ina Janu?yt? Barborlaukio g. 20, 55302 ?veicarija, Dumsi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37067151934, el. p. grazina.janusyte@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
760 LT 69-47-003 Renata D?dien? LT 84037 Joni?kio r., Kriuk? sen., Skak? k. mob. 8 687 79203 el.p. renata.d@info.lt Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
761 LT 69-47-004 Antanas Girdvainis LT 84383 Joni?kio r., Skaistgirio mstl., Ber?? g. 15 mob. 8 682 10193 el.p. a.girdvainiene50@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
762 LT 69-47-005 Rimanto Liudvinai?io veterinarijos paslaug? ?mon? LT 84120 Joni?kio r., Kalnelio k., Draugyst?s g. 5 tel. 8 426 46224 mob. 8 687 23615 el.p. liudvinaitis@takas.lt Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
763 LT 69-47-006 Rimanto Melio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 84322 Joni?kio r., Dilbin? k., ?agar?s sen., mob. 8 68614816 el.p. rimantas.melys@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
764 LT 69-47-007 Zinos Parfionovos veterinarijos paslaug? tarnyba LT 84010 Joni?kio r., Rudi?ki? k. mob. 8 614 38367 el.p. p.zynyke@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
765 LT 69-47-008 Irenos Rudien?s veterinarijos paslaug? tarnyba LT84424 Joni?kio r., Mindaugi? k. Vilties g. 2 mob. 8 682 54385 el.p. rudien.irena@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
766 LT 69-47-009 Petro Vainonio veterinarijos paslaug? tarnyba LT 84313 Joni?kio r., ?agar?s sen., ?i?r? k., mob. 8 687 98816 el.p. p.vainonis@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
767 LT 69-47-010 I? ,,Nerijaus Vaitkaus veterinarijos paslaug? tarnyba? LT 84124 Joni?kis, Statybinink? g. 16 mob. 8 682 44277 el.p. kilimelis55@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
768 LT 69-48-01 Virginija Sincevi?ien? LT 69265 Kalvarijos sav., Sangr?dos sen., Kranto g. 6 tel. 8 687 30251 el.p.: virginija.sinceviciene@gmail.com Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
769 LT 69-48-02 R. Vitkauskyt? LT 67426 Lazdij? r., ?e?tok? k., Lazdij? k. 17 tel. 8 640 92303 el.p.: roma.nedzinske@idavang.com Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
770 LT 69-48-03 Vitas Berte?ka LT 69265 Kalvarijos sav., Akmenyn? k., Sod? g. 13 tel. 8 687 30251 el.p.: vbertaska@inbox.lt Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
771 LT 69-48-04 UAB ,,Kalvarijos veterinarin?s paslaugos? LT 69206 Kalvarija, Dariaus ir Gir?no g. 90 tel. 8 698 34230 8 698 36766 el.p. algirdas.vet@gmail.com Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
772 LT 69-49-001 Saugirdas Liub?evi?ius Stabinti?ki? g. 1, Stabinti?ki? k., Kai?iadori? r., LT 56406 Mob. 8 662 71216 sliubsevicius@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
773 LT 69-49-002 S. Pakalni?kio veterinarijos ?mon? Instituto g. 4-10, Gudienos k., Kai?iadori? r., LT 56115 Mob. 8 698 12163 el.p. klina@remo.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
774 LT 69-49-003 Juozas Mikalauskas ?iobi?kio g. 1, ??sliai, Kai?iadori? r., LT 56411 mob. 8 611 058243 el.p. jmikalauskas9@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
775 LT 69-49-004 Jurgis Klimas Ba?ny?ios g. 7, Papar?i? k., Kai?iadori? r., LT 56438 mob. 8 614 30654 el.p. jurgis.klimas@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
776 LT 69-49-005 Simonas Tubutis ?ermuk?ni? g. 9, ?ie?mari? mstl., Kai?iadori? r., LT 56235 mob. 8 613 92317 rokas.tub@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
777 LT 69-49-006 Rimantas Kazlauskas Kauno g. 40, ?ie?mari? mstl., Kai?iadori? r., LT 56233 mob. 8 670 83099 el.p. ziezmariai@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
778 LT 69-49-008 E. Vi?ino firma ,,Zoo top? Gedimino g. 14, 56127 Kai?iadorys, Kai?iadori? miesto sen., Kai?iadori? r. sav. Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) ?sakymas 2019-04-12 Nr. 31?V-27
779 LT 69-49-009 Sonata Urbonavi?ien? LT 56114 Kai?iadorys, ??sli? g. 3 tel. 8 672 92250 el.p. surbonaviciene@vet.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
780 LT 69-49-010 Andrius Sta?aitis LT 53347 Kauno r., Akademija, Vy?ni? tako g. 5 tel. 8 612 22538 el.p. stasaita@hotmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
781 LT 69-49-011 Kristina Augustien? LT 56174 Kai?iadorys, ?ie?mari? g. 36 tel. 8 616 10308 el.p.: k.augustiene@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
782 LT 69-49-012
Veikla sustabdyta
Ram?nas Jucevi?ius LT 56335 Kai?iadori? r., Rum?i?k?s, Vaidoto Daunio g. 8 tel. 8 612 59144 el.p. rjucevicius@vet.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
783 LT 69-49-013 Digna Petkinyt? LT 69285 Kai?iadori? r., Liubavo sen., Senab?d?io k. tel. 8 639 28274 el.p.: petkinytedigna@inbox.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
784 LT 69-502 UAB ?Litagros prekyba? Joni?kis, ?emait?s 1, LT-84147 tel.: (8~426) 51023, faks. (8~426) 605 28 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
785 LT 69-52-001 Jono Gintauto I? LT 54303 Kauno r., U?lied?i? k., Ledos g. 4-10 mob. 8 698 28573 el.p. jonas.gintautas@lva.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
786 LT 69-52-002 Valdo Grie?iaus I? LT 54323 Kauno r., Pagyn?s k., Gojaus g. 8 mob. 8 699 77651 el.p. valdas.griesius@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
787 LT 69-52-003 Valdo Plioplio I? LT 46159 Kauno r., Rok? k., ?emynos g. 3 mob. 8 698 29200, 8 687 30358 el.p. Valdas59@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
788 LT 69-52-004 Alberto Jankausko I? LT 54275 Kauno r., ?eki?k?, Vy?ni? g. 13 mob. 8 615 19107 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
789 LT 69-52-005 Gintauto Kubiliaus I? LT 54184 Kauno r., Kves? k. mob. 8 600 20387 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
790 LT 69-52-006 Alvydo V?lavi?iaus I? LT 54202 Kauno r., Liu?i?n? k., ??uol? g. 30 mob. 8 698 84023 el.p. velvitalija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
791 LT 69-52-007 Valio Al?ausko I? LT 54203 Kauno r., Daug?li?ki? k., Mokyklos g. 2 mob. 8 685 33201 el.p. valis.alsauskas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
792 LT 69-52-008 Kazio Bo?kaus I? ,,Pagalba? LT 54286 Kauno r., Panev??iuko k., Taikos g. 16 mob. 8 682 30657 el.p. kazysbockus@takas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
793 LT 69-52-009 Arvydo Dagilio ?mon? LT 53257 Kauno r., Garliava, Pa??r? g. 24 mob. 8 687 30356 el.p. arvydasdagilis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
794 LT 69-52-010 Petro ?erkausko ?mon? LT 54330 Kauno r., Babtai, K?daini? g. 37 tel. 8 680 94350 el.p. petras_cerkauskas@doctor.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
795 LT 69-52-011 Sauliaus ?iuro ?mon? LT 54393 Kauno r., Boni?ki? k., Molio g. 6 mob. 8 687 30402 el.p. sauliusvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
796 LT 69-52-012 Daliaus Laukai?io ?mon? LT 54222 Kauno r., Vilkijos k. mob. 8 610 10752 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
797 LT 69-52-013 E. Ulachovi?iaus ?mon? LT 53320 Kauno r., Bliov? k. mob. 8 612 03468 el.p. eugvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
798 LT 69-52-014 Danielius Starevi?ius LT 54125 Kauno r., Didvyri? k. V. Ber?insko g. 1 mob. 8 651 69877 el.p. jureviciusalvydas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
799 LT 69-52-016 Juozo Gabinai?io ?mon? LT 54390 Kauno r., Vand?iogala, Parko g. 13-10 mob. 8 687 30364 el.p. j.gabinaitis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
800 LT 69-52-017 Ri?ardo Vitkaus ?mon? LT 54224 Kauno r., Vilkija, Nemuno g. 11 mob. 8 687 13566 el.p. ricvitkus@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
801 LT 69-52-018 Ri?ardas Stancelis LT 54465 Kauno r., Ramu?i? k., Liep? g. 3 mob. 8 678 30442 el.p. r.stancelis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
802 LT 69-52-019 Romualdo ?adeikos ?mon? LT 53417 Kauno r., Kluoni?ki? k. Sod? g. 1 mob. 8 687 30347 el.p. oaze.vet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
803 LT 69-52-020 UAB ,,Sveikas augintinis? LT 53347 Kauno r., Akademijos mstl. Pil?n? g. 1 mob. 8 613 74076 el.p. sveikasaugintinis@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
804 LT 69-52-021 UAB ,,Domantira? LT 54138 Kauno r., Raudondvario k., J. Naujalio g. 20 mob. 8 644 80654 el.p. starka6@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
805 LT 69-52-022 UAB ,,Vetvila? LT 54464 Kauno r., Ramu?i? k., Migl?s g. 1 tel. 8 37 545400 el.p. vetvila@vetvila.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
806 LT 69-52-023 I? ,,Raudondvario veterinarin? gydykla? LT 54116 Kauno r., Raudondvario k., ?iaurin? g. 1 mob. 8 610 10750 el.p. raudvet@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
807 LT 69-52-024 J. Radvilo I? LT 54352 Kauno r., Domeikavos k., Auk??i? g. 9 mob. 8 612 87099 el.p. avakiemod@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
808 LT 69-52-025 I? ,,Gatto? LT 53262 Kauno r., Garliava, Vytauto g. 38 mob. 8 614 83491 el.p. gattoraimis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
809 LT 69-52-026 Evaldo Dir?inausko veterinarin? tarnyba LT 53335 Kauno r., Ringaud? k., Liep? g. 4 mob. 8 698 89896 el.p. evaldas@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
810 LT 69-52-027 Robertas Macijauskas LT 53451 Kauno r., Domeikavos k., Parko g. 51 mob. 8 672 80437 macrobertas@yahoo.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
811 LT 69-52-028 I? ,,V. Mockevi?iaus veterinarijos vaistin?? LT 54436 Kauno r., Lap?s, Vy?i? g. 4 mob. 8 615 31699 vetlapinas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
812 LT 69-52-029 UAB ,,Jurgaveta? LT 53237 Kauno r., Garliava, Vytauto g. 79 mob. 8 685 87530 el.p. jurgaveta@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
813 LT 69-52-030 MB ,,Vetmeda? LT 54459 Kauno r., Karm?lava, Vilniaus g. 54 tel. 8 609 20200 el.p. slinulia@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
814 LT 69-52-031 Henrikas Kavaliauskis LT 53391 Kauno r., E?er?lis, Mi?ko g. 62 tel. 8 622 64778 el.p. hkavaliauskis@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
815 LT 69-53-001 Egidijaus Eimonto veterinarin? ?mon? K?dainiai, Radvil? g. 8-5 mob. 8 685 57029 el.p. eimontasvet@gmail.com. K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
816 LT 69-53-002 Romualdo Bugo veterinarin? ?mon? K?daini? r., mob. 8 687 23119 rbugas@info.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
817 LT 69-53-003 Daliaus Brazinsko veterinarin? ?mon? K?daini? r., Juodkaimi? k., Josvaini? sen. mob. 8 699 17464 el.p. dbrazinskas@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
818 LT 69-53-004 Vytautas Parapijonavi?ius K?daini? r., Pel?dnagiai, K?daini? g. 12 mob. 8 651 97748 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
819 LT 69-53-007 Algirdo Eimonto veterinarin? ?mon? K?daini? r., ??tos mstl. mob. 8 687 23120 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
820 LT 69-53-010 Antano Ilevi?iaus I? LT 58247 K?daini? r., Krakiai, Naujoji g. 13 mob. 8 611 25509 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
821 LT 69-53-011 Juozo Kanapinsko veterinarin? ?mon? K?daini? r., ?lapaber??, Saul?tekio g. 4 mob. 8 618 35708 el.p. juozas0324@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
822 LT 69-53-012 Irvino Kvilio veterinarijos ?mon? K?daini? r., Vikai?i? k. mob. 8 687 23122 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
823 LT 69-53-015 Norberto Matulio veterinarin? ?mon? K?daini? r., Pernaravos mstl. mob. 8 687 23228 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
824 LT 69-53-016 Astos Matulevi?ien?s veterinarijos ?mon? K?daini? r., Truskavos mstl. mob. 8 699 19442 el.p. asta.matuleviciene@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
825 LT 69-53-018 Edvardo Pavyd?iaus veterinarin? ?mon? K?daini? r., Meironi?kio k. mob. 8 687 30433 epavydis@info.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
826 LT 69-53-019 Remigijaus Petu?kos veterinarijos ?mon? K?daini? r., Truskava, Linkuv?l?s g. 5 mob. 8 645 03290 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
827 LT 69-53-020 Raimundo ?e?kausko veterinarin? ?mon? K?daini? r., Vainati?kio k. mob. 8 616 38120 el.p. rseskauskas@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
828 LT 69-53-022 UAB ,,Viverus? LT 57459 K?dainiai, Gegu?i? g. 15-105 mob. 8 606 30807 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
829 LT 69-53-023 UAB ,,Pupis? LT 57305 K?dainiai, Gedimino g. 21 tel. 8 670 43333 el.p. narbutas@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
830 LT 69-53-025 Minvydo Austinsko veterinarijos ?mon? Marijampol?s r., Puskepali? k., ?e?up?s g. 16 mob. 8 656 30087, el.p ferma.aristava@litagra.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
831 LT 69-53-029 I? ,,Kokeris? K?dainiai, Respublikos g. 12 A mob. 8 655 56549 el.p. vil?ja@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
832 LT 69-54-001 2012-11-12 Gvido Jautakio veterinarin? tarnyba LT 86346 Kelm?s r., U?ven?io mstl., Kolaini? g. 40 mob.: 8 686 78180 el.p.: gvidas.jautakis@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
833 LT 69-54-002 2012-11-12 R. Jakavi?iaus veterinarin? gydymo ?staiga LT 86246 Kelm?s r., Pakra?an?io sen., Kerkasi? k. mob.: 8 427 49509 el.p. rjakavicius@gamail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
834 LT 69-54-003 2012-11-12 Jonas Laugalis - veterinarijos paslaug? tiek?jas LT 86314, Kelm?s r., Kra?i? sen., Pa?il?s k. mob.: 8 610 30813 el.p.: jonas134@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
835 LT 69-54-004 2012-11-12 V. ??velio veterinarijios gydymo ?mon? LT 86387 Kelm?s r., ?auk?n? mstl., ?emdirbi? k. 3 mob.: 8 612 96337 el.p. v.sevelis@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
836 LT 69-54-005 2012-11-12 Al?s Bazenien?s ?mon? LT 86436 Kelm?s r., Kuke?i? sen., Lupik? k. mob.: 8 614 25086 el.p.: berka.lt@zebra.lt Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
837 LT 69-54-006 2012-11-12 Algirdo Venciaus ?mon? LT 86496 Kelm?s r., Tytuv?nai, Citavi?iaus g. 30 mob.: 8 682 10196 el.p. vencerelo@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
838 LT 69-54-007 2012-11-12 Arvydo Skirmanto veterinarin? tarnyba LT 86336 Kelm?s r., U?ven?io sen., Junkil? k. mob.: 8 601 08853 el.p.: arvydas.skirmantas@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
839 LT 69-54-008 2012-11-12 P. Dobeikio ?mon? LT 86200 Kelm?s r., Lioli? sen., Maneiki? k. mob.: 8 610 78528 el.p. pdobeikis@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
840 LT 69-54-009 2012-11-12 Vytauto ?epkausko veterinarijos ?mon? LT 864414 Kelm?s r., Vaiguvos sen., Pak?vio k. mob.: 8 615 48603 el.p.: vcepkauskas@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
841 LT 69-54-010 2012-11-12 Rimantas Maknickas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 86134 Kelm?, Kooperacijos g. 3 A mob.:8 687 98819 el.p.: rimantas1960@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
842 LT 69-54-011 2012-11-12 Roberto Pilkio veterinarijos gydymo ?staiga LT 86274 Kelm?s r., Kra?iai, Stanevi?iaus g. 4 mob.: 8 687 98819 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
843 LT 69-54-012 2012-11-12 Zigmo Bago?iaus veterinarin? gydymo ?staiga LT 86394 Kelm?s r., ?auk?n? sen., Lyk?ilio k. mob.: 8 697 98829, el.p.:zigmasbagocius@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
844 LT 69-54-013 2012-11-12 Ignas Sutkus - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 86140 Kelm?, Valan?iaus g. 35 mob.: 8 656 24720 el.p. ignius.sutkus@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
845 LT 69-54-015 2012-11-12 K?stu?io Levicko veterinerin? tarnyba LT 862173 Kelm?s r., Kra?i? sen., Katili?ki? k. mob.: 8 687 54436 el.p. kestutislevickis@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
846 LT 69-54-016 2012-11-12 Ram?no Baliutavi?iaus ?mon? LT 86357 Kelm?s r., U?ven?io sen., Pa?il?n? k. mob.: 8 685 7495 el.p. agnegoda.com@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
847 LT 69-54-019 2012-11-12 Antano Kvietkaus ?mon? LT 86304, Kelm?s r., Pakra?an?io sen., Stulgi? k. mob.: 8 687 54399 el.p.: antoska69@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
848 LT 69-54-020 2012-11-12 Romas ?erkauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 86207 Kelm?s r., Tytuv?n? sen., Pagry?uvio k. mob.: 8 687 88576 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
849 LT 69-54-022 2012-11-12 Ar?nas Rutkauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 86305 Kelm?s r., Pakra?an?io sen., Vaidotoni? k. mob. 8 610 64149 el.p. arutkauskas@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
850 LT 69-54-023 2014-04-11 UAB ,,Arveta? LT 86120 Kelm?, Kranto g. 9 tel. 8 427 60150 el.p. arveta@zebra.lt Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
851 LT 69-55-001 2012-11-28 UAB ,,Libetera? Pu?? g. 38-1, LT-96145 Garg?dai, Garg?d? sen., Klaip?dos r. sav. tel. 8 621 82315 , el.p. libetera@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
852 LT 69-55-002 ?ar?no Nenartavi?iaus I? Klaip?dos r., Garg?dai, Kvietini? g. 11 mob. 8 687 31282 el.p. veterinaras79@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
853 LT 69-55-003 Dainiaus Vilko veterinarijos ?mon? Klaip?dos r. Judr?nai, Mokyklos g. 26 mob. 8 698 78470 el.p. dainiusvilkas@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
854 LT 69-55-004 Stasio Rastenio veterinarijos ?mon? Klaid?dos r., Dreverna, ?vej? g. 11 A mob. 8 612 45632 el.p. stasysr@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
855 LT 69-55-005 ??B ,,Fauna? Klaip?da, Jaunimo kv. 9 tel. 8 46 481888 mob. 8 615 36483 el.p. pkveksas@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
856 LT 69-55-006 A. Lukauskas individuali veterinarijos ?mon? Klaip?dos r., Garg?dai, Vyturi? g. 39 mob. 8 612 43439 el.p. antanaslukauskas@yahoo.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
857 LT 69-55-007 R. ?ilinsko I? LT Klaip?dos r., Kretingal?, Gintaro g. 1, mob. 868741708 , el.p. rimantaszilinskis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
858 LT 69-55-008 Petro Jakai?io veterinarijos ?mon? Klaip?dos r,. V??ai?i?sen., Antkop?io k,. Antkop?io g. 8 mob. 8 685 47063 el.p. jakaitisp@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
859 LT 69-55-009 Viliaus ?iogo individuali ?mon? Klaip?dos r., Dovil? sen., Ki?k?n? k. mob. 8 659 51562 el.p. vziogas@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
860 LT 69-55-010 Adomas Kidykas Klaip?dos r., Dauparai, Smiltel?s g. 5 mob. 8 699 61452 el.p. akidykas@vet.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
861 LT 69-55-012 Vidmanto Abromai?io veterinarijos ?mon? Klaip?dos r., Priekul?, Sl?nio g. 5 mob. 8 687 47167 el.p. vidasveter@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
862 LT 69-55-013 Aivaras U?pelkis ?il?n? g. 5, 96303 Rudgalviai, Endriejavo sen., Klaip?dos r. sav. mob. 8 652 66580 el.p. a.uzpelkis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
863 LT 69-55-014 Tomas Merkelis LT 96332 Klaip?dos r., Kretingal?, G?li? g. 2 tel. 8 698 29660 el.p. Tomas.merkelis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
864 LT 69-55-015 UAB ,,Pitema? LT 96382 Klaip?dos r., Dercekli? k., Nidos g. 57 tel. 8 612 18124 el.p. vet.pitemap@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
865 LT 69-56-001 2012-11-20 Vytautas Vai?iulis-veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97282 Kretingos r., Erl?n? k., Salant? g. 38-2 mob. 8 686 39511 el.p. vaiciulis.vytautas@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
866 LT 69-56-002 2012-11-20 Sigita Kni?kien? - veterinarijos paslaug? teik?jas U?alkio g. 3, LT 97282 Senoji ?piltis, Darb?n? sen., Kretingos r. sav. tel. 8 616 00975 el.p. sigitsk58@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
867 LT 69-56-004 2012-11-20 Eugenijus Grik?as - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97121 Kretinga, Gele?inkelio g. 19 mob. 8 655 71840 el.p. griksaseugenijus@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
868 LT 69-56-005 2012-11-20 Benedikta Vasiliauskien? - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97179 Kretingos r., Padvariai, Salant? g. 7 mob. 8 682 16630 el.p. infokauda@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
869 LT 69-56-007 2012-11-20 Leonas Jazbutis - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97290 Kretingos r., Gr??lauk?s k., Jazmin? g. 4 mob. 8 688 51657 el.p. ljazbutis@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) ma?a rizika
870 LT 69-56-008 2012-11-20 Juozas Rimkus - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97331 Kretingos r., K?lup?nai, Ateities g. 8 mob. 8 687 86753 el.p. jrimkus54@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
871 LT 69-56-009 2012-11-20 Mindaugas Petrauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97147 Kretinga Laisv?s g. 15 a mob. 8 657 94477 el.p. info@bonaveta.lt Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
872 LT 69-56-010 2012-11-20 Jonas Petrauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97147 Kretinga Laisv?s g. 15a mob. 8 657 94477 el.p. info@bonaveta.lt Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
873 LT 69-56-011 2012-11-20 K?stutis Bri?kus - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 97316 Kretinga, ?emait?s al. 25 mob. 8 686 39511 el.p. kbrickus@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
874 LT 69-56-012 2012-12-12 Vytautas Paulauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas ??uol? g. 2, 97290 Gr??lauk?, Darb?n? sen., Kretingos r. sav. mob. 8 698 21203 el.p. vytautasp1954@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Ma?a rizika
875 LT 69-57-001 A. Kalvelio veterinarini? paslaug? ?mon? Kupi?kio r., ?imonys, Pagir?l?s g. 8 tel. 8 616 02057 el.p. akalvelis@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
876 LT 69-57-002 UAB ,,Ramuja? Kupi?kis, Matulionio g. 7 tel. 8 459 54310 el.p. r.kriove@kupiskis.lt Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
877 LT 69-57-003 G. ?ukio veterinarin? ?mon? LT 40137 Kupi?kio r., Suba?iaus sen., Lukoni? k. mob. 8 618 17701 el.p. gintaras.sukys@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
878 LT 69-57-004 G. Kunc?s veterinarin? firma LT 40323 Kupi?kio r., Adomyn?, Pagoj?s g. 4 mob. 8 612 69637 el.p. g.kuncikas@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
879 LT 69-57-005 UAB ,,Stalgvita? Kupi?kis, S. Dariaus ir S. Gir?no g. 42 tel. 8 459 35085 el.p. stalgvita@takas.lt Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
880 LT 69-58-001 2012-12-06 L. Moz?rien?s veterinarini? paslaug? ?mon? Mokyklos g. 18-1, LT-69368 Antanavas, Antanavo sen., Kazl? R?dos sav. tel. 8 687 30254 el. p. linamozuriene@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
881 LT 69-58-002 2012-12-06 Vitaliaus Balicko veterinarijos firma Piev? g. 4, LT-71253 Jankai, Jank? sen., Kazl? R?dos sav. tel. 8 616 11683 el.p. vetvitalius@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
882 LT 69-58-004 2013-03-14 Robertas Sto?kus 5, LT-69465 Pavabalk?nis, Pluti?ki? sen., Kazl? R?dos sav. tel. 8 618 17027 el.p. robisbiz@yahoo.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
883 LT 69-59-002 Vytauto Kvedaro I? LT 67224 Lazdij? r., Seili?n? k. mob. 8 682 44161 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
884 LT 69-59-004 Valdo Janulevi?iaus I? LT 67382 Lazdij? r., B?dvie?io k. mob. 8 682 31369 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
885 LT 69-59-005 Vito Dranginio I? LT 69269 Marijampol?s r., Radi?k?s k. mob. 8 610 02850 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
886 LT 69-59-007 Gra?ina Juozulynien? LT 67423 Lazdij? r., ?e?tok? k. mob. 8 654 09654 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
887 LT 69-59-008 Au?ros Alenskien?s I? LT 67227 Lazdij? r., Seirijai, Vytauto g. 84 mob. 8 612 25050 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
888 LT 69-59-009 Juozo Alensko I? LT 67227 Lazdij? r., Seirijai, Vytauto g. 84 mob. 8 687 20935 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
889 LT 69-61-001 2012-11-05 Valdo Ma?iulio veterinarini? paslaug? punktas Dariaus ir Gir?no g. 6-6, 89383 Seda, Sedos sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 699 88789, el.p. rimoliai@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
890 LT 69-61-002 2012-11-05 Vidmantas Krakio veterinarini? paslaug? ?mon? Taikos g. 30, 89432 Ukrinai, ?idik? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 682 10340, el.p. vidvet@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
891 LT 69-61-003 2012-11-05 Stasio Rudnicko veterinarijos punktas ??uol? g. 21, 89495 ?ibikai, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 686 40239, el.p. rudnickas.stasys@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
892 LT 69-61-004 2012-11-05 Vytauto ?ukio individuali ?mon? Ylaki? g. 7, 89442 ?idikai, ?idik? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 614 62377, el.p. vytvet@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
893 LT 69-61-005 2012-11-05 Broniaus Astrausko veterinarini? paslaug? ?mon? K?lupio 4-oji g. 3, 89257 Kurmai?iai, Ma?eiki? apylink?s sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 613 61417, el.p. astrauskisbronius@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
894 LT 69-61-006 2012-11-05 Vaclovo Laurecko veterinarini? paslaug? ?mon? Skrynlank?s g. 7, 89379 Seda, Sedos sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 612 49347, el.p. vlaureckas@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
895 LT 69-61-007 2012-11-05 Ar?no Bruklio veterinarini? paslaug? punktas Purv?n? g. 77, 89262 Sovai?iai, Ma?eiki? apylink?s sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 616 18148, el.p. arunasbruklys@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
896 LT 69-62-001 2012-11-02 K?stu?io Kontrimavi?iaus veterinarijos ?mon? Mol?t? r., Alantos sen., Naujasod?io k. mob.: 8 699 11538, 8 383 58380,e.p. kkontra@one.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
897 LT 69-62-002 2012-11-02 Virginijaus Vinslovo veterinarijos ?mon? Mol?t? r., Luokesos sen., Kij?li? k. mob. 8 687 37987 e.p. vinslovas@takas.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
898 LT 69-62-003 2012-11-02 Vytauto Macijausko veterinarijos ?mon? Mol?t? r., Inturk?s sen., Inturk?s k. mob.: 8 689 88182 el.p. macijauskas.vytautas@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
899 LT 69-62-004 2012-11-09 Mykolo Vaineikio veterinarijos ?mon? Mol?t? r., Videni?ki? sen., Videni?ki? k. mob.: 8 623 86365 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
900 LT 69-62-006 2012-11-02 Arvydo Trimonio veterinarijos ?mon? Mol?tai, Kranto g. 14 mob.: 8 686 37870, e.p. trimar@freemail.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
901 LT 69-63-001 ??B ,,Piktup?nai? LT 99241 Pag?gi? sav., Piktup?n? k. mob. 8 699 69810 el.p. piktupenai@zebra.lt Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
902 LT 69-63-002 A. Barkausko veterinarini? paslaug? ?mon? LT 99254 Pag?gi? sav., Vilky?ki? mstl. tel. 8 699 34838 barkauskas@takas.lt Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
903 LT 69-63-003 V. ?iaudvy?io veterinarin? klinika LT 99224 ?ilut?s r., Katy?i? sen., Katy?i? k. mob. 8 688 98956 el.p. vincassiaudvytis@gamil.com Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
904 LT 69-63-004 K. Ma?ijausko ?mon? LT 99232 Pag?gi? sav., Natki?ki? sen., Natki?ki? k. mob. 8 688 82559 el.p. natkiskiai@yahoo.com Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
905 LT 69-63-005 P. Macijausko veterinarin? ?mon? LT 99238 Pag?gi? sav., Kentri? k. mob. 8 687 34529 el.p. pranasmacijauskas@takas.lt Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
906 LT 69-63-006 R. Jonikai?io ir A. Montvilos T?B ,,Repulsas? LT 68461 Marijampol?s k., Mokol? k., Topoli? g. 1 tel. 8 343 91415 el.p. repulsas@repulsas.lt Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
907 LT 69-65-001 Valerijus Dolgovs - veterinarijos paslaug? teik?jas Palruojo r., Linkuva, Pa?vitinio k. 51 mob. 8 682 27542 Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
908 LT 69-65-002 Robertas Kup?i?nas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Rozalino sen., Vismant? k. mob. 8 640 37051 el.p. robertas.kupciunas@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
909 LT 69-65-003 Rolandas - Niekis - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Linkuvos sen., ?dek? k. mob. 8 612 283130 el.p. rolniekis@one.lt Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
910 LT 69-65-004 Antanas Survila - veterianrijos paslaug? teik?jas Pakruojas, S. Dariaus ir S. Gir?no g. 12 mob. 8 688 75067 el.p. ii.@sanrenagmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
911 LT 69-65-005 Adolfas Auksutis- veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Pa?vitinio mstl., Va?k? g. 15 mob. 8 624 46872 el.p. adolfas.auksutis@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
912 LT 69-65-006 Aleko Misevi?ius - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Linkuvos sen., Gai??n? k. mob. 8 605 60620 Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
913 LT 69-65-007 Saulius Ramanauskas- veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Linkuva, Laisv?s g. 4 mob. 8 685 10082 el.p. saulius.ramanauskas@saerimner.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
914 LT 69-65-008 Romas Balt?nas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Jovar? k., Vilties g. 17 mob. 8 699 38502 el.p. baltenas@one.lt Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
915 LT 69-65-009 Alfonsas Elinauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Klovaini? sen., Balsi? k. mmob. 8 613 94549 el.p. e.alfonsas@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
916 LT 69-65-010 Valdas Pavilionis - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Jovar? k., Topoli? g. 2 mob. 8 686 45437 el.p. valdasjovarai@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
917 LT 69-65-011 Vidmantas Jonaitis - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Linkuva, Laisv? g. 11-2 mob 8 610 14237 Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
918 LT 69-65-012 Ar?nas Zerinas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Pa?vitinio k., Ma?ioni? k. mob. 8 620 66649 el.p. arunaszerinas@yahoo.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
919 LT 69-65-013 Vidmantas Vaitiek?nas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojo r., Linkuvos sen., Labor? k. mob. 8 698 16086 Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
920 LT 69-65-014 Algirdas Der?inauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas Pakruojas, Saul?tekio g. 44-17 mob. 8 655 22285 el.p. aderzinauskas@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
921 LT 69-65-015 Alvydas ?uvininkas Pakruojo r., Rozalimo mstl. Daugyven?s g. 1 mob. 8 682 16143 el.p. azuvininkas@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
922 LT 69-66-001 L. ?epai?io veterinarin? ?mon? Panev??io r., Vel?io k., ?emdirbi? g. 53 mob. 8 684 65787 jonascepaitis@yandex.ru Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
923 LT 69-66-002 UAB ,,Trokaras? Panev??io r., Karsaki?kio sen., Tiltagali? k. mob. 8 615 64956 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
924 LT 69-66-003 Rimgaudas Pocius Panev??io r., Bernatoni? k., Grau?upio g. 5 mob. 8 612 14940 el.p. rimgaudas.pocius@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
925 LT 69-66-004 J. Steponavi?iaus veterinarin? ?mon? Panev??io r., ?ilagalio k. mob. 8 698 26603 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
926 LT 69-66-005 Algirdo Jon?no veterinarin? ?mon? Panev??io r., Upyt?s k. mob. 8 687 93072 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
927 LT 69-66-006 Vytauto Stri?kos veterinarin? ?mon? Panev??io r., Pa?strio k. mob. 8 687 96387 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
928 LT 69-66-007 Algimanto L??os veterinarin? ?mon? Panev??io r., Krekenava, Sporto g. 14-1 mob. 8 650 38246 el.p. aluza@info.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
929 LT 69-66-008 Zenonas Burokas Panev??io r., Vadokliai, ?alioji g. 17 mob. 8 687 32334 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
930 LT 69-66-009 Laimutis ?arkanas Panev??io r., Karsaki?kio sen., Gele?i? mstl. mob. 8 687 32635 el.p. l.sarkanas@erdves.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
931 LT 69-66-011 K. Mar?anto veterinarin? ?mon? Panev??io r., Karsaki?kio sen., Gele?i? mstl. mob. 8 687 32298 el.p. l.marsantas@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
932 LT 69-66-013 Stasio U?kurai?io veterinarijos ?mon? Panev??io r., Naujamies?io sen., Ragain?s k. mob. 8 616 05951 el.p. uzkuraiciui@aol.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
933 LT 69-66-014 Petro Ju?kos I? Panev??io r., Vadokli? k. mob. 8 601 70895 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
934 LT 69-66-016 A. Pranck?no veterinarin? ?mon? Panev??io r. Mie?i?ki? sen., Traki?kio k. mob. 8 687 54370 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
935 LT 69-66-017 Jurgai?io veterinarijos klinika ,,?virk?tas? Panev??io r., Naujamies?io sen., Ber?i?n? k., San?ylos g. 12 mob. 8 614 80282 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
936 LT 69-66-018 R. Mald?no veterinarin? ?mon? Panev??io r., Ramygalos sen., Uli?n? k. mob. 8 675 28647 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
937 LT 69-66-019 Eugenijaus Litvino veterinarin? ?mon? Panev??io r., Pa?agieni? k., ?ilagalio g. 4-2 mob. 8 611 18483 el.p. euilit@takas.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
938 LT 69-66-020 Robertas Veik?as LT 38334 Panev??ys, Pajuost?s pl. 12 mob. 8 646 56216 el.p. r.veiksas@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
939 LT 69-67-001 2012-11-13 Ri?ardo Gaiduko imon? LT 39295 Pasvalio r., Narteiki? k. mob. 8 687 32196 el.p. ricigaiduk@one.lt Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
940 LT 69-67-002 2012-11-13 Pavelo Isajevo ?mon? LT 39440 Pasvalio r., ?ilpam??io k. mob. 8 699 42743 el.p. vetisajevas@erdves.lt Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
941 LT 69-67-003 2012-11-13 Rimanto Dinsmono ?mon? LT 39446 Pasvalio r., Rauboni? k. mob. 8 611 44249 el.p. RDinsmonas@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
942 LT 69-67-004 2012-11-13 Ri?ardo Strumskio ?mon? LT 39308 Pasvalio r., Joni?k?lis, Birut?s g. 49 mob. 8 687 30856 el.p. vet_daktaras@zebra.lt Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
943 LT 69-67-005 2012-11-13 Ar?nas Mileika LT 39263 Pasvalio r., Mikoli?kio k. mob. 8 614 43384 el.p. amileika@yahoo.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
944 LT 69-67-006 2012-11-13 Vilius ?ygas LT 39423, Pasvalio r., Salo?iai tel. 8 656 40930 el.p. Vilius.Zygas@SAERIMNER.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
945 LT 69-67-008 2012-11-13 Gytis Nainys LT 83379 Pakruojo r., ?eimelis, J. ?liavo g. 9-3 mob. 8-631-28475 el.p. gytis.nainys@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
946 LT 69-67-009 2012-11-13 Gintaro Sviderskio ?mon? LT 39205 Pasvalio r., Dauj?n? k., Dirbtuvi? g. 1 mob. 8 616 38874 el.p. ssgita@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
947 LT 69-67-010 2012-11-13 Algirdo Jasi?no ?mon? LT 83394 Pakruojo r., Butni?n? k. mob. 8 628 41696 el.p. jasiunasalgirdas@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
948 LT 69-67-011 2012-11-13 Virnijaus Brazausko imon? LT 39199 Pasvalio r., Tala?koni? k. mob. 8 687 30216 el.p. brazauskasvirginijus@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
949 LT 69-67-014 2012-11-13 Rimanto Rup?io ?mon? LT 39103 Pasvalio r., Auk?tikalniai mob. 8 687 43820 el.p. rupsysrimantas@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
950 LT 69-67-015 2013-12-18 Inga Steponaityt? Sm?lio g. 11, Papayves? k. LT-39187, Pasvalio r. tel. 862153117, el. pa?tas steponaityteinga86@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
951 LT 69-68-002 2012-11-14 UAB ,,Veteka? - veterinarijos paslaug? ?mon? Plung?s r., ?libin? sen., Kantau?i? k. mob. 8 698 47302 el.p. algbag@zebra.lt Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
952 LT 69-68-003 S. Jaro veterinarijos paslaug? ?mon? Plung?s r., ?emai?i? Kalvarijos sen., Gegr?n? k. mob. 8 680 57107 el.p. jaras.sigitas@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
953 LT 69-68-004 G. Jurkaityt?s paslaug? ir komercijos ?mon? Plung? Tel?i? g. 25-2 mob. 8 611 17690 el.p. giedre.jurkaitytes@mail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
954 LT 69-68-005 2012-11-14 L Gricien?s paslaug? ?mon? Kalni?ki? g. 37, 90154 Plung?, Plung?s miesto sen., Plung?s r. sav. mob. 8 614 98795 el.p. liuda_g@hotmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
955 LT 69-68-006 Stasio Kniuk?tos paslaug? ?mon? LT 90372 Plung?s r., Kuli? mstl., Kum?ai?i? g. 2 mob. 8 686 25738 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
956 LT 69-68-007 J. Labeikio veterinarijos paslaug? ?mon? Plung?s r., ?emai?i? Kalvarija, Pagardenio g. 1 mob. 8 682 56756 el.p. j.labeikis@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
957 LT 69-68-008 S. Kaktien?s I? LT 90440 Plung?s r., ?em. Kalvarijos sen., Gegr?n? k. mob. 8 607 94123 el.p. sandrapetrutyte@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
958 LT 69-68-009 Birut?s Pilybien?s gydymo paslaug? ?mon? Plung?s r., ?ateiki? k. mob. 8 682 56751 el.p. birute.pilybiene@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
959 LT 69-68-011 P. Pilipausko gydymo ?mon? Plung?s r., Nausod?io sen., Varkali? k., Ber?? g. 8 mob. 8 686 62914 el.p. p.pilipauskas@one.lt Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
960 LT 69-68-012 K. Rep?io gydymo paslaug? ?mon? Plung?s r., Als?d?iai, Lieplauk?s g. 7 mob. 8 687 48652 el.p. kestutis.repsys@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
961 LT 69-68-015 D. Zemeckien?s ?mon? Plung?s r., ?ateiki? sen., Aleksandravo k. mob. 8 682 56758 el.p. d.Zemeckiene@super.lt Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
962 LT 69-68-016 G. ?alimo gydymo paslaug? ?mon? Plung?s r., Plateliai, ?alioji g. 10 mob. 8 682 56753 el.p. gediminaszalimas@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
963 LT 69-68-018 D. ?vinklio gydymo paslaug? ?mon? Plung?s r., ?libin? k. mob. 8 608 17603 el.p. danielius53@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
964 LT 69-68-019
Veikla sustabdyta
R. Marti?ausko ?mon? Plung?, J. Bili?no g. 28 mob. 8 680 48920 el.p. romas.mar@gmail.com Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
965 LT 69-69-001 2007-07-20 Alvydas Bortk?no veterinarijos ?mon? LT 59318 Pakuonis, Naujakuri? g. 15 tel. 8 319 43402 mob. 8 698 16326 el.p. vet@sge.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
966 LT 69-69-002 2007-07-19 Antano Dagiliaus veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59318 Pakuonis, Sod? g. 27 mob. 8 671 27148 el.p. antanas_dagilius@yahoo.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
967 LT 69-69-003 2007-07-20 Lino Putriaus veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59244 Prien? r., Geruli? k., Balbieri?kio sen. tel. 8 319 59243 mob. 8 610 23000 el.p. rutalinas@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
968 LT 69-69-004 2007-07-19 Dariaus Buliausko veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59242 Prien? r., Balbieri?kis Jaunimo g. 63 tel. 8 319 59454 mob. 8 650 23875 el.p. deriux@one.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
969 LT 69-69-006 2007-07-23 Robertino Kna?io veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59302 Prien? r., I?lau?as, ?vej? g. 22 tel.8 319 48769 mob. 8 688 12432 el.p. r_knasys@yahoo.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
970 LT 69-69-007 2007-07-19 Vytauto Juozapavi?iaus veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59433 Prien? r., Jiezno sen., V??oni? k. mob. 8 610 44689 el.p. juozapaviciusvytautas803@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
971 LT 69-69-008 2007-07-20 Virginijaus ?vedo veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59371 Stakli?k?s, Kauno g. 11a-1 tel. 8 319 45698 mob. 8 687 24747 el.p. virgsve@dtiltas.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
972 LT 69-69-010 2007-07-19 Mindaugo Mar?iukai?io veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59250 Prien? r., Balbieri?kio sen., S?kuri? k. mob. 8 687 86851 el.p. mindmar@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
973 LT 69-69-011 2007-07-19 Petro Jalovecko veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59293 Prien? r., Veiveriai, Vyturi? g. 3 tel. 8 319 68347 mob. 8 652 35912 el.p. petras.jaloveckas@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
974 LT 69-69-012 2007-07-19 Viktoro Gundorino veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59272 Prien? r., ?ilavoto k. tel. 8 319 41361 mob. 8 687 23179 el.p. v.gundorinas@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
975 LT 69-69-013 2007-07-19 Rimvydo Dubinsko veterinarijos paslaug? ?mon? LT 51933 Prienai, Stadiono g. 5 tel. 8 319 53271 mob. 8 612 25259 el.p. rimvydasd@takas.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
976 LT 69-69-014 2007-07-20 Vaido Kupsto veterinarijos paslaug? ?mon? LT 59256 Prien? r., N. ?tos sen., Skersabalio k. tel. 8 319 46597 mob. 8 687 23181 el.p. vkupstas@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
977 LT 69-69-016 2013-03-29 Au?ra Binkauskait? LT 59101 Prien? r., I?lau?o s., ?iauli?ki? k. tel. 8 676 69941, el. p. vet.ausra@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
978 LT 69-69-017 Almantas Antanavi?ius LT 59433 Prien? r., Jiezno sen., Ve?ioni? k., Plento g. 2 mob. 8 620 14111 el.p. alma@alma.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
979 LT 69-69-018 UAB ,,Anvelita? LT 59117 Prienai, Vytauto g. 20-26 mob. 8 652 52214 el.p. kristopaviciene@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
980 LT 69-69-019 UAB ,,Jurgaveta? Kauno g. 18, 59147 Prienai, Prien? sen., Prien? r. sav. mob.tel.868587530 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
981 LT 69-71-001 Valdas Petrauskas Radvili?kio r., Auk?telk? k., ?alioji g. 14 mob. 8 698 89618 el.p. valoreta@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
982 LT 69-71-002 Rolandas Petrauskas Radvili?kis, Laisv?s a. 34-55 mob. 8 652 66414 el.p. raunamropes@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
983 LT 69-71-003 Diana Jankaityt? Radvili?kio r., Vaskoni? k. mob. 8 688 15562 el.p. dianajankaityte@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
984 LT 69-71-004 Petro Folkmano veterinarija Radvili?kio r., Sk?mi? sen., Poci?n?li? mstl. mob. 8 680 53394 el.p. petras.folkmanas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
985 LT 69-71-005 Rimantas Kairys Radvili?kio r., Pakalni?ki? sen., Raudondvario k., Jaunimo g. 13-1 mob. 8 687 86775 el.p.kairys.rimantas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
986 LT 69-71-006 Vikinto Gineikos veterinarijos tarnyba Radvili?kio r., Auk?telk? k. ?alioji g. 15 mob. 8 610 38552 el.p. vikintas@walla.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
987 LT 69-71-007 Gintauto Ambrazo veterinarija Radvili?kio r., Sidabravo sen., Beinoravos k. mob. 8 67641197 el.p. ambrazas.gintautas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
988 LT 69-71-008 Jurgis Baublys Radvili?kio r., ?eduva, K?daini? g. 6 mob. 8 698 49422 el.p. jurgisbaublys@centras.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
989 LT 69-71-009 Rasos Navickien?s ?mon? ,,Vai?gys? Radvili?kio r., ?eduvos sen., But?n? k. mob. 8 617 87809 el.p. vaizgys@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
990 LT 69-71-010 Jonas Gai?auskas Radvili?kio r., Sk?mi? sen., Sk?mi? k. mob. 8 617 87809 el.p. gaizauskasmeister@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
991 LT 69-71-011 Virginijus Ra?kauskas Radvili?kio r., ?eduvos sen., V?ri?ki? k. mob. 8 614 94718 virgiss@blog.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
992 LT 69-71-012 Jono Mik?io veterinarija Radvili?kio r., ?iaul?n? sen., Acokav? k. Vilties g. 15 mob. 8 612 93892 elp. j.miksys44@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
993 LT 69-71-013 Viliaus Adomai?io I? Radvili?kis, Gedimino g. 44 a mob. 8 670 10235 el.p. viktorijakleizaite@yahoo.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
994 LT 69-71-014 Dijanos Tolevi?ien?s veterinarija Radvili?kio r., Sidabravo sen., Beinoravos k. mob. 8 616 14487 el.p. dijtol@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
995 LT 69-71-015 Jono Jasai?io veterinarija Radvili?kio r., Baisiogala, Grinki?kio g. 19-13 mob. 8 686 25842 el.p. jasaitis.veterinarija@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
996 LT 69-71-016 Rimantas Vrotniakas Radvili?kio r., Baisogala, Maironio g. 32-4 mob. 8 611 65524 el.p. rimantas.veterinarija@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
997 LT 69-71-017 Rimanto Karolio veterinarija Radvili?kio r., Grinki?kio mstl., Baisogalos g. 15 mob. 8 682 07157 el.p. karolis.rimantas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
998 LT 69-71-018 Rasa Bitaitien? Radvili?kio sen., Grinki?kio sen., Vaitiek?n? k. mob. 8 698 23155 el.p. rasaparus@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
999 LT 69-71-019 Vilijos Vlasiuk veterinarija Radvili?kio r., ?aukoto mstl. Ber?? g. 20 mob. 8 612 72403 el.p. vilvet@medicina.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1000 LT 69-71-020 Romo Miselio veterinarija Radvili?kio r., Grinki?kio mstl. ?alioji g. 11 mob. 8 680 28445 el.p. romasmiselis@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1001 LT 69-71-021 Birut? ?liogeryt? Radvili?kio r., ?eduvos sen., Puipi? k. mob. 8 614 80819 Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1002 LT 69-71-022 Vaida Trigarcevien? Radvili?kis, Gedimino g. 17-6 mob. 8 612 34759 el.p. vaida.trigarceviene@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1003 LT 69-71-023 Art?ras ?iuk??ius Radvili?kio r., Baisiogala R. ?ebengos g. 3-6 mob. 8 688 17585 el.p. arturas@lgi.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1004 LT 69-71-024 Virginija ?vir?lien? Radvi?kio sen., Baisiogalos mstl. Maironio g. 52 mob. 8 675 48715 el.p. vidaginate@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1005 LT 69-71-025 Art?ras Kubilius Radvili?kio r., ?iaul?n? mstl., V. Ti?kaus g. 11 mob. 8 699 96593 el.p. meilute.k@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1006 LT 69-71-026 Edmundo Svetiko veterinarijos servisas Radvili?kio r., Baisogalos sen., Vaini?n? k. mob. 8 686 15433 el.p. esvetikas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1007 LT 69-71-027 Algirdas ?arauskas Radvili?kio r., Pakalni?ki? k. mob. 8 682 62356 el.p. algirdassarauskas@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1008 LT 69-71-028 Audronis Jegnoras Radvili?kio r., Pakalni?ki? sen., Aksniup? k. mob. 8 615 27870 el.p. audronisj03@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1009 LT 69-72-001 R. Bartkaus veterinarijos ?mon? LT 60487 Raseini? r., Betygalos sen., ?ibuli? k. mob. 8 615 40568 el.p. dbartkiene@yahoo.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1010 LT 69-72-002 A. Macai?io veterinarin? gydykla LT 60252 Raseini? r., Ariogala, ?emai?i? g. 41 mob. 8 656 71014 el.p. almacaitis@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1011 LT 69-72-003 L. Atko?ai?io veterinarijos vaistin? LT 60169 Raseiniai, Vilniaus g. 126-1 tel. 8 684 25626 el.p. veterinarija@delfi.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1012 LT 69-72-004 D. Tautkien?s veterinarijos gydykla LT 60382 Raseini? r., Nemak??iai, Laisv?s g. 27 mob. 8 686 45529 tel. 8 428 48377 el.p. daliostautkienegydykla@yahoo.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1013 LT 69-72-006 J. Vazgio veterinarijos ?mon? LT 60246 Raseini? r., Ariogalos sen., G?luvos k., Vingio g. 5 mob. 8 612 87170 tel. 8 428 50288 el.p. jonasvazgys@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1014 LT 69-72-007 V. Kuzerio veterinarijos gydykla LT 60347 Raseini? r., Vidukl?, Raseini? g. 8 mob. 8 687 07729 el.p. vkuzeris@zebra.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1015 LT 69-72-008 Kooperatin? bendrov? ,,Raveta? LT 60128 Raseniai, ?emait?s g. 1-1 tel. 8 428 51041 mob. 8 618 41088 el.p. raveta@mail.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1016 LT 69-72-009 K. Klinkos veterinarijos gydykla LT 60182 Raseiniai Tulpi? g. 7 mob. 8 607 01301 el.p. kestutis.klikna6@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1017 LT 69-72-010 V. Urbono veterinarijos ?mon? LT 60221 Raseini? r., Ariogalos sen., Paliepi? k. mob. 8 610 36940 el.p. vytovet@one.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1018 LT 69-72-012 ?eslovo Pikelio individuali ?mon? LT 60189 Raseini? r., Norg?l? k. Suvalkie?i? g. 2 mob. 8 650 32303 el.p. Pikelis99@one.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1019 LT 69-72-013 R. Gudavi?iaus veterinarijos gydykla LT 60291 Raseini? r., Ariogalos sen., Ver?duvos k. mob. 8 614 90178 el.p. Raimisg65@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1020 LT 69-72-014 P. Pociaus veterinarin? gydykla LT 60445 Raseini? r., ?iluvos sen., ?aiginio mstl. mob. 8 615 24138 pociusvet@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1021 LT 69-72-015 J. Rokai?io veterinarijos gydykla LT 60204 Raseini? r., Betygalos sen., Po?e?i? k. mob. 8 622 97510 el.p. rokaitis@one.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1022 LT 69-72-016 UAB ,,Veterzoo? LT 60151 Raseiniai Maironio g. 10 tel. 8 428 70466 mob. 8 615 51869 el.p. veterzoo@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1023 LT 69-73-001 P. ?e?kaus veterinarijos tarnyba LT 42122 Roki?kis, ?ermuk?ni? g. 12 mob. 8 698 16375 el.p. vet.seskas@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1024 LT 69-73-002 A. Ma?ie?os veterinarin?s pagalbos ?mon? LT 4226 Roki?kio r., Ju?int? sen., ?ivyli? k. mob. 8 688 58950 el.p. maciezaav@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1025 LT 69-73-003 K. Vilio veterinarin? ?mon? LT 42285 Roki?kio r., Kamajai, Girel?s g. 10 mob. 8 610 47019 el.p. kazys.vilys@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1026 LT 69-73-004 N. ?eponien?s I? LT 42380 Roki?kio r., Pand?lio sen., Mili?n? k. mob. 8 653 25702 el.p. nidaa5555@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1027 LT 69-73-005 J. Vilu?io veterinarinio aptarnavimo tarnyba LT 42411 Roki?kio r., ?iobi?kio k. mob. 8 687 22598 el.p. j.vilutis@one.lt Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1028 LT 69-73-006 E. U?upio I? LT 42122 Roki?kis, Panev??io g. 2-2 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1029 LT 69-73-007 Vet. gyd. V. Ma?elis LT 42411 Roki?kis, Statybos g. 11 mob. 8 685 77109 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1030 LT 69-73-008 G. ?imanausko veterinarin? ?mon? LT 42223 Roki?kio r., Obeli? sen., Antana??s k. mob. 8 659 25045 el.p. simanauskai@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1031 LT 69-73-009 Vet. gyd. N. Auk?tikalnis LT 42264 Roki?kio r., Ju?int? sen., Girel?s k. mob. 8 682 15916 el.p. nidijus@yahoo.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1032 LT 69-74-001 G.Le?o veterinarijos paslaug? tiek?jas LT 90310 Rietavas, Ka?ton? g. 3 mob. 8 686 92670 el.p. gintaras.lecas@gmail.com Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1033 LT 69-74-002 Vilimas Kurmis veterinarijos paslaug? teik?jas LT 90015 Rietavo sav., Tver? sen., Tver? mstl. mob.: 8 682 16719 el.p.: vilimas.kurmis@gmail.com Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1034 LT 69-74-003 Remigijus Ma?iulis - veterinarijos paslaug? teik?jas Rietavo sav., Rietavo sen., Pelai?i? k. mob.: 8 680 47300 el.p. maciulis.remigijus@gmail.com Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1035 LT 69-74-004 Virginijus Jack?nas - veterinarijos paslaug? teik?jas Rietavo sav., Rietavas, S. Neries g. 74 mob.: 8 616 14538 el.p.:jackunasvirgis@gmail.com Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1036 LT 69-75-001 Algirdo ?iuteikio veterinarijos ?mon? LT 98271 Skuodo r., Mos?dis, ?alioji g. 1 mob. 8 680 71445 el.p. ciuteikisalgirdas@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1037 LT 69-75-002 Gintaro Jablonskio veterinarijos ?mon? LT 98246 Skuodo r., ?a?i? k., Mokyklos g. 3A tel. 8 440 46622 mob. 8 680 55816 el.p. gintarasjablonskisvet@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1038 LT 69-75-003 Jono Mielda?io privati veterinarijos ?mon? LT 98256 Skuodo r., Ruk? k., Vyturio g. 6 tel. 8 440 46248 mob. 8 698 36853 el.p. jonas mieldazys@zebra.lt; jonasmieladazys@one.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1039 LT 69-75-004 Adomo Eremino veterinarijos ?mon? LT 98270 Skuodo r., Mos?d?io sen., Palauk?s k. tel. 8 440 76102 mob. 8 628 08125 el.p. aereminas@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1040 LT 69-75-005 Kazio ?epausko veterinarijos ?mon? LT 98304 Skuodo r., Lenkim? mstl. S. Daukanto g. 70 tel. 8 440 56648 mob. 8 682 48278 el.p. cepauskas@yahoo.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1041 LT 69-75-006 Sigito Bau?io veterinarijos ?mon? LT 98106 Skuodo r., Ma??j? R??upi? k., tel. 8 440 73943 mob. 8 687 36915 el.p. sigisbau@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1042 LT 69-75-007 Petro Tama?ausko personalin? ?mon? LT 98332 Skuodo r., Aleksandrijos k., Ka?ton? g. 5 tel. 8 440 43766 mob. 8 686 53129 el.p. ptama@mail.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1043 LT 69-75-009
Veikla sustabdyta
2012-11-22 Valerijono Kuso veterinarijos ?mon? LT 98260 Skuodo r., Not?n? k., Not?s g. 13-3 mob. 8 615 67859 tel. 8 440 47224 el.p. mail.kusas.lt@blog.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1044 LT 69-75-011 Airidas ?imkus - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 98349 Skuodo r., Ylakiai ?alioji g. 2 mob. 8 866 228827 el.p. airidas.simkus@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1045 LT 69-75-012 Vytauto Skersio personalin? ?mon? LT 98246 Skuodo r., ?a?i? k., Saul?tekio g. 2 tel. 8 440 46633 mob. 8 687 23293 Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1046 LT 69-75-013 Vidmanto Dargio privati veterinarijos ?mon? LT 98266 Skuodo r., Mos?d?io sen., Virbal? k. tel. 8 44078188 mob. 8 616 83921 el.p. vidmara@ ktv.satela.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1047 LT 69-75-015 Ramu?io ?akalio personalin? ?mon? LT 98121 Skuodas, ?emait?s g. 16 tel. 8 440 51295 mob. 8 687 63607 el.p. romasvet@erdves.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1048 LT 69-75-017 Gintauto Kelerto privati veterinarijos ?mon? LT 98256 Skuodo r., ?liktin?s k., Saul?tekio g. 6 tel. 8 440 44388 mob. 8 682 41039 el.p. kelertasgintautas@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1049 LT 69-77-001 A. Gai?ausko individuali ?mon? LT 72250 Taurag? Dariaus ir Gir?no g. 28-71 mob. 8 685 80966 el.p. TBCveterinarija@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1050 LT 69-77-002 R. Irtmono privati veterinarijos paslaug? ?mon? LT 72355 Taurag?s r. Gaur?s sen., Pamiliu?i? k. mob 8 699 57363 el.p. rimasirtmonas@inbox.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1051 LT 69-77-003 Jono Gav?nios veterinarijos paslaug? ?mon? LT 72194 Taurag? Santakos g. 8 tel. 8 656 38818 el.p. j.gavenia@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1052 LT 69-77-004 Vaclovo Martinkaus ?mon? ,,Veterinarin? pagalba? LT 73359 Taurag?s r., Ma?on? sen., Lomi? k. mob. 8 656 38818 el.p. Vaclovas2003@yahoo.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1053 LT 69-77-005 Algimanto Kaminsko veterinarini? paslaug? ?mon? LT 72152 Taurag?s r., Ma?on? sen., Ma?on? k. mob. 8 686 42883 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1054 LT 69-77-006 UAB ,,Tauroveta? Taurag? Islandijos g. 7 mob. 8 650 35544 el.p. tomasbart@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1055 LT 69-77-007 R. Rutkauskien?s veterinarijos punktas LT 73408 Taurag?s r., Skaudvil?s sen., Gedgaudi?k?s k. mob. 8 612 28356 el.p. reginarutkauskiene@inbox.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1056 LT 69-77-008 Remigijaus Chomi?iaus veterinarijos ?mon? LT 73413 Taurag?s r., Skaudvil?s sen., Pils?d? k. mob. 8 698 19951 el.p. remcho@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1057 LT 69-77-009 Rimantas Sto?kus - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 72187 Taurag? ?iaur?s g. 27 mob. 8 615 28462 el.p. stoskusrimantas@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1058 LT 69-77-011 I? ,,VET ANIMA? LT 72263 Taurag? Stoties g. 19A p.ligita@gmail.com mob. 8 687 75690 www.vetanima.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1059 LT 69-77-012 Eugenijaus Kriau?i?no veterinarijos punktas Taurag?s r., Butkeliai, Topoli? g. 80 eugenijuskriauciunas@yahoo.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1060 LT 69-77-013 Astos ??velien?s veterinarijos ?mon? LT 73425 Taurag?s r., Skaudvil?, Dariaus ir Gir?bo g. 10 mob. 8 683 12107 el.p. sevasta@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1061 LT 69-78-001 Edvardo Liutkaus veterinarini? paslaug? ?mon? LT 88468 Tel?i? r., Nevar?nai, Tel?i? g. 16 mob. 8 614 24849 eliutkus@erdves.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1062 LT 69-78-002 Raimondo Sinkevi?iaus veterinarijos ambulatorija LT 87101 Tel?i? r., Gaudikai?i? k., ?iauli? pl.7 mob. 8 616 42553 el.p. jura.vet@inbox.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1063 LT 69-78-003 K?stu?io Vasiliausko veterinarijos ambulatorija LT 88437 Tel?i? r. Gad?navo sen., Buo??n? k., ?ibu?i? k.2 mob. 8 698 75034 el.p. k.vet@andernetas.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1064 LT 69-78-004 Aurelijaus Laurinavi?iaus individuali ?mon? LT 87145 Tel?iai Luok?s g. 85-12 mob. 8 601 01479 el.p. aurelijus.laurinavicius@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1065 LT 69-78-005 Jono Va?kio veterinarin? ambulatorija LT 88267 Tel?i? r., Janapol?s mstl., Virvyt?s g. 6 mob. 8 682 19316 el.p.jonvaskys@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1066 LT 69-78-006 Viktoro Stonkaus veterinarin? ambulatorija LT 88102 Tel?i? r., Degai?i? k. ?algirio g. 27 mob. 8 695 11356 el.p. viktorasstonkus@yahoo.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1067 LT 69-78-007 Antano Stankaus veterinarin? ambulatorija LT 88301 Tel?i? r., Pavanden?s mstl., Bir?ulio g. 22 mob. 8 685 77568 el.p. antanas.s@mail.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1068 LT 69-78-008 Vytauto Najulio veterinarin? ambulatorija LT 88403 Tel?i? r., Patum?ali? k. mob. 8 682 28807 el.p. vnajulis@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1069 LT 69-78-009 Alvydas Budrio veterinarijos ?mon? LT 88381 Tel?i? r., ?ar?nai, Ro?i? g. 15 mob. 8 681 13036 el.p. vet.budrys@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1070 LT 69-78-010 Jono Kum?os veterinarijos ambulatorija LT 87431 Tel?i? r., Ry?k?n? k. Gaubeli? k. 11 mob. 8 682 56478 el.p. jonaskumza@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1071 LT 69-78-014 P. Baginsko ?mon? LT 88320 Tel?i? r., Varniai, Vytauto g. 4-2 mob. 8 685 33759 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1072 LT 69-78-015 A. Abromavi?ius - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 88188 Tel?i? r., Try?ki? sen., Patekl?n? k. mob. 8 698 13552 el.p. a.abromaviciusvet@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1073 LT 69-78-016 D. Ra?kausko individuali veterinarijos ?mon? LT 88126 Tel?i? r. Eigird?iai, Medini? g. 1 mob. 8 686 67174 el.p. agrofirmavet@zebra.lt Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1074 LT 69-78-017 D. Mikal?iaus veterinarijos ambulatorija LT 88201 Tel?i? r., Degai?iai, Kalno g. 6 mob. 8 698 74796 el.p. daliusmikalcius@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1075 LT 69-78-018 I? ,,Severinos veterinarin? klinika? LT 87423 Tel?iai, Plung?s g. 80 mob. 8 621 03330 el.p. severinosklinika@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1076 LT 69-79-001 2012-11-01 J.Ju?kino ?mon? Gedimino g. 30, 21110 Trakai, Trak? sen., Trak? r. sav. tel. 8 528 55824 trakuvetgydykla@gmail.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1077 LT 69-79-002 Ruslan Nojevoj - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 25113 Trak? r., Lentvario sen., Ra?k?n? k., Ber?? g. 2 tel. 8 528 29989 mob. 8 615 20344 el.p. nojevaja@delfi.lt Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1078 LT 69-79-003 Laimos Le??inskien?s ?mon? LT 21110 Trakai, ?ilo g. 1A mob. 8 685 79468 laimalesc@gmail.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1079 LT 69-79-005 Marijos ?uverovos IV? ,,Impaktas? LT 21214 Trak? r., Onu?kis, ?emdirbi? g. 13 tel. 8 528 62358 mob. 8 680 72793 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1080 LT 69-79-006 Jan ?arskij LT 25100 Trak? r., Lentvario sen., Karioti?k?s, Naujoji g. 3 tel. 8 698 18862 el.p.: jzarskij@vet.lt Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1081 LT 69-81-001 R. Avi?ienio individuali ?mon? LT 20387 Ukmerg?s r., Lyduoki? k. tel. 8 340 42472 mob. 8 686 65336 el.p. romas1@windovslive.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1082 LT 69-81-002 Rimantas Jasaitis- veterinarini? paslaug? teik?jas LT 20282 Ukmerg?s r., Vepriai, ?ventosios g. 27 tel. 8 340 41211 mob. 8 617 32562 rimantas.jasaitis@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1083 LT 69-81-003 Rimanto Jurevi?iaus veterinarinio aptarnavimo ?mon? LT 20282 Ukmerg?s r., Vepriai, Jaunimo g. 9-6 mob. 8 689 78777 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1084 LT 69-81-004 E. Kuodelio veterinarijos ?mon? LT 20321 Ukmerg?s r., Siesik? sen., Gru?? k. tel. 8 340 69403 mob. 8 680 81939 el.p. ekuodelis@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1085 LT 69-81-005 Saulius Ra?anas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 20123 Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Statik? k. mob. 8 686 58833 el.p. saulra@fremail.lt Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1086 LT 69-81-006 V. ?irmenio veterinarinio aptarnavimo ?mon? LT 20220 Ukmerg?s r., ?e?uoli? sen., Liau?i? k. tel. 8 340 41622 mob. 8 686 22142 el.p. vizva@hotmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1087 LT 69-81-007 Kazio Trotos ?mon? LT 20204 Ukmerg?s r., ?elvos sen., Laum?n? k. mob. 8 698 48098 el.p. kazys_trota@yahoo.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1088 LT 69-81-008 E. Tumavi?iaus veterinarin? ?mon? LT 20306 Ukmerg?s r., Deltuva, Draugyst?s g. 6 mob. 8 600 29655 el.p. eugenijustumavicius@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1089 LT 69-81-009 Birut? Verbickien?- veterinarijos paslaug? teik?ja LT 20131 Ukmerg? Ramygalos g. 12 mob. 8 612 09958 el.p. 195bir4@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1090 LT 69-81-010 UAB ,,Deltuvos veterinarija? LT 20306 Ukmerg?s r., Deltuva, Tvenkinio g. 20 mob. 8 658 60237 el.p. izoldavetgydytoja@gmail.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1091 LT 69-81-011 UAB ,,Ukvaisa? LT 20306 Ukmerg? Vasario 16-osios g. 35 tel. 8 340 53123 el.p. gelumbauskas@yahoo.com Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1092 LT 69-81-012 UAB ,,ProGenus? LT 20123 Ukmerg?s r., Deltuvos sen., Statik? k. tel. 8 685 58833 el.p.: info@progenus.lt Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1093 LT 69-82-001 A. Andrijausko veterinarijos paslaug? ?mon? LT 28215 Utena, ?irg? g. 6 mob. 8 687 98395 el. p. almantasvet@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1094 LT 69-82-002 Audriaus Kimonto veterinarijos paslaug? ?mon? LT 28141 Utena, K. Donelai?io g. 15 A mob 8 685 56880 el.p. kimka@freemail.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1095 LT 69-82-003 J. Stankevi?ien?s veterinarijos paslaug? firma LT 28373 Utenos r., Vy?uon? mstl., Sod? g. 14 mob. 8 699 88831 el.p. jurgavet@takas.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1096 LT 69-82-004 J. Dringelio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 28404 Utenos r., Daugaili? sen., Nuod?guli? k. mob. 8 699 62085 el.p. jonas.dringelis@zebra.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1097 LT 69-82-005 Ri?ardo Tamulio veterinarijos paslaug? ?mon? LT 28341 Utenos r., Kutki?ki? sen., ?lapi? k. mob. 8 686 48137 el.p. ricardas.tamulis@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1098 LT 69-82-007 Ma?oji bendrija ,,Tomo Cic?no veterinarijos paslaugos? LT 28220 Utena, Sm?lio g. 4-17 mob. 8 679 30866 el.p. tomascicenas@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1099 LT 69-82-008 Individuali ?mon? ,,Vetpaslauga? LT 28385 Utenos r., U?pali? sen., U?paliai, Kranto g. 7 mob. 8 686 29619 el.p. vaskasdan@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1100 LT 69-84-001 Virginijus Mockus ?aki? r., Sintaut? sen., Ver?i? k. mob. 8 674 42942 el.p. vir.mockus@one.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1101 LT 69-84-002 Vilija Ma?eikien? ?aki? r., Sintaut? sen., U?kertuli? k. mob. 8 698 06963 el.p. vilmamazeikiene@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1102 LT 69-84-003 Rimantas ?emaitaitis ?akiai, Zanavyk? g. 25 mob. 8 659 32070 el.p. medvetas@zebra.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1103 LT 69-84-004 Odeta Ju?kait? ?aki? k. Gelgaudi?kio sen., Pajotijo k. mob. 8 614 25914 el.p. odeta.juskaite@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1104 LT 69-84-005 K?stutis Tarvainis Kaunas, A?igalio g. 49 a-1 mob. 8 650 80432 el.p. k.tarvainis@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1105 LT 69-84-006 K?stutis Nutautas ?aki? r., Gri?kab?d?io sen., Parko g. 11 mon. 8 687 71543 el.p. kestnut11@super.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1106 LT 69-84-007 Kastytis Kri?tolaitis ?aki? r., Luk?i? k. mob. 8 687 41415 el.p. k.kristolaitis@linasagro.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1107 LT 69-84-008 K?stutis Domeika ?akiai, Basanavi?iaus g. 47 mob. 8 659 32062 el.p. medvetas@zebra.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1108 LT 69-84-009 Gintautas Pata?ius ?aki? r., Kriuk? sen., Pajotuli? k. mob. 8 687 31029 el.p. gintautas.patasius@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1109 LT 69-84-010 Egidijus Chmylnikovas ?aki? r., Gri?kab?d?io k. mob. 8 610 00652 el.p. egis3@takas.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1110 LT 69-84-011 Dal? ?emaitien? ?aki? r., Gri?kab?d?io sen., Paluobi? k. mob. 8 612 34338 el.p. ddale@draugas.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1111 LT 69-84-012 Dainius Luk?as ?aki? r., Lek??iai, Draugyst?s g. 22 b mob. 8 686 93620 el.p. dluksas@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1112 LT 69-84-013 Algimantas Sabas ?aki? r., Pr?seli? k. mob. 8 611 65990 el.p. algimantassabas@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1113 LT 69-84-014 Eduardas Drag?naitis ?aki? r., Sudargo sen., Grinai?i? k., Knygne?i? g. 32 mob. 8 687 37882 el.p. edragunaitis@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1114 LT 69-84-015
Veikla sustabdyta
2020-01-08 Algis Rudaitis ?aki? r., Kiduli? k., Nemuno g. 56 mob. 8 652 48182 el.p. antanas050@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) 2017 -02-06 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pa?yma Nr. 396610
1115 LT 69-84-017 Ram?nas Antanaitis ?aki? r., Bizieri? k., mob. 8 673 49064 el.p. ramunas.antanaitis@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1116 LT 69-84-018 Aldona ?e?kien? ?aki? r., Barzd? sen., Baltru?i? k., S. Lazorai?io g. 16 mob. 8 686 38336 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1117 LT 69-84-019 Gintautas ?e?kas ?aki? r., Bazd? sen., Baltru?i? k. S. Lazorai?io g. 16 mob. 8 686 38336 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1118 LT 69-84-020 Regimantas ?eputis ?aki? r., Gelgaudi?kis, Mokyklos g. 10-3 mob. 8 607 18426 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1119 LT 69-85-001 Stefano Toma?evskio veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Kalesnink? k. tel. 8 380 48307 mob. 8 610 21747 el.p. stefan_tomasevskij@mail.ru ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1120 LT 69-85-002 ?eslavos Masiunien?s veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Ei?i?k?s, Mokyklos g. 2 tel. 8 380 56611 mob. 8 652 57548 el.p. ceslavamasiul@mail.ru ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1121 LT 69-85-003 Nade?dos Ko?cic veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Akmenin?s k. tel. 8 380 35555 mob. 8 618 70215 el.p. vet.gyd.koscic@one.lt ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1122 LT 69-85-004 Art?ro Banelio veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Dieveni?ki? k. tel. 8 380 54458 mob. 8 612 41687 el.p. abvi@mail.ru ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1123 LT 69-85-005 Janinos Dulko veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Gervi?ki? k. tel. 8 380 46127 mob. 8 676 69161 el.p. janinadulko@gmail.com ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1124 LT 69-85-006 Vladimir ??erbak veterinarini? paslaug? ?mon? LT 17115 ?al?ininkai, Nepriklausomyb?s g. 28-3 tel. 8 380 53345 mob. 8 650 90686 el.p. vladimir_scerbak@mail.ru ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1125 LT 69-85-007 Anton Dulko veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Pabar?s k. tel. 8 380 48626 mob. 8 687 99549 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1126 LT 69-85-008 Jolantos Vanagevi? veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Dainavos sen., Liupki?ki? k. tel. 8 380 45245 mob. 8 616 12895 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1127 LT 69-85-010 Stanislav Makrickij veterinarini? paslaug? ?mon? ?al?inink? r., Ja?i?nai mob. 8 615 62083 el.p. smokrickij@infox.lt ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1128 LT 69-86-001 A. Adomavi?i?t?s individuali ?mon? ?ven?ioni? r., Pabrad?, Mal?no g. 18 mob. 8 652 98602 el.p. astoriaa@rambler.ru ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1129 LT 69-86-002 Algirdo Breidoko veterinarin? klinika ?ven?ioni? r., Kaltan?nai mob. 8 686 08481 el.p. kudlius@micro.lt ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1130 LT 69-86-004 Kazimiro Lukovskio veterinarin? ?mon? ?ven?ioni? k., Str?nai?i? sen., Vidutin?s k. mob. 8 685 68625 el.p.k. Lukovskis@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1131 LT 69-86-005 Antano Petk?no veterinarin? ?mon? ?ven?ioni? r., Milku?k? k. mob. 8 698 15558 el.p. antanaspetkunas@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1132 LT 69-86-006 Taisijos Zubkovos veterinarin? klinika ?ven?ioni? r., Svirk? sen., Ba?kininkai mob. 8 650 76076 el.p. taiska53@mail.ru ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1133 LT 69-86-007 Gintauto Dalgedos veterinarin? klinika ?ven?ioni? r., Au?yn? k. mob. 8 686 43820 G.Dargeda@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1134 LT 69-86-008 Renata Menkova LT 18182 ?ven?ioni? r., Pabrad?, Partizan? g. 8 mob. 8 674 01990 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1135 LT 69-86-009 Rasa Grigait? LT 18213 ?ven?ion?liai, ?ilvy?io g. 14-28 tel. 8 683 14025 el.p. vetrasa@gmail.com ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1136 LT 69-87-001 2012-11-02 Romualdo Ku?insko ?mon? Draugyst?s g. 17, 75131 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 686 96750, el.p. kucinskas001@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1137 LT 69-87-002 2012-11-02 Broniaus Grabausko ?mon? Motiejaus Valan?iaus g. 10, 75300 Teneniai, Teneni? sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 43116, mob. 8 686 92432, el.p. grabauskas002@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1138 LT 69-87-003 2012-11-02 UAB ,,Balveta? A. Baranausko g. 18, 75102 Balsiai, ?ilal?s kaimi?koji sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 51299, mob. 8 699 84072, el.p. jakstas004@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1139 LT 69-87-004 2012-11-02 UAB ,,Gelveta? 18, 75446 Trakas, Kaltin?n? sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 620 87949, el.p. gestautas005@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1140 LT 69-87-006 2012-11-02 Albino Venckaus ?mon? Varni? g. 2, 75409 Laukuva, Laukuvos sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 56210, mob. 8 689 72204, el.p. venckus008@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1141 LT 69-87-007 2012-11-02 Jono ?imkaus ?mon? Atgimimo g. 13, 75202 Naujasis Obelynas, Upynos sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 40084, mob. 8 611 42655, el.p. simkus009@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1142 LT 69-87-008 2012-11-02 Albino Zarankos ?mon? D. Po?kos g. 5, 75221 Girdi?k?, Bijot? sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 41406, mob. 8 686 69242, el.p. zaranka010@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1143 LT 69-87-009 2012-11-02 Ginto Nevardausko ?mon? Taikos g. 4, 75342 Kv?darna, Kv?darnos sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 55322, mob. 8 686 96735, el.p. navardauskas012@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1144 LT 69-87-010 2012-11-02 Sigito Vai?iulio ?mon? Dariaus ir Gir?no g. 54, 75129 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 74127, mob. 8 652 55176, el.p. sigitasvaiciulis123@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1145 LT 69-87-011 2012-11-02 Skaist?s Grik?ait?s I? Riedkalnio g. 3, 75447 I?donai, Kaltin?n? sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 46222, mob. 8 699 45662 el.p. griksaite@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1146 LT 69-87-012 2012-11-02 Vytauto Pakolkos ?mon? Maironio g. 23-22, 75137 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 449 74446, mob. 8 614 58715, el.p. vytautas.pakolka@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1147 LT 69-87-013 2012-11-02 Arvydas Tamo?aitis S. Gir?no g. 14, 75244 Vytogala, Upynos sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 662 76429, el.p. tamosaitis.arvydas@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1148 LT 69-87-014 2013-08-19 Edmas Navardauskas Liep? g. 39, 75341 Grimzdai, Kv?darnos sen., ?ilal?s r. sav. mob. 8 618 17188, el.p. edmas027@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1149 LT 69-87-015 2015-03-20 Danut? Zandovait? Mokyklos g. 22, 75118 Bok?tai, Traks?d?io sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 680 92997, el.p. danute@raudoniukis.lt ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1150 LT 69-87-016 2015-07-10 UAB ,,Laimingas ?sas? Dariaus ir Gir?no g. 29A, 75135 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 681 60928, el.p. laimingasusas@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1151 LT 69-88-002 2012-11-30 K. Petravi?iaus veterinarin? klinika UAB LT 99142 ?ilut?, Jaunimo al. 6-49 mob. 8 699 46196 el.p. vet.kpetravicius@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1152 LT 69-88-003 2012-11-30 UAB ??armaka? LT 99169 ?ilut? Vyd?no g. 1 tel. 8 441 62346 mob. 8 698 01132 el.p. sarunas@sarmaka.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1153 LT 69-88-004 2012-11-30 G. Banio veterinarini? paslaug? ?mon? LT 99349 ?ilut?s r. sav., Rusn?, Pylimo g. 3 tel. 8 441 58169 mob. 8 617 90062 el.p. gintaraspvg@yahoo.co.uk ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1154 LT 69-88-005 2012-11-30 A. ?erkaus veterinarijos ?mon? LT-99312 ?ilut?s r. sav., ?s?n? sen., Mei?lauki? k. tel. 8 441 40227 mob. 8 610 97505 el.p. albertascerkus@yahoo.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1155 LT 69-88-006 2012-11-30 V. Mockaus veterinarin? ?mon? LT-99204 ?ilut?s r. sav., ?emai?i? Naumies?io mstl., Dariaus ir Gir?no g. 24 tel. 8 441 59790 mob. 8 686 29921 el.p. vytautasmockus@hotmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1156 LT 69-88-007 2012-11-30 S. Jukniaus veterinarin? klinika LT 99443 ?ilut?s r. sav., Vainuto sen., Bikav?n? k. tel. 8 441 49536 mob. 8 653 24344 el.p. juknius@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1157 LT 69-88-008 2012-11-30 P. Barzd?io veterinarijos ?mon? LT 99044 ?ilut?s r. sav., Juknai?i? sen., Juknai?i? k. tel. 8 441 58755 mob. 8 688 76180 el.p. pbarzdys@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1158 LT 69-88-009 2012-11-30 J. Valu?io ?mon? LT-99343 ?ilut?s r. sav., Rusn?s sen., Pakaln?s k. tel. 8 441 58184 mob. 8 676 40229 el.p. pakalne20@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1159 LT 69-88-011 2012-11-30 S. ?ak?ausko veterinarijos ?mon? LT 99159 ?ilut?s r., Pagryni? k. Kampo g. 24 tel. 8 441 55850 mob. 8 672 37307 el.p. zaksauskas@one.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1160 LT 69-88-012 2012-11-30 V. Ge?o ?mon? LT 99203 ?ilut?s r., ?. Naumies?io sen., Palendri? k. tel. 8 441 46162 mob. 8 698 76748 el.p. nomedag@takas.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1161 LT 69-88-013 2012-11-30 G. ?arkos veterinarin? klinika ?ilut?s r., Gardamo k., Liep? g. 5 tel. 8 441 43217 mob. 8 650 77759 el.p. g.sarka04@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1162 LT 69-88-014 2012-11-30 A. Kurliansko veterinarijos ambulatorija LT 99382 ?ilut?s r., ?v?k?na, Gintaro g. 20 tel. 8 441 48475 mob. 8 682 20269 el.p. kurlianskai@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1163 LT 69-88-017 2012-12-20 A. Tel?insko veterinarin? klininka LT 99152 ?ilut?s r., Grabupi? k. mob. 8 687 80158 el.p. algirdas58@yahoo.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1164 LT 69-88-019 2014-06-16 UAB ,,Pamario veterinarija? LT 99143 ?ilut?, Melioratori? al. 6-4 mob. 8 682 20269 el.p. kurliandskai@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1165 LT 69-89-001 Vidmanto Petrylos individuali ?mon? Alyv? g. 12, ?irvint? k., ?irvint? r. mob.: 8 686 67556 e. p.: epetyliene@gmail.com, vidmapet@gmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1166 LT 69-89-002 Kazio Stankevi?iaus veterinarini? paslaug? ?mon? ?irvint? r., Musnink? mst., Kernav?s g. 5 mob.: 8 687 13990, e.p.: Kazysst@hotmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1167 LT 69-89-003 Vytauto Kalesniko veterinarini? paslaug? ?mon? ?irvint? r., Zibal? sen., ?e?uol?li? I k., mob.: 8 686 42559, e. p. vytautas.kalesnikas@gmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1168 LT 69-89-004 Sigito Gatavecko veterinarini? paslaug? ?mon? Vy?ni? g. 8, ?irvintos mob.: 8 680 39836. e. p.: sigitas.gataveckas@gmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1169 LT 69-89-005 Art?ro Krapo veterianrini? paslaug? ?mon? ?irvint? r., Zibal? sen., Anci?n? k., Jaunimo g. 8 mob.: 8 618 39214, e. p.: arturas.krapas@info.lt; ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1170 LT 69-89-006 Marijono Apanavi?iaus veterinarini? paslaug? ?mon? ?irvint? r., Gelvon? sen., Bagaslavi?kio k., mob.: 8 698 47330 e. p.: amarijonas@one.lt ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1171 LT 69-89-007 Stasio Staniulio veterinarini? paslaug? ?mon? ?irvint? r., Gelvon? sen., Gelvon? mst., Pirties g. 7 mob.: 8 652 472 81 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1172 LT 69-89-008 Lius?s Bagdonavi?ien?s veterinarijos paslaug? ?mon? LT 19143 ?irvint? r., Alioni? I k., Naujakuri? g. 10 mob. 8 688 97965 el.p. liusebagdonaviciene@medicina.lt ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1173 LT 69-89-009 R?ta Glumbakien? LT 19125 ?irvint? r., Rimu?i? k. mob. 8 687 24083 el.p. rutanaminukas@gmail.com ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1174 LT 69-91-008 Alfredo Krivicko veterinarijos tarnyba ?iauli? r., Raud?n? sen., Palulmu?iai mob. 8 610 14241 el.p. Alfredas.krivickas@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1175 LT 69-91-009 Ar?no Silkarto veterinarin? tarnyba LT 81210 ?iauli? r., Micai?iai, Saul?s g. 17 mob. 8 686 25270 el.p. satraklis@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1176 LT 69-91-010 Valdemaro Samuilio veterinarijos tarnyba LT 81137 ?iauli? r., Kur??nai, Vilniaus g. 35 mob. 8 685 49541 el.p. astajanina@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1177 LT 69-91-011 Jurgis-Algimantas Gajauskas - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 81443 ?iauli? r., Me?kui?iai, Taikos g. 40 mob. 8 683 70673 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1178 LT 69-91-012 ?eslovo ?ileikos ?mon? LT 80141 ?iauli? r., Einorai?i? k. mob. 8 603 08240 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1179 LT 69-91-013 Stanislovao Jurai?io ?mon? LT 81137 ?iauli? r., Kur??nai, Vilniaus g. 32 a mob. 8 600 22220 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1180 LT 69-91-014 Rimo Ribinsko veterinarin? tarnyba LT 81419 ?iauli? r., Gruzd?i? k., Taikos g. 38 mob. 8 686 1234 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1181 LT 69-91-016 Snaiguol? Ma?eikien? - veterinarijos paslaug? teik?jas LT 81342 ?iauli? r., ?akyna, ?iauli? g. 14 mob. 8 655 56010 el.p. snieguolemaz@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1182 LT 69-91-017 Roberto Krasausko ?mon? ?iauli? r., Gruzd?iai, Gagarino g. 2 mob. 8 618 22154 el.p. veterinarija@ginagro.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1183 LT 69-91-019 Remigijus Po?ka LT 80200 ?iauli? r., Bubi? k., Au?ros g. 10 mob. 8 685 58859 el.p. skanestaisunims@gmail.com; jackeyclub@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1184 LT 69-91-022 ??B ,,Kubeliai? LT 81101 ?iauliai, Kur??n? k., Kubeli? k. tel. 8 612 23882 el.p.: m.barista@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1185 LT 69-94-001 A. Bas?io veterinarin? gydykla LT 74365 Jurbarko r., ?imkai?i? sen., Baltraiti?k?s k. mob. 8 681 40372 el.p. audbast@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1186 LT 69-94-002 N. Ma??no veterinarijos punktas LT 74440 Jurbarko r., Veliuona, Dariaus ir Gir?no g. 15 mob. 8 61621427 el.p. artefaktas@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1187 LT 69-94-005 A. Venckaus veterinarijos punktas LT 74018 Jurbarko r., ?indai?i? k. mob. 8 687 53910 el.p. algis-v@xxx.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1188 LT 69-94-006 J. Katilausko veterinari? klinika LT 74285 Jurbarko r., Er?vilkas, Alytaus g. 5 mob. 8 687 17064 el.p. herosnymos@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1189 LT 69-94-007 K. Palai?io veterinarin? gydykla LT 74464 Jurbarko r., Skirsnemun?s sen., Pilies I k. mob. 8 687 78184 el.p. kpalaitis@zebra.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1190 LT 69-94-009 Raimundo Motiej?no veterinarijos ?mon? LT 74009 Jurbarko r., Smalinink? k. mob. 8 687 57494 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1191 LT 69-94-011 J. Ma?eikos veterinarin? ?mon? LT 74119 Jurbarkas Vyd?no g. 13 mob. 8 698 03772 el.p. jonasmazeika772@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1192 LT 69-94-012 A. ?imk?no veterinarinio aptarnavimo punktas LT 74119 Jurbarkas, Vyd?no g. 13 mob. 8 698 03780 el.p. asvetpunktas@delfi.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1193 LT 69-94-013 Jonas Bardauskas LT 74202 Jurbarko r., Daini? k. mob. 8 611 22808 el.p. jonas@dainiai.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
1194 LT 71-13-001 Ramun? ??epkina LT 11001 Naujoji Vilnia S/B ,,Ateitis? sklp. Nr. 37 mob. 8 685 70347 el.p. naujavilnietis@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1195 LT 71-33-001 2013-11-19 Eduardas Gu?evi?ius LT 64316 Alytaus r., Kaimyn? k., mob. 8 604 07101 el.p. eduardas@simnas.eu Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1196 LT 71-33-002 Virgilijus Bumbulis LT 64403 Alytaus r., Punios sen., ?agariai, Pu?eli? g. 5 mob. 8 698 17100 el.p. okeanaslt@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1197 LT 71-34-001 Dainius ?iukas LT 29370 Anyk??i? r., Ra?in?li? k. mob. 8 698 15852 el.p. dindemas@gmail.com Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1198 LT 71-41-001 Neda Volkova LT 15154 Vilniaus r., Nemen?in?, Pu?kalaukio k. mob. 8 698 16702 el.p. nedavolkova@yahoo.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1199 LT 71-42-001 2013-11-05 Veislynas ,,Majoko Orys? LT 26129 Elektr?n? sav., Geiboni? k., ?vaig?d?i? g. 5 mob. 8 699 53043 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1200 LT 71-52-001 Rinaldas Janu?aitis LT-53251 Kauno r., Garliavos sen ., Pieni? g. 41, Mob. tel.: 8 600 20066 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1201 LT 71-52-003 Romualdo ?adeikos ?mon? LT 53417 Kauno r., Zapy?kio sen., Kluoni?ki? k., Sod? g. 1 mob. 8 687 30347 el.p. oaze.vet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1202 LT 71-52-004 Antanas Butkus LT 54289 Kauno r., Panev??iuko k., Nev??io g. 63 mob. 8 610 08468 el.p. butkus.antanas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1203 LT 71-52-006 2015-04-07 UAB ,,Akvazoo? LT 54358 Kauno r., Domeikava, Vand?iogalos pl. 100 tel. 8 676 22857 el.p. info@akvazoo.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1204 LT 71-54-001 2014-02-06 Vilma Ivanauskien? LT 86338 Kelm?s r., Veni? k., Varni? g. 8 mob. 8 677 70804 el.p. timas1@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta ?unys
1205 LT 71-54-002 2015-08-13 And?ela Novikovien? LT 86337 Kelm?s r., U?ven?io sen., Kolaini? k., Ventos g. 39 tel. 8 600 00503 el.p.: angliukex@man.lt Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta ?unys
1206 LT 71-54-003 2015-10-28 Daiva Petrikait? LT 86434 Kelm?s r., Kuke?i? sen., Pa?ventup?s I k. 3 tel. 8 683 45548 el.p.: daivap1981@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta ?unys
1207 LT 71-57-001 Ri?ardo Barzdenio ?kis LT 40421 Kupi?kio r., ?i?mari?kio k. tel. 8 682 39763 Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1208 LT 71-57-003 2015-08-05 Karolis Stukas LT 40325 Kupi?kio r., Adomyn?s k., Liep? g. 20 tel. 8 658 86928 el.p.: virgastukiene@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1209 LT 71-61-001 2013-10-31 Vytautas Barzdys Buknai?i? g. 45, 89310 Buknai?iai, Reivy?i? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 614 50840 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta ?un? veis?jas
1210 LT 71-61-002 2015-08-31 Zigfridas Osinskis Dionizo Po?kos g. 19, 89416 ?emal?, ?erk?n?n? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 610 77622, el. p. zigfridasosinskas@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1211 LT 71-71-001 Valdas Petrauskas LT 82486 Radvili?kio r., Auk?telk? k., ?alioji g. 14 mob. 8 698 89618 el.p. veloreta@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1212 LT 71-72-001 Irmantas Tarnauskas LT 60107 Raseini? r., ?niki? k. mob. 8 687 85692 el.p. kalnusuo@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1213 LT 71-77-001 Ligita Tama?auskien? LT 73309 Taurag?s r., Ma?on? sen., Sungaili?ki? k., Taikos g. 3 Tel.: 8 616 12008; el. p.: atigil.tam@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1214 LT 71-81-001 2013-05-29 UAB ,,Ukmerg?s zoocentras? Ukmerg?s r., Vidi?ki? sen., Vidi?k?s mob. 8 699 52180 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta Verslinis gyv?n? augintini? veisimas
1215 LT 71-88-001 2015-09-03 R?ta Riaubickien? LT 99443 ?ilut?s r., Bikav?n? k., Kranto g. 9 tel. 8 630 16356 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1216 LT 71-902 2019-02-27 Remigijus ?e?tokas Elektr?nai, Aplinkos g. 2, LT- 26128 tel. (8~5) 267 416 026 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1217 LT 71-904 Reda Aglinskien? Vilnius, S?li? g. Nr. 6, LT-08124 tel. 8~699 07170 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1218 LT 71-94-001 UAB ,,Auksinis buldogas" 3, LT 74232 ?ardeliai, Vie?vil?s sen., Jurbarko r. sav. tel. 8 687 34499 el.p. frechybullys@hotmail.de Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
1219 LT 73- 2015-11-23 UAB MAMBA ZOO LT 92133 Klaip?da, H. Manto g. 4-2 tel. 8 671 82399 elp.: info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1220 LT 73-022 2010-12-23 Dal?s Jak?aitien?s veterinarijos vaistin? Turgaus g. 3, 66172 Druskininkai, Druskinink? sav. tel. 8 313 52919, 8 682 44717, djaksaitiene@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1221 LT 73-024 2011-06-07 UAB ?Laibertas? parduotuv? ?Dora? Vilties g. 5, 62381 Alytus, Alytaus m. sav. tel. 8 698 12942 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1222 LT 73-102
Veikla sustabdyta
UAB ?Tera animalis? Kauno r., Zapy?kio sen., Dievogalos k., LT- 56397 tel/faks. 8~700 550 05, el.p. info@kika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1223 LT 73-117 Parduotuv? "Kika" Kaunas, Islandijos pl. 32, LT - 49177, (GIS duomenys X- 6089234, Y- 493171) tel. (8~37) 328 599 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1224 LT 73-120 Parduotuv? ?Kika? Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 49, LT-44333 tel.: (8~37) 328 511 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1225 LT 73-124 2007-11-26 Vilmos Jokubauskien?s ?mon? A. Kulvie?io g. 8A, 55216 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37068739835 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos Rizika ma?a.
1226 LT 73-125 2007-11-26 Vilmos Jokubauskien?s ?mon? J. Janonio g. 4, 55149 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37068739 835 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos Rizika vidutin?.
1227 LT 73-128 Parduotuv? ?Kika? K?dainiai, Basanavi?iaus g. 93, LT 57354 tel. 8~640 33 904 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1228 LT 73-13-001 UAB ,,Akvazoo? Vilnius, Ukmerg?s g. 369 mob. 8 676 22857 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1229 LT 73-13-002 KIKA LT, UAB LT 03228 Vilnius, Saltoni?ki? g. 9 mob. 8 699 87793 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1230 LT 73-135 T. Labu?io firma ,,Hipika? LT 45261 Kaunas, A. Juozapai?io pr. 51 tel. 8 635 17175 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1231 LT 73-19-002 MB ,,Kurmis ir ko? LT 49380 Kaunas, Kovo 11-osios g. 128-113 tel. 8 656 75563 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1232 LT 73-19-003 UAB ,,AKVAZOO? LT 51185 Kaunas, Pramon?s pr. 16, Ryt? galerija, 12 sal? tel. 8 677 48218 el.p. info@akvazoo.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1233 LT 73-203 KIKA LT, UAB LT 94284, Klaip?da, Taikos pr. 61 tel. +370 700 55005 , el. p. info@kika.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1234 LT 73-206 UAB ,,ZOO? LT 92249 Klaip?da Sportinink? g. 5 tel. 8 46 314406 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1235 LT 73-21-001 2015-11-23 UAB MAMBA ZOO LT 91149 Klaip?da, Pary?iaus Komunos g. 2 tel. 8 671 82399 el.p.: info@mambazoo.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1236 LT 73-215 UAB ?Sinsila? Klaip?dos r., V??ai?i? sen., Pagerdaujo k. LT-96210. tel. 8~615 357 27 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1237 LT 73-218 KIKA LT, UAB LT 94105 Klaip?da, ?ilut?s pl. 35 tel. +370 700 55005 , +370 686 10722, el. p. info@kika.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1238 LT 73-226 UAB ?Gitrona? Klaip?da, Piev? takas 19-1, LT-00307 tel. 8~633 59021 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1239 LT 73-228 UAB MAMBA ZOO Klaip?da, Taikos pr. 97, LT-94160 tel. 8~602 27394 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1240 LT 73-34-002 Janinos Gaisrien?s parduotuv? ,,Zoorikis? A. Baranausko a. 14, 29132 Anyk??iai, Anyk??i? sen., Anyk??i? r. sav. tel. 8 600 95177 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1241 LT 73-401 Kika LT, UAB Panev??ys, Klaip?dos g. 92, LT-37383 tel. 8~698 20 803 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1242 LT 73-405 Kika LT, UAB Panev??ys, Ukmerg?s g. 23, LT-35177 tel. 8~698 55 392 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1243 LT 73-501 ?Terra animalis? ?iauliai, Pramon?s g 6, LT- 78148 tel. (8~41) 502 055 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1244 LT 73-505 I? ?Terra Animalis? ?iauliai, Til??s g. 225, LT-76200 tel. (8~41) 43 2803 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1245 LT 73-507 I? ?Tera animalis? ?iauliai, Aido g. 8, LT-78322 tel. 8~985 54213 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1246 LT 73-508 I? ?Tera animalis? ?iauliai, Gardino g. 2, LT-78148 tel. (8~41) 502 055 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1247 LT 73-511 D. Bitinait? LT 82174 Radvili?kis, Gedimino g. 31 b tel. 8 600-58522, el.p. adv@splius.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1248 LT 73-53-953 Rimanto Barkausko individuali ?mon? LT 57276 K?dainiai, Josvaini? g. 44-18, mob. 8 685 00189 el.p. rimantasb9@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1249 LT 73-54-005 2015-09-21 Algirdas Pa?kevi?ius LT 86135 Kelm?, V. Did?iojo g. 55 tel. 8 610 37446 el.p.: algirdas2005@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1250 LT 73-55-001 2015-04-27 UAB ,,Vilgis? LT 964192 Klaip?dos r., Garg?dai, Sm?lio g. 10 tel. 8 683 45099 el.p.: eva.grubliauskiene@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1251 LT 73-603 UAB ?Akvatau? LT-72267, J. Tumo-Vai?ganto g. 120-71 8 699 03435 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1252 LT 73-801 I? ?Terra Animalis? parduotuv? ?Kika? Visaginas Veteran? g., 2, LT-31138 tel. (8~386) 32185 Visagino valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1253 LT 73-804 G. Mikulskio I?, parduotuv? ?Amazonija? LT-28188, Utena, Au?ros g. 63 tel. 8 614 14411, el.p. info@amazonija.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1254 LT 73-805 UAB ?DIMINI? LT 28241 Utena, Maironio g. 4 tel. 8 612 00760, el.p. violeta.klinaviciene@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1255 LT 73-81-001 UAB ,,Ukmerg?s zoocentras? LT 20150 Ukmerg? K?stu?io g. 12-8 mob. 8 699 52180 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1256 LT 73-88-001 2013-04-09 J. Kasnausko I?, ?/k 177188377 Lietuvinink? g. 16A, ?ilut? tel. 8-441-76790, mob. 8-699-84620, el. p. donatasfauna@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1257 LT 73-910 KIKA LT, UAB Vilnius, Ozo g. 25, LT- 07150 tel. (8~5) 249 27 03 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1258 LT 73-911 KIKA LT, UAB Vilnius, Midaugo g.11/?ev?enkos g. 2, LT- 03225 tel. (8~5) 260 34 95 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1259 LT 73-920 KIKA LT, UAB Vilnius, P. Luk?io g. 34, LT-08235 tel. (8~5) 2639 328 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1260 LT 73-924
Veikla sustabdyta
I? ?Terra Animalis? Elektr?nai, Rungos g. 4, LT-26109 tel. 8~687 54073 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1261 LT 73-927 2019-02-27 Remigijus ?e?tokas Elektr?nai, Alinkos g. 26, LT-26128 tel. 8~674 16026, el. p. beatases@one.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1262 LT 73-928 UAB ?Stalma? Vilnius, Liepkalnio g. 78, LT-02120 tel. (8~5) 261 9688, el.p.a. info@stalma.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1263 LT 73-937 KIKA LT, UAB Vilnius Ozo g. 18, LT-08243 tel. 8~620 51835 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1264 LT 73-951 UAB ,,AKVA ART? LT 09316 Vilnius, Rinktin?s g. 46 tel/fax +370 527 54647 el.p. info@akvaart.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
1265 LT 74-020 ?kininkas Gintas Cimakauskas Lazdij? r., Ku?i?n? sen., Ku?i?n? k., LT- 67371 tel. (8~318) 412 92 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1266 LT 74-021 2005-05-02 ?kininkas Saulius Ludavi?ius Alytaus r., Nemunai?io sen., Nemunai?io k., LT- 64205 tel. 8~687 123 78 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1267 LT 74-024 2005-05-03 ?kininkas Virgilijus Valiukevi?ius Alytaus r., Nemunai?io sen., Nemunai?io k., LT- 62481 tel. 8~686 707 70 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1268 LT 74-103 Saulius Orlavi?ius Kauno r., Garliava, V. Kudirkos g. 3, LT- 53260 tel. (8~37) 552 069, 8~608 691 89 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1269 LT 74-104 K?stutis Orlavi?ius Kauno r., Raudondvario sen., Bernatoni? k., LT- 54107 tel. (8~37) 548 477 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1270 LT 74-201 2006-03-08 Donato Domarko ?kis Kretinga, Namuno g. 13., LT- 97155 tel.: (8~445) 770 91, 8~687 081 74 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R) Ma?a rizika
1271 LT 74-202 2006-04-27 Gediminas Jurgelevi?ius Kretingos r. Padvari? k., Sod? g. 38-5, LT- 77157 tel. 8~682 576 34 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R) Ma?a rizika
1272 LT 74-203 2006-05-10 Algio Pe?iulio ?kis Kretingos r., ?algirio sen., Raguvi?ki? k., LT- 97160. tel. 8 ~ 612 183 51 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R) Ma?a rizika
1273 LT 74-204 2006-05-18 Vlado Baltuonio ?kis Kretingos r., Kartenos sen., Kalni?ki? k. LT- 97343 tel. 8 ~ 698 236 79, el. p. kalakutai@kretinga.omnitel.net. Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R) Ma?a rizika
1274 LT 74-207 ?.Tarvydo I? Klaip?dos r., Garg?dai, ?emait?s g. 68, LT-96124 tel.: (8~46) 470 134 , 8~618 441 04 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1275 LT 74-303 2006-03-29 Laimut? Raibikien? Mald?n? g. 25, 70370 Mald?nai, ?eimenos sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 861151770 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1276 LT 74-305 2006-06-05 Romas Katilius Marijampol?, Mokol? g. 67-13, LT- 68165 tel. (8~685) 78 204 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R) ma?a
1277 LT 74-402 Daiva Stankevi?ien? Panev??ys, Pu?aloto g. 18 a., LT-35134 tel. 8~683 75 333 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1278 LT 74-403 Marijonas Mork?nas Panev??io r., Naujamies?io mst., Basanavi?iaus g. 21, LT-38340 tel. 8~612 53 934 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1279 LT 74-405 Vitoldas Kulba?iauskas Panev??io r., Vel?io sen., Vel?io k., LT-38125 tel. 8~652 12130 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1280 LT 74-406 Indr? ?ereikien? LT 38447 Panev??io r. Vaivad? k. E?er?lio g. 5 tel. 8 684 90000 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1281 LT 74-47-001 ?kininkas Vilmantas ?iapas LT- 84289 Joni?kio r., Joneiki? k., tel. 8~682 56674, el. p.: ciapasvilmantas@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1282 LT 74-501 Alioyzo Puidoko ?Mini ferma? ?iauli? r., Kur??n? sen., Rek?i? k., LT- 81104 tel.: (8~41) 440 737, 8~674 572 43 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1283 LT 74-53-001
Veikla sustabdyta
Petras ?ileika K?daini? r., Ruk? k. mob. 8 684 90000 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1284 LT 74-53-002
Veikla sustabdyta
Jonas Vekrikas K?daini? r., Lab?nava, Serbin? g. 9 mob. 8 658 17526 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1285 LT 74-601 ?kininkas Bronius Petro?ius Jurbarkas, Kudirkos g. 19 LT - 74138 tel. (8~447) 520 02, 8~620 48 009 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1286 LT 74-602 Antanas Mila?auskas Taurag?s r.,Taur? k.., LT - 72313 tel.: 8~699 356 17, 8~655 158 49 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1287 LT 74-603 Jonas Mencas Jurbarkas, Mituvos g. 13, LT-74206, tel.: (8~447) 53 034, 8~686 35962 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1288 LT 74-604 Vitas Prie?pilis Jurbarkas, Vyd?no g. 62, LT-74112 tel.: 8~699 148 12, (8~447) 541 05 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1289 LT 74-702 Gintautas Trakumas Pung?s r., Babrungo sen., Pakeri? k., LT- 90106 tel. 8~ 612 132 91 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1290 LT 74-703 Jonas ?imkus Plung?, Tel?i? g. 73, LT- 90165 tel. 8~ 610 684 44 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1291 LT 74-704 Vaidotas Simanavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Giliogirio k., LT- 90300 tel. 8~ 610 141 94 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1292 LT 74-707 2006-05-24 ?kininkas Antanas Zubenas Lai?uvos g. 15, 89261 Urvikiai, Reivy?i? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 687 509 48 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1293 LT 74-710 Saulius Simonavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbri? k., LT-90306 tel.8~687 57633 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1294 LT 74-711 Audrius Ambra?ka Plung?, Dariaus ir Gir?no g. 55-5, LT-90118 tel. 8~614 04340 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1295 LT 74-712 Art?ras Simonavi?ius Rietavo sav., Paj?rio k., LT-90304 tel. 8~615 28420 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1296 LT 74-801 ?kininkas Vladislovas Tamo?i?nas Anyk??i? r., Debeiki? sen., Leli?n? k., LT- 29362 tel. 8~687 782 74 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1297 LT 74-803 Virginijus Ki?kis LT 29260 Anyk??i? r., Kovarskas, P. Cvirkos g. 11-2 tel. 861 14645 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
1298 LT 75-020 ?kininkas Gintas Cimakauskas Lazdij? r., Ku?i?n? sen., Ku?i?n? k., LT- 67371 tel. (8~318) 412 92 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1299 LT 75-021 2005-04-18 ?kininkas Saulius Ludavi?ius Alytaus r., Nemunai?io sen., Nemunai?io k., LT- 64205 tel. 8~684 123 78 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1300 LT 75-102 Saulius Orlavi?ius Kauno r., Garliava, V. Kudirkos g. 3, LT- 53260 tel.: (8~37) 552 069, 8~608 69189 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1301 LT 75-103 K?stutis Orlavi?ius Kauno r., Raudondvario sen., Bernatoni? k., LT- 54107 tel. 8~37 548 477 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1302 LT 75-201 2006-03-08 Donato Domarko ?kis Kretinga, Namuno g. 13. LT- 97155 tel. (8~445) 770 91, 8~687 081 74 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos Ma?a rizika
1303 LT 75-202 2006-04-27 Gediminas Jurgelevi?ius Kretingos r. Padvari? k., Sod? g. 38-5, LT- 77157 tel. 8~682 576 34 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos Ma?a rizika
1304 LT 75-203 2006-05-10 Algio Pe?iulio ?kis Kretingos r., ?algirio sen., Raguvi?ki? k., LT - 97160. tel. 8 ~ 612 183 51 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos Ma?a rizika
1305 LT 75-204 2006-06-02 Vlado Baltuonio ?kis Kretingos r., Kartenos sen., Kalni?ki? k., LT- 97343. tel. 8~698 236 79, faks. (8~445) 788 22, el. p. kalakutai@kretinga.omnitel.net Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos Ma?a rizika
1306 LT 75-206 ?.Tarvydo I? Klaip?dos r., Garg?dai, ?emait?s g. 68, LT-96124 tel.: (8~46) 470 134 , 8~618 441 04 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1307 LT 75-303 Laimut?s Raibikien?s I.?. Vilkavi?kio r., ?eimenos sen., Mald?n? k., LT-70370 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1308 LT 75-402 Daiva Stankevi?ien? Panev??ys, Pu?aloto g. 18 a., LT?35134 tel. 8~683 75 333 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1309 LT 75-403 Marijonas Mork?nas Panev??io r., Naujamies?io mst., Basanavi?iaus g. 21, LT-38340 Tel. 8~612 53 934 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1310 LT 75-405 Vitoldas Kulba?iauskas Panev??io r., Vel?io sen., Vel?io k., LT-38125 tel. 8~652 12130 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1311 LT 75-406 Indr? ?ereikien? LT 38447 Panev??io r., Vaivad? k., E?er?lio g. 5 tel. 8 684 90000 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1312 LT 75-47-001 ?kininkas Vilmantas ?iapas LT- 84289 Joni?kio r., Joneiki? k., tel. 8~682 56674, el. p.: ciapasvilmantas@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1313 LT 75-49-001 2015-03-10 Marius Steponavi?ius LT 56408 Kai?iadori? r., ??sli? sen., Stabinti?ki? k., Stabinti?ki? g. 8 tel. 8 686 05441 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1314 LT 75-501 Alioyzo Puidoko ?Mini ferma? ?iauli? r., Kur??n? sen., Rek?i? k., LT- 81104 tel. (8~41) 440 737, 8~674 572 43 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1315 LT 75-601 ?kininkas Bronius Petro?ius Jurbarkas, Kudirkos g., 19 LT - 74138 tel. (8~447) 520 02, 8~620 48 009 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1316 LT 75-602 Antanas Mila?auskas Taurag?s r.,Taur? k.., LT - 72313 tel.: 8~699 356 17, 8~655 158 49 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1317 LT 75-603 Jonas Mencas Jurbarkas, Mituvos g. 13, LT-74206, tel.: (8~447 53 034), 8~686 359 62 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1318 LT 75-604 Vitas Prie?pilis Jurbarkas, Vyd?no g. 62, LT-74112 tel.: 8~699 148 12, (8~447) 541 05 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1319 LT 75-702 Gintautas Trakumas Plung?s r., Babrungo sen., Pakeri? k., LT- 90106 tel. 8 ~612 132 91 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1320 LT 75-703 Jonas ?imkus Plung?, Tel?i? g. 73, LT- 90165 tel. 8~ 610 684 44 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1321 LT 75-704 Vaidotas Simanavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Giliogirio k., LT- 90300, tel. 8~ 610 141 94 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1322 LT 75-707 2006-05-24 ?kininkas Antanas Zubenas Lai?uvos g. 15, 89261 Urvikiai, Reivy?i? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 687 50948 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos transporto priemon?s ARA 739, JSL 644 Vienadieniai vi??iukai, naminiai pauk??iai
1323 LT 75-710 Saulius Simonavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbri? k., LT-90306 tel. 8~687 57 633 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1324 LT 75-711 Audrius Ambra?ka Plung?, Dariaus ir Gir?no g. 55-5, LT-90118 tel. 8~614 04340 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1325 LT 75-74-001 Art?ras Simanavi?ius LT 90301 Rietavo sen., Budriki? k., Sportinink? g. 1 tel. 8 615 28420 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1326 LT 75-801 ?kininkas Vladislovas Tamo?i?nas Anyk??i? r., Debeiki? sen., Leli?n? k., LT- 29362 tel. 8~687 782 74 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1327 LT 75-803 Virginijus Ki?kis LT 29260 Anyk??i? r., Kovarskas, ?altinio g. 16 tel. 8 61 14645 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
1328 LT 76-101 MB ,,Kurmis ir ko? Kaunas, Kovo 11-osios g., 128-113, (GIS duomenys X- 6087466.11, Y- 497737.68) tel.: (8~37) 311 263, faks. (8~37) 310 227 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1329 LT 76-19-01 T. Labu?io ,,Hipika? LT 48106 Kaunas, Kur?i? g. 1 mob. 8 635 17175, el.p. info@hipika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1330 LT 76-201 2005-04-15 UAB ?Kintai? ?ilut?s r. Kint? sen., Povil? k., LT-99358 tel. (8~41) 473 39, el. p. uab-kintai@silute.omnitel.net ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1331 LT 76-202 2005-11-29 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ??M ?uvivaisos skyriaus Rusn?s poskyris ?ilut?s raj., Rusn?s sen., ?y?krant?s k., ?ykrant?s g. 69, LT- 99344 tel/faks. (8~441) 585 05, el.p. jonasnemrus@takas.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1332 LT 76-203 Klaip?dos apskrities Jaun?j? ?kinink? s?junga Dan?s g. 15-404, LT 92117 Klaip?da tel. 8~645 75953, faks. (8~46) 301174, el.p. kajusajunga@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1333 LT 76-207 Kooperatin? bendrov? ?Tarptautinis akvakult?ros centras? ?ilut?s r., Juknai?i? sen., Vy?i? k., (veiklos vieta Dz?k? 5, Dreverna, Klaip?dos r. LT-96240) tel. 8~656 01591 faks. (8~46) 476297 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
1334 LT 76-42-001 UAB ,,?am? rojus? LT 21406 Elektr?n? sav., Kietavi?ki? sen., Gilu?io k., E?ero g. 3 mob/ 8 652 05207 el.p. v.monginas@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) closed
1335 LT 76-42-002 2005-10-10 UAB ,,Bart?uv?? Tvenkini? g. 1, 21332 Peli?nai, Pastr?vio sen., Elektr?n? sav. mob. 8 611 40499 el.p. karolis@bartzuve.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) open
1336 LT 76-42-003 UAB ,,PALAT?JA? LT 21406 Elektr?n? sav., Kietavi?ki? sen., Gil??io k., E?ero g. 3 tel. 8 652 05207 el.p.: v.monginas@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) afrikiniai ?amai closed
1337 LT 76-86-003 ?kininkas Valdemaras Stvolas LT 18128 ?ven?ioni? r., Cirkli?ki? sen., Papinigi? k. mob. 8 620 95801 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) Open
1338 LT 76-86-004 ?kininkas Darius Vaiciukevi?ius LT 18149 ?ven?ioni? r., Sari? sen., Daumyl? k. mob. 8 613 73874 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) Open
1339 LT 77-11-001 2013-10-21 Jolanta Kubekien? Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) PER Pers? ir EXO Egzotai
1340 LT 77-11-002 2013-10-24 Jolanta Jablonskien? Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) pers? ir egzot? kat?s
1341 LT 77-13-001 Ramun? ??epkina Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1342 LT 77-13-002 Romena Baurien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1343 LT 77-13-003 Jurgita Murauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1344 LT 77-13-004 Laura Naru?evi?? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1345 LT 77-13-006 Egl? Ki?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1346 LT 77-13-007 Irina ?ev?ykova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1347 LT 77-13-008 Migl? Savickait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1348 LT 77-13-009 Edita Staniulyt? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1349 LT 77-13-010 Olga Kapustina Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1350 LT 77-13-011 Dalia Matulevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1351 LT 77-13-012 Regina Vaitkunskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1352 LT 77-13-014 Ramun? Kazlauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1353 LT 77-13-015 R?da Aglinskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1354 LT 77-13-016 Milda ?igil?jien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1355 LT 77-13-017 Daina Malickien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1356 LT 77-13-019 Daiva Strepetkait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1357 LT 77-13-021 ?ivil? ?epulien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1358 LT 77-13-022 Jurgita Kavaliauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1359 LT 77-13-023 Solveiga Kaupien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1360 LT 77-13-024 Diana Pimpien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1361 LT 77-13-025 Olga Gordejeva Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1362 LT 77-13-026 2013-12-04 Art?ras ?ukauskas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pakeistas ?kio subjekto adresas.
1363 LT 77-13-027 Leoneta Jonutyt? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1364 LT 77-13-028 Milda Sabien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1365 LT 77-13-029 Jolanta Lapeik? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1366 LT 77-13-031 2016-12-23 Ina Naru?evi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
1367 LT 77-13-033 Svetlana Motus Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1368 LT 77-13-034 Jolanta ?ironien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1369 LT 77-13-036 Natalija Zybailo Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1370 LT 77-13-037 Solana Izd?nyt? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1371 LT 77-13-038 Ingrida Bernot? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1372 LT 77-13-039 Jurgita Remerien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1373 LT 77-13-040 Julija Ona Aidietien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1374 LT 77-13-041 Alma Ver?ickien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1375 LT 77-13-042 Beata Kudzevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1376 LT 77-13-043 Inga ?iupajeva Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1377 LT 77-13-044 Ilana Kule?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1378 LT 77-13-046 Galina Melech Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1379 LT 77-13-047 2015-01-08 Irina Rudokien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1380 LT 77-13-048 Julija Mironova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1381 LT 77-13-049 Linas Stanaitis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1382 LT 77-13-052 Tatjana Meldiukien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1383 LT 77-13-053 Karolina Kunigelyt?-Labutien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1384 LT 77-13-054 Gra?ina Grigutien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1385 LT 77-13-055 Larisa ?aveliova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1386 LT 77-13-056 Laura ?iuladien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1387 LT 77-13-057 Sabina Sadauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1388 LT 77-13-060 Gra?ina Lomovskaja Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1389 LT 77-13-062 2015-03-30 Jekaterina Stepanova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1390 LT 77-13-063 2015-03-31 Oksana Budzien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1391 LT 77-13-068 2015-07-08 Gir?nas Povilionis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1392 LT 77-13-070 2015-08-07 Aleksejus ?uvalovas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1393 LT 77-13-073 2015-09-17 Rita Gind?elien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1394 LT 77-13-074 2015-09-17 Andrius Breiv? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1395 LT 77-13-075 2015-09-17 Erika Piskunova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1396 LT 77-13-076 2015-09-23 Laima Sura?inskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1397 LT 77-13-077 2015-10-08 Modesta Malinauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1398 LT 77-13-078 2015-10-26 Viktoras Avtu?ko Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1399 LT 77-13-080 2015-10-26 K?stutis Jonaitis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1400 LT 77-13-082 2015-11-05 Aleksandr ?ichar Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1401 LT 77-13-083 2015-11-16 Diana Mieliauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1402 LT 77-15-001 Erika Stepanauskien? Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1403 LT 77-15-002 Jurgita Jauneikien? Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1404 LT 77-15-003 Liudmila Gorevaja Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1405 LT 77-15-004 Arvydas M?linauskas Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1406 LT 77-18-001 Tomo Juknevi?iaus augintini? veislynas "Tekantis upelis" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1407 LT 77-18-002 Daivos Kriau?i?nien?s augintini? veislynas "D?iaugsmo la?as" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1408 LT 77-18-003 Violetos Vosyli?t?s augintini? veislynas "Nuo Gra?u?i?" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1409 LT 77-18-004 Astos Sidabrien?s augintini? veislynas "Baltoji elegancija" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1410 LT 77-18-005 Danguol?s Aleksynien?s augintini? veislynas "Did?ioji ?irdis" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1411 LT 77-18-007 2015-10-30 Jovitos Daba?inskien?s augintini? veislynas "Grikis" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1412 LT 77-19-001 2013-09-23 Lina ?emiotien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Brit? trumpaplauk?s.
1413 LT 77-19-002 2013-10-07 Sandra Krisi?nait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Meino me?k?nai.
1414 LT 77-19-003 2013-10-07 Kristina Kalauskait? Grecevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Val? korgiai pembrukai ir ?vedijos valhundai.
1415 LT 77-19-004 2013-10-07 Rida Ruzgien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Pranc?z? buldogai.
1416 LT 77-19-005 2013-10-09 Mantvydas Penkauskas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - amerikie?i? akitos.
1417 LT 77-19-007 2013-10-18 Mingail? Sta?aityt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - austral? aviganiai.
1418 LT 77-19-008 2013-10-21 Raimonda Buziliauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - rus? toiterjerai.
1419 LT 77-19-009 2013-10-21 Alberta Gervinskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Meksikos beplaukiai.
1420 LT 77-19-010 2013-10-23 Lolita Tilindien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vakar? ?kotijos baltieji terjerai.
1421 LT 77-19-011 2013-10-23 Loreta Grubliauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vakar? ?kotijos baltieji terjerai.
1422 LT 77-19-012 2013-10-24 Asta Babraitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - austral? aviganiai.
1423 LT 77-19-013 2013-10-24 Tatjana Biska?evskaja Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vokie?i? dogai.
1424 LT 77-19-014 2013-10-24 Armedas Kavaliauskas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - savanos.
1425 LT 77-19-015 2013-10-24 Daiva Kazakien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - jork?yro terjerai.
1426 LT 77-19-016 2013-10-25 Lilija Cickevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - nyk?tukiniai pin?eriai.
1427 LT 77-19-020 2013-10-29 Dalia Mickien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - samojedai.
1428 LT 77-19-022 2013-10-30 Arvydas Prostenas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys-bulterjerai.
1429 LT 77-19-023 2013-11-06 J?rat? Grigalaityt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vipetai.
1430 LT 77-19-025 2013-11-11 Petras Petkevi?ius Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - samojedai.
1431 LT 77-19-026 2013-11-11 Natalija Lelekauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vakar? ?kotijos baltieji terjerai.
1432 LT 77-19-027 2013-11-11 Giedr? Dauk?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - airi? terjerai.
1433 LT 77-19-028 2013-11-11 Audron? Firantien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - ?ihuahua,
1434 LT 77-19-029 2013-11-11 Rasa Leonavi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - ?i cu ir Berno zenenhundai.
1435 LT 77-19-030 2013-11-11 Laima Taparauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vakar? ?kotijos baltieji terjerai.
1436 LT 77-19-032 2013-11-11 Ligija Kulikauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Berno zenenhundai.
1437 LT 77-19-033 2013-11-13 Dalia Gurauskait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Val? korgiai pembrukai.
1438 LT 77-19-035 2013-11-21 Laura Rapalien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - amerikie?i? akitos.
1439 LT 77-19-036 2014-01-20 Gintar? Grajauskait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Afgan? kurt? veisl?s ?un? veisimas. Veislynas "Patetika".
1440 LT 77-19-037 2014-01-28 Gabriel? Fokait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?n? ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "LT* Rasmoon".
1441 LT 77-19-038 2014-03-21 Erna Val?iukien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Borderkoli? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Alfa Fort?na".
1442 LT 77-19-040 2014-05-30 Ugn? Gaude?i?t? Tomas Suslovas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Afrikini? nyk?tukini? e?i? veisimas.
1443 LT 77-19-042 2014-08-21 Ligita Gird?i?t? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?n? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Did?iosios kat?s *LT".
1444 LT 77-19-044 2014-12-03 Violeta Aperaitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "King Tiger *LT"
1445 LT 77-19-045 2014-12-30 Marija Kuprien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisl?s ?un? veisimas. Veislynas "Saulel? Raudona".
1446 LT 77-19-046 2015-02-06 Ekaterina Spokauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?kot? nul?pausi? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "L'ete Orange".
1447 LT 77-19-047 2015-02-11 Jolanta Kuzmien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Buldog? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Mano Viltis".
1448 LT 77-19-048 2015-03-04 Gintar? Urbonavi?i?t? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Auksin? ?vaig?d?".
1449 LT 77-19-049 2015-08-10 Cezarijus Boim Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas.
1450 LT 77-19-050 2015-08-10 Algimantas Narauskas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Kauno Marios".
1451 LT 77-19-051 2015-08-20 Auks? Kudzinskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisl?s ?un? vesimas.
1452 LT 77-19-052 2015-08-20 Ligita Surgaitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Papiljon? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Mano velvetas".
1453 LT 77-19-053 2015-08-20 Milda Ja?iunskyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Val? Korgi? Pembruk? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Saul?s Kopa".
1454 LT 77-19-056 2015-09-17 Eleonora Kasparavi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rus? m?lyn?j? ka?i? veisimas.
1455 LT 77-19-057 2015-09-21 Gabriel? Lugait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Lasos aps? ir Kavalieriaus Karalio Karolio spanieli? veisl?s ?un? veisimas.
1456 LT 77-19-058 2015-09-24 Gintar? Tamo?i?nien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Labradoro tertiveri? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Ambasadorius".
1457 LT 77-19-060 2015-11-16 Laura Dobrovolskait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Nyk?tukini? voverini? skraiduoli? veisimas
1458 LT 77-21-001 Gintar? Puidokait? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1459 LT 77-21-002 Tatjana ?alkauskien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1460 LT 77-21-003 Vida Straukien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1461 LT 77-21-004 Romas Jankauskas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1462 LT 77-21-005 Galina Rukas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1463 LT 77-21-007 Jurgita Pikelien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1464 LT 77-21-008 Rasa Tautavi?i?t? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1465 LT 77-21-009 Svetlana ?ev?enko Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1466 LT 77-21-010 J?rat? Daugmaudien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1467 LT 77-21-011 Deimant? Karlonien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1468 LT 77-21-012 UAB ,,IT Serviso Centras? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1469 LT 77-21-013 Au?ra Bru?ien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1470 LT 77-21-014 Dalia Lupandina Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1471 LT 77-21-015 Nataljos ir Vitalij Vasilenko gyv?n? augintini? veislynas"Galjarda" Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1472 LT 77-21-016 Darius Vai?ekauskas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1473 LT 77-21-017 2015-04-10 Marija Zemlianskaja Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1474 LT 77-21-018 2015-08-10 Lina Kupstien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1475 LT 77-21-019 2015-09-08 ?ydr?nas Vitkus Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1476 LT 77-21-020 2015-10-23 Au?ra Rimeikyt? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1477 LT 77-21-021 2015-11-06 Natalijos ?teriova Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1478 LT 77-25-001 2015-08-21 Audra Navikien? Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1479 LT 77-27-001 Jolanta Tauj?nien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1480 LT 77-27-002 Ramut? Masiokait? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1481 LT 77-27-003 Gintar? Ba?elien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1482 LT 77-27-004 J?rat? Venslauskien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1483 LT 77-27-005 Daiva Pipirien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1484 LT 77-27-006 Irma ?irmenien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1485 LT 77-27-008 Rima Garbauskien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1486 LT 77-27-009 Renata Petkevi?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1487 LT 77-27-010 Daiva Abakanavi?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1488 LT 77-27-011 Arnas Simonavi?ius Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1489 LT 77-27-012 Rima Nariukien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1490 LT 77-27-013 Vidmantas Buzelis Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1491 LT 77-27-014 Egl? Tamulionien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1492 LT 77-27-015 Lina Vilimavi?i?t? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1493 LT 77-27-017 2015-10-16 Evaldas ?vedarauskas Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1494 LT 77-29-003 Darius Kanapeckas ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1495 LT 77-29-006 Alisa Petrovait? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1496 LT 77-29-007 Kristina Kondrotien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1497 LT 77-29-009 K?stutis ?ipas ir Agn? ?ipait?-Gravin? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1498 LT 77-29-010 Laura Gumauskait? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1499 LT 77-29-013 Erika ?eilutkien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1500 LT 77-29-015 Jolita Zakrien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1501 LT 77-29-016 Diana Grei?? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1502 LT 77-29-019 2013-11-28 Algirdas Barauskas ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1503 LT 77-29-025 Jurgita Niauronien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1504 LT 77-29-026 Valdemaras Nemanis ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1505 LT 77-29-028 Au?ra Sudintien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1506 LT 77-29-030 2015-06-09 ?ydr?nas ?alkevi?ius ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1507 LT 77-29-032 2015-07-01 Zita Lelien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1508 LT 77-29-033 2015-08-03 Giedr? Dzimidait? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1509 LT 77-29-039 2015-09-24 Sigita Valan?ien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1510 LT 77-29-34 2015-08-03 Silva ?esnavi?ien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1511 LT 77-29-35 2015-08-10 Aidas Zacharka ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pudeli?, ?el?i? veisl?s ?un? veisimas. Singap?ro ir Bengal? veisl?s ka?i? veisimas.
1512 LT 77-30-001 2015-10-12 Angelina Aksinenko Visagino valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1513 LT 77-33-001 2015-01-20 Jurgita ?ekanavi?i?t? Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) pers? ir egzot? veisl?s kat?s
1514 LT 77-33-002 2015-01-20 Gintar? Paliu?ien? Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ni?faundlend? veisl?s ?unys
1515 LT 77-33-003 2015-07-03 Raimonda ?estakauskien? Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ryt? Europos avigani?, auksaspalvi? retriveri? veisli? ?unys
1516 LT 77-34-001 Dainius ?iukas Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1517 LT 77-36-001 2013-10-31 ??B ,,EVRA? Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1518 LT 77-36-002 2013-11-05 Vydas Vareika Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1519 LT 77-36-003 2013-11-07 Saulius Ki?kis Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1520 LT 77-38-001 2013-11-04 Mantas Milinavi?ius Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1521 LT 77-38-004 2015-08-25 UAB ,,Automada? parduotuv? ,,P?kis? Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1522 LT 77-41-001 Irena Kaminskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1523 LT 77-41-002 Kristina ?makovien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1524 LT 77-41-003 Arvydas ?avelis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1525 LT 77-41-004 Konstantinas Pokladovas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1526 LT 77-41-005 Larisa Askabovi? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1527 LT 77-41-006 Ramun? ?ilien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1528 LT 77-41-007 Dovil? Intien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1529 LT 77-41-008 Marija Or?evska Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1530 LT 77-41-009 Asta Vaitiek?nien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1531 LT 77-41-010 UAB ,,Vilnoja LT? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1532 LT 77-41-011 Ana Ivanova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1533 LT 77-41-012 Audron? Ma?iulien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1534 LT 77-41-013 Stasys Zinkevi?ius Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1535 LT 77-41-014 Neringa Rinkevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1536 LT 77-41-015 Olga Lysova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1537 LT 77-41-016 Neda Volkova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1538 LT 77-41-017 Ingrida Kovaliovien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1539 LT 77-41-018 Julius Pakalnis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1540 LT 77-41-019 Alma Gudabskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1541 LT 77-41-020 Audra Kulie?? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1542 LT 77-41-021 Sigitas Drak?as Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1543 LT 77-41-022 Veronika Marcinkevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1544 LT 77-41-024 Emilija Gurinavi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1545 LT 77-41-025 ?ydr? ?avelien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1546 LT 77-41-026 Rasa Dykinait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1547 LT 77-41-027 Jelena Dudina Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1548 LT 77-41-028 Andrejus Napolovas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1549 LT 77-41-029 Daiva Ranonien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1550 LT 77-41-030 Aleksandras Minajevas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1551 LT 77-41-031 2015-04-14 ?ydr? Viskantait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1552 LT 77-41-033 2015-07-09 Asta Zubkon? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1553 LT 77-41-034 2015-07-10 Ramun? Stasytien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1554 LT 77-41-035 2015-08-06 J?rat? Sinkevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1555 LT 77-41-036 2015-08-18 Natalija Bakanavichien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1556 LT 77-41-037 2015-09-15 Renaldas Gabartas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1557 LT 77-41-039 2015-11-05 Viktorija Platova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1558 LT 77-41-041 2015-11-12 ?ivil? Jank?nien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1559 LT 77-41-042 2015-11-18 Valentina Labedeva Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1560 LT 77-41-057 Elena Mundr? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1561 LT 77-41-058 Edita ?eltotrubov? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1562 LT 77-42-001 2014-05-23 Grita Repe?kien? Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1563 LT 77-45-001 Irena Lastakauskien? Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1564 LT 77-45-003 Inga Cap? Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1565 LT 77-45-005 Darius Gasi?nas Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1566 LT 77-46-001 2013-09-30 Gileta Kisiel? Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika
1567 LT 77-46-002 2013-09-30 Irena Jakimavi?ien? Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika
1568 LT 77-46-003 2013-10-15 Loreta Tama?evi?ien? Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizikos grup?-vidutin?.
1569 LT 77-46-004 2013-10-17 Nomeda Bau?ien? Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika
1570 LT 77-46-006 2013-11-05 Vidmantas Janionis Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika ma?a
1571 LT 77-46-007 2013-11-11 Eugenijus Domeika Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vidutin? rizika.
1572 LT 77-46-009 2013-11-25 Ala Perederij Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika ma?a.
1573 LT 77-46-010 2013-11-05 Renata Kas?iokaitien? Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika ma?a.
1574 LT 77-47-001 2016-02-08 ?ar?nas Labinas Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1575 LT 77-47-002 2013-11-06 Gintar? U?kurien? Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1576 LT 77-49-001 Kornelija Butrimova Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1577 LT 77-49-002 R?ta Misi?n? Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1578 LT 77-49-003 Brigitos Guob?s ka?i? veislynas "Monoceros" Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1579 LT 77-49-005 2015-09-22 Skaist? Verbickait? Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys: taksai
1580 LT 77-49-006 2015-09-22 Mindaugas Baguckas Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys: Zvergpin?eriai, Amerikos akitos, Shiba inu
1581 LT 77-49-007 2015-09-25 Rita Aleknien? Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1582 LT 77-52-001 2013-11-06 Air? Lesauskyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Kornvalio reksai.
1583 LT 77-52-002 2013-11-06 Genadijus Movinas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Meino me?k?nai.
1584 LT 77-52-003 2013-11-06 Rimgail? Petelyt? Brazaitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - belg? grifonai.
1585 LT 77-52-004 2014-01-02 Jevgenija Masaitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Balt?j? ?veicar? avigani? ?un? veisimas.
1586 LT 77-52-005 2014-01-13 Danut? Liutkuvien? ir Neringa Liutkut? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas. Vislynas "?iobrelis".
1587 LT 77-52-006 2014-01-20 Ingrida Roliuvien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog?, Mops? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Atomin? Raketa".
1588 LT 77-52-007 2014-03-26 Asta Ma?iunskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veislini? ka?i? veisimas.
1589 LT 77-52-009 2014-05-22 Lilijana Ivanickien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas. Veislynas "Fantasti?kos Lianos"
1590 LT 77-52-010 2014-12-09 Raimundas P?ras Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veisiamos akvariumin?s ?uvyt?s
1591 LT 77-52-013 2015-04-07 UAB ,,Akvazoo? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Dekoratyvini? ?uvy?i? veisimas.
1592 LT 77-52-014 2015-04-20 Vaida O?elyt? Bizulien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meini me?k?n? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Bacardi Black*LT".
1593 LT 77-52-016 2015-06-17 Aidas Gudaitis Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Raselo terjero ?un? veisimas.
1594 LT 77-52-017 2015-06-30 Asta Stuopelien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "AstiBri*LT".
1595 LT 77-52-019 2015-08-20 Dainora Sudeikien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? Dog? veisl?s ?un? veisimas.
1596 LT 77-52-020 2015-09-17 Romualdo ?adeikos ?mon? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? avigani? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Oaz?".
1597 LT 77-52-021 2015-09-22 Akvil? Sinkevi?i?t? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Aluona*LT".
1598 LT 77-52-026 2015-11-16 Rima Grigali?nien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Auksaspalvi? retriveri? veisl?s ?un? veisimas. Veislynas "Nuga".
1599 LT 77-53-001
Veikla sustabdyta
Gabriel? P?ibi?auskien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1600 LT 77-53-002 Ingrida Juz?nien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1601 LT 77-53-003 Rima Tamo?i?nait? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1602 LT 77-53-004 2015-01-20 Vaida Piluckien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1603 LT 77-53-005 2015-08-17 Rita Bagdonait? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1604 LT 77-53-006 2015-10-07 Audrius Juodinis K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1605 LT 77-53-007
Veikla sustabdyta
2015-11-24 Rimvydas ?ere?ka K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1606 LT 77-54-002 2013-11-12 Ingrida Gudmonien? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Sibiro Haski? veisl?s ?unys
1607 LT 77-54-003 2015-03-18 Erika Daveikait? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bladhaund? veisl?s ?unys
1608 LT 77-54-004 2015-08-10 Vilma Ivanauskien? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) neveisliniai ?unys
1609 LT 77-54-005 2015-08-13 And?ela Novikovien? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys mi?r?nai
1610 LT 77-54-006 2015-10-28 Daiva Petrikait? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? avigani? mi?r?nai
1611 LT 77-54-007 2015-11-17 Andrius Gedvila Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Lietuvi? skalik? veislynas
1612 LT 77-55-002 Natalija Belova Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1613 LT 77-55-003 Natalija Zukhbaya Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1614 LT 77-55-004 Svetlana Postarnakova Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1615 LT 77-55-005 Au?ra Murmokien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1616 LT 77-55-006 Eugenijus K?stutis Petrauskas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1617 LT 77-55-007 Alina Smailien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1618 LT 77-55-008 Audron? Skuodien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1619 LT 77-55-009 K?stytis Bubnys Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1620 LT 77-55-010 Ram?no Dapkevi?iaus Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1621 LT 77-55-012 Inesa Jankauskien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1622 LT 77-55-013 Inga Norkien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1623 LT 77-55-014 Akvil? Janu?kien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1624 LT 77-55-015 Andrina Tunaityt? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1625 LT 77-55-016 Darius Ukveris Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1626 LT 77-55-017 Egl? Aleksi?nait? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1627 LT 77-55-018 Ligita Starkuvien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1628 LT 77-55-019 Jurgita Bidvien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1629 LT 77-55-020 Galina Rasimavi?ien? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1630 LT 77-55-021 Viktoras Freigofas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1631 LT 77-55-022 Andrius Vaitkus Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1632 LT 77-55-023 Rasa ir Aurelijus Jociai Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1633 LT 77-56-001 2013-10-09 Veislynas "Afrikata" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika
1634 LT 77-56-003 2013-11-04 Veislynas "Sm?lin? svaja" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika/?unys
1635 LT 77-56-005 2016-04-14 Veislynas "Velnio mal?nas" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika/?unys
1636 LT 77-56-006 2014-10-02 Veislynas "Absoliuti idil?" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika/?unys
1637 LT 77-56-007 2014-12-11 Veislynas "Linksmoji banga" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika/?unys
1638 LT 77-57-001 Ri?ardas Barzdenis Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1639 LT 77-57-003 Karolis Stukas Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1640 LT 77-57-004 Veislynas ,,Juodasis faetonas? Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1641 LT 77-59-001 2015-04-01 Daiva Grubien? Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1642 LT 77-61-001 2013-10-25 Vidas Bra?iulis Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
1643 LT 77-61-003 2013-10-31 R?ta K?melien? Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
1644 LT 77-61-004 2013-11-05 Dalia Petkuvien? Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
1645 LT 77-61-005 2015-08-17 ?ilvinas Paulikas Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
1646 LT 77-62-002 2015-08-03 Ingrida Dabu?inskien? Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys
1647 LT 77-62-003 2015-08-03 Raminta Klimien? Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) kat?s
1648 LT 77-65-002 Florentina Kielien? Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1649 LT 77-65-003 Edita Kazulien? Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1650 LT 77-66-001 Rima Kairien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1651 LT 77-66-002 2013-10-24 Nerijus Ventis Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1652 LT 77-66-003 Jolanta Pap?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1653 LT 77-66-004 Lina Kondratait? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1654 LT 77-66-005 Lina Bielinyt? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1655 LT 77-66-007 Sonata Gau?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1656 LT 77-66-008 Kintaut? ?ukien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1657 LT 77-66-009 Au?ra Bak?tyt? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1658 LT 77-68-001 2013-11-19 Anna Liutikien? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1659 LT 77-68-002 2013-11-19 Vidmantas Selvenis Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1660 LT 77-68-003 2013-11-12 Snieguol? Zab?lien? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1661 LT 77-68-004 2013-11-19 Andriejus Petreikis Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1662 LT 77-68-005 2013-11-19 Vidmantas Gendvilas Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1663 LT 77-68-006 2013-11-26 Jonas Jonauskas Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1664 LT 77-68-007 2014-01-06 Jolita Glambockait? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1665 LT 77-68-010 2015-07-07 UAB ,,Hantera? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1666 LT 77-68-011 2015-09-22 Vaineta Venckut? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1667 LT 77-68-012 2015-10-02 Dovil? Valu?yt? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1668 LT 77-68-013 2015-10-06 Inga Bagdonait? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1669 LT 77-69-001 Almina Gudaitien? Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1670 LT 77-71-001 Rasa Valutien? Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1671 LT 77-72-002 Vaida Dukauskien? Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1672 LT 77-72-004 Irmantas Tarnauskas Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1673 LT 77-73-001 R. Bitinien?s ?un? veislynas ,,Gamtos magija? Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1674 LT 77-73-003 2015-11-09 Rita Pupelien? Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1675 LT 77-74-001 Elenos Bur?inskien?s veislynas Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1676 LT 77-77-001 Just? Steponaityt? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1677 LT 77-77-002 Ligita Pata?ien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1678 LT 77-77-003 Jurgita Pukelien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1679 LT 77-77-004 Raimonda Luko?aiten? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1680 LT 77-77-005 2015-08-27 Lilija Tranelien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1681 LT 77-77-006 2015-10-08 Lijana Masolait? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1682 LT 77-78-002 Asta Daukantien? Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?i Cu veisl?s ?unys
1683 LT 77-78-003 2015-04-02 Jolanta Monstavi?ien? Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?nai
1684 LT 77-81-001 2013-05-29 UAB ,,Ukmerg?s zoocentras? Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? veis?jas
1685 LT 77-81-002 Greta Leme?ovait? Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1686 LT 77-82-001 2013-11-22 Rasa Kerien? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1687 LT 77-82-002 ?un? veislynas ,,Ma?yli? pasaulis? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pakeistas adresas. Pakeistas ?un? veislyno pavadinimas.
1688 LT 77-82-003 ?eslova Pakalnien? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1689 LT 77-82-004 Rima Rim?ien? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1690 LT 77-82-005 ?ar?n? Kairyt? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1691 LT 77-82-006 2015-03-19 Vilma Kunig?lien? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1692 LT 77-84-002 Dinara Gudaitien? ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1693 LT 77-84-003 Daiva Rimaityt? ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1694 LT 77-84-005 Mindaugas Vaitonis ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1695 LT 77-84-006 Edvardas Gela?ius ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1696 LT 77-84-007 2015-06-23 Laimut? Bi?kien? ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1697 LT 77-85-001 veislynas ,,Karali?kasis? ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1698 LT 77-86-001 Eleonora ?epulkovskien? ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1699 LT 77-88-001 2015-03-23 Andra Petro?ien? ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1700 LT 77-89-004 2015-08-10 Algis U?ackas ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1701 LT 77-89-005 2015-08-11 Gitana Doro?kevi?ien? ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1702 LT 77-89-006 2015-10-02 Rasa Narijauskien? ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1703 LT 77-89-007 2015-11-06 Vytautas Kalesnikas ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1704 LT 77-901 Asta Masiulionyt?-Karmaza Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1705 LT 77-91-001 Rita Ga?puitien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1706 LT 77-91-002 Evand?elina Petukien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1707 LT 77-91-004 Kristina Kan?ien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1708 LT 77-91-005 Edita Vil?iauskien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1709 LT 77-91-008 Daiva Kudrickait? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1710 LT 77-91-011 Inga Garlauskien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1711 LT 77-91-018 Ilona Tiknien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1712 LT 77-91-023 Regina Mockevi?ien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1713 LT 77-91-024 ?ar?nas Bagdonas ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1714 LT 77-91-029 2015-06-09 Alfonsas Dauskurdas ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1715 LT 77-91-031 2015-06-10 Virgilijus Latv?nas ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1716 LT 77-91-36 2015-08-25 Gra?ina Janauskien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1717 LT 77-91-37 2015-08-26 Romualdas Jasi?kis ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1718 LT 77-94-002 Aiva Pa?ereckait? Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1719 LT 77-94-003 Laimonas Snie?kus Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1720 LT 77-94-004 Eugenija Sajonien? Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
1721 LT 81-201 UAB ?Padremas? Klaip?da, Til??s g. 60,LT-91108 tel. (8~46) 485 183 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai/pa?arai/?GP
1722 LT 81-202 A. Griciaus autotransporto ?mon? Klaip?da, J?rinink? pr. 27, LT- 95225 tel. (8~46) 342780 faks.(8~46) 341346 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai (cisternos)
1723 LT 81-203 UAB "Gitanos servisas" Klaip?da Liep? g. 73a, LT- 92192 tel. (8~46) 412 242 faks. (8~46)382958; 8~682 28 501 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s Maisto produktai
1724 LT 81-204 UAB ?Kimela" Klaip?da, Nemuno g. 139, LT- 93262 tel. (8~46) 355216 faks. (8~46) 355216; 8~655 68313 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai/pa?arai/?GP (cisternos)
1725 LT 81-205 UAB ,,Vlantana? Klaip?dos r., Gobergi?k?s k., Dvaro g. 1 tel. 8 46 416505, fax. 8 46 416543 el.p. office@vlantana.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktus gabenan?ios transporto priemon?s
1726 LT 81-21-006 UAB Klaip?dos j?r? krovini? kompanijos ,,Bega? LT 91199 Klaip?da, Nemuno g. 2 B tel./fax 8 46 395500 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
1727 LT 81-21-007 LKAB ,,Klaip?dos Smelt?? LT 93278 Klaip?da, Nemuno g. 24 tel. 8 46 496201 mob. 8 610 07852 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
1728 LT 81-402 A. Povilausko ?mon? ?Kadex? Panev??io r. Panev??io sen., Pa?agieni? k., ?ilagalio g., LT-36222 tel. (8~45) 505077 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s Maisto produktai (cisternos)
1729 LT 81-403 UAB ,,Velseka? LT 40134 Panev??ys, Elektronikos g. 1 tel. 8 678 40491 fax. 8 45 935542 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s (transporto priemon?s ve?an?ios maisto produktus)
1730 LT 81-42-01 UAB ,,Elektr?n? komunalinis ?kis? LT 26108 Elektr?nai, Elektrin?s g. 8 mob. 8 686 80915 fax. 8 5 2839099 el.p. jonas@eku.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai/gyv?nai/?GP
1731 LT 81-55-001 UAB ,,Hidrona? LT 96332 Kretingal?, Klaip?dos g. 16 tel. 8 46 446576 fax 8 46 446515 el.p. irmantas@agrovet.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
1732 LT 81-901 UAB ?Skuba? Vilnius, V. A. Grai?i?no 36, LT- 02241 tel/faks. (8~5) 255 34 72, el. p. rimas@skuba.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai/gyv?nai/?GP
1733 LT 81-902 UAB ?Autoverslas? Vilnius, Kirtim? g. 41, LT-02244 tel. (8~5) 263 8543 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s Maisto produktai
1734 LT 81-903
Veikla sustabdyta
UAB ?Fin?jas? Elektr?n? sav. Vievis, Kauno g. 55, LT-21371 tel. 8~(5) 284 0150, faks. 8~(5) 284 0197, el. p. augustas@finejas.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s maisto produktai
1735 LT 87-020 2006-01-25 ?uvininkyst?s tarnybos prie Lietuvos Respublikos ?em?s ?kio ministerijos Piet? regiono ?uvivaisos skyrius Alytaus r., Simno sen., Kalesnink? k., LT- 64314 tel.: 8 700 14 971, simnas@zuv.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) ?uvivaisos ?mon?s
1736 LT 87-101 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ??M ?uvivaisos skyriaus Laukystos poskyris LT-56408 Kai?iadori? r., ?asli? sen., Man?i?n? k., tel/faks. (8~346) 444 02 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s u?daras/closed
1737 LT 87-102 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ??M Simno, Laukystos ir Rusn?s ?uvivaisos biuro ?ilavoto veislininkyst?s grup? Prien? r., ?ilavoto sen., Mikalin?s k., LT-59271 tel. (8~319) 41 449 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s ?ilavoto poskyris open
1738 LT 87-201 2015-04-15 UAB ?Kintai? ?ilut?s r., Kint? sen., Povil? k., LT- 99358 tel/faks. (8~441) 473 39, el. p. uab-kintai@silute.omnitel.net ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s Open
1739 LT 87-202 2005-11-29 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ??M ?uvivaisos skyriaus Rusn?s poskyris ?ilut?s raj., Rusn?s sen., ?y?krant?s k., ?ykrant?s g. 69, LT- 99344 tel/faks. (8~441) 585 05, el.p. jonasnemrus@takas.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s Closed
1740 LT 87-52-001 2013-06-13 UAB ,,jFish? LT 54317 Kauno r., u?lied?i? sen., Nauj?j? Muni?ki? k., Vingio g. 21 mob. 8 622 14432 el.p. jfishlt@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) ?uvivaisos ?mon?s u?daras/closed
1741 LT 87-801 UAB ?Birvetos tvenkiniai? Ignalinos r., Did?iasalio sen., Navik? k., LT- 30150 tel/faks. (8~386) 591 14, el. p. birveta@takas.lt Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s
1742 LT 87-802
Veikla sustabdyta
UAB ?Laukoja? Ignalinos r., Ignalinos sen., Strigaili?kio k., LT-30200 tel. (8~386) 537 38 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s
1743 LT 87-803 2005-03-04 UAB ?Vasaknos? Zaras? r., Duset? sen.,Vasakn? k., LT-32311 tel.: (8~385) 561 65, (8~385) 562 21, el. p. vasaknos@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s u?dara/closed
1744 LT 87-804 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ?em?s ?kio ministerijos Simno, Laukystos ir Rusn?s ?uvivaisos biuro ?eimenos ir Trak? Vok?s ?uvivaisos grup? (Ignalina) Ignalinos r., Ignalinos sen., Strigaili?kio k., LT- 30200, tel.: (8~386) 54120 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s
1745 LT 87-806 2006-11-15 UAB ?Armol?? Mol?t? r., Joni?kio sen., Arnioni? I k., LT - 33231 tel/faks.: (8~383) 421 44, 8~687 109 05, el. p. armole@pvm.lt Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s Karpiai. Atvira sistema/OPEN
1746 LT 87-807
Veikla sustabdyta
2011-12-08 ?kininkas Danius Pumputis LT 33295 Mol?t? r. sav., Videni?ki? sen., Videni?ki? k. mob. tel. 8 655 55057, el. pastas: zvejysssss@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s karpiai, lydekos, karosai, lynai/ OPEN
1747 LT 87-87-001 2014-10-17 UAB ,,Erman Group? Antano Baranausko g. 39, 75102 ?ilai, ?ilal?s kaimi?koji sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 655 37017, el.p. rimanas@hotmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s U?daras/closed (vaivoryk?tinis up?takis, peled?)
1748 LT 87-901 UAB ?Bart?uv?? Elektr?n? sav., Kietavi?ki? k., Birut?s g. 5, LT- 21412 tel/faks. (8~346) 446 62 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?uvivaisos ?mon?s
1749 LT 87-902 ?uvininkyst?s tarnybos prie L. R. ?em?s ?kio ministerijos ?uvivaisos skyriaus ?eimenos poskyris ?ven?ioni? r.sav., Pabrad?s sen., Me?kerin?s k., LT-18174 tel. (8~387) 491 38 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s Closed
1750 LT 88-401
Veikla sustabdyta
UAB ?Bir?? bekonas? Bir?? r., Nemun?lio Radvili?kio sen., Leiti?ki? k, LT-41440 tel.(8~45) 055 241 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vaistini? pa?ar? gamybos ?mon?s
1751 LT 88-601 UAB ?Dainiai? Jurbarko r., Jurbarko sen., Daini? k., tel. (8~447) 702 10, faks. (8~447) 722 83 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vaistini? pa?ar? gamybos ?mon?s
1752 LT 90-020 ?kininkas Gintas Cimakauskas Lazdij? r. Ku?i?n? sen., Ku?i?n? k., LT- tel. 8~698 75 175 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst.Nr.GCK 230, GTB 420, JBL 838, ve?ami pauk??iai
1753 LT 90-038 2014-02-17 R. Ulbino individuali ?mon? Kadagi? g. 18, 65146 Var?na, Var?nos sen., Var?nos r. sav. tel. 8~611 24 342 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) VW LT 35, valstybinis Nr. FUU 408 (ver?eliai), galioja iki 2024-02-14.
1754 LT 90-044 2010-04-27 Tomas Ludavi?ius Alytaus r., Nemunai?io sen., Nemunai?io k., LT-64205 tel. 8~612 75682 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FGV 254, FCT 292, FZJ 767 Pauk??iai (vi??iukai, kalakutai, antys, ??sys, vi?tos)
1755 LT 90-046 2010-05-21 Justinas Ribinskas Alytaus r., Krokialaukio sen., Vardos k., LT-64281 tel. 8~622 00458 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FGV 353, Pauk??iai ( vi??iukai, vi?tos, kalakutai, antys, ??sys)
1756 LT 90-101 AB ?Krekenavos agrofirma? LT-57346 K?daini? r., K?daini? sen., Mantviloni? k., tel.: (8~347) 772 22, faks. (8~347) 772 31 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas AGO127;AK426;JNC634;HRO607;AGA872;HTR455;HTR506;ANB672;GJ879;JED781;CDT827;ZSR473;CRE645;DNA838;FCM607;HRO860;GUN126;HTF920;HGE082;HJF227;HFJ189;HRE235 ve?ami galvijai,avys,o?kos,kiaul?s arkliai
1757 LT 90-102 Saulius Orlavi?ius Kauno r., Garliava, V. Kudirkos g. 3, LT- 53260 tel. 8~612 203 39 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Naminiai pauk??iai GBU 885 HBP 885
1758 LT 90-103 K?stutis Orlavi?ius Kauno r.,Raudondvario sen., Bernatoni? k., LT- 54107 tel. (8~37) 548 477 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Naminiai pauk??iai VKC 677 HRF 677
1759 LT 90-107 AB ?Kai?iadori? pauk?tynas? Kai?iadorys, Pauk?tinink? g. 15, LT-56500 tel. (8~346) 510 34, faks (8~346) 523 10, el. p. pastas@kaispauk.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BH 731 pauk??iai DA 586 pauk??iai DSJ 517 pauk??iai ED 955, pauk??iai EEE 429 pauk??iai EZ 708 pauk??iai FCS 268 pauk??iai FR 481 pauk??iai GH 564 pauk??iai T9542B pauk??iai T9543B pauk??iai
1760 LT 90-110 2017-03-30 Danut? Kuzminskien? Raseini? r. Raseini? sen., Norg?l? k., LT-60189 tel. 8~601 65 324 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1761 LT 90-11-047 2013-05-15 UAB ,,Amber cirkas? LT 62172 Alytus, Daug? g. 4-36 mob. 8 689 02800 el.p. darcir777@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GBC 135; GGM 452, Cirko gyv?nai (asilas, lama, o?kos, strutis, antys)
1762 LT 90-113
Veikla sustabdyta
Ernestas Bar?as LT- 60186 Raseiniai, Gedimino g. 93 tel. 8 625 29299 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1763 LT 90-115 2013-06-11 ??B Nematekas Kai?iadori? r., Rum?i?ki? sen., Dovainoni? k., LT-56332 tel.: (8~346) 465 15, faks. (8~346) 693 80 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EG 274 pauk??iai EP 869 pauk??iai GJ 659 pauk??iai
1764 LT 90-116 UAB ?Daigintas? LT- 49285 Kaunas, Partizan? g. 55-16, tel.: 8~616 43646, faks. (8~37) 385 545 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Galvijai, ver?eliai, kiaul?s SVY 703 HZB 271
1765 LT 90-117 2017-08-25 Andrius Kulpis Raseiniai, Vai?ganto g. 16-28, LT-60129 tel. 8~675 555 20 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1766 LT 90-121 A. Mielaikos I? Bir?tono sav., Ne?i?n? k., LT-59461 tel. 8~685 551 85 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1767 LT 90-123 ??B ??ara? Prien? r., Pakuonio sen., Pakuonis, Sod? g. 64, LT-43386 tel. 8~698 28 063 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1768 LT 90-127 A. Bagdono I? Bir?tono sav., Jundeli?ki? k., LT-59009 tel. 8~ 699 93 682 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1769 LT 90-128 UAB ?Taurolis? Kauno r. Ringaud? sen., Ringaudai, Ateities g. 69, LT-53338 tel. 8~687 73 691, faks. (8~37) 725 768 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, avys, o?kos FFV 867 HUZ 929 JPZ 531
1770 LT 90-134 2017-04-21 Juozas Varanavi?ius Raseiniai, M. K. ?iurlionio g. 20 tel.: 8~688 543 00 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1771 LT 90-135 2017-02-20 Sigitas Strelkauskis Raseini? r., Raseini? sen., Andru?ai?i? k., LT- 60162 tel. 8~620 875 76 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1772 LT 90-136 2017-01-27 Rimas Vaivada LT 60162 Raseini? r. sav., Raseini? sen., Andru?ai?i? k. tel. 8 615 95263 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1773 LT 90-137 2017-03-06 Edmundas Kebelis Raseini? r., Raseini? sen., Kasbarai?i? k., LT-60191 tel. 8~673 96 027 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1774 LT 90-138 2017-08-23 ?ydr?nas Bartkus Raseini? r., Raseini? sen., Ar?kaini? k., LT-60158 tel. 8~686 763 25 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1775 LT 90-139
Veikla sustabdyta
UAB ?Givaneda? K?daini? r., K?dainiai, Basanavi?iaus g. Nr. 14-11, LT- 60158 tel. 8~656 25001 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas FRB559 ve?ami galvijai,kiaul?s
1776 LT 90-142 2017-08-23 Daiva Lukauskien? Raseini? r., Raseini? sen., Kasbarai?i? k., LT- 60191 tel. 8~652 83 969 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1777 LT 90-145 Vaidas Kochanauskas Kauno r., Babt? sen., Panev??iuko k., LT-54287 tel. (8~37) 533 328, 8~687 94128 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Naminiai pauk??iai EZR 284 FES 621
1778 LT 90-146 2014-01-31 UAB ?Kai?iadori? agrofirma? Kai?iadori? r., Kai?iadori? sen., Gudienos k., Sod? g. 13, LT-56115 tel. (8~346) 60063 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1779 LT 90-149 2010-04-08 UAB ?Raskafas? 1, LT 60457 Kybart?liai, Pagojuk? sen., Raseini? r. sav. tel. (8~428) 77764 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) 2017-05-02 d. VMVT Raseini? VMVT vir?ininko ?sakymu Nr. 51K1-62 panaikintas galiojimo sustabdymas.
1780 LT 90-150 2010-04-27 Aleksas G?dvila Raseini? r., Nemak??i? sen., Bal?i? k., LT-60373 tel. 8~614 60538 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1781 LT 90-151 2010-08-23 Aldevinas Grubliauskas Raseini? r., Ariogalos sen., Pagojo k., LT-60452 tel. 8~603 77618 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1782 LT 90-153
Veikla sustabdyta
Individuali vekla Lino Rutkausko K?daini? r.,Gud?i?n? sen., Devynduoni? k.,LT-58272 tel. 8~618 50360 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas DN771 ve?ami ver?eliai
1783 LT 90-156
Veikla sustabdyta
K?stutis Bardauskas Pagirio g. , LT-60460 Vosili?kis, Pagojuk? sen., Raseini? r. sav. tel. 8 687 62113 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas IKL040 ve?ami galvijai,avys o?kos,kiaul?s
1784 LT 90-158 2007-04-23 Marius Steponavi?ius LT 56158 Kai?iadorys, Girel?s g. 37-27 tel. 8 686 05441 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) AGN 837 pauk??iai JCD 009 pauk??iai EEU 009 pauk??iai
1785 LT 90-19-001 UAB ,,?vaist?nas? LT 47470 Kaunas, Vand?iogalos g. 89 tel. 8 37 488036 fax. 8 37 489159 el.p. info@svaistunas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) kiaul?s DS 395
1786 LT 90-202 2007-02-14 UAB ,,Vyturys? LT 92141 Klaip?da, Donelai?io g. 19 tel. 8 46 311367, 8 46 311301 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1787 LT 90-203 2007-02-14 UAB ?Paj?rio m?sin?? Klaip?dos r., Kretingal?, Klaip?dos g.16, LT- 96330 tel. (8~46) 446 590 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1788 LT 90-204 2007-04-17 Donato Domarko ?kis Kretinga , Nemuno g. 13, LT-97155 tel.: (8~445) 770 91, 8~687 081 74 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ford Transit DEU 963; Fiat Ducato GAG 654. Pauk??iai
1789 LT 90-205 2007-04-27 Algio Pe?iulio ?kis Kretingos r., ?algirio sen., Raguvi?ki? k., LT- 97160 tel. 8~612 18351 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Opel Movano FUT 244. Pauk??iai
1790 LT 90-206 2007-05-05 Vlado Baltuonio ?kis Kretingos r., Kartenos sen., Kalni?ki? k., LT- 97343 tel.: 8~698 236 79, faks. (8~445) 788 22 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Pauk??iai. Veiklos nevykdo.
1791 LT 90-207 2007-05-04 V. Rimgailos I? Skuodo r., Skuodo sen., M. R??upi? k., LT- 98106 tel. 8~686 53140, faks. (8~440) 444 61 Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?am? gyv?n? r??ys-arkliniai, galvijai, kiaul?s, avys.
1792 LT 90-208 2007-05-04 R. Kaubrio I? Skuodas, Apuol?s g. 32, LT- 98128 tel. 8~686 40593, faks. (8~440) 735 35, el. p. joanakaubriene@one.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?am? gyv?n? r??ys-arkliniai, galvijai, kiaul?s ir avys
1793 LT 90-21-001 2012-09-05 UAB,,Maskita? LT 91137 Klaip?da Sausio 15-osios g. 13-38 mob.tel. 860088123 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1794 LT 90-211 2008-04-08 Ri?ardas Sarg?nas Klaip?dos r., Garg?dai, Treniotos g. 8, LT-96113, LT-96113 tel. (8~46) 470 134, 8~654 733 11 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1795 LT 90-212 2008-06-20 UAB ,,Voitrasta? LT 95190 Klaip?da, I. Simonaityt?s g. 35-24 mob. 8 698 82247 8 612 60872 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1796 LT 90-213 2011-01-31 UAB ?Galvij? centras? ?ilut?s r., Gardamo sen., Kukuili?k?s k., LT-99415 tel.(8~41)547 88, 8~687 993 77, faks. (8~441) 43218 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. BNU 520, CHK 816, DNN 581, JU 563, HTU 122, CZP 426. Gyv?n? r??is - galvijai.
1797 LT 90-216 2009-12-15 UAB ??ilut?s veislininkyst?? ?ilut?s r., ?ilut?s sen., Armal?n? k., LT-99156 tel. 8~682 36502, faks. (8~441) 75030 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. AND 229. Gyv?n? r??is - galvijai.
1798 LT 90-217 2010-06-14 Gediminas Jurgelevi?ius Kretingos r., Padvari? k., Sod? g., 38-5, LT-97157 tel. 8~682 57634 Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) VW Crafter JBV 662; VW LT28 EFT 316. Pauk??iai
1799 LT 90-218 2010-11-08 I? ?Vaido firma? ?ilut?s r., ?ilut?s sen., Nemuno g. 17 B-3, LT-99149 tel. 8~601 39799 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. BDD 674, FFV 452. Gyv?n? r??is - galvijai, avys, o?kos, arkliai.
1800 LT 90-220 2011-02-17 Klaip?dos apskrities jaun?j? ?kinink? s?junga Klaip?da, Dan?s g. 15-404, LT-92117 tel. 8~645 75953 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1801 LT 90-27-005 Tomas Valikonis LT 35233 Paev??ys, J. Tilvy?io g. 40 tel. 8 687 01015 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1802 LT 90-27-006 Vytautas Barauskas LT 37458 Panev??ys Gluosni? g. 30 tel. 8 687 37990 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Priekaba GF 558 (Kiaul?s)
1803 LT 90-27-008 Egidijus Bu?as LT 36152 Panev??ys, Stani?n? g. 81-7 tel. 8 689 15792 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) CNB 019 (Ver?eliai)
1804 LT 90-301 UAB ?Samsonas? ?aki? r., ?aki? sen., Stri?p? k., LT-71134 tel. (8~345) 522 58 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst Nr. SKC 294- galvijai, kiaul?s Valst. Nr. DHE 133- galvijai, kiaul?s Valst. Nr. CRN 167- galvijai, kiaul?s Valst. Nr. CCV 561- galvijai, kiaul?s valst. Nr. EBG 123- galvijai, kiaul?s
1805 LT 90-302 Arvydas Banaitis ?aki? r., Kiduli? sen., Judri? k., LT-71406 tel. 8~620 538 68 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. HCT 677- galvijai, kiaul?s, avys, o?kos, arkliai
1806 LT 90-306 UAB ?Arvi kalakutai? K?B Marijampol?s sav., Marijampol?s sen., Skriaudu?io k., LT-69491 tel. 8~343 681 95 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transpoto priemon?s DEP955; EL903;GDU128;EL178; KNN875, LL309 ve?a tik suaugusius kalakutus
1807 LT 90-309 2007-03-30 Laimut? Raibikien? Mald?n? g. 25, LT 70370 Mald?nai, ?eimenos sen., Vilkavi?kio r. sav. 8 611 51770 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) pauk??iai
1808 LT 90-310 Romas Katilius Marijampol?, Mokol? g. 63-17, LT-68165 tel. 8~685 782 04 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Renault BOR-117 ve?a vi??iukus, an?iukus, vi?taites
1809 LT 90-315 UAB ?S?duvos galvijai? Marijampol?s sav. Liudvinavo sen., ?elsvos k., LT-69193 tel. 8~620 35 000 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s BD126; HDE150 ve?a galvijus, kiaules
1810 LT 90-317 2018-10-31 Gintaras Kvedaras Lazdyn?li? g. 6, LT 70428 Daug?lai?iai, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. +37065514338 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, arkliai, kiaul?s, avys, o?kos.
1811 LT 90-320 UAB ,,Suvalkijos ver?eliai? LT 68104, Marijampol?s sav. Sasnavos sen. B?dvie?i? k. tel., 8 657 83184, el.p juska_06@yahoo.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) transporto priemon? FTJ794 ve?a supirkin?ja ver?elius
1812 LT 90-321 2011-11-08 Art?ras Simanavi?ius ?emait?s g. 29A, LT 70142 Vilkavi?kis, Vilkavi?kio miesto sen., Vilkavi?kio r. sav. 8 612 34503 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai
1813 LT 90-322 UAB ,,Leketai? Marijampol?s sav., Marijampol?s sen., Pata?in?s k. tel.: 8 686 44829 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s JMF644 ve?a kiaules
1814 LT 90-34-001 ?kininkas Vladislovas Tamo?i?nas LT 29362 Anyk??i? r., Debeiki? sen., Leli?n? k. tel. 8 687 78274 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s. 1. Fird Transit valst. Nr. GHH-853, pa?ym?jimo Nr. LT-34-T-022 2. Renault master valt. Nr. FTC115, pa?ym?jimo Nr. LT-34-T-023 ve?a pauk??ius
1815 LT 90-34-820 UAB ,,Vikonas? LT 29145 Anyk??iai, Vilniaus g. 3 tel.: 8 686 21802 el. p. aura@zebra.lt Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) I?duotas trumpoms gyv?n? kelion?ms skirtos keli? transporto priemon?s pa?ym?jimas Nr. LT34-T-017, 2016-10-24, Ma?inos Nr. JJD514 HCC355 Abi ma?inos skirtos kiauli? ve?imui
1816 LT 90-36-001 2013-08-26 Sigitas Auk?tikalnis Dr?seiki? g. 5A, 41192 Dr?seikiai, Parov?jos sen., Bir?? r. sav. tel. 8 650 26866 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DJ 636 Leid?iama ve?ti: arklius, galvijus.
1817 LT 90-38-001 2012-11-06 UAB ,,BEST COMPANY LT? U?uperkasio g. 20, 65443 U?uperkasis, Valkinink? sen., Var?nos r. sav. tel. 8 613 70805 fax. 8 310 48323 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) OM DAINO 35HP, valstybinis Nr. FJG 177 (galvijai, ver?eliai, arkliai, avys, o?kos, kiaul?s), galioja iki 2017-11-06. FIAT DUCATO, valstybinis Nr. FRD 233 (ver?eliai, avys, o?kos, kiaul?s), galioja iki 2017-11-06. IVECO 135-17, valstybinis Nr. HAM 088 (galvijai, ver?eliai, arkliai, avys, o?kos, kiaul?s), galioja iki 2017-11-06. MERCEDES BENZ 512, valstybinis Nr. HFK 051 (galvijai, ver?eliai, arkliai, avys, o?kos), galioja iki 2017-11-06.
1818 LT 90-402 2007-02-23 UAB ? Agaras? Agaro g. 5, 41385 Balandi?kiai, Pabir??s sen., Bir?? r. sav. tel. 8~450 431 11 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) CHD 490, GPT 887, ZPO 287, GPV 869, GPH 985, ANL 962, BFM 984, DHR 228, EGB 863, ZMG 858, CBR 419, EGB 883, AZF 311, GAF 501, GOD 892, FD 188, HFG 242, JCC 533, JOZ 889. Leid?iama ve?ti: galvijus, kiaules, avis.
1819 LT 90-403 UAB ?Gyveta? LT 38444, Panev??io r., Vaivad? k., Klev? g. 42 A tel. 8~686 54 826 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BBM 571(Galvijai, kiaul?s) EHG 897(Galvijai, kiaul?s, avys)
1820 LT 90-404 R. Liu?ino ?mon? Panev??io r., Ramygalos sen., Garuck? k., LT-38253 tel. 8~685 84 392 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GNG 982 (Galvijai, avys, o?kos, kiaul?s, arkliai)
1821 LT 90-406 2007-03-08 D. Remeikos ?mon? Bir?? r., ?irv?nos sen., Totori? k., LT-41143 tel. 8~686 76 913 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EDC 412 Leid?iama ve?ti: galvijus, avis, kiaules.
1822 LT 90-407
Veikla sustabdyta
UAB ?Gyvaja? Panev??ys, Parko g. 77-7, LT-37307 tel.(8~45) 555 957 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1823 LT 90-409 UAB ?Vilesa?? Panev??io r., Karsaki?kio sen., Akmeni? k., LT-38475 tel. 8~687 93 058 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EFC 307 (Galvijai) ZPM 992 (Galvijai, kiaul?s)
1824 LT 90-41-002 2014-05-16 UAB Lietuvos ?irgynas Vilniaus r., Avi?ieni? sen., Rie??, ?irg? g. 12, LT-14265 tel. (8~5) 246 9091, el. p. info@lietuvoszirgynas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a tik registruotus arklius Nr.FED 141
1825 LT 90-41-003 2014-09-12 UAB ,,Akvilegija? LT 13152 Vilniaus r., Kalveli? k. ?alia?ilio g. 70 tel. 8 5 249 5271 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a tik gyva ?uv? Nr. DOP 964; Nr. FOG 500
1826 LT 90-412 Algirdas Bielinis Panev??io r., Raguvos sen., Kriti?io k., LT - 38163 tel. 8~698 10 233 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FFE 987 (Pauk??iai) ECD 958 (Pauk??iai)
1827 LT 90-413 Daiva Stankevi?ien? Panev??ys, Pu?aloto g. 18 a., LT?35134 tel. 8~683 75 333 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FBS 393 (Pauk??iai) DRK 751 (Pauk??iai) JOJ 920 (Pauk??iai)
1828 LT 90-414 Marijonas Mork?nas LT 38340 Panev??io r., Naujamiestis, Basanavi?iaus g. 21 mob. 8 612 53934 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HNH 733 (Pauk??iai)
1829 LT 90-417 Ri?ardo Valiulio I? Roki?kio r., Roki?kio kaimi?koji sen., Juozapavos k., LT-42103 tel. 8~686 58 920 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) MAN CCV087 Transportuojami galvijai, avys, kiaul?s
1830 LT 90-418 UAB ?Gerteksa? Panev??io r., Naujamies?io sen., Molaini? k., LT?37175 tel. 8~614 07 502 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) PF 411(Ver?eliai) BM 274(Galvijai)
1831 LT 90-419 UAB ?Baltoji l??is? Panev??io r., Panev??io sen., Piniavos k., LT-38411 tel. 8~687 30 197 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GPV 218(Arkliai, galvijai, kiaul?s, avys) FE 245 (Galvijai, avys)
1832 LT 90-420 Kristinos ?aromskien?s?mon? Panev??io r., Smilgi? sen., Perek?li? k, LT- 38386 tel. 8~680 376 23 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BOO 245(Galvijai, kiaul?s, avys)
1833 LT 90-42-01 2013-02-15 Stanislava Prypliasko LT 26120 Elektr?nai, Sod? g. 8-5 mob. 8 604 19137 Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Rizikos grup? - ma?a. Transporto priemon? - EZV259 - galvijams, avims.
1834 LT 90-42-03 2015-09-07 UAB ,,Alesnik? pauk?tynas? LT 21364 Elektr?n? sav., Vievio sen., Dau?iuli?ki? k. tel./fax. 8 5 226546 el.p.; alma@zelve.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Rizikos grup? - ma?a. Transporto priemon?s FCS268, DA586 - pauk??iams
1835 LT 90-421 V. Bali?no ?mon? Panev??io r., Karsaki?kio sen., Pae?erio k., LT- 38445 tel. 8~45 401 036 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HTG 082(Galvijai, kiaul?s, avys) EZN 366(Kiaul?s, galvijai, avys) DGA 245(Arkliai, galvijai, kiaul?s, avys) DEU 387 (Kiaul?s)
1836 LT 90-422 UAB ?Dairava? Panev??ys, Parko g. 33-12, LT-37300 tel. 8~45 440 304 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Priekaba AZ 122(Ver?eliai, avys, kiaul?s)
1837 LT 90-426 UAB ,, ?evaita?? Panev??io r., Naujamies?io sen., Naujamies?io k., LT-38343 tel. (8~45) 599 59 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EDO 716 (Galvijai, kiaul?s, avys) CCJ 109(Arkliai, galvijai, kiaul?s) GRG 968(Galvijai) HTH 045 (Arkliai, galvijai, kiaul?s, avys) HZF 153( Arkliai, galvijai,kiaul?s, avys)
1838 LT 90-428 Vitalijus ?taras Panev??io r., Naujamies?io sen., Naujamies?io mstl., LT-38335 tel. 8~611 949 49 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HOO 034 (Galvijai, kiaul?s)
1839 LT 90-430 2008-01-10 Vigantas Indra?ius Bir?? r., Vabalninko sen., Gai?i?n? k., LT-4 1328 tel. 8~650 728 62 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) PM 036, BRP 557. Leid?iama ve?ti: arklius, galvijus.
1840 LT 90-43-001 2014-10-29 Andrejus Valuto LT 32201 Zaras? r., Turmanto sen., Barteli?k?s k. tel. 8 385 39044 Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FA 547 ?uvys
1841 LT 90-433 A. Ramanausko skerdykla Panev??io r, .Krekenavos sen., Rabiki? k., LT-38312 tel. 8~687 34719 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) KRE284 (kiaul?s)
1842 LT 90-434 Saulius Linkevi?ius Panev??io r., Karsaki?kio sen., Naujik? k., LT-38464 tel. 8~686 26 442 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GHH 909 (Pauk??iai)
1843 LT 90-437 Alvydas Kazakevi?ius Roki?kio r., J??int? sen., Anapolio k., LT-42261 tel. 8~682 30870 Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) PEUGEOT BOXER ZUPD493 Transportuojamos gyv?n? r??ys : ver?eliai, avys, gyva ?uvis vandens talpoje.
1844 LT 90-438 UAB ,,Auritus? Panev??io r., Ragain?s k., Paupio g. 15 tel. 8 656 40439 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FBE 235(Galvijai, kiaul?s) AGZ 426(Galvijai, kiaul?s, avys) JCH 678(Galvijai, avys)
1845 LT 90-444 Vitoldas Kulba?iauskas Panev??io r., Vel?io sen., Vel?io k., LT-38125 tel. 8~652 12130 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) AEF 910 (Vi??iukai)
1846 LT 90-447 2011-03-30 Tomas Pukas Pasvalio r., Pasvalio sen., Pagojo k., LT-39159 tel. 8~620 70187 Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) auto FEG370,galvijai,kiaul?s
1847 LT 90-450 UAB ?Dekroja? Panev??ys, Pr?s? g. 9A-1, LT-36108 tel. 8~699 90758 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BRM 664 (Galvijai)
1848 LT 90-45-001
Veikla sustabdyta
Romas Gudelis LT 30235 Ignalinos r., Vidi?ki? sen., Vidi?ki? k. mob. 8 647 22575 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BGU 629. Galioja iki 2019-11-10
1849 LT 90-451 UAB ?Galvetas? Panev??ys, Kniaudi?ki? k,. 35-18, LT-37115 tel. 8~687 59 906 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GTG 421(Galvijai) GTD 920(Galvijai, kiaul?s, avys) ABK 271(Galvijai)
1850 LT 90-452 2011-11-21 ??K Mikoli?kio pauk?tynas Pasvalio r., Pu?aloto sen., Mikoli?kio k. tel., fax. 451 46804, mikolis@freemail.lt Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) auto CP 672, EJ 583, pauk??iai
1851 LT 90-453 2011-11-21 Alvydas Bra?ka Pasvalys, Auk?tikalniai, Sod? g. 5-3 tel. 8 685 54503 Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) priekaba BG 235,ve?a kiaules
1852 LT 90-455 Indr? ?ereikien? LT 38447 Panev??io r. Vaivad? k. E?er?lio g. 5 tel. 8 684 90000 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GGF 312(Pauk??iai) HPK 143(Pauk??iai)
1853 LT 90-456 AB ,,Panev??io specialus autotransportas? LT 36237 Panev??ys, Pil?n? g. tel. 8 45 586663 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DRJ 524 (?unys,kat?s)
1854 LT 90-46-002 2014-04-07 UAB ,,Ber?? kompleksas? Ber?? 2-oji g. 10, 55463 ?ilai, ?il? sen., Jonavos r. sav. tel. +37034948441, fax. +37034948585, el.p. administracija@erdves.lt Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FK 696, kiaul?s. Rizikos grup?-ma?a.
1855 LT 90-480
Veikla sustabdyta
2012-03-15 UAB ,,Bir?? komunalinis ?kis? LT 41128 Bir?ai, Tiekimo g. 10 tel. 8 450 31049 Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Gyv?n? ve??jo trumpais atstumais veiklos laikinai nebevykdo
1856 LT 90-49-002 2014-12-08 Mindaugas Pe?iulionis LT 56318 Kai?iadori? r., Kruonis, Kalvi? g. 41 mob. 8 606 68568 el.p. mpeciukonis@yahoo.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FV 541 Galvijai, kiaul?s, avys ir o?kos, pauk??iai
1857 LT 90-49-003 2015-01-19 UAB ,,Agrolinija? LT 56118 Kai?iadori? r., Kalni?ki? k., Jonini? g. 5 tel. 8 615 19995 el.p. ronaldas@agrolinija.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DH 014 galvijai, kiaul?s, arkliai, avys, o?kos T 0018B galvijai, kiaul?s, arkliai, avys, o?kos
1858 LT 90-49-004 2015-03-09 Dimitrijus Jakovlevas LT 56292 Kai?iadori? r., Kruonio en., Stebeiki? k. tel. 8 674 77561 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EOF 458, pauk??iai
1859 LT 90-502 2007-04-22 UAB ?Bovarius? ?iauli? r., ?iauli? kaimi?koji sen. Vileiki? k., LT-80148 tel. (8~41)392362 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ECR 124 (ver?eliai, kiaul?s, avys)
1860 LT 90-504 2007-03-28 Zigmantas Vilkas Joni?kio r., Kepali? sen., Gas?i?n? k., LT-84246 tel. 8~611 476 67 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) CITROEN JUMPER ERK 166, pa?ym?jimas Nr. LT 47-T-024, i?duotas 2016-07-25, galioja iki 2021-07-24
1861 LT 90-505 2014-04-02 Vilmantas ?iapas LT- 84259 Joni?kis., Vilties g. 25 tel. 8~640 35160 el.p. ciapasvilmantas@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a pauk??ius Transporto priemon?: VW LT 35 HAF 603, Nr. LT 47-T-021, i?duota 2014-04-07, galioja iki 2019-04-06.
1862 LT 90-506 2007-04-12 Alioyzo Puidoko ?Mini ferma? ?iauli? r., Kur??n? sen., Rek?i? k., LT- 81104 tel.: (8~41) 440 737, 8~674 572 43 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BCZ 362, EGD 233, GGR 875 (pauk??iai)
1863 LT 90-509 2012-09-13 AB ,,Kiauli? veislininkyst?? LT 82328 Radvili?kio r., Baisiogalos sen., Jadvimpolio k. 1 tel. 8 422 60215 el.p. vkvs@radvilis.omnitel.net Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) krovininis - valst. Nr. ZSO 971, krovininis - valst. DGE 506, kiaul?s
1864 LT 90-515 2007-12-29 Virginijaus Rukanskio ?mon? Kelm?s r., U?ven?io sen., Girnik? k., LT-86354 tel.: (8~427) 57 281, 8~687 48 503 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, ver?eliai, kiaul?s, avys, CEV 925 (galioja iki 2017-12-17)
1865 LT 90-516 2008-10-18 ?idr?nas Urbelis LT 86132 Kelm?, Tylioji g. 17 tel. 8~688 267 82 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, ver?eliai, kiaul?s, ENG 685, DL 795 (galioja iki 2017-12-11), JPN 840 (galioja iki 2022-05-31)
1866 LT 90-517 Aidas Pakeltis Pakruojo r., ?eimelio sen., Bardi?ki? k., LT-83362 tel. 8~687 95 232, el. p. aidas85@gmail.co Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GF 452, ver?eliai
1867 LT 90-519 2008-08-13 Gediminas Ritikis ?iauliai Gegu?i? g. 75-6, LT-78334 tel. 8~699 45 669 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GDH 414 (galvijai, kiaul?s)
1868 LT 90-52-001 Egidijus Zakarevi?ius LT 54325 Babt? sen., Pagyn?s k., Gynios k. tel. 8 684 04757 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Arkliai CDG 466
1869 LT 90-52-002 UAB ,,Venditor? LT 53458 Kauno r., Ringaud? sen., Virbali?ki? k., tel. 8 698 05050 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Galvijai, avys VKG 232
1870 LT 90-521 2008-10-08 Laisvut? Venckien? ?iauli? r., Sutk?n? k., Auk?traki? g. 11, LT76116 tel. 8~699 73 048 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ENF 921, JBR 921, KDC 170 (galvijsi, kiul?s)
1871 LT 90-522 2019-11-15 Valentinas Petro?ka ?iauliai, Til??s g. 45-26, LT-78206 tel. 8~673 40 202 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) CNM 992 (galvijai, ver?eliai)
1872 LT 90-523
Veikla sustabdyta
Alijo?ien? Regina Kelm?, Radvil? g. 10 a, LT- 86124 tel. 8~617 24162 Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1873 LT 90-527 2018-12-13 Linas Strumyla ?iauliai, Ukmerg?s g. 121, LT-76130 tel.: 8~611 25817 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FGG 521 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s)
1874 LT 90-528 2009-04-01 Raimondas Butvilas ?iauli? r., Bubi? sen., Bubi? mstl., LT-80016 tel. 8~682 27673 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) JDG 108 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s, avys), HP 428 (galvijai, kiaul?s)
1875 LT 90-529 2009-04-03 UAB ,,Babalas? LT-78388 ?iauliai Ragain?s g. 82 E, tel. 8~698 23314 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EEP 672, SJ 151 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s, avys, arkliai)
1876 LT 90-53-003 Jovita Kochanauskien? K?daini? r., Pel?dnagi? sen., Pam?kli? k. tel. 8 688 32022 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas HEB664 Ve?ami pauk??iai
1877 LT 90-53-004
Veikla sustabdyta
Petras ?ereika K?daini? r., Ruk? k. mob. 8 684 90000 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas DNT294 ve?ami pauk??iai
1878 LT 90-53-005
Veikla sustabdyta
Jonas Vekrikas K?daini? r., Lab?nava, Serbin? g. 9 mob. 8 658 17526 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transportas FHE746 ve?ami pauk??iai,kiaul?s,avys,ver?eliai
1879 LT 90-531 2009-04-21 Vladislovas ?iurkus ?iauli? r., Ku?i? sen., ?vendr?s k., LT 80262 tel. 8~610 91125 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GB 350 (kalvijai, kaiul?s, avys, arkliai)
1880 LT 90-534 2009-05-13 UAB ?Arsi? ?iauli? r. ?iauli? kaimimi?koji. sen., Voveri?ki? k, LT-77194 tel. 8~699 73048 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DZA 349 (galvijai, kiaul?s, avys)
1881 LT 90-537 Saulius Balt?nas Pakruojo r., Pakruojo sen., V. Montvilos g. 10 LT-83141 tel. 8~615 18261 Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DRJ 134, ver?eliai
1882 LT 90-538 2010-10-12 Jurijus Lakato? ?iauliai, Donelai?io g. 43 a, LT-76256 tel. 8~698 09901 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FAH 247, AJ 387 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s)
1883 LT 90-54-001 2014-12-16 Vilmantas Vireikis LT 86205 Kelm?s r., Tytuv?n? sen., Papu?ynio k. tel. 8 650 52555 el. p. wilmux123@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) kiaul?s, CZ 210 (galioja iki 2019-12-08)
1884 LT 90-541 2010-12-02 LGGD ?iauli? skyriaus gyv?n? globos namai ?iauliai Jankausko g., 23, LT-78388 tel. 8~689 95360; 8~630 00792, el. p. birute@musugyvunai.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HZJ 559 (benamiai gyv?nai)
1885 LT 90-542 2011-02-09 Vaidas Pranskaitis LT-78308 ?iauli? r., ?iauli? kaim. sen., Gegu?i? k., tel. 8~699 17819 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) KTV 937 (galvijai,ver?eliai) JPM 590 (galvijai,ver?eliai)
1886 LT 90-543 2011-04-11 Kastytis Pe?iulis ?iauli? r., Kur??nai, V?trung?s g. Nr. 9 , LT-81141 tel. 8~650 977 15 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FGU 471 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s)
1887 LT 90-544 2011-04-14 UAB ?Dargida? ?iauli? r., Kairiai, Plento g. Nr. 9., LT-80114 tel. 8~65114983 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) JHO 899 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s)
1888 LT 90-546 2011-06-22 Konradas Rudis ?iauliai, Kvie?i? g. 48-19, LT-78387 tel. 8~645 352 47 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HZB 558 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s)
1889 LT 90-604 Antanas Mila?auskas Taurag?s r., Taur? k., LT-72313 8~699 35 617, el. p. 8~655 15 849 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) pauk??iai
1890 LT 90-605 Ram?nas Aleksa Taurag?s r., Bataki? sen., Kundro?i? k., LT - 73443 tel. 8~687 41 542 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ver?eliai
1891 LT 90-606
Veikla sustabdyta
Stasys Bardauskas Taurag?s r., Skaudvil?, Statybinink? g. 3, LT - 73426 tel. 8~681 11 384 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ver?eliai
1892 LT 90-610 UAB ?Dainiai? Jurbarko r. sav., Jurbark? sen., Daini? km., LT - 74002 tel.: (8~447) 70210 faks. (8~447) 72 283 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DJB 765; UJ 168; UJ 135. Kiaul?s.
1893 LT 90-611 Vitaas Prie?pilis Jurbarkas, Vyd?no g. 62, LT-74112, tel. (8~447) 52 002, 8~687 41 542 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DJK 937; DJP 934; BOR 230; DJD 221; EZR 208; END 786; FUT 374; FZB 375; TKL 326; FEZ 567; DJB 880; HBT 185; HPU 535; HOC 642; HCZ 794; HOC 651; HPN 522: DT 522: HPN 522; JEP 300; JHS 739. Pauk??iai.
1894 LT 90-612 Jonas Mencas Jurbarkas, Mituvos g. 13, LT-74206, tel. (8~447) 53 034, 8~686 35962 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ANU 848; EFR 254; EJF 065; ERT 407; FGG 315; DJF 109; GCF 790; HFF 382; GZR 518; JBS 483; FZU 180; EJJ 562; FAE 944; ERP 396. Pauk??iai.
1895 LT 90-613 Bronius Petro?ius Jurbarkas, V. Kudirkos g. 19, LT-74138, tel. (8~447) 52 002, 8~620 48009 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) (PAUK??IAI) VALSTYBINIAI NR. : DJJ 466; FTN 492; ETP 343;FGG 492; GFZ 492; HPN 522; JHS 722; HNL 466
1896 LT 90-615 Ar?no Bu?insko ?mon? Taurag?s r., Taurag?s sen., Dauglaukio k., LT - 73185 tel. 8~687 194 64 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Arkliai
1897 LT 90-619 ?kininkas Vytautas Misius Jurbarko r., Sered?iaus sen., Sered?iaus mstl., LT - 74224 tel. 8~620 23 422 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HZL 249 ( LT 94-T-113 2021-12-29) Ver?eliai.
1898 LT 90-621 R. Pinai?io I? Jurbarko r., Gird?i? sen., Gird?i? k., Ateities g. 5, LT - 74254 tel. (8~447) 497 17 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GCN 645. Kiaul?s. galvijai.
1899 LT 90-622 Vyto Sutkai?io I? Jurbarkas Putino g. 11 a, LT-74210 tel. 8~655 44847 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EHJ 894, ver?eliai.
1900 LT 90-623 I? ?Airona? Taurag?s r., Skaudvil?s sen., ?idagi? k.., LT - 73434 tel. 8~650 79817 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Kiaul?s
1901 LT 90-624 Albinas Kazlauskas Taurag?s r., Skaudvil?s mstl.,Taurag?s g. 16-6, LT - 73423 tel. 8~682 53 482 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Galvijai
1902 LT 90-628 Sigitas Chomi?ius Taurag?s r., Skaudvil?s sen., Pils?d? k., LT-73413 tel. 8~699 47420 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ver?eliai
1903 LT 90-629 UAB ?Grovida? Atgimimo g. 10, 75129 ?ilal?, ?ilal?s miesto sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8~699 26 969, el.p. grovidasilale@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1904 LT 90-63-001 Robertas ?selis LT 99232 Pag?gi? r., Natki?ki? k. mob. 8 616 11844 Pag?gi? pasienio veterinarijos postas (poskyris) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1905 LT 90-633 Gintautas Raulinaitis LT 74203 Jurbarkas Daini? g. 10 tel. 8 614 88668 el.p. GintautasRaulinaitis@ldb.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GRU 212 ( LT 94-T-127, 2022-05-09) Naminiai pauk??iai.
1906 LT 90-634
Veikla sustabdyta
UAB ,,Tomlika? Antano Baranausko g. 37, 75103 ?ilai, ?ilal?s kaimi?koji sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 624 50830, fax. 8 449 51311 el.p. uabtomlika@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1907 LT 90-66-001 MB ,,?ibartoni? m?sa? LT 38323 Panev??io r., Krekenavos sen., ?ibartoni? k. tel. 8 686 25832 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) JNH 141 (Galvijai, kiaul?s, avys, arkliai) GNF 445(Kiaul?s, galvijai) LGS 363 (Galvijai, kiaul?s,avys, o?kos, arkliai)
1908 LT 90-66-002
Veikla sustabdyta
UAB ,,Niksoft? LT 38361 Panev??io r., Daukni?n? k. tel. 8 610 31909 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1909 LT 90-66-003 UAB ,,Previta? LT 37175 Panev??io r., Molaini? k., ?aulio g. 2 mob. 8 614 07502 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) CR 638(Arkliai, galvijai, kiaul?s avys) PF 708(Galvijai) BM 274 (Galvijai)
1910 LT 90-66-007 UAB ,,Pranveda? LT 38308 Panev??io r., Krekenava, Sporto g. 20 tel. 8 682 91159 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) JGO 529 (Galvijai, kiaul?s, avys, o?kos, arkliai) ENJ 363 (Galvijai, kiaul?s, avys, o?kos, arkliai)
1911 LT 90-68-001 2015-03-13 ??K ,,Lietuvi?ka m?sa? Vytauto g. 11, 90123 Plung?, Plung?s miesto sen., Plung?s r. sav. tel. 8 619 67703 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) MERSEDES BENZ FGR 940 Galvijai, kiaul?s.
1912 LT 90-701 2005-09-23 Vytautas Bago?ius Tel?i? r., Vie?v?n? sen., Rainiai Saul?s g. 5, LT- 8~698 87326 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s valst.Nr. HCF 766, galvij?, avi?, kiauli? transportavimui.
1913 LT 90-703 2005-11-10 Rimantas Grinis Viek?ni? g. 3, 89330 Tirk?liai, Tirk?li? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 620 86415 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HNK 105; galvijai, ver?eliai, kiaul?s
1914 LT 90-71-001 2018-07-18 ??B ,,Auga Sk?miai? K?daini? g. 13, 82350 Sk?miai, Sk?mi? sen., Radvili?kio r. sav. tel. +370 682 45 614 Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) krovininis - valst. Nr. DDJ 105, priekaba - valst. Nr. CZ 446, galvijai
1915 LT 90-71-002 2013-04-24 Lietuvos Sveikatos Moksl? Universiteto Gyvulininkyst?s Institutas LT 82317 Radvili?kio r., Baisiogala. ?ebengos g. 12 tel. 8 422 65383 fax 8 442 65886 el.p. lgi@lgi.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) specializuota priekaba - valst. Nr. ET 182, arkliai, galvijai, kiaul?s, avys
1916 LT 90-71-003 2013-06-14 UAB ,,Fur farm LT? LT 82215 Radvili?lio r., Pavarty?i? k., Arimai?i? g. 15 tel. 8 422 44816 Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) krovininis - valst. Nr. EU 636, audin?s
1917 LT 90-712 2006-01-16 Viktoras Katkauskas Ventos g. 5, 89494 U?vent?, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 686 32436 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s JPT 510, Tauras 700 ZS 599; ver?eliai, galvijai, kiaul?s, avys, o?kos
1918 LT 90-714 2006-01-17 Kazys Rakickas LT-88407 Tel?i? r., Vie?v?n? sen., Ge?? k., +370 698 30594 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) transporto priemon?s valst.Nr. GGT 583; FB 060 galvij?, avi?, laukini?, dekoratyvini? gyv?n? transportavimui
1919 LT 90-717 2006-02-20 UAB ??emaitijos galvijai? Plung?s r., Babrungo sen., Babrungo k., LT-90158 8~698 07968 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Volvo KHT 823, MAN JFM 226. Galvijai
1920 LT 90-722 2006-12-12 Vytautas Ukanis Vy?ni? g. 6, 89494 U?vent?, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 686 33151 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? CTU 853; ver?eliai, galvijai, kiaul?s, avys, o?kos
1921 LT 90-723 2007-02-27 Remigijus Gumuliauskas LT-88268 Tel?i? r., Varni? sen., Pabir?ulio k., 8 611 711 40 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) transporto priemon?s valst.Nr. HRJ 830; galvij?, avi?, kiauli? transportavimui
1922 LT 90-726 2007-05-02 Antanas Zubenas Lai?uvos g. 15, 89261 Urvikiai, Reivy?i? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 687 50948 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? JSL 644; vienadieniai vi??iukai, naminiai pauk??iai
1923 LT 90-728 Vaidotas Simanavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Giliogirio k., LT-90300 tel. 8~610 14 194 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1924 LT 90-730
Veikla sustabdyta
2007-08-01 UAB ?Kometa? Purv?n? g. 25, 89263 ?iogai?iai, Ma?eiki? apylink?s sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 685 43565 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? HHA 224; ?unys, kat?s
1925 LT 90-732 Saulius Simonavi?ius Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbri? k., LT-90306 tel. 8~687 57633 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1926 LT 90-733 2009-12-14 Alma Jonikien? Amerikos g. 14, 90445 ?arnel?, ?emai?i? Kalvarijos sen., Plung?s r. sav. 8~448 53839 Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) MAN Nr. ZPO 779, Priekaba AP 437 Galvijai.
1927 LT 90-736 Art?ras Simonavi?ius Sportinink? g. 1, 90301 Budrikiai, Rietavo sen., Rietavo sav. tel. 8~615 28420 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1928 LT 90-737 2010-05-04 UAB ?emaitijos galvij? centras Tel?i? r., Rainiai, Mastupio 30, LT-88401, 8 655 35581; el.pa?tas viktomas2004@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemoni? valst.Nr. GJG 294 galvij?, avi? transportavimui.
1929 LT 90-738 2010-08-09 UAB ?Vigesta? Naiki? g. 16, 89126 Ma?eikiai, Ma?eiki? sen., Ma?eiki? r. sav. tel. (8 443) 50300, faks. (8 443) 20040, el. p. vigesta@vigesta.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? AZG 597; kiaul?s, galvijai
1930 LT 90-74-001 Alvydas Alunderis LT 90303 Rietavo sen., Patyrio k., mob. 8 698 15704 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1931 LT 90-741 2011-06-06 UAB ,,Bartynco? Dionizo Po?kos g. 14, 89416 ?emal?, ?erk?n?n? sen., Ma?eiki? r. sav. tel. (8 443) 42 624, mob. 8 619 25540, el. p. direktorius@bartynco.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?s DDT 648, GNH 367, HAR 208, EOD 662, JUZ 389; ver?eliai, galvijai
1932 LT 90-75-001 2019-03-07 Jono Stanevi?iuau ?kis LT 98121 Skuodas, Lenkimai, S. Daukanto g. 1 mob. 8 611 17001 el.p. staneviciausukis@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?am? gyv?n? r??ys-arkliniai, galvijai, kiaul?s, avys ir o?kos.
1933 LT 90-75-002 2019-03-05 Algimanto ?adeikio ?kis LT 98289 Skuodo r., ?akali? k. mob. 8 601 22888 el.p. asadeikis@gmail.com Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?am? gyv?n? r??ys-arkliniai, galvijai, kiaul?s, avys ir o?kos.
1934 LT 90-77-001 Regina Cibauskien? LT 72142 Taurag?s r., Taur? k., Egli? g. 4 mob. 8 656 21162 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Kiaul?s
1935 LT 90-77-003 Violeta Ge?ien? LT 72141 Taurag?s r., Taur? k., Putin? g. 7 mob. 8 621 76824 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Kiaul?s
1936 LT 90-77-004 Romas Viliu?is LT 72182 Taurag? ?alioji g. 12 mob. 8 656 35206 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Kiaul?s
1937 LT 90-77-006 Edita Barta?i?t? LT 72366 Taurag?s r., Grineid?i? k. tel. 8 686 76087 el.p.: 003784@one.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ?uvys
1938 LT 90-802 Jono Kazlausko I? Gegu??s g. 39, 29107 Anyk??iai, Anyk??i? sen., Anyk??i? r. sav. tel. 8~685 27591 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GOF 229, Ver?eliai, avys
1939 LT 90-804
Veikla sustabdyta
Nijol?s Jasiuvian individuali ?mon? Vilnius Smolensko g. 13-9, LT-03225 8~699 06804, faks. (8~5) 216 0986 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) veterinarinis patvirtinimas sustabdytas pagal pra?ym? ?sak. Nr. 43VV-12
1940 LT 90-805 Veronika Katinien? Utena, Kra?uonos 1-19, LT-28235, tel. 8~676 15498 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) autopriekaba valst. Nr. CZ 285, leid?iama ve?ti galvijai, avys, kiaul?s.
1941 LT 90-806 2005-10-26 Rimantas ?ukauskas Mol?t? r., ?iul?n? sen, Toliej? k, LT-33049 (8~383) 44121, 8~606 13525 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai,kiaul?s,avys,o?kos
1942 LT 90-807 2005-11-18 UAB ?Alantos agroservisas? Sodo g. 2, LT-33315 Alanta, Alantos sen., Mol?t? r. sav. (8~383)-58464, (8~383) 58500 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, kiaul?s
1943 LT 90-808 Stas? Karalien? Utenos r., Vy?uon? sen., Gaspari?ki? k, LT-28111 tel. (8-~389) 71192; 8~689 15073 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) autopriekaba valst. Nr. FE 783, leid?iama ve?ti galvijai, avys, kiaul?s.
1944 LT 90-809 2005-11-23 Laimutis ?ulskus Mol?tai, Up?s g. 9, LT-33105, (8~383) 53488, 8~676 33739 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, kiaul?s, avys, o?kos
1945 LT 90-811 Vaidanto Jurgelevi?iaus ?mon? Ignalinos r., Linkmen? sen., Pusvarsn?li? k., LT-30216 tel/faks. (8~386) 366 64, el. p. pasnijole@erdves.lt Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) UD 857. Galioja iki 2022-03-28
1946 LT 90-812 Arvidas Jurgelevi?ius Ignalinos r., Linkmen? sen., Pusvarsn?li? k., LT-30216 tel.: (8~386) 366 63, 8~698 124 44 Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) DL 175. Galioja iki 2022-03-27
1947 LT 90-816 ?uvininkyst?s tarnybos prie LR ?em?s ?kio ministerijos Simno, Laukystos ir Rusn?s ?uvivaisos biuro ?eimenos ir Trak? Vok?s ?uvivaisos grup? (Ignalina) Strigaili?kio g. 4, 30200 Strigaili?kis, Ignalinos sen., Ignalinos r. sav. tel., fax. 8-386-54120, el.p. Ademaras.Bugailiskis@zuv.lt Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BEC 387, CJ 531, DPR 270. Galioja iki 2021-05-26
1948 LT 90-817 2012-03-08 Donatas Galiauskas LT 33131 Mol?tai, J. Janonio g. 20-15 86 767 4767 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, kiaul?s, avys, o?kos
1949 LT 90-818 Virginijus Ki?kis LT 29260 Anyk??i? r., Kovarskas, P. Cvirkos g. 11-2 tel. 861 14645 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ERJ 618 pauk??iai
1950 LT 90-85-001 Roman U?alovi? ?al?inink? r., Ja?i?nai, Popierin?s g. 11-7 mob. 8 646 92860 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) AY 680. Priekaba. Galvijai, avys ir o?kos
1951 LT 90-87-001 UAB ,,Gvidoma? Svirno g. 16, 75117 Lingi?k?, Traks?d?io sen., ?ilal?s r. sav. tel. 8 685 44421 fax. 8 449 42668 el.p. donatas.irtmonas@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1952 LT 90-88-001 2013-08-06 Ram?nas Au?kalnis ?ilut? Grabup?li? g. 4 mob. 8 687 47317 el.p. ramunogarazas@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. EAG 022. Gyv?n? r??is - galvijai, kiaul?s, arkliai, avys, o?kos.
1953 LT 90-88-002 2013-08-13 ?kininkas Kazimieras Baginskas LT 99152 ?ilut?s r., Grabupi? k. mob. 8 698 47302 el.p. vnok@zebra.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. FOP 442. Gyv?n? r??is - kiaul?s.
1954 LT 90-88-003 2014-04-18 UAB ,,Linegis? LT 99417 ?ilut?s r., Gardamas Mob. 8 650 77720 el.p. linegisgardamas@takas.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. ENU 795. Gyv?n? r??is - galvijai, kiaul?s.
1955 LT 90-88-004 2014-04-18 Danut? Au?kalnien? LT 99113 ?ilut?, ?ilvi?i? g. 4 mob. 8 652 73840 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. ES 761. Gyv?n? r??is - kiaul?s.
1956 LT 90-88-005 2014-04-18 Vytautas Pocevi?ius LT 99417 ?ilut?s r., Gardamas mob. 8 611 29432 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. AL 162. Gyv?n? r??is - galvijai, avys, o?kos, kiaul?s.
1957 LT 90-88-006 2014-05-09 Gediminas Ki?onas LT 99205 ?ilut?s r., ?. Naumiestis, Sod? g. 15 mob. 8 652 31066 ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. LV 786. Gyv?n? r??is - galvijai, avys, kiaul?s.
1958 LT 90-88-007 2014-12-29 UAB ,,Aisyt?s m?sin?? LT 99373 ?ilut?s r., Saug? sen., Sak?t?li? k. tel. 8 685 77316 el.p. arunastoleikis58@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Valst. Nr. FCR 139. Gyv?n? r??is - galvijai, kiaul?s.
1959 LT 90-89-001 Algis Kuklys LT 19106 ?irvint? r., Zibal? sen., Stakuni?klio k. mob. 8 698 20088 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Priekabos valstybinis Nr. GB755 BOCMANN. Ve?ami gyv?nai: arkliai, galvijai, avys, o?kos
1960 LT 90-902 Algis U?ackas LT 19103, ?irvint? r., ?irvint? sen., ?irvint? k., Pergal?s g. 6 mob. 8 655 19460 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Priekabos valstybinis Nr. CP625 . Ve?ami gyv?nai, arkliai, galvijai, avys, o?kos, kiaul?s, pauk??iai
1961 LT 90-903 2007-02-23 Jono Ru?insko individuali ?mon? Vilniaus r., Rudamina, Tylioji g. 6, LT-13242 tel. (8~5) 232 0360, 8~699 925 54, el.p. mb@freemail.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a tik arklius Nr. VZ 742; Nr. GGU 357
1962 LT 90-906 UAB ?Koredona? Vilniaus r., ?atrinink? sen., Juodalaukio k., LT-13133 tel. 8~659 996 08 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1963 LT 90-907 2007-02-13 AB Vilniaus pauk?tynas Vilniaus r., Rudamina, LT-13251 tel. (8~5) 286 7331, faks. (8~5) 232 00 44, el. p. vilniaus@paukstynas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a tik gyvus vi??iukus broilerius ir vienadienius vi??iukus Nr. BE 876; BE 877; EG 027; EG 028; FA 378; GH 565; GH 566; DRP 412; FCE 238
1964 LT 90-908 2007-03-16 UAB ?Cestos maistas? Vilniaus r., Nemen?in?s sen., Gauk?toni? k., LT-15154 tel. (8~5) 237 1069, faks. (8~5) 237 1072, el. p. cestosmaistas@takas.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a tik gyvas kiaules Nr. BA 189; FM 161
1965 LT 90-909 Stanislovas Stakutis ?al?ininkai, Vilniaus g. 22-30, LT-17127 tel. 8~685 64251 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) AZ728. Priekaba. Galvijai.
1966 LT 90-91-001 2013-03-01 UAB ,,Ku?i? m?sa? LT 78388 ?iauli? r., Ku?i? sen., Amali? k. mob. 8 606 45812 el.p. kuziumesa@gmail.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EJB 792 (galvijai, kiaul?s)
1967 LT 90-91-004 2014-05-02 AB ,,Lietuvos veislininkyst?? LT 76116 ?iauli? r., Sutk?n? k. tel. 8 41 507100; fax. 8 41 589071 el.p. veisl@takas.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) HCJ 412 (galvijai, ver?eliai)
1968 LT 90-91-005 2014-12-04 Gitana Ko?ukauskien? LT 81174 Kur??nai, Sierakausko g. 22 +370 686 42399 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FBZ 355 (galvijai, ver?eliai) LT91-T-092 2019 09 23, JNK 499 (galvijai, ver?eliai, kiaul?s) LT-91-T-085 2017 03 28.
1969 LT 90-913 Vladislovo Bajorun ?mon? ?al?inink? r., Ja?i?n? sen., Buik? k., LT-17245 tel/faks. (8~380) 46 912, 8~610 32448 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) BDA063. Krovininis. Galvijai, kiaul?s, avys.
1970 LT 90-914 UAB ?Olkusjana? ?al?inink? r., Ja?i?n? mstl., Lydos pl. 32, LT-17247 tel. (8~380) 35 555 ?al?inink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FJH255. Krovininis. Galvijai, kiaul?s, avys ir o?kos.
1971 LT 90-919 2008-10-22 Josifas Kodis Naujoji g. 14, 21111 Trakai, Trak? sen., Trak? r. sav. tel. 8~611 29742 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemo?: Fiat Ducato ECG 342 galvijai, ver?eliai, avys, kiaul?s
1972 LT 90-920 2007-03-16 ?. Zacha?evskio I? Trak? r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., LT-21168 tel. (8~528) 61335 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? : MAN; FAG-733 galvijai, kiaul?s
1973 LT 90-921 2007-01-26 UAB "A ir M" Trak? r.sav., Auk?tadvario mstl. Skreb?s g. 10, LT-21254 tel. 8~686 27927 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon?: Mercedes benz sprinter 313; GDH 058 galvijai, ver?eliai, avys
1974 LT 90-923 2009-02-02 V. Kartenio firma ?Elekt?n? m?sa? Elektr?n? rsav, Kietavi?ki? sen., Obeni? k., LT-21413 tel. (8~528) 39 587, el. p. adresas elektrenumesa@takas.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Rizikos grup? - ma?a. Transporto priemon?s - TVB914, DCJ677 - galvijams, avims, kiaul?ms.
1975 LT 90-926
Veikla sustabdyta
2005-04-19 AB Vievio pauk?tynas Elektr?n? sav. Vievio sen., Ausieni?ki? k., LT-213 65 tel. 8~655 22572, el. p.a. info@vieviopaukstynas.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1976 LT 90-928 ?kininkas Vytas Sabas Ukmerg?s r., Siesik? sen., Siesik? mstl., LT-20316 tel. 8~8688 89 863 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
1977 LT 90-933 2012-06-14 UAB ,,?am? rojus? LT 21406, Elektr?n? sav., Kietavi?ki? sen., Gil??io k., E?ero g. 3 tel. +370 652 05207, el.p. v.monginas@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Rizikos grup? - ma?a. Transporto priemon? - DEC117- vandens gyv?nams
1978 LT 90-94-634 Egidijus Pavalkis LT 72446 Jurbarko r., Raudon?n? k. tel. 8 699 47982 el.p. epavalkis@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ADL 163, ver?eliai
1979 LT 90-94-635 UAB ,,Jurbark? m?sa? LT 74203 Jurbarko r., Jurbark? k. tel. 8 447 54291 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) KMN 179, galvijaiir kiaul?s.
1980 LT 90-94-636 Gintaras Baltru?aitis LT 74196 Jurbarko r., Kli?i? r., Vytauto Did?iojo g. 117 tel. 8 652 01198 el.p. lgpauksciai@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) COU 830; ADC 631; GGT 715; ZJ 689; LF 839- pauk??iai.
1981 LT 91-102 ?kininkas Vladas Kochanauskas Babt? sen., Kauno r., Babt? sen., Panev??iuko k., LT54287, (GIS duomenys X- 6111 Y- 486) tel.: 8~37 533 328, 8~687 941 28 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1982 LT 91-104 ?kininkas Marius Steponavi?ius Kai?iadori? r., ?asli? k., LT-56408 tel 8~686 05441 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1983 LT 91-33-001 2015-04-08 Vilandas Sasnauskas LT 64261 Alytaus r., Vie?nagi? k. tel. 8 608 27457 el.p. s.vilandas@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iuk? broileri t?viniai pulkai iki d?slumo periodo prad?ios
1984 LT 91-33-002 2015-04-08 Vilandas Sasnauskas LT 62235 Alytaus r., Kan??n? k. tel. 8 608 27457 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iuk? broileri t?viniai pulkai iki d?slumo periodo prad?ios
1985 LT 91-33-003 2015-04-08 Virginijus ?iginskas LT 64301 Alytaus r., Aleknoni? k., tel. 8 686 81470 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis
1986 LT 91-401 ?k. Sauliaus Linkevi?iaus Panev??io r., Karsaki?kio sen., Naujik? k., LT-38464 tel. 8~686 264 42 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1987 LT 91-402 ?k. A. Bielinio ?kis Panev??io r., Raguvos sen., Kriti?io k., LT- 38163 tel. 8~698 102 23 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1988 LT 91-49-001 2013-04-22 UAB ,,Girel?s pauk?tynas? Kai?iadorys, Pauk?tinink? g. 38 tel. 8 346 51731 8 346 51844 fax 8 346 51801 el.p.girele@girele.lt Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1989 LT 91-601 Jonas Mencas Jurbarko r., Smalinink? sen, Vidkiemio k., LT-74217 tel. 8~686 35 962 Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis vidutin?
1990 LT 91-801 2010-06-22 ?em?s ?kio bendrov? ?Sparnai? Zars? r., Zaras? sen. Liaudi?ki? k., LT-32100 tel. (8385) 52869, el. p. zar@takas.lt Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis ma?a
1991 LT 92-41-001 2013-09-03 UAB ,,Lietuvos ?irgynas? LT 14265 Vilniaus r., Rie??, ?irg? g. 12 tel/fax 8 5 246 9091 el.p. info@horses.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Er?il? spermos surinkimo arba laikymo centras
1992 LT 93-101 V?? ?Baltijos cirkas? Kaunas, Drob?s g., 21, LT-45189 tel. Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Cirkas (R)
1993 LT 93-11-001 2013-04-12 UAB ,,Amber cirkas? LT 62172 Alytus, Daug? g. 4-36 mob. 8 689 02800 el.p. Darcir777@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Cirkas (R)
1994 LT 93-301 I. Janu?kevi?ien?s cirkas LT-71113, ?akiai, P. Vai?ai?io g.14 tel. 8 652 28050 el.p. info@circas.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Cirkas (R)
1995 LT 93-73-002 V?? "??uolyno me?ku?i? cirkas", ?mon?s kodas 135925572 Pakop? takas 5, Kaunas, LT-44262 Kra?t? k., Obeli? sen., Roki?kio r. (veiklos vieta) Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Cirkas (R) Papildoma veikla - cirko gyv?n? transportavimas. Suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris LT-50-73-001. MAN GNC800 - cirko gyv?n? (me?k?) transportavimas. Veterinarinio patvirtinimo numeris LT50-73-001 nebegalioja, nes 2017 m. gegu??s 12 d. ?sakymo Nr.53V-53-(53.2.) buvo suteiktas laikinas ( iki 2017 m. rugs?jo 1 d. ) gyv?n? ve??jo veterinarinio patvirtinimo numeris. Pasibaigus terminui veterinarinio patvirtinimo numeris nebuvo prat?stas.
1996 LT 95- 2015-06-02 Donatas ?nipas LT 60292 Raseini? r., Ariogalos sen., Daugird?n? k. tel. 8 604 80384 el.p.: donas1111@yahoo.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
1997 LT 95-18-001 2015-07-23 Ramun? Karkauskien? ?in?il? ?kis Marijampol?s r., Igliauka, Vytauto g. 8 tel. 8 662 38176 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos, ?kio ?registravimas
1998 LT 95-39-001 2015-10-06 Jonas Lenkutis G?li? g. 25, 70201 Serdokai, ?eimenos sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 687 77351 el.p.: jonas.lenkutiss@gmail.com Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s,?in?ilos.
1999 LT 95-46-001 2015-08-18 UAB "Danmink" Sl?nio g. 24, 55306 Varpiai, Dumsi? sen., Jonavos r. sav. tel. +37069843256, fax. +37034947040, el.p.: tadas@danmink.lt Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Rizikos grup? vidutin?.
2000 LT 95-47-001 2015-06-02 Alvydas Tur?inavi?ius LT 84118 Joni?kio r., Bertau?i? k., Ber?? g. 16 tel. 8 637 00008 el.p.: alvist@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2001 LT 95-47-002 2015-06-12 Vilius Tamo?aitis LT 84260 Joni?kio r., Gatau?i? sen., Lydeki? k. tel. 8 676 34470 el.p.: v.tamosaitis@pzu.lt Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audines
2002 LT 95-47-003
Veikla sustabdyta
2015-06-12 Egidijus Navikas LT 84259 Joni?kio r., Gatau?i? sen., Ming?li? k. tel. 8 640 35160 el.p.: egidijus.navikas@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2003 LT 95-47-005
Veikla sustabdyta
2015-06-15 Tadas Andriulis LT 84253 Joni?kio r., Gatau?i? sen., Kip?t? k. tel. 8 611 16381 el.p.: tadas.ukis@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audines
2004 LT 95-49-002 2015-08-28 UAB ,,Juodoji audin?? LT 56104 Kai?iadori? r., Kalni?ki? k. tel. 8 614 50019 el.p.: juodoji.audine@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2005 LT 95-49-005 2015-08-28 Vidas Staler?nas ??uol? g. 10, LT-56103 Pypliai, Kai?iadori? apylink?s sen., Kai?iadori? r. sav. tel. 8 602 82436 el.p.: stalerunas@yahoo.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s.
2006 LT 95-52-001 2015-05-19 Lukas Jankus LT 53369 Kauno r., Al??n? sen., Digri? k., ?iemkelio g. 34 tel. 8 642 04000 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2007 LT 95-52-002 2015-05-19 Linas Jankus LT 53369 Kauno r., Al??n? sen., Digri? k., ?iemkelio g. 34 tel. 8 613 92439 el.p.: linasfam@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2008 LT 95-52-003 2015-05-19 ??B ,,Minkuva? LT 46169 Kauno r., Girinink? k., Knygne?io P. Varkalos g. 57 tel. 8 686 53379 el.p.: minkuva@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2009 LT 95-52-005 2015-09-29 AB ,,Vilkijos ?kis? LT 54224 Kauno r., Vilkijos k. tel. 8 698 21563, 8 687 53884 el.p.: ctk@vilkijosukis.lt; remigijus@vilkijosukis.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2010 LT 95-53-001 Arvydas Karpis LT 58209 K?daini? r., Josvaini? sen., Maleikoni? k., tel. 8 611 21763 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2011 LT 95-53-002 UAB ,,Farmers LT? LT 58222 Kaunas, S. Banai?io g. 18 tel. 8 684 74071 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2012 LT 95-53-003 Augis Rimkevi?ius LT 58391 K?daini? r., Dotnuvos sen., Au?ros k., Daumant? g. 32 tel. 8 685 19828 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2013 LT 95-53-004
Veikla sustabdyta
Vladislava Mankevi?ien? LT 58372 K?daini? r., Dotnuvos sen., Valinavos k., tel. 8 347 44052 8 610 20937 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2014 LT 95-53-005 UAB ,,Launa? LT 58220 K?daini? r., Pernavos sen., ?ostat? k., ?u?v?s g. 6 tel. 8 698 11598 el.p.: info@launa.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2015 LT 95-54-001 2015-01-16 Juozas Dainauskis LT 86105 Kelm?s r., Dievoni? k., Dievoni? g. 7 tel. 8 612 91513 el.p. ROL45@inbox.lt Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2016 LT 95-54-003 2015-05-12 Egidijus ?imkus LT 86416 Kelm?s r., Vaiguvos sen., Norki? 1 k. tel. 8 608 39105 el.p. e.simkus@yahoo.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2017 LT 95-54-004 2015-05-15 Donatas Andriu?kevi?ius, Vidmantas Masiulis LT 86389 Kelm?s r., ?auk?n? sen., Tautvydi?k?s k. 5 tel. 8 684 30188 el.p.: DAManto@inbox.lt Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2018 LT 95-54-007 2015-05-20 UAB ,,Sitola? LT 86444 Kelm?s r., Tytuv?n? sen., Pauli?i? k., tel. 8 610 49049 el.p. uab.sitola@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2019 LT 95-55-001 2015-08-13 Audrius Armalis LT 91277 Klaip?dos r., Sendvario sen., Leli? k. tel. 8 608 88003 el.p.: audriusarmalis@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2020 LT 95-62-001 2015-08-21 UAB ,,?iaurin? lap?? LT 33334 Mol?t? r., Sugin?i? sen., Sugin?i? k. tel. 8 620 49640 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2021 LT 95-66-001 2015-08-19 AB ,,Vilkijos ?kis? LT 38324 Panev??io r., Krekenavos sen., Ibutoni? k. tel. 8 687 53884 el.p.: remigija@vilkijosukis.lt Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2022 LT 95-72-001
Veikla sustabdyta
2015-05-18 Mindaugas ?nipas LT 60274 Raseini? r., Ariogalos sen., Stenioni? k. tel. 8 600 99516 el.p. furfurfur@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2023 LT 95-72-002 2015-05-18 UAB ,,EURO WERTEX? LT 60203 Raseni? r., Betygalos sen., Vagupi? k. tel. 8 650 75880 el.p. sigitasbugenis@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2024 LT 95-72-003 2015-05-25 Skud?i?n? ??B LT 60452 Raseini? r., Pagojuk? sen., Bogu?i? k. tel. 8 698 29357 el.p. irenadaktariene@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2025 LT 95-72-005 2015-06-02 Vida ?nipien? LT 60294 Raseini? r., Ariogalos sen., Pajakali?ki? k. tel. 8 600 67736 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2026 LT 95-77-001 2015-07-13 Roma Mockaitien? LT 72102 Taurag?s r., Tr?ki?k?s k. tel. 8 618 32525 el.p.: zydrunasnaujokas1@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2027 LT 95-77-002 2015-07-13 UAB ,,Narmonta? LT 72166 Taurag?s r., Juodpetri? k. tel. 8 686 67756 el.p.: narmontas.vytautas@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2028 LT 95-77-003
Veikla sustabdyta
2015-07-28 Egidijus Praninskas LT 72354 Taurag?s r., Gaur?s sen., Aneli?k?s k. tel. 8699 56117 el.p.: egidijus.pr@tvk.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2029 LT 95-77-004
Veikla sustabdyta
2015-07-31 Saul? Kvederien? LT 73244 Taurag?s r., ?ygai?i? sen., Ruiki? k. tel. 8 652 00884 el.p. saulerolandas@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2030 LT 95-77-005
Veikla sustabdyta
2015-07-31 Sigita Ditkut? LT 73101 Taurag?s r., Gaur?s sen., Deferencijos k. tel. 8 656 33523 el.p.: sigita@spaisvile.lt Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2031 LT 95-77-006 2015-08-11 Vitalija Norbutait? LT 72356 Taurag?s r., Gaur?s sen., Stragut?s k., Piev? g. 1 tel. 8 699 03473 el.p. meiluta@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2032 LT 95-79-006 2015-05-28 UAB ,,Algisa? LT 21401, Trak? r., Lentvario sen., Moluv?n? k. tel. 8 655 62020 el.p.: infoalgisa@gmail.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2033 LT 95-81-001 2015-07-10 Valdas Kairys LT 20267 Ukmerg?s r., Vepri? sen., Knyzlaukio k., ?uvint?s g. 9 tel. 8 659 41172 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2034 LT 95-82-002 UAB ,,?ydroji lap?? LT 28384 Utenos r., U?pali? k., Lapi? g. 2 tel. 8 615 25026 el.p.: zydrojilape@takas.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2035 LT 95-82-003 2015-05-20 UAB ,,?ydroji lap?? Pu?yno g. 19, LT-28382 Il?iukai, U?pali? sen., Utenos r. sav. tel. 8 615 25026 el.p.: zydrojilape@takas.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2036 LT 95-82-004 Alvydas Barsteiga LT 28424 Utenos r., Vaikut?n? k., Zaras? g. 14 tel. 8 611 36196 el.p.: ab@700.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2037 LT 95-82-005
Veikla sustabdyta
UAB ,,?iaurin? lap?? LT 28341 Utenos r., Kukti?ki? k. tel. 8 682 62356 el.p.: siaurinelape@gmail.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2038 LT 95-82-006 Audrius Grudzinskas LT 28374 Utenos r., Sprak?i? k. tel. 8 653 17202 el.p.: audruutis@gmai.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2039 LT 95-82-007 Svetlana Murnikova LT 28146 Utenos r., U?pali? sen., Il?iuk? k. tel. 8 686 32304 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2040 LT 95-88-001 2015-07-23 Algirdas Eidikis LT 99432 ?ilut?s r., Vainutas, Mal?no g. 6 tel. 8 611 13970 el.p.: eidikisalgirdas@gmail.com ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2041 LT 95-89-001 2015-06-23 Alvydas Banaitis LT 19224 ?irvint? r., Zibal? sen., Vaitku?k?s k. tel. 8 685 14255 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s.
2042 LT 95-91-001 2015-05-13 UAB ,,Norkida? LT 76221 ?iauli? r., Ku?i? sen., Noreiki? k. tel. 8 652 32455 el.p.: a.norkida@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2043 LT 95-91-002 2015-05-13 UAB ,,Norv?ksa? LT 76001 ?iauli? r., Ku?i? sen., Tyrelki? k. tel. 8 670 33703 el.p.: norvuksa@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2044 LT 95-91-003 2015-05-19 UAB ,,Li?tas LT? LT 81112 ?iauli? r., Ku?i? sen., Bunoki?ki? k. 1 tel. 8 600 26800 el.p. uabliutaslt@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2045 LT 95-91-004 2015-05-18 Andrius Ci?kevi?ius LT 81403 ?iauli? r., Gruzd?i? sen., ?iog? k., Ber?? g. 3 tel. 8 618 40969 el.p.: broliai.am.andrius@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2046 LT 95-91-005 2015-05-19 UAB ,,Rasgeda? LT 76317 ?iauli? r., Noreiki? k. tel. 8 699 36877 el.p.: rasgeda@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2047 LT 95-91-007 2015-05-29 ??B ,,Kubeliai? LT 81101 ?iauli? r., Kur??n? sen., Kubeli? k. tel. 8 612 23882 el.p.: barista@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2048 LT 95-91-008 2015-05-29 UAB ,,Gelv?? LT 81477 ?iauli? r., Me?kui?i? sen., Dak?i? k. 3 tel. 8 698 31611 el.p.: uabgelve@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2049 LT 95-91-009 2015-06-03 Zenono Dominausko ?mon? ,,Paringuvio ?kis? LT 76001 ?iauli? r., Ku?i? sen., Norutai?i? k. tel. 8 412 11094 el.p. buhalterija@paringuvioukis.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2050 LT 95-91-011 2015-06-08 Andrius Macijauskas LT 80156 ?iauli? r., Bubi? sen., Sli?uk? k. tel. 8 699 08349 el.p.: tori@splius.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2051 LT 95-91-013 2015-06-08 Jolanta Valatkevi?ien? LT 79233 ?iauli? r., Lingaili? k., Girait?s g. 22 tel. 8 685 42345 el.p.: jolanta.audines@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2052 LT 95-91-014 2015-06-08 ?ydr?n? Mik?nien? LT 80149 ?iauli? r., Minai?i? k. tel. 8 680 57991 el.p.: zmikenienes.ukis@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2053 LT 95-91-015 2015-06-08 Airidas Jank?nas LT 80146 ?iauli? r. Pakap?s k., Kalno g. 14 tel. 8 677 01751 el.p.; Jank?nien?@inbox.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2054 LT 95-91-016 2015-06-17 Alvydas Kurauskas LT 76152 ?iauli? r., Vink?n?n? k. tel. 8 698 30333 el.p.: buhalterija@autosecas.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2055 LT 95-91-017 2015-07-01 K?stutis Ri?kus LT 81112 ?iauli? r., Ku?i? sen., Siaurimai?i? k. tel. 8 671 56577 el.p.: kestutisriskus@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2056 LT 95-91-018 2015-07-01 K?stutis Ri?kus LT 81408 ?iauli? r., Gruzd?i? sen., ?epkai?i? k. tel. 8 671 56577 el.p.: kestutisriskus@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2057 LT 95-91-020 2015-07-01 UAB ,,Ignasina? LT 80101 ?iauli? r., Kairi? sen., ?erk??i? k. tel. 8 615 56575 el.p.: ekaktava@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2058 LT 95-91-021 2015-07-02 UAB ,,Rivaldas? LT 81325 ?iauli? r., Raud?n? sen., Pa?i?m?li? k. tel. 8 698 11847 el.p.: autorimas@names.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2059 LT 95-91-022 2015-07-02 UAB ,,Agralita? LT 80258 ?iauli? r., Ku?i? sen., Mostai?i? k. tel. 8 683 51171 el.p.: uabagralita@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2060 LT 95-91-023 2015-07-08 Mantvydas Ci?kevi?ius LT 76001, ?iauli? r., ?akynos sen., Viesgird?i? k. tel. 8 618 40960 el.p.: broliaim@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2061 LT 95-91-024 2015-07-10 And?ela Bielskien? LT 76311 ?iauli? r., Vijoli? k., Veterinarijos g. 61 tel. 8 699 34019 el.p.: sinsiluukis@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2062 LT 95-91-025 2015-07-10 Marijus Baranauskas LT 80141 ?iauli? r., Einorai?i? k., Saul?tekio g. 25 tel. 8 613 25765 el.p.: aina.baranauskiene@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2063 LT 95-91-026 2015-07-13 Ligita Kazlauskien? LT 81419 ?iauli? r., Gruzd?iai, J. ?li?po g. 15 tel. 8 686 20290 el.p.: audriusk.lt@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2064 LT 95-91-027 2015-07-16 Pijus Ma?iukas LT 81104 ?iauli? r., Kur??n? sen., Ivo?ki? k. tel. 8 698 27484 el.p.: pijus.m@inbox.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2065 LT 95-91-030 2015-07-29 Elvyra ?erkesien? LT 81344 ?iauli? r., Gedvyd?i? k. tel. 8 699 75711 el.p.: viktorasC@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2066 LT 95-91-031 2015-07-31 UAB ,,Norkmina? T 81478 ?iauli? r., Me?kui?i? sen., Daunor? k., tel. 8 652 95555 el.p.: irmantasnagrockis@yahoo.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2067 LT 95-91-033 2015-08-06 UAB ,,Stank?n? kaili? ferma? LT 80257 ?iauli? r., Bubi? sen., Gilvy?iuk? k. tel. 8 615 20433 el.p.: kailiuferma@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2068 LT 95-91-034 2015-08-06 UAB ,,MA Inovation? LT 80146 ?iauli? r., Vileiki? k., Vileiki? g. 13 tel. 8 671 11903 el.p.: info@oistus.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2069 LT 95-91-035 2015-08-10 Vygantas Puidokas LT 80555 ?iauli? r., Ku?i? sen., Gogi?ki? k. tel. 8 616 36176 el.p.: vygantomailas@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2070 LT 95-91-038 2015-08-12 UAB ,,Lietuvos kaili? ?kis? LT 76131 ?iauli? r., Vink?n?n? k., tel. 8 685 58818, el.pa?tas info@vilavika.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2071 LT 95-91-039 2015-08-12 Ineta Beniu?ien? LT 81113 ?iauli? r., Ku?i? sen., Smilgi? k. tel. 8 698 47315 el.p.: inetab@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2072 LT 95-91-041 2015-08-17 KB ,,Audinuk?? LT 81415 ?iauli? r., Gruzd?i? sen., Karveli? k. tel. 8 610 41482 e.p.: stanainys@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2073 LT 95-91-042 2015-08-17 UAB ,,Linsva? LT 81015 ?iauli? r., ?akynos sen., Valak? k. tel. 8 698 25482 el.p.: uablinsva@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2074 LT 95-91-043 2015-08-19 UAB ,,Osneta? LT 81403 ?iauli? r., Ku?i? sen., Jauneli? k. tel. 8 683 48979 el.p.: uabsigera@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2075 LT 95-91-044 2015-08-21 UAB ,,Vaiskona Cargo? LT 81210 ?iauli? r., Kur??n? sen., Micai?iai tel. 8 620 65555 el.p.: info@vaiskona.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2076 LT 95-91-045 2015-08-25 MB ,,Julinas? LT 80145 ?iauli? r., Giedri? k., tel. 8 64541426 el.p.: juli6179@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2077 LT 95-91-046 2015-08-27 UAB ,,OB-LT? LT 81421 ?iauli? r., Gruzd?i? sen., Daujo?i? k. tel. 8 601 21716 el.p.: UABOBLT@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2078 LT 95-94-001 2015-06-05 UAB ,,Europels? LT 74408 Jurbarko r., Sered?iaus sen., Meronti?ki? II k. tel. 8 626 26317 el.p.: paulauskiene.laimute@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2079 LT 95-53-007 2015-12-09 UAB ,,Minkirta? Smilgai?io g. 10, LT 58180 Ruseiniai, Josvaini? sen., K?daini? r. sav. tel. 8 679 85577 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2080 LT 95-91-049 2015-12-10 Rasa Taukevi?ien? 1, LT 80149 Tvibiai, ?iauli? kaimi?koji sen., ?iauli? r. sav. tel. 8 682 94972 el.p.: rtaukeviciene@yahoo.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2081 LT 95-53-011 2015-12-09 UAB ,,Hidris? Smilgai?io g. 10, LT 58180 Ruseiniai, Josvaini? sen., K?daini? r. sav. tel. 8 613 37023 el.p.: hidris@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audines
2082 LT 77-13-085 2015-12-11 Skaiva Jasevi?i?t? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2083 LT 69-42-004 2015-11-26 UAB ,,Eva ir veterinarija? Vilniaus g. 38, 21377 Vievis, Vievio sen., Elektr?n? sav. tel. 8 655 43331 el.p.: dviese@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2084 LT 62-42-005 2015-11-26 UAB ,,Eva ir veterinarija? Rungos g. 3, 26106 Elektr?nai, Elektr?n? sen., Elektr?n? sav. tel. 8 655 43331 el.p.: dviese@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2085 LT 62-42-004 2015-11-26 UAB ,,Eva ir veterinarija? Vilniaus g. 38, 21377 Vievis, Vievio sen., Elektr?n? sav. tel. 8 655 43331 el.p.: dviese@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2086 LT 61-19-004 2015-12-02 LSMU Biologini? tyrim? centras Til??s g. 18, 47181 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 655 53397 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s
2087 LT 77-71-003 2015-12-03 Angel? Banevi?ien? Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2088 LT 95-53-010
Veikla sustabdyta
2015-12-07 UAB ,,?iaurin? lap?? 1, 58253 Nork?nai, Kraki? sen., K?daini? r. sav. tel. 8 682 62356 el.p.: siaurinelape@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2089 LT 95-47-006
Veikla sustabdyta
2015-06-26 ?kininkas Egidijus Navikas ??uolo g. 1, 84277 ?mirkliai, Rudi?ki? sen., Joni?kio r. sav. tel. 8 640 35160 el.p.: egidijus.navikas@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2090 LT 46-38-001 2015-12-17 UAB ,,Jondara? 1, 14119 Melekonys, Vydeni? sen., Var?nos r. sav. tel. 8 649 43666 el.p.: vypaukstynas@gmail.com Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis
2091 LT 95-53-008 2015-12-07 UAB ,,?iaurin? lap?? 1, 58331 Jaunakaimis, Gud?i?n? sen., K?daini? r. sav. tel. 8 682 62356 el.p.: siaurinelape@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2092 LT 04-38-001 2015-12-02 UAB ,,Best company LT? U?uperkasio g. 20, 65443 U?uperkasis, Valkinink? sen., Var?nos r. sav. tel. 8 310 48323 el.p: bestcompany@inbox.lt Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai galvijais (R)
2093 LT 07-38-001 2015-12-02 UAB ,,Best company LT? Naujo Gyvenimo g. 3, 65413 Sarapini?k?s, Var?nos sen., Var?nos r. sav. tel. 8 310 48323 el.p.: bestcompany@inbox.lt Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos
2094 LT 46-54-001 2015-11-30 Ri?ardo Lapinsko ?kis Vilb?no g. 27, 86105 Verpena, Kelm?s apylinki? sen., Kelm?s r. sav. tel. 8 686 53527 el.p.: lapinskasr8@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis vi??iukai
2095 LT 77-36-004 2015-11-27 Vilma Jasilionien? Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2096 LT 95-62-002
Veikla sustabdyta
2015-12-21 Ram?nas Jack?nas 1A, 33134 Pa?il?, Luokesos sen., Mol?t? r. sav. tel. 8 676 02938 el.p.: esterute@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2097 LT 77-55-025 2015-12-17 K?stutis Gotautas Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2098 LT 95-53-006 2015-12-16 UAB ,,Migana? 1, 58228 Paliedi?kiai, Pernaravos sen., K?daini? r. sav. tel. 8 684 74071 el.p.: ausra@farmers.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2099 LT 69-78-019 2015-11-17 Roma Barauskien? ?eimuv?n? g. 21, 88226 ?eimuv?nai, Upynos sen., Tel?i? r. sav. tel. 8 671 90377 el.p.; roma.barauskiene@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2100 LT 50-38-001 2015-12-23 UAB ,,Best company LT? U?uperkasio g. 20, 65443 U?uperkasis, Valkinink? sen., Var?nos r. sav. tel. 8 310 48323 el.p.: bestcompany@inbox.lt Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) IVECO 100E21, valstybinis Nr. JBL 106 (galvijai, ver?eliai, avys, o?kos), galioja iki 2020-12-23. MERCEDES BENZ 1324, valstybinis Nr. JBL-108 (galvijai, ver?eliai, avys, o?kos), galioja iki 2020-12-23. SCANIA / 164 LB6X2, valstybinis Nr. JPD 444.
2101 LT 69-82-009 2015-12-29 UAB ,,Trivitas? J. Basanavi?iaus g. 47, 28133 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. 8 389 50814 el.p.: uab.trivitas@yahoo.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2102 LT 62-82-002 2015-12-23 UAB ,,Trivitas? J. Basanavi?iaus g. 47, 28133 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. 8 389 50814 el.p.: uab.trivitas@yahoo.com Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2103 LT 55-52-002 2015-12-17 V?? ,,Penkta koja? Liep? g. 2, 53290 Linksmakalnis, Linksmakalnio sen., Kauno r. sav. tel. 8 685 20133 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? globos vieta
2104 LT 23-88-001 2015-11-30 ?kininkas Saulius Gratkauskas ?ilut?s g. 60, 99160 Vileikiai, ?ilut?s sen., ?ilut?s r. sav. tel. 8 616 45286 el.p.: sauliusg@siltec.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Afrikiniis ?amas Closed
2105 LT 69-34-010 2015-12-29 Lina ?erniauskien? Kosmonaut? g. 12, 29234 Kurkliai, Kurkli? sen., Anyk??i? r. sav. tel. 8 670 82293 el.p.: linaskredenaite@gmail.com Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2106 LT 90-11-048 2015-03-13 Georgijus Isajevas Kreivoji g. 8, 62260 Alytus, Alytaus m. sav. tel. 8 611-24552 el.p.: isa.geo33@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) EM 710, Kiaul?s
2107 LT 69-49-007
Veikla sustabdyta
2014-06-05 Albertas Petrauskas Sod? g. 20-4, 56232 ?ie?mariai, ?ie?mari? sen., Kai?iadori? r. sav. tel. 8 687 23102 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2108 LT 77-66-011 2015-12-01 And?elika Gasperavi?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2109 LT 77-66-012 2015-12-29 Martynas Frankas Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2110 LT 48-55-001 2016-01-06 UAB ,,Nuaras? Kauk?n? g. 8, LT 92336 Kalnuv?nai, Sendvario sen., Klaip?dos r. sav. tel. 8 37 32333, 8 46 314040 el.p.: nuaras@animal.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R) Galiojantis
2111 LT 77-42-003 2016-01-14 Vytautas Gvazdaitis Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2112 LT 62-18-006 2016-01-20 Dariaus ?iemelio I? J. Janonio g. 6, 70143 Vilkavi?kis, Vilkavi?kio miesto sen., Vilkavi?kio r. sav. tel. 8 655 47383 el.p.: ziemelis@one.lt Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2113 LT 77-62-004 2016-01-20 Ar?nas Derus Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys
2114 LT 62-84-002 2016-01-20 MB ,,Vetmeda? J. Basanavi?iaus g. 89A, LT 71108 ?akiai, ?aki? sen., ?aki? r. sav. ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2115 LT 69-71-029 2016-01-20 ?ilvinas Va?kas 1, LT 82324 Baisogala, Baisogalos sen., Radvili?kio r. sav. tel. 8 618 03039 Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2116 LT 77-41-044 2016-01-13 Daiva Bla?i?nait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2117 LT 77-13-087 2016-01-13 Gra?ina Chmelevskaja Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2118 LT 69-13-019 2012-12-13 UAB ,,Edlana? Pylimo g. 31, 1309 Vilnius, Vilniaus m. sav. tel. 8 5 2127868 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) audin?s
2119 LT 77-13-086 2016-01-05 Elina ?utiena Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2120 LT 95-91-051 2016-01-15 Domas Dargis 1, LT 81324 Dar?i?k?s, Raud?n? sen., ?iauli? r. sav. tel. 8 682 17198 el.p.: domas.dargis@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2121 LT 55-33-001 2018-05-15 UAB ,,Nuaras? Striel?i? g. 1, 64464 Norgeli?k?s, Punios sen., Alytaus r. sav. tel. 8 37 322333, 8 37 324545, 8 686 29110, el. pa?tas buhalterija@animal.lt; jurgita@animal.lt Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? globos vieta
2122 LT 77-72-006 2015-12-14 Juneta Misi?nien? Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2123 LT 77-72-005 2015-12-02 Jovita ?emkauskien? Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2124 LT 95-54-013 2015-01-25 ?kininkas Marius Strodomskis 1, 86457 Padurupiai, Tytuv?n? apylinki? sen., Kelm?s r. sav. tel. 8 670 34481 el.p.: strodomskismarius@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2125 LT 04-13-001 2014-09-26 Sauliaus Vait?no ?mon? Kara?i?n? g. 39, 10151 Vilnius, Vilniaus m. sav. tel. 8 699 10049 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautojai galvijais (R)
2126 LT 77-13-089 2016-01-22 Alvas Morozovas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2127 LT 77-53-009 2016-01-20 Asta Adomaitien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2128 LT 77-13-090 2016-01-27 Edvarda Oli?auskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2129 LT 77-19-071 2016-01-26 Alma ?vedien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? ka?i? vesimas.
2130 LT 77-53-010 2016-01-26 Jioleta Abraitien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2131 LT 77-52-029 2015-12-15 Ramun? Dzemydien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bastono terjero ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Mano Areka".
2132 LT 77-19-069 2016-01-12 Asta ?ukauskait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Burmilos veisl?s ka?i? veisimas. Veislynas "Felis City".
2133 LT 77-19-070 2016-01-13 Daiva Manerskyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bengalijos ir Abisinijos veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Magi?kos Akys".
2134 LT 77-52-033 2016-01-14 R?ta Tinterien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Abisinijos ir ?kot? nul?pausi? veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Wise Bastet".
2135 LT 77-52-031 2015-12-29 Ignut? Radionovait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Garbanot? Maltos bi?on? veisl?s ?un? veisimas.
2136 LT 77-52-030 2015-12-17 Solveiga ?agarinskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Akita Inu ir Kavalieriaus Karolio apanieli? ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Lakaja".
2137 LT 77-19-063 2015-12-04 Daina Urnie?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? nyk?tukini? ?pic? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Laim?s Siluetas".
2138 LT 24-19-003 2015-11-27 MB ,,Reptilis? Neries krant. 16R, 48402 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 600 96473 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
2139 LT 77-65-004 2015-12-21 Juozas Sausdravas Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2140 LT 77-19-062 2015-11-25 Justina Kuprien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Auksaspalvi? retriveri? veisl?s ?un? veisimas.
2141 LT 77-52-032 2016-01-14 Daiva Pautienien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? ka?i? veisl?s veisimas. Veislyno pavadinimas "L & D Cats *LT".
2142 LT 77-19-068 2016-01-07 Romualdas Pa?kauskas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bigli? veisl?s ?un? veisimas.
2143 LT 77-53-008 2016-01-20 Sandra Brazauskien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2144 LT 69-82-010 2016-01-29 UAB ,,Tarand?s gyv?n? namai? K. Donelai?io g. 10, 28141 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. 8 686 78900 el.p.: info@utenosvet.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2145 LT 62-82-003 2016-01-29 UAB ,,Tarand?s gyv?n? namai? K. Donelai?io g. 10, 28141 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. 8 686 78900 el.p.: info@utenosvet.lt Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2146 LT 77-86-002 2016-01-05 Ram?nas Kazlauskas ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2147 LT 77-49-009 2016-01-18 Romualdas Reka?ius Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2148 LT 77-66-010 2015-11-20 Evaldas Luko?evi?ius Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2149 LT 77-29-040 2015-12-10 Beruta Sim?nien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2150 LT 77-29-042 2015-12-29 Tatjana Dauk?ien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2151 LT 77-29-041 2015-12-10 Me?islovas Dovidaitis ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2152 LT 77-56-008 2015-11-05 Andrius Burba Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vidutin? rizika/?unys
2153 LT 95-53-009 2015-12-04 Gina Balandien? 1, 58378 ?iaudin?, Dotnuvos sen., K?daini? r. sav. tel. 8 650 45574 el.p.: gina.balandiene@ml.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2154 LT 77-47-003 2015-12-08 Andrius Nechaj Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2155 LT 77-68-014 2015-12-01 Ilona Klimien? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2156 LT 77-25-002 2015-12-15 Au?ra Salien? Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2157 LT 77-19-067 2016-01-06 Giedr? Rimkien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vakar? ?kotijos Balt?j? Terjer? veisl?s ?un? veisimas.Veislyno pavadinimas "Pliusas".
2158 LT 77-81-003 2016-01-25 Diana Pipcevi?i?t? Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2159 LT 77-52-034 2016-01-25 Vyta Vai?aitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Amerikie?i? Akit? veisl?s ?un? veisimas.
2160 LT 23-52-002 2015-11-27 Aleksandro Stulginskio universitetas Student? g. 11, 53361 Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. tel. 8 614 25057 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
2161 LT 87-52-002 2015-11-27 Aleksandro Stulginskio universitetas Student? g. 11, 53361 Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav. tel. 8 614 25057 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) ?uvivaisos ?mon?s u?daras/closed
2162 LT 77-19-076 2016-01-25 Sandra Rim?elyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veisimas. Veislynas "Bubast?".
2163 LT 23-91-004
Veikla sustabdyta
2015-11-27 UAB ,,Verslo lyderiai? Jav? g. 89A, 77261 ?iauliai, ?iauli? m. sav. tel. 8 655 43822 el.p.: dainiu68@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s ?amai. U?dara/closed
2164 LT 77-19-072 2016-02-29 Rita Petru?ionyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Burmila veisl?s ka?i? veisimas. Veislynas "Ri'Lion".
2165 LT 77-13-093 2016-02-04 Vidmantas ?ilinskas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?jas
2166 LT 77-41-047 2016-02-04 Ana Voicechovi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2167 LT 62-69-003 2015-03-18 UAB ,,Jurgaveta" Kauno g. 18, 59147 Prienai, Prien? sen., Prien? r. sav. 868587530 jurgaveta@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2168 LT 73-11-001 2016-02-05 V. Rutkausko I? "Nam? oaz?" Ligonin?s g. 8, 62114 Alytus, Alytaus m. sav. 8 659 98790 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2169 LT 73-11-002 2016-02-05 V.Rutkausko I? "Nam? oaz?" Jaunimo g. 14, 63350 Alytus, Alytaus m. sav. 8 659 98790 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2170 LT 71-53-001 2016-02-03 Astos ?niurevi?ien?s ka?i? veislyno ,,Aurum Stella''patalpos Alytaus g.2, 58246 Krak?s, Kraki? sen., K?daini? r. sav. tel.864114668,el.p.astagrigaityte@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
2171 LT 77-53-011 2016-02-03 Asta ?niurevi?ien? ka?i? veis?ja ,,Aurum Stella'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2172 1LT 44-84-002 2016-02-08 STASIUS GUDAITIS Liep? g. 3, LT-71435 Pajotijys, Gelgaudi?kio sen., ?aki? r. sav. 8-652-72679, el. pa?tas: s.gudaitis@micro.lt ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Maksimali dedekli? vi?t? talpa 300 vnt. Atsakingas u? dedekli? vi?t? laikym? Stasius Gudaitis
2173 LT 95-69-001
Veikla sustabdyta
2016-02-08 UAB,,Vinctura" Pu?yno g. 6, LT 59352 Pie?tuv?nai, Stakli?ki? sen., Prien? r. sav. tel. 869885925 uabvinctura@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s. Sustabdyta veikla nuo 2018-12-19.
2174 LT 95-69-002 2016-02-08 ?kininko Jono Petravi?iaus audini? auginimo ?kis Piliakalnio g. 31, LT 59322 Pe?iauskai, Jiezno sen., Prien? r. sav. tel. 868970569 petraviciu.ukis@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2175 LT 95-69-003 2016-02-08 Kazio Mielda?io audini? auginimo ?kis Tvenkini? g. 10, LT 59271 Mikalin?, ?ilavoto sen., Prien? r. sav. tel.868583504 nersau@msn.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2176 LT 95-69-004 2016-02-08 UAB ,,Dabruva" Pakaln?s g. 11, LT 59322 Po?ventis, A?mintos sen., Prien? r. sav. tel.861466906 inadabrisiene@gmail.com Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2177 LT 77-79-003 2016-02-09 "Trak? veislynas" Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2178 LT 77-53-012 2016-02-11 Milanos Dauk?ien?s ?un? veislynas ,,Saul?s simfonija'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2179 LT 69-13-042 2016-02-12 privati veterinarijos gydytoja Agn? Jankauskait? Rygos g. 6-15, LT-05270 Vilnius, Vilniaus m. sav. (8 6) 722 7894 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) paslaugos teikiamos gyv?n? laikymo vietose
2180 LT 95-32-001 2016-02-08 Zenono Dominausko ?mon? "Paringuvio ?kis" 3, LT85210 Dovyd?iai, Kruopi? sen., Akmen?s r. sav. Tel.Nr. 8 41 211094, fax.: 8 41 211093, el. p. buhalterija@paringuvioukis.lt Akmen?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2181 LT 69-77-010 2016-02-09 Justinas-Antanas Svitojus T. Ivanausko g. 76, 72218 Taurag?, Taurag?s miesto sen., Taurag?s r. sav. tel.: +37068555072 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2182 LT 23-77-004 2016-02-08 Laimonas Noreika Juozo Ma?eikos g. 8, 73305 Pagramantis, Ma?on? sen., Taurag?s r. sav. tel.:+37068969283, el. pa?tas: laimisnoreika@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s closed
2183 LT 71-77-002 2016-02-17 Raimonda Norvai?ien? Vakar? g. 7, 73441 Jakuti?k?, Skaudvil?s sen., Taurag?s r. sav. tel.: +37064393090; el.p.: raimonda.norvaisiene@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta ?e?k? veisimas
2184 LT 77-27-018 2015-10-28 Marina Mosteikien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2185 LT 93-81-001 2016-02-17 V. Boldino I? "Soliaris" Kauno g. 45A-14, 20119 Ukmerg?, Ukmerg?s miesto sen., Ukmerg?s r. sav. 8 617 28008 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Cirkas (R)
2186 LT 77-13-094 2016-02-19 Rita Marmien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? veis?j?
2187 LT 73-39-001 2016-02-24 Egl?s Janulevi?i?t?s-Baniul?s indviduali veikla Birut?s g. 2-1, 70147 Vilkavi?kis, Vilkavi?kio miesto sen., Vilkavi?kio r. sav. 8-659-50061 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2188 LT 90-87-002 2015-09-29 UAB "Edrima" Ganykl? g. 1, 75405 Degli?k?, Laukuvos sen., ?ilal?s r. sav. tel.869984022, el.p. edgaras.griksas@gmail.com ?ilal?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
2189 LT 23-86-006 2015-08-25 Ivan Boliaku Gele?inkelio g. 53, 18223 ?ven?ion?liai, ?ven?ion?li? miesto sen., ?ven?ioni? r. sav. tel. 8 686 03305 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Closed
2190 LT 76-86-006 2015-08-25 Ivan Boliaku Gele?inkelio g. 53, 18223 ?ven?ion?liai, ?ven?ion?li? miesto sen., ?ven?ioni? r. sav. tel. 8 686 03305 ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) Closed
2191 LT 69-27-010 2016-02-25 MB E.Bagdonavi?iaus veterinarijos klinika "Do re miau" Berni?n? g. 30, 36252 Panev??ys, Panev??io m. sav. tel.8 698 78242 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2192 LT 77-41-049 2016-02-29 Jelena Ramanauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? veis?ja
2193 LT 77-13-095 2016-03-02 Halina ?androcha Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2194 LT 77-54-009 2016-03-03 Jurgita Dembskien? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Didysis ?veicarijos Zenenhundas
2195 LT 77-27-019 2016-02-29 Erika Jurevi?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2196 LT 90-27-010 2016-01-25 Aleksandras Dobrovolskis J. Tilvy?io g. 40, 35250 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 687 81536 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Mercedes Benz Nr.HPZ 121 Pa?ym?jimo Nr.LT-66T-104, i?duotas 2016-01-25 Ve?ami galvijai, kiaul?s, avys
2197 LT 69-36-016 2016-03-03 Saulius Ki?kis ?algirio g. 14, 41133 Bir?ai, Bir?? miesto sen., Bir?? r. sav. + 370 618 08856, el. pa?tas maksas.saulius@gmail.com Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2198 LT 77-46-013 2016-02-29 Viktoras Galdikas Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika padidinta.
2199 LT 95-72-006 2016-03-09 Ilona Klangauskien? Vytauto g. 62, LT 60259 Ariogala, Ariogalos miesto sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr. 860220545; el. p. aklangauskas@yahoo.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2200 LT 69-25-004 2016-02-19 Juliaus Zamulskio individuali veikla Bang? g. 14, 148 Palanga, Palangos m. sav. 8-671 01145 Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) nuomojamos patalpos i? V. Urbonovi? I? privataus vet. gydytojo V. Urbonovi? (veterinarijos patalp? teik?jo patalp? vet. patvirtinimo numeris LT-62-25-001 ).
2201 LT 77-54-010 2016-03-10 Virginija Ber?vinskien? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Neveisliniai (Pranc?z? buldog?)
2202 LT 73-13-004 2016-03-14 Vadim Migun Kalvarij? g. 61, 9317 Vilnius, Verki? sen., Vilniaus m. sav. +370 60525991 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2203 LT 77-41-050 2016-03-14 Sonata Ruslevi?i?t? ?erniauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2204 LT 77-41-052 2016-03-14 Danguol? ?ertinskaja Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2205 LT 77-41-051 2016-03-14 Marija Zinis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2206 LT 77-78-004 2015-10-06 Siga Dacien? Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pap?gos
2207 LT 76-53-001 2016-03-16 MB ,,Piscator'' Parko g. 15C, LT-58344 Akademija, Dotnuvos sen., K?daini? r. sav. kocetovos.ukis@gmail.com; tel.868545403 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R) Prekyba gyvais afrikiniais ?amais
2208 LT 73-19-007 2016-03-16 UAB "Akvazoo" Pramon?s pr. 16B, 51186 Kaunas, Kauno m. sav. telf Nr.867622857; e.pa?tas info@akvazoo.ly Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos Veikla vykdoma PM "Urmas", Geltonoji galerijoje 2 sal?je
2209 LT 77-39-001 2016-03-18 Edita Dockevi?ien? Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2210 LT 81-13-002 2016-03-16 UAB ?Autservis? Sand?li? g. 14--, LT-02248 Vilnius, Paneri? sen., Vilniaus m. sav. 862088850 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
2211 LT 62-39-001 2016-03-22 Vaidas Brazys Ryt? g. 5, 70391 Virbalio Miesto Laukai, Virbalio sen., Vilkavi?kio r. sav. 8-618-17955 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2212 LT 77-52-037 2016-03-22 Vilieta Paplauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - akitos. Veislyno pavadinimas "Er?k?tis".
2213 LT 77-52-036 2016-03-21 Lina Medziukevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - bulmastifai ir pranc?z? buldogai
2214 LT 77-19-080 2016-03-09 Goda Jurgilait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vokie?i? nyk?tukiniai ?picai
2215 LT 77-19-082 2016-03-18 Kamil? Ausman? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Maltos bi?onai
2216 LT 77-19-081 2016-03-18 Tautvydas Cinelis Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - garbanotieji bi?onai ir vokie?i? nyk?tukiniai ?picai
2217 LT 77-52-035 2016-03-18 Liudmila Simni?ka Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Papiljon? ir japon? ?in? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Japon? Drugeliai".
2218 LT 95-72-007 2016-03-23 Saulius Karaktinavi?ius 16, LT-60208 Likt?nai, Betygalos sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr. +37064622793 Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2219 LT 77-41-054 2016-03-23 Daiva ?abajevien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (ka?i?) veis?ja
2220 LT 77-41-055 2016-03-23 Jevgenij Nazarenko Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?jas
2221 LT 73-19-008 2016-03-23 T. Labu?io firma "Hipika" Balt? pr. 195, 47120 Kaunas, Kauno m. sav. Telf. Nr. 868517175 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos Dekoratyvin?s akvariumin?s ?uvys; ropliai; voragyviai; vabzd?iai.
2222 LT 77-19-077 2016-03-12 Darius Budrys Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Berno zanenhund? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Mano meil?".
2223 LT 77-19-075 2016-02-05 Taura Var?ukait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Berno zenenhundai, Vakar? ?kotijos baltieji terjerai, Jork?yro terjerai.
2224 LT 90-54-006 2016-03-24 Aurelijus Misi?nas P. Vi?inskio g. 10-3, LT-86355 Dvar?ius, U?ven?io sen., Kelm?s r. sav. +37061651402, kaspeciulis@gmail.com, Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ver?eliai, HEKROR BS 379 (galioja iki 2021.03.24)
2225 LT 77-48-002 2015-10-01 Zina Pauliukonien? Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2226 LT 77-48-003 2016-01-29 Ramun? Stani?evsk? Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2227 LT 77-48-004 2016-02-12 Ineta ?esnien? Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2228 LT 73-77-002 2016-04-01 V. Valentinavi?iaus ?mon? Gedimino g. 29A-28, LT-72283 Taurag?, Taurag?s miesto sen., Taurag?s r. sav. +37061578828; el. p.: v.ciklidas@gmail.com Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2229 LT 69-79-007 2016-04-04 Olga Nojevaja Pu?yn?lio g. 18, 25115 Lentvaris, Lentvario sen., Trak? r. sav. 8 645 90718 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2230 LT 77-29-044 2016-04-06 Asta Mickuvien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) veislynas "Ryt? tyra"
2231 LT 77-29-043 2016-03-29 Ieva Kamrazeryt? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veislynas "Amplua", maltos bi?on? veisl?s ?unys
2232 LT 07-18-001 2016-04-07 UAB"Suvalkijos ver?eliai" Liep? g. 10, LT-68104 Puskelniai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. tel. 8 657 83184, el.p juska_06@yahoo.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos Galvij? laikymas prekybai
2233 LT 69-33-013 2015-12-29 Algio Pelecko veikla Gele?inkelio g. 16, 64118 Slabad?l?, Alov?s sen., Alytaus r. sav. 8 652 73184, algispeleckas@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2234 LT 69-33-014 2016-03-22 UAB "HorselineLT" ?irgyno g. 26, 64427 Trakininkai, Butrimoni? sen., Alytaus r. sav. 8 600 22056, r.undzenaite@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2235 LT 77-58-001 2016-04-11 Donatas Sakas Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2236 LT 71-58-001 2016-04-11 Donatas Sakas 11, LT-69454 B?del?, Kazl? R?dos sen., Kazl? R?dos sav. donsak@gmail.com, tel. 8 686 21105 Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
2237 LT 77-13-100 2016-04-15 Laura Bulotait?-Sorokina Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?ja
2238 LT 77-13-099 2016-04-15 Monika Sud?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?ja
2239 LT 77-52-040 2016-04-19 Jurgita Milena Dubinkien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Japon? akitu inu veisimas. Veislynas "Audra".
2240 LT 77-54-011 2016-04-19 Audrius Laivys Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ryt? Europos avigani? ?un? veisimas
2241 LT 77-52-041 2016-04-21 Rimant? Kukauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?n? veisimas. Veislynas "Smart Lynx*LT"
2242 LT 77-41-062 2016-04-21 Edita Tautkien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ajova77@gmail.com
2243 LT 77-41-060 2016-04-07 Laura Jurkevi?i?t? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) laura.jurkeviciute@gmail.com
2244 LT 23-43-004 2016-04-14 Sergejus Miasnikovas Mari? g. 12, 32211 Kiemionys, Salako sen., Zaras? r. sav. 8 600 22359. 8 600 22358 Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s atviras/open
2245 LT 77-13-101 2016-04-25 Justina Jukevi?i?t? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?ja
2246 LT 77-41-063 2016-04-25 Larisa Bulatova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?ja.
2247 LT 95-65-001
Veikla sustabdyta
2016-04-21 ?kininkas Marijus Margevi?ius 1, LT-83321 Dau?i?kiai, Lygum? sen., Pakruojo r. sav. tel. 865995647, el. p. marijus.margevicius@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2248 LT 95-65-002 2016-04-21 ?kininkas Aurimas Bartkevi?ius 1, LT-83291 Rusliai, Lygum? sen., Pakruojo r. sav. tel. 865995647; el. p. barrtkus@yahoo.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2249 LT 77-36-005 2016-04-27 Nijol? Pauk?t? Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2250 LT 90-61-003 2016-04-22 Linas Pakamanis Knabik? g. 39, 89311 Knabikai, Reivy?i? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 8 687 50022 Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Syland NPI FL 996; laukiniai gyv?nai
2251 LT 69-58-009 2016-04-28 G. Pa?kausko veterinarini? paslaug? ?mon? J. Basanavi?iaus g. 39, 69406 Kazl? R?da, Kazl? R?dos sav. tel. 8 687 30236, gintautas.paskauskas@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2252 LT 73-78-001
Veikla sustabdyta
2016-03-30 Deivydas Kelp?a Palangos pl. 16, LT 87100 Kaln?nai, Gad?navo sen., Tel?i? r. sav. +37068335311; el.p. sinchronas@yahoo.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2253 LT 64-74-001 2016-05-02 UAB "Rietavo turgus Plung?s g. 85F, 90301 Budrikiai, Rietavo sen., Rietavo sav. Direktorius ?ydr?nas Jonu?as, 8 687 46052 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekyba ?kiniais gyv?nais turgaviet?je
2254 LT 77-18-008 2016-04-29 Jono Andreikevi?iaus augintini? veislynas"Suvalkijos Ma?ylis" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veisiami ma?? veisli? ?unys
2255 LT 95-71-010 2015-07-23 UAB "Hera" ?iaul?n? g. 2, 82412 ?aukotas, ?aukoto sen., Radvili?kio r. sav. 8-686-75499, hera2@splius.lt Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2256 LT 95-71-004 2015-07-17 UAB "Fur Farm LT" Arimai?i? g. 15, 82215 Pavarty?iai, ?eduvos miesto sen., Radvili?kio r. sav. 8-671-77794, giedre@furfarmlt.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2257 LT 95-74-001 2015-09-30 UAB "Minijos audin?" Minijos g. 16, 90357 Daug?dai, Daug?d? sen., Rietavo sav. Direktorius Giedrius Slavinskas tel. 8 698 09010 Rietavo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2258 LT 95-71-003 2015-07-17 Aldona Juozaitien? Mal?no g. 1, 82218 Pae?eriai, ?eduvos miesto sen., Radvili?kio r. sav. 8-687-91670, aldonafarm@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2259 LT 95-71-002 2015-07-17 UAB "?iaurin? lap?" Arimai?i? g. 27A, 82215 Pavarty?iai, ?eduvos miesto sen., Radvili?kio r. sav. 8-422-21101, siaurinelape@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2260 LT 95-71-005 2015-07-17 Lina Mork?nien? 1, 82468 Vali?kiai, Tyruli? sen., Radvili?kio r. sav. 8-698-08180, tomlineta@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2261 LT 95-71-009 2015-07-23 UAB "Meta" 2, 82312 Pliu?kiai, Baisogalos sen., Radvili?kio r. sav. 8-615-75104, meta_uab@yahoo.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2262 LT 95-71-006 2015-07-23 UAB "Edga" 1, 82312 Pliu?kiai, Baisogalos sen., Radvili?kio r. sav. 8-677-04144, sonamal@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2263 LT 95-71-011
Veikla sustabdyta
2015-07-27 Edgaras Mil?nas 1, 82484 Sed?nai, Auk?telk? sen., Radvili?kio r. sav. 8-611-19696, saragde@mail.ru Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2264 LT 95-71-008 2015-07-23 Vytautas ?epaitis 1, 82204 Bru?iai, Pakalni?ki? sen., Radvili?kio r. sav. 8-686-56830, vcepaitis@yahoo.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2265 LT 95-71-007
Veikla sustabdyta
2015-07-23 Saulius Bru?as 1, 82471 Vantainiai, Radvili?kio sen., Radvili?kio r. sav. 8-611-22555, sauliuibruzui@gmail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2266 LT 95-71-001
Veikla sustabdyta
2015-07-17 UAB "Konverta" 1, 82101 Jank?nai, Radvili?kio sen., Radvili?kio r. sav. 8-699-76865, konvertauab@yahoo.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2267 LT 77-52-042 2016-05-06 Daiva Grigonien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veisiami Labradoro retriverio ?uneliai
2268 LT 95-73-001 2016-05-06 UAB "Gebeta" 5, LT42165 Ulyt?l?, Roki?kio kaimi?koji sen., Roki?kio r. sav. Tel.Nr. 868687654; el.pa?tas:alvydas.bekintis@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2269 LT 69-18-028 2016-05-06 veterinarijos gydytojas Erikas Zienka Ber?? g. 21-1, 68232 Marijampol?, Marijampol?s sav. 865849985; el. p. erikas.zienka@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2270 LT 77-94-005 2016-05-11 Jolanta Burk?naitien? Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2271 LT 77-82-007 2016-05-10 Jolantos Mikulskien?s ?un? veislynas "Met?jas" Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? veis?jas
2272 LT 95-94-002 2016-04-18 ?kinink? Sigita Kiudien? 3, 74243 D?iugai, Gird?i? sen., Jurbarko r. sav. tel. 861157135, el. p. kiudiene.sigita@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2273 LT 77-49-010 2016-05-11 Jolita Plepien? Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys: vokie?i? nyk?tukiniai ?picai
2274 LT 87-88-001 2016-05-11 ?ilut?s ?em?s ?kio mokykla Ramyb?s g. 4, 99204 ?emai?i? Naumiestis, ?emai?i? Naumies?io sen., ?ilut?s r. sav. tel. 8 441 53360, mob. 8 626 26863, el.p.: sekretore@szum.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?uvivaisos ?mon?s Closed
2275 LT 24-88-001 2016-05-12 ?ilut?s ?em?s ?kio mokykla Ramyb?s g. 4, 99204 ?emai?i? Naumiestis, ?emai?i? Naumies?io sen., ?ilut?s r. sav. tel. 8 441 53360, mob. 8 626 26863, el.p.: sekretore@szum.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
2276 LT 76-88-001 2016-05-12 ?ilut?s ?em?s ?kio mokykla Ramyb?s g. 4, 99204 ?emai?i? Naumiestis, ?emai?i? Naumies?io sen., ?ilut?s r. sav. tel. 8 441 53360, mob. 8 626 26863, el.p.: sekretore@szum.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
2277 LT 77-13-103 2016-05-11 Jolanta Vidutien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (ka?i?) veis?ja
2278 LT 95-54-014 2016-05-13 ?kinink? Zinaida Vovk 4, LT-86442 Rim?iai, Tytuv?n? apylinki? sen., Kelm?s r. sav. +37067731962, kochurovmikhail@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) kailini? ?v?reli? laikymo vieta, audin?s
2279 LT 77-91-045 2016-04-29 Edmundas Gogis ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? aviganiai
2280 LT 77-29-046 2016-05-06 Regina Bili?nien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bengal? veisl?s kat?s
2281 LT 81-29-001 2016-05-02 UAB "Truck master" Metalist? g. 6B, 78107 ?iauliai, ?iauli? m. sav. 841 502124 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s Gyv?nai
2282 LT 90-91-006 2016-04-18 Dainius Sinica Aido g. 7-2, 78324 ?iauliai, ?iauli? m. sav. tel.860828437, el. pa?tas dainica@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) GDK 115 (galvijai, kiaul?s)
2283 LT 77-78-006 2016-05-12 Simona Vasiliauskien? Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Cverg?nauceri? vel?s ?unys
2284 LT 62-27-007 2016-05-23 MB E.Bagdonavi?iaus veterinarijos klinika "Do re miau" Ramygalos g. 59-2, 36218 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 698 78242,el.p klinikadoremiau@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2285 LT 77-54-012 2016-05-23 Rasos Melinien?s veislynas ,,Mano kava" Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Labradoro retriveri? veislynas
2286 LT 77-13-104 2016-05-26 Diana Jurkuv?nien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2287 LT 95-65-003 2016-05-27 Erika Kaulinien? 1, LT 83403 Raudonpam??is, Guostagalio sen., Pakruojo r. sav. Tel.865645987. el.p. erikosukis@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2288 LT 67-217 UAB ,,Baltic Gate Terminal? Dvaro g. 5, 92347 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. tel. 8 46 310645; el.p. sales@balticgate.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) ?kio subjektai, prekiaujantys pa?arais su tre?iosiomis ?alimis
2289 LT 77-41-065 2016-06-06 Erika ?epait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un? veis?ja).
2290 LT 64-82-001 2016-06-07 Ovidijaus Piskarsko Utenos ?kinink? turgaviet? ?altini? g. 47, LT-28138 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. 8-686-17683 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Kiti ?kio subjektai Prekyba ?kiniais gyv?nais, naminiais pauk??iais, gyv?nais augintiniais.
2291 LT 77-13-105 2016-06-07 R?ta Bunevi?i?t? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2292 LT 77-43-001 2016-05-25 Neringa Baku?ionien? Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2293 LT 77-67-001 2016-06-10 Gitana ?vedarauskien? Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2294 LT 77-19-086 2016-06-09 Rima Trep?naitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas. Veisiami Vipetai (Angl? kurtai).
2295 LT 77-25-004 2016-06-08 Sonatos Jok?ien?s gyv?n? augintini? veislynas Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2296 LT 77-25-003 2016-05-09 Dianos Arlauskien?s gyv?n? augintini? veislynas "Senasis molas" Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2297 LT 77-19-087 2016-06-16 Rasa Petra?kien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Auksaspalvi? retriveri? ?un? veisimas. Veislynas "Aukso Sm?lis".
2298 LT 77-52-044 2016-06-13 Indr? Me?ionyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) airi? seteri? ir Cverg?nauceri? veisimas. Veislynas "Entuziastas".
2299 LT 62-13-041 2016-06-16 V?? "Les?" Antakalnio g. 38-38, 10304 Vilnius, Vilniaus m. sav. 865523341 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2300 LT 73-13-006 2016-06-17 UAB Stalma Igno ?imulionio g. 3, 04330 Vilnius, Vilniaus m. sav. 867050429 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos akvariumin?s ?uvys ir ropliai
2301 LT 23-21-002 2018-10-15 V?? Klaip?dos universitetas Smiltyn?s g. 1, 93100 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. +370 46 398846, el.p. info@apc.ku.lt , Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
2302 LT 77-38-008 2016-06-14 Vincas Kirkliauskas Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2303 LT 62-21-008 2015-12-23 Andriaus Martinkaus I? Taikos pr. 32-1, 91216 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. mob.tel. +370 678 81221, el.p.martinkus.andrius@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2304 LT 69-21-024 2016-03-07 MB Vetbonus Naujojo Sodo g. 1C, 92118 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. tel. +370 622 69762, el.p. vetbonus@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2305 LT 69-21-025 2016-04-07 KIKA LT UAB ?ilut?s pl. 35, 94105 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. tel. +370 640 28825, el.p. juste.norvilaite@kika.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2306 LT 77-21-022 2016-02-24 Mildos Mockien?s gyv?n? augintini? veislynas AURA CHARIZMA Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2307 LT 77-21-023 2016-03-08 Olgos Gulbinien?s gyv?n? augintini? veislynas HERA EUPORIJA Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2308 LT 73-21-003 2016-05-11 UAB Sivela Baltijos pr. 39-71, 94128 Klaip?da, Klaip?dos m. sav.  tel. +370 676 08 885 e.p. sivela93@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2309 LT 77-21-024 2016-05-11 Laimos ?arpnickien?s gyv?n? augintini? veislynas LAIM?S LA?AS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2310 LT 77-21-025 2016-06-22 Donatos Stonk?s gyv?n? augintini? veislynasMA?ASIS ARISTOKRATAS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2311 LT 77-52-045 2016-06-22 Dainius Urbonas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bulmastif? veisl?s sun? veisimas.
2312 LT 69-13-045 2016-06-22 V?? "Les?" Antakalnio g. 38-38, LT-10305 Vilnius, Vilniaus m. sav. 865523341; info@lese.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2313 LT 77-18-009 2016-06-17 Justinos Debi? augintini? veislynas " Baltoji Magnolija" Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2314 LT 95-54-015 2016-06-23 ?kininkas Lukas Ganas 8, LT-86459 Budri?nai, Tytuv?n? apylinki? sen., Kelm?s r. sav. +37063977717, el.p. ganas.mink@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audini? laikytojas
2315 LT 77-19-089 2016-06-29 Sandra Veli?kait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Abisinijos ir Bengalijos ka?i? veisimas. Veislynas "Mini Puma *LT"
2316 LT 77-19-090 2016-06-29 Evelina Venckien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Balt?j? ?veicar? avigani? veisimas. Veislynas ""Baltasis Sl?nis".
2317 LT 77-19-088 2016-06-23 Ram?nas Gavril?ikas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rotveileri? ?un? veisimas. Veislynas "Mira?as".
2318 LT 64-81-001 2016-06-29 UAB "Ukmerg?s paslauga" Klaip?dos g. 35, 20129 Ukmerg?, Ukmerg?s miesto sen., Ukmerg?s r. sav. +370 340 63236 Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Ukmerg?s gyvuli? turgus
2319 LT 46-33-029 2016-07-01 ?kinink? Vida Bartkevi?ien? Saul?s g. 72, 64231 Balk?nai, Miroslavo sen., Alytaus r. sav. 861206523 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai broileriai
2320 LT 77-41-067 2016-07-04 Ramun? Baranauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Gyv?n? augintini? (?un?) veis?ja
2321 2LT 44-38-001 2016-07-01 Vytauto Ker?io ?kis Meld? g. 10, LT-65226 Bar?iai, Vydeni? sen., Var?nos r. sav. Tel. 8 682 00206 Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Laikinas veterinarinis patvirtinimas. 2016-10-31 laikinasis veterinarinis patvirtinimas prat?stas iki 2016-12-31. 2016-12-30 suteiktas veterinarinis patvirtinimas. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 750
2322 LT 77-27-024 2016-04-07 Ingrida Kaminskien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2323 LT 77-27-020 2016-03-21 Ineta ?ukien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2324 LT 77-27-023 2016-04-05 Gitana Poci?nien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2325 LT 77-39-002 2016-07-05 Vaidos Kasimovien?s veislynas "Amfibija" Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2326 LT 62-66-004 2016-07-04 MB Kristinos veterinarijos centras Ti?k?n? g. 17, 38410 Ti?k?nai, Panev??io sen., Panev??io r. sav. 8 670 67574 vet.kristina@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2327 LT 69-66-022 2016-07-04 MB Kristinos veterinarijos centras Ti?k?n? g. 17, 38410 Ti?k?nai, Panev??io sen., Panev??io r. sav. Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2328 LT 75-18-001 2016-07-07 Romas Katilius Gedimino g. 124, LT-68115 Traki?kiai, Marijampol?s sen., Marijampol?s sav. 8-685-78204 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos Namini? pauk??i? laikymas prekybai
2329 LT 77-41-068 2016-07-04 Renata Kimbarien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2330 LT 77-41-069 2016-07-04 Gabija Diburien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2331 LT 77-13-107 2016-07-04 Ar?n? Andrilionien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2332 LT 77-29-047 2016-05-20 Marius Petraitis ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Belg? avigani? veislynas
2333 LT 77-29-048 2016-06-10 Laima E?erskien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) rus? ?aisliuk? veislynas
2334 LT 61-13-003 2016-05-16 Gamtos tyrim? centras Akademijos g. 2, 08412 Vilnius, Vilniaus m. sav. 852729257 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s sekretoriatas@gamtostyrimai.lt
2335 LT 77-25-005 2016-07-13 Ritos ?esait?s Gyv?n? augintini? veislynas "La?ini? piliakalnis" Palangos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2336 LT 59-13-001 2016-07-11 Vilniaus universitetas Saul?tekio al. 7, 10257 Vilnius, Vilniaus m. sav. 852234408, +37068622730 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? veisimo ?mon?s virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt
2337 LT 60-13-001 2016-07-11 Vilniaus universitetas Saul?tekio al. 7, 01250 Vilnius, Vilniaus m. sav. 852234408, +37068622730 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? tiekimo ?mon?s vrginija.bukelskiene@bchi.vu.lt
2338 LT 61-13-004 2016-07-11 Vilniaus universitetas Saul?tekio al. 7, 10257 Vilnius, Vilniaus m. sav. 852234408; +37068622730 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt
2339 LT 77-13-108 2016-07-15 Elena Palubinskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2340 LT 77-46-014 2016-07-18 ?arifa A?urova Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika ma?a.
2341 LT 77-19-091 2016-07-19 Lolita Suba?? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Labradoro retriveri? veisimas. Veislyno pavadinimas "Grafo Perlas".
2342 LT 77-13-109 2016-07-18 Migl? Narbutait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2343 LT 04-91-002 2016-06-13 UAB KASLINA V?trung?s g. 9, 81141 Kur??nai, Kur??n? miesto sen., ?iauli? r. sav. 865097715 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Prekiautojai galvijais (R) Galvij? prekiautojas be patalp?
2344 LT 77-29-049 2016-07-08 Asta ?imon?lyt?- P?ibilskien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vipet? veisl?s ?un? veisimas
2345 LT 77-79-004 2016-07-22 Emijora Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2346 LT 62-13-042 2016-07-18 UAB "Pet City klinika" Viking? g. 3, 02182 Vilnius, Naujinink? sen., Vilniaus m. sav. Viking? g. 3, Vilnius Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2347 LT 69-13-046 2016-07-21 UAB "Pet City klinika" Kalvarij? g. 62, LT-09304 Vilnius, Vilniaus m. sav. (8 6)1060466 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2348 LT 77-91-050 2016-07-28 Irma Bal?i?nien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? avigani? veisl?s ?unys
2349 LT 77-19-092 2016-08-01 Sandra Keselyt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisimas.
2350 LT 77-33-005 2016-07-26 Veislynas "Auksin? sala" Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Trumpaplauki? vengr? vi?l? ?un? veis?ja
2351 0LT 44-49-002 2016-07-12 ??B "Agreksa" Neries g. 4, LT-56394 Z?bi?k?s, Palomen?s sen., Kai?iadori? r. sav. 8 602 10061; vilmute.paplauskiene@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Rizika ma?a. Vi?t? dedekli? laikymo ekologinis ?kis. Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius 3000 vnt.
2352 LT 77-53-013 2016-08-03 MOMENTO MISTIKA K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2353 LT 77-53-014 2016-08-04 Arvydo Vai?i?no ,,Marmuro misterija'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2354 LT 46-18-007 2016-08-03 ?kininko Vytauto Ilevi?iaus ?kis MK Sasnos g. 8, LT69481 Kantali?kiai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. 8 699 86435; el pa?tas V.Ilevicius@kalakutuukis.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika-vidutin?, kalakut? iki 6 sav. am?iaus auginimas Ma??j? Kalakut? (MK) fermose Nartelio k. Liudvinavo sen. Marijampol?s sav.
2355 LT 46-18-008 2016-08-03 ?kininko Vytauto Ilevi?iaus ?kis K? Sasnos g. 8, LT69481 Kantali?kiai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. 8 699 86435 el. p: V.Ilevicius@kalakutuukis.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika - vidutin?, penim? kalakut? nuo 6 sav. iki 21 sav. am?iaus auginimas Kalakut? ?kio (K?) fermose Narto k. Liudvinavo sen. Marijampol?s sav.
2356 LT 48-53-001 2016-08-03 UAB,,Eufera'' Paupio g. 2, 57106 K?boniai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. tel.869800044,el.p.giedrius@juta.lt K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
2357 LT 95-91-055 2016-08-09 Egl? Trep?ien? 1, 76105 K?bliai, ?iauli? kaimi?koji sen., ?iauli? r. sav. K?bli? k., ?iauli? kaim. sen., ?iauli? raj. ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2358 LT 77-89-008 2016-08-11 Irena Gir?yt? ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2359 LT 64-46-001 2016-08-12 UAB "Jonavos paslaugos" Fabriko g. 48, 55111 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel. +37065286176 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekyba ?kiniais gyv?nais turgaviet?je
2360 LT 68-13-002 2016-07-18 UAB "BARDRA" Sand?li? g. 38, 02248 Vilnius, Paneri? sen., Vilniaus m. sav. 8-5-2641500 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti OTHER; FEED; MIMC
2361 LT 62-29-008 2016-08-19 UAB Minauta, vet. klinika " ?ansas" P. Cvirkos g. 56-1, 77164 ?iauliai, ?iauli? m. sav. 841425631 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2362 LT 77-13-111 2016-08-17 Inga ?ernenko Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2363 LT 77-41-070 2016-08-17 Diana Kairien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2364 LT 77-62-005 2016-08-18 Dalia ?aumanien? Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys
2365 LT 81-00-003 2016-07-18 UAB ?varos baz? Liudvinavo g. 1B--, LT-02025 Vilnius, Vilniaus m. sav. 860710134 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
2366 LT 62-13-043 2016-07-18 Vilniaus kolegija Dvaro g. 1--, LT-14160 Buivydi?k?s, Zuj?n? sen., Vilniaus r. sav. 852191617 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2367 LT 69-13-047 2016-07-26 Vilniaus kolegija J. Jasinskio g. 15--, LT-01111 Vilnius, Vilniaus m. sav. 852191617 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2368 LT 73-57-001 2016-08-23 UAB Gevita, Gedimino g. 37, Kupi?kis Gedimino g. 37, 40127 Kupi?kis, Kupi?kio r. sav. tel. 867030066, el. pa?tas vsabrinskiene@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2369 LT 62-58-003 2016-08-31 UAB "Roberto veterinarijos klinika" S. Daukanto g. 19M, LT-69430 Kazl? R?da, Kazl? R?dos sav. tel. 861817027, el. p. biovetalt@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2370 LT 69-58-010 2016-08-31 UAB "Roberto veterinarijos klinika" S. Daukanto g. 19M, LT-69430 Kazl? R?da, Kazl? R?dos sav. tel. 861817027, el. p. biovetalt@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2371 LT 69-00-049 2016-08-30 Virginija Kuolien? Mie?i? g. 16-15, LT-08416 Vilnius, Vilniaus m. sav. 861510444 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2372 LT 95-59-018 2016-09-06 UAB "FUR FARM LT" Veisiej? g. 12, 67169 Kukliai, Lazdij? sen., Lazdij? r. sav. 867449553 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2373 LT 95-59-019 2016-09-06 Sauliaus Mickevi?iaus 2, 67230 Bar?i?nai, Seirij? sen., Lazdij? r. sav. 868785699 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2374 LT 95-43-001 2016-09-06 ?kinikas Remigijus Juodka Daugaili? g. 46, 32216 Salakas, Salako sen., Zaras? r. sav. tel. 861233095 el.p. remi@centrum.sk Zaras? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2375 LT 90-59-017 2016-09-01 Algirdas Salyklis T?vi?k?s g. 1, 67441 Vartai, Krosnos sen., Lazdij? r. sav. 8 612 34054 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Priekaba valst.Nr.EB 071, ve?ami galvijai
2376 LT 77-59-016 2016-02-19 Rasa Babikien? Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2377 LT 77-19-093 2016-08-31 Jolanta Kri?nien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Tailando ka?i? veisimas.
2378 LT 77-19-094 2016-09-06 Kristina Kievi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Trumpaplauki? vengr? vi?l? veisimas.
2379 LT 95-91-054 2016-06-21 K?stutis Ri?kus Iev? g. 1A, 80101 Eimu?iai, Kairi? sen., ?iauli? r. sav. el.pa?tas:kestutisriskus@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2380 1LT 44-18-001 2016-09-07 ?kinink?s Onos Baltru?aitien?s ?kis 8, LT 69477 Auk?toji, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. 8-655-70575, e.p. vilmaeimutiene@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Dedekl?s vi?tos 828 vnt.
2381 LT 95-46-002 2016-09-08 Neringa Gudonavi?ien? Trak? g. 2, 55350 Kulva, Kulvos sen., Jonavos r. sav. tel. +37061645824 Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos. Rizikos grup? ma?a.
2382 LT 95-47-008 2016-09-08 Mindaugas Lesutis 1, LT 84119 Taus?nai, Skaistgirio sen., Joni?kio r. sav. Tel. 860692855, el.p. dariuslesutis@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2383 LT 77-19-074 2016-02-05 Margarita Valeckait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?n? ka?i? veisimas.
2384 LT 77-19-064 2015-12-11 J?rat? Budrevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Mops? ?un? veisimas.
2385 LT 77-19-065 2015-12-11 Ieva Laurinait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Jork?yro terjer? ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "?ilko Renesansas".
2386 LT 77-52-023 2015-10-23 Aurelija Ku?leikien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Exotiana".
2387 LT 77-52-018 2015-07-28 Jolanta Barysien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Driada".
2388 LT 77-19-019 2013-10-28 Henrikas Antanavi?ius Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Samoj?d? veisl?s ?uniuk? veisimas. Veislyno pavadinimas "Penktas Elementas".
2389 LT 77-19-018 2013-10-28 Edita Jovai?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Egzot? veisl?s veisimas.
2390 LT 77-19-017 2013-10-28 Edita Ko?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Juod?j? cverg?nauceri? ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas""Naujas Gagatas".
2391 LT 62-13-046 2016-09-12 UAB "Pilait?s veterinarijos klinika" M. Ma?vydo g. 14, 06269 Vilnius, Vilniaus m. sav. (86) 832 8775 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2392 LT 69-13-051 2016-09-12 UAB "Pilait?s veterinarijos klinika" M. Ma?vydo g. 14, 06269 Vilnius, Vilniaus m. sav. (8 6)832 8775 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2393 LT 77-46-015 2016-09-15 Igoris Tolka?iovas Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Rizika ma?a.
2394 LT 62-56-004 2016-09-16 UAB Mano augintinis Rotu??s a. 1-12, 97195 Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. +370 658 55415; jaroslavas.tkhir@gmail.com Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos Rizikos grup? ma?a
2395 LT 77-19-095 2016-09-16 Au?rin? Baltru?ien? Skirien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?? buldog? ?un? veisimas.
2396 LT 95-53-012 2016-09-13 Vilmanto Pliso ?velniakaili? ?v?reli? ?kis 2, 58235 Vosbu?iai, Kraki? sen., K?daini? r. sav. 861111803 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2397 LT 77-57-008 2016-09-16 Virginija Stukien? Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veisimo patalpos bendros su vyru Karolis Stukas tuo pa?iu adresu. Patvirtinimas LT-71-57-003
2398 LT 95-94-003 2015-07-15 Vilimantas Mickus 4, LT-74402 Staci?nai, Sered?iaus sen., Jurbarko r. sav. tel. +37064365499, el. p. vilimantas.mickus@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2399 LT 90-78-002 2016-07-14 Petras Krupo 1, 88409 Pamavys, Vie?v?n? sen., Tel?i? r. sav. 8 620 91476 Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) transporto priemon?s valst.Nr. JJS 853; galvij?, avi? transportavimui
2400 LT 90-41-005 2016-09-22 MB Avidus ?ven?ioni? g. 114, 15168 Nemen?in?, Nemen?in?s miesto sen., Vilniaus r. sav. info@avidus.lt Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a avis ir galvijus Nr.JHF 690
2401 LT 73-13-005 2016-05-31 Aretas Pilka Kalvarij? g. 61, 09317 Vilnius, Vilniaus m. sav. 868737291 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos Prekiauja akvariumin?mis ?uvyt?mis
2402 LT 77-86-003 2016-09-27 Inga ?alcien? ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2403 LT 77-54-013 2016-09-29 Stasys Povilaitis Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) neveisliniai ?unys
2404 LT 69-18-029 2016-09-23 Tomas Ja?kauskas 1, - Ma?iuli?kiai, Igliaukos sen., Marijampol?s sav. 861640309; jaskauskastomas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) veterinarin? veikla UAB "?e?up?s ?kis" Neti?kampio k. Liudvinavo sen. Marijampol?s sav.
2405 LT 46-18-009 2016-10-03 ?kininko Vytauto Ilevi?iaus ?kis PF Sasnos g. 8, LT69481 Kantali?kiai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. 8 699 86435; el pa?tas v.ilevicius@kalakutuukis.lt Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Rizika-vidutin?, penim? kalakut? nuo 6 sav.iki 21 sav. am?iaus auginimas Pauk??i? fermoje (PF) Narto Naujienos k. Liudvinavo sen. Marijampol?s sav. LT 68123
2406 LT 95-47-009
Veikla sustabdyta
2016-10-03 Kazimieras Zemkus G?li? g. 1, 84381 Ramo?kiai, Skaistgirio sen., Joni?kio r. sav. Tel.868718572 Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s.
2407 LT 69-82-011 2016-09-16 UAB "Kasandros grup?" U?pali? g. 107, 28198 Utena, Utenos miesto sen., Utenos r. sav. tel. Nr. 8-5-2641239 Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2408 LT 90-91-007 2016-10-07 Vytautas Martinavi?ius Pa?vini? g. 15, LT80228 Pa?vin?s, Bubi? sen., ?iauli? r. sav. tel. 868612479, el.p.: vytautas@kurtuva.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) FUL 118 (arkliai)
2409 LT 77-52-046 2016-10-06 ?ivil? Bilotait? - Jokubauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? Levre?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Kopos Namai".
2410 LT 95-52-004
Veikla sustabdyta
2015-07-16 ??K "SGC" Knygne?io P. Varkalos g. 2B, 46169 Girininkai, Rok? sen., Kauno r. sav. tel.:8 685 49255, egle@imlitex.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2411 LT 77-77-008 2016-10-05 Greta Medelien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) kat?s
2412 LT 77-13-113 2016-10-13 Danuta Barto?evi? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) dana.bartosevic@gmail.com
2413 LT 62-53-007 2016-10-13 V??,,Pifas'' Mindaugo g. 13-1, 57450 K?dainiai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. tel.865111666,el.p.brigita@pifas.org K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos veterinarini? paslaug? teik?jo patalpos
2414 LT 77-36-006 2016-09-30 Vigantas Indra?ius Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2415 LT 64-79-001 2016-10-12 Mildos Puod?iukait?s ?kis Alyv? g. 11, 21252 Jurgionys, Auk?tadvario sen., Trak? r. sav. 860541998; mildos.ukis@gmail.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Putpeli? ?kis
2416 LT 24-27-001 2016-09-28 Panev??io gamtos mokykla Sm?lyn?s g. 171, 37450 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 45 577521 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
2417 LT 95-91-056 2016-10-19 UAB 3D ?kis 1, LT 76106 Girel?, Gink?n? sen., ?iauli? r. sav. +37068553559, el.p.: 3dukis@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2418 LT 77-55-026 2016-08-05 Aleksandr Ovsyannikov veislynas NAKTIES GRIAUSTINIS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Staford?yro bulterjeras veisl?s ?unys
2419 LT 77-21-026 2016-08-01 Inos Ananevien?s gyv?n? augintini? veislynas DEIMANTO DULK? Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bavar? p?dsekys ir Bedlingtono terjeras
2420 LT 77-21-027 2016-10-10 Birut?s U??inait?s gyv?n? augintini? veislynas PORDEBRA Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kanados sfinksai
2421 LT 77-48-005 2016-10-20 Sonata Kazlausk? Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2422 LT 64-53-001 2016-10-21 UAB,,Turgaus prekyba'' Gedimino g. 24A, 57298 K?dainiai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. 860418200,el.p alytus.nuoma@gmail.com K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekybos ?kiniais gyv?nais turgaviet?
2423 LT 69-77-014 2016-10-21 Vytautas Tverskis Tuop? g. 1, 73204 Lauksargiai, Lauksargi? sen., Taurag?s r. sav. 864140707 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2424 LT 95-58-001 2016-10-24 Kailini? gyv?n? laikytojas, ?kininkas Kazimieras Daug?la 2, LT-69389 Pe?iuliai, Kazl? R?dos sen., Kazl? R?dos sav. tel. 8 688 96421 Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2425 LT 77-19-096 2016-10-20 Krist? Urnie?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Toy terjer? veisl?s ?uniuk? veisimas.
2426 LT 77-56-009 2016-04-14 Veislynas "Mylimukai" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ma?a rizika/?unys
2427 LT 77-13-115 2016-10-25 Olga Po?arickaja Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2428 LT 77-13-114 2016-10-25 Jolanta Ziberkien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2429 LT 90-53-008 2016-01-26 Kraki? ?em?s ?kio bendrov? 7, 58247 Krak?s, Kraki? sen., K?daini? r. sav. 80347038110 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) gyvuli? ve??jas trumpais atstumais Transportas BED935 ve?ami avys,o?kos,galvijai,kiaul?s,arkliai
2430 LT 77-52-047 2016-10-26 Dainius Mikalauskas Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bengal? veisl?s ka?i? veisimas.
2431 LT 77-19-097 2016-10-26 Eligijus Jonkus Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Mops? veisl?s ?uniuk? veisimas.
2432 LT 69-67-016 2016-10-28 Aurimas Bru?as ?ermuk?ni? g. 14B-2, 39131 Pasvalys, Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. tel.865632883;el.p.pasvet@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) Veterinarines paslaugas teikia UAB,,Galvij? centras" Gustoni? ir ?ilagalio km. laikomiems galvijams.
2433 LT 55-21-001 2016-10-26 V?? "Linksmosios p?dut?s? J?rinink? pr. 38, LT-95255 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. Tel. +370 646 19845, +370 620 15481 el.p. info@linksmosiospedutes.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? globos vieta
2434 LT 73-21-004 2016-10-28 UAB ?DEPO DIY LT? ?ilut?s pl. 28, 91177 Klaip?da, Klaip?dos m. sav.  tel. +370 61558248 e.p. genovaite.zicke@depo-diy.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2435 LT 69-62-007 2016-11-03 Ri?ardas Groblys Liep? g. 1-26, 33122 Mol?tai, Mol?t? r. sav. tel. 865056353 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) ?sak. Nr. 43VV-50 2016-11-03
2436 LT 77-19-098 2016-10-28 Au?rin? Bylien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisl?s ?uniuk? veisimas.
2437 LT 77-19-099 2016-11-04 Ineta Martinkevi?i?t? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Borderkoli? veisl?s ?uniuk? veisimas
2438 LT 95-57-001 2016-11-07 Simona Jokantait? 2, LT-40312 Mazgeli?kiai, ?imoni? sen., Kupi?kio r. sav. tel.8 620 65009, 8 618 38519; el.p.Simonosukis@gmail.com Kupi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2439 LT 77-41-072 2016-11-08 Reda Tru?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2440 LT 77-41-073 2016-11-08 Mantas Puod?i?nas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
2441 LT 77-13-116 2016-11-10 Viktorija Tiuleneva Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2442 LT 77-13-117 2017-02-15 Ilona Vaitkien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2443 LT 93-19-002 2016-11-11 V?? "Cirko sala" Pakop? tak. 5, 44262 Kaunas, Kauno m. sav. Tel. nr: 868511910 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Cirkas (R) Cirko pasirodymai su gyv?nais.
2444 LT 77-91-053 2016-11-15 Aurelija Kasperukien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2445 LT 77-71-004
Veikla sustabdyta
2016-11-17 Rosana Vincel Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Cverg?nauceri? veisl?s ?un? veis?ja
2446 LT 77-55-027 2016-11-17 Dianos Laureckien?s veislynas VANDENS STICHIJA Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Portugal? vandens ?un? veisl?s
2447 LT 77-54-014 2016-11-16 Eismantas Vaitiek?nas Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) D?eko Raselo terjerai
2448 LT 77-54-015 2016-11-16 Leonardas Vytautas Mackevi?ius Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) augintiniai mi?r?nai
2449 LT 95-33-002 2016-11-22 J?rat? ?ukauskien? Paliepkelio g. 1, LT-64401 Punia, Punios sen., Alytaus r. sav. 8-686-16658, juratezukausk@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2450 LT 77-91-054 2016-11-22 Juozas Muzikevi?ius ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2451 LT 64-11-002 2016-11-24 UAB "Bioviventis" Kalni?k?s g. 2B, 62175 Alytus, Alytaus m. sav. 8-659 46255, el. pa?tas jotvingis.cvirka@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Kiti ?kio subjektai Pa?ar? priedai
2452 LT 77-13-118 2016-11-28 Ramun? Eugenija Tovstucha Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2453 LT 77-13-119 2016-11-28 Irena Kleivien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2454 LT 77-91-055 2016-11-29 Lidija ?ven?ionien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2455 LT 61-13-005 2016-11-29 Gamtos tyrim? centro Hidrobiont? ekologijos ir fiziologijos laboratorija Verki? g. 98, 08406 Vilnius, Vilniaus m. sav. v.kesminas@takas.lt; 85 2697653 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Bandom?j? gyv?n? naudojimo ?mon?s Laboratorini? gyv?n? (?uv?) naudojimo ?mon?.
2456 LT 77-53-015 2016-11-30 Lina ?ikotien? ,,Ryt? Imperija'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Akita veisl?s ?unys
2457 LT 46-33-030 2016-11-29 ?kininkas Justas Trunc? Kuti?ki? g. 1, 64117 Alov?, Alov?s sen., Alytaus r. sav. 8-621-76963 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Vi??iukai broileriai
2458 LT 04-52-001 2016-11-28 UAB "Baltic transline" Verslo g. 6, 54311 Kumpiai, Domeikavos sen., Kauno r. sav. 8 37 370488, el. pa?tas: info@baltictransline.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai galvijais (R)
2459 LT 04-19-002 2016-07-22 UAB "Baltic Vianco prekyba" K. Donelai?io g. 2, 44213 Kaunas, Kauno m. sav. 8 614 69508, el. pa?tas: darius.dzekciorius@balticvianco.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Prekiautojai galvijais (R)
2460 LT 71-53-002 2016-12-01 Vaida Barkauskien? ka?i? veislynas ,,Bagira'' Papar?i? g. 1D, 57322 K?dainiai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. 834753632 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta Ka?i? veilyno patalpos
2461 LT 77-53-016 2016-12-01 Vaida Barkauskien? K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Neveislini? ka?i? veisimas
2462 LT 77-77-009 2016-11-25 Gen? Bielskien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2463 LT 77-19-100 2016-12-07 Rasa ?rdevien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Brit? trumpaplauki? ka?i? veisimas.
2464 LT 53-78-001 2016-02-22 UAB ,,?emaitijos galvij? centras" Ilgio g. 15, LT-88380 Kegai, ?ar?n? sen., Tel?i? r. sav. +37065535581; el.p. viktomas2004@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Avi? ir o?k? katantino punktas
2465 LT 48-13-003 2016-12-13 Inara Gaidamavi?ien? Aismari? g. 7, 06230 Vilnius, Vilniaus m. sav. 861123224; igaidamaviciene@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R) ?un? vie?butis
2466 LT 76-36-001 2016-12-13 Individuali ?mon? "Baltijos v??iai" Rinku?ki? g. 47B-25, 41187 Rinku?kiai, ?irv?nos sen., Bir?? r. sav. Tel. Nr. +37064196144, el. pa?tas balticcrayfish@gmail.com Bir?? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautojai akvakult?ros gyv?nais (R)
2467 LT 73-21-005 2016-10-28 UAB Akvamanija Taikos pr. 36, 91219 Klaip?da, Klaip?dos m. sav.  tel. +370 667294101 e.p. info@akvamanija.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2468 LT 77-21-028 2016-12-09 Indros Udrien?s gyv?n? augintini? veislynas RAUDONAS KASPINAS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Maltos bi?onai
2469 2LT 44-54-001 2016-12-12 Ri?ardas Petrikas Kunigi?ki? g. 12, LT-86340 Kunigi?kiai, U?ven?io sen., Kelm?s r. sav. telef. 868638312, el. p. ricardaspetrikas@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leid?iamas skai?ius- 6260 vnt
2470 LT 77-29-056 2016-12-16 Virginijus Luko?ius ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2471 LT 77-52-048 2016-12-19 Nerija Zubien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Samojed? veisl?s ?uniuk? veisimas. Veislyno pavadinimas "Arkties ?ypsena".
2472 LT 62-00-047 2016-12-19 uab Lazdyn7 veterinarijos klinika Vir?uli?ki? g. 63-101, 08235 Vilnius, Vilniaus m. sav. 869875088 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2473 LT 62-00-048 2016-12-20 V?? Buivydi?ki? veterinarijos klinika Justini?ki? g. 64, 14165 Vilnius, Vilniaus m. sav. 86377737 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2474 LT 77-13-122 2016-12-22 Laimut? Ivanauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2475 LT 77-13-123 2016-12-23 Vladyslav Vinogradski Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
2476 LT 95-65-004
Veikla sustabdyta
2016-12-05 ?kinink?s Nidos Zeder?tremien?s ?kis 1, LT 83308 Rusleliai, Lygum? sen., Pakruojo r. sav. 861400330, nidazed@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2477 LT 95-65-005 2016-12-15 UAB ??iaurin? lap??, ?m/k 167607955 G?li? g. 1A, LT 82215 Vil?nai?iai, Lygum? sen., Pakruojo r. sav. 868262356, siaurinelape@gmail.com Pakruojo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2478 LT 95-61-002 2016-12-13 UAB "Pakalupis" Padvar?li? g. 20, 89486 Pakalupis, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 868681699, el.p. pakalupis@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2479 LT 95-61-003 2016-12-20 I? Almona Viek?ni? g. 62, 89495 Kegriai, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 868750265, el.p. info@almona.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2480 LT 95-61-004 2016-12-20 I? Almona Svirkan?i? g. 20, 89494 Svirkan?iai, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 868750265, el.p. info@almona.lt Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2481 LT 95-61-005 2016-12-22 UAB "Minkramas" Auksod?s g. 20, 89263 Dargiai, Ma?eiki? apylink?s sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 868649666, el.p. rminkramas@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2482 LT 90-39-001 2016-12-28 UAB"Gintarius" Vi?ty?io g. 13, LT70349 Matlaukys, Kybart? sen., Vilkavi?kio r. sav. 8 655 14338 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai, arkliai, avys, o?kos ir kiaul?s.
2483 LT 95-91-058 2016-12-22 Mantvydas Ci?kevi?ius 1, 80144 Karpi?kiai, ?iauli? kaimi?koji sen., ?iauli? r. sav. Tel. 861840960, el.p.: broliaiam@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2484 LT 90-19-004 2015-02-23 UAB "Nuaras" ?v. Gertr?dos g. 46, 44261 Kaunas, Centro sen., Kauno m. sav. tel.;8 37 322 333; el. pa?tas: nuaras@animal.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Gyv?nai augintiniai, laukiniai pauk??iai, laukiniai smulk?s gyv?nai MVY 904 ANK 076 JBA 709
2485 LT 90-52-003 2016-04-01 V?? "Penkta koja" Liep? g. 2, 53290 Linksmakalnis, Linksmakalnio sen., Kauno r. sav. tel.: 8 685 42471, 8 620 44332; el. pa?tas:agne@panktakoja.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ?unys, kat?s HAO 545
2486 LT 90-52-004 2016-05-19 Marija Dubickien? U?nerio g. 28, 47490 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 647 75533, el. pa?tas: marija.dubickiene@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Galvijai, arkliai, avys, o?kos JDE 602
2487 LT 90-52-005 2016-07-29 Rimantas Bubliauskas Sod? g. 29, 54202 Liu?i?nai, ?eki?k?s sen., Kauno r. sav. tel.: 8 686 65535 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Galvijai, ver?eliai, avys, o?kos FAF 896
2488 LT 93-19-001 2016-08-24 UAB cirkas "Svajon?" A. Juozapavi?iaus pr. 9-9, 45251 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 603 10622, el. pa?tas: gretajurkonyte@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Cirkas (R)
2489 LT 50-52-003 2016-10-28 V?? "Baltijos cirkas" Drob?s g. 31, 45189 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 687 38968, el. pa6tas: baltijos@cirkas.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Cirko gyv?nai (pauk??iai) BE 2213BC
2490 LT 77-19-101 2016-12-28 Rasa Bendoraityt? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Jork?yro terjero veisl?s ?uniuk? veisimas. Veislyno pavadinimas "Pastoral? Nova"
2491 LT 77-19-102 2016-12-28 Elmira Minechanova Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vakar? ?kotijos balt?j? terjer? veisl?s ?uniuk? veisimas. Veislyno pavadinimas "Pastoral? Nova".
2492 LT 77-19-103 2016-12-28 Gitana Krivickien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veisimas, veisl?s tobulinimas, parodos. Veislynas "DeJa ?aVu".
2493 LT 77-19-104 2016-12-28 Viktorija ?ostautait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Jork?yro terjer?, ?ichuachua, Papiljon? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Aukso Kutas".
2494 LT 95-33-003 2017-01-02 Karolis Vai?aitis Moterties g. 4, 64102 Venci?nai, Alov?s sen., Alytaus r. sav. karolis.vaicaitis@gmail.com, 8 622 35267 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2495 LT 64-48-001 2016-12-16 UAB "Kalvarijos komunalininkas" turgaviet? Dvaro g. 1A, LT-69234 Kalvarija, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. (8 343) 24 193 Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Veterinarinio patvirtinimo numeris suteiktas d?l prekybos ?kiniais gyv?nais turgaviet?je.
2496 LT 77-19-105 2017-01-03 Egl? Tamulyt? - Nenortien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Oland? avigani? veisl?s ?un? veisimas.
2497 LT 95-61-006 2016-12-30 Gedeminas Paulauskas Mar?kon?s g. 11, 89487 Reke?iai, Viek?ni? sen., Ma?eiki? r. sav. mob. 865247621, el.p. gedeminas.paulauskas@gmail.com Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2498 LT 69-42-005
Veikla sustabdyta
2017-01-06 Viktoras Petrovskis-veterinarijos paslaug? teik?jas Ber?? g. 6, 26130 Abromi?k?s, Elektr?n? sen., Elektr?n? sav. Tel. 8 646 50 186, el. p. smiginis@inbox.lt Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2499 LT 77-13-059 2015-03-04 Rasa ?erniauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2500 LT 77-13-088 2016-01-15 Vladas Gerasi?kinas Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
2501 LT 77-41-046 2016-02-02 Ieva U?olien?-Stankevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2502 LT 77-41-066 2016-06-17 Irina Petrusevi? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2503 LT 77-13-112 2016-09-30 Ingrida Vaitiekauskait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2504 LT 77-13-120 2016-11-30 Asta Raicevi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2505 LT 77-13-121 2016-12-05 Viktorija Mingail? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2506 LT 77-54-016 2017-01-12 Regina Bielskyt? Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Mops? veisl?s ?un? veisimas gyvenamosiose patalpose
2507 LT 69-39-005 2016-03-22 Privatus veterinarijos gydytojas Vaidas Brazys Ryt? g. 5, 70391 Virbalio Miesto Laukai, Virbalio sen., Vilkavi?kio r. sav. 8-618-17955 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2508 LT 62-13-049
Veikla sustabdyta
2017-01-11 V?? Pagalbos gyv?nams langelis Savanori? pr. 13a, LT-03109 Vilnius, Vilniaus m. sav. 865057888 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2509 LT 69-13-053 2017-01-16 V?? Pagalbos gyv?nams langelis J. Basanavi?iaus g. 41, 03109 Vilnius, Vilniaus m. sav. 865057888 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2510 LT 95-69-005 2017-01-12 ?kininko Andriaus Vasiliausko audini? auginimo ?kis Ilgoji g. 17, 59322 Antakalnis, A?mintos sen., Prien? r. sav. andriusvasiliauskas@hotmail.com tel.863392817 Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2511 LT 77-38-006 2016-04-07 Dovil? Turonien? Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2512 LT 77-38-005 2016-04-06 UAB "KORSEGA" parduotuv? "GYV?NAMS" Var?nos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2513 LT 90-66-011 2016-03-21 UAB,,Sigisena" Alyv? g. 11, 38292 Vai?vil?iai I, Upyt?s sen., Panev??io r. sav. 8 68740159 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Mercedes Benz Nr.RPV 345 Pa?ym?jimo Nr.LT-66-T-090, i?duotas 2014-02-24 Ve?ami galvijai, kiaul?s, avys
2514 LT 90-27-012 2016-04-11 Linas Raicevi?ius Kurtini? g. 19, 37172 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 69053011 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Nr.FZF 769 Pa?ym?jimo Nr.LT-66-T-106, i?duotas 2016-04-11 Ve?ami pauk??iai Transporto priemon? HOG 461, Pa?ym?jimo Nr.LT-66-T-114 i?duotas 2017-03-13, ve?ami pauk??iai
2515 LT 50-66-002 2016-04-07 Darius ?epel? Kaimi?kio g. 10, 38105 Kaimi?kis, Mie?i?ki? sen., Panev??io r. sav. 8 68688873 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Transporto priemon? Fiat Ducato Nr.EDP 003 Pa?ym?jimo Nr.LT-66-I-003, i?duotas 2016-04-07 Ve?ami arkliai
2516 LT 77-19-043 2014-09-02 Svaj?n? Chomskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veisimas. Veislynas "Monessa".
2517 LT 77-19-041 2014-06-19 J?rat? Pa?kevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bobteil? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "P?kuotas Angelas".
2518 LT 77-52-015 2015-05-20 Vidmantas ?imaitis Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Dekoratyvini? pauk??i?, grau?ik? veisimas.
2519 LT 50-41-006 2017-01-23 Liisa Anneli Leitzinger Ligonin?s g. 5, 01134 Vilnius, Vilniaus m. sav. +37065578480; liisa.leitzinger@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a tik gyv?nus augintinius ?unis arba kates. Transporto priemon?s Nr. JEN 216
2520 LT 50-41-005
Veikla sustabdyta
2016-12-27 UAB "Hameris" Veiveri? g. 9B-1, 11346 Vilnius, Vilniaus m. sav. +37060810704; Hameris2016@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) Ve?a tik registruotus (sportinius) arklius. Transporto priemon?s Nr.GT 825; JFD 895
2521 LT 77-19-106 2017-01-26 Daiva Samul?nien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? avigani? ir Val? Korgi? Pembruk? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Vilkas Man"
2522 LT 90-66-013 2016-10-05 Ar?nas ?imolonskas 1, LT-38440 Bernotai, Karsaki?kio sen., Panev??io r. sav. 8 698 88651 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? Cuppers BH 597 Pa?ym?jimo Nr.LT-66-T-111 i?duotas 2016-10-05 Ve?ami galvijai, kiaul?s
2523 LT 01-66-003 2016-05-25 UAB ,,?evaita" Pu?yno g. 14, LT Naujamiestis, Naujamies?io sen., Panev??io r. sav. 8-45 599595 Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Galvij? surinkimo centras
2524 LT 77-29-057 2017-01-27 Raminta Podolsk? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kanados sfinks? veisl?s kat?s.
2525 LT 77-19-107 2017-02-01 Gintautas Butkus Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? ir Mops? veisl?s ?un? veisimas.
2526 LT 69-94-020 2017-02-03 Gintaras Turauskas Vytauto Did?iojo g. 99, LT-74196 Kli?iai, Jurbark? sen., Jurbarko r. sav. tel. 8 648 71993, el. p. gturauskas@auga.lt Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2527 LT 69-94-021 2017-02-07 MB ,,Ruminavet" Kauno g. 27, LT-74182 Jurbarkas, Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. tel. 8 656 65633, el. p. ruminavet@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2528 LT 77-86-004 2017-02-09 An?ela Rakovskaja ?ven?ioni? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2529 LT 77-56-010 2017-02-07 Laimut?s ?vambarien?s veislynas Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2530 LT 77-13-124 2017-02-10 Yulia Shapovalova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2531 LT 77-13-125 2017-02-13 Sonata Dargevi?i?t? Cheban Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2532 LT 77-29-059 2017-02-13 Jurgita Ri?kuvien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Labradoro retriveri? veisl?s ?un? veisimas.
2533 LT 77-56-011 2017-02-13 Jurgitos Pilybaitien?s veislynas "Gerulis*LT" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2534 LT 69-79-008 2017-02-15 Aust?jos Girininkait?s individuali veikla pagal pa?ym? Galvo?erio g. 7, 21191 Kazoki?k?s, Grendav?s sen., Trak? r. sav. +370 60516192, austeja.girininkaite@yahoo.com Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) 2017-02-15 licencijos prat?simas vykdomas Vilniaus VMVT
2535 LT 24-79-001 2017-02-17 V?? "Trys par?eliai" 3, 21252 Jasudonys, Auk?tadvario sen., Trak? r. sav. 862661089 Trak? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R) Gyv?n? i?saugojimui ir ?vietimui
2536 LT 77-54-017 2017-02-20 Inos Kaminskien?s veslynas ,,Mano Gama" Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Berno Zenenhundo ir Vidurio Azijos aviganio veisl?s ?unys
2537 LT 69-13-054 2017-02-10 Natalija Komarovskaja ??uol? g. 0-0, LT-13214 Kalveliai, Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. 861104020 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2538 LT 77-41-074 2017-02-24 Ana Agudova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2539 LT 77-13-127 2017-02-24 Aist? Matiukait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2540 LT 77-13-128 2017-02-24 Aleksandrina U?akova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2541 LT 81-91-002 2017-02-27 UAB "Bustrade" Auk?traki? g. 30, LT76116 Sutk?nai, ?iauli? kaimi?koji sen., ?iauli? r. sav. +37068710084, el. p.: robertsa@trucklink.lt ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s Maisto produktai, gyv?nai
2542 LT 77-68-008 2014-09-15 Vytautas Pupkevi?ius Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2543 LT 77-68-009 2015-03-30 Renata Saudargien? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2544 LT 77-68-015 2016-05-10 Daiva Paulauskien? Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2545 LT 77-84-010 2017-03-01 JURGA VIZGIRDIEN? ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veislinius ?unis laiko gyvenamosiose patalpose
2546 LT 77-53-017 2017-03-02 Sonatos Vai?vilien?s ,,Motyvacija'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) vokie?i? aviganiai ir Rus? ?asisliukai
2547 LT 50-11-001 2017-02-09 Rolandas Rutkauskas Statybinink? g. 23-19, 63409 Alytus, Alytaus m. sav. 868553406 Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) VGS 348, gyv?nai augintiniai
2548 LT 69-55-018 2017-03-02 UAB Vetgama ?emgrind?i? g. 11, LT-92402 ?emgrind?iai, Sendvario sen., Klaip?dos r. sav. mob. +370 687 98307 , el.p. sergej.chusainov@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2549 LT 77-45-006 2017-03-03 Olga Matvejeva Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Akita veisl?s ?unys. Veislynas "TOHOKU".
2550 LT 69-39-015 2017-03-06 I? "DentaSima" Dvaro g. 23-19, 70372 Pae?eriai, ?eimenos sen., Vilkavi?kio r. sav. 8-673-97417 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2551 LT 77-13-129 2017-03-09 Jelena Fokina Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2552 LT 68-52-001 2016-05-13 UAB "Naujasis Nev??is" Jiesios g. 2, 53288 Ilgakiemis, Garliavos apylinki? sen., Kauno r. sav. tel.:8 655 65602, el. pa?tas: jolita@nevezis Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti FEDD-pa?ar? gamyba: FMNR, FFBPBMNR, PAP, BLPF, HYDP
2553 LT 69-84-021 2017-03-14 Jonas Bernotas Ba?ny?ios g. 50, 71123 ?akiai, ?aki? sen., ?aki? r. sav. 861545085 ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2554 LT 77-41-075 2017-03-15 Elena V?brien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2555 LT 46-91-005 2017-03-16 ??B "Auga ?ad?i?nai" 1, LT-80001 Mumai?iai, Kairi? sen., ?iauli? r. sav. Tel. nr. 861608927 ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Ekologinis m?sini? namini? pauk??i? auginimas
2556 LT 95-61-007 2017-03-20 Art?ras Cukuras Saul?tekio g. 21, LT-89330 L?teniai, Tirk?li? sen., Ma?eiki? r. sav. tel. 8 623 12549, el. pa?tas ArturasCukuras@yahoo.co.uk Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2557 LT 77-29-060 2017-03-17 Kristina Andriulien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Cverg?nauceri? veisl?s ?un? veisimas
2558 LT 07-72-002 2017-03-23 UAB "Raskafas" 9, LT-60386 ?vend?na, Nemak??i? sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr. 867351478, el. p. benjamin@raskafas.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? kiaul?mis ar galvijais patalpos Suteiktas laikinas patvirtinimo numeris
2559 LT 51-72-002 2017-03-23 UAB "Raskafas" 9, LT-60386 ?vend?na, Nemak??i? sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr. 867351478, el. p. benjamin@raskafas.lt Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai Suteiktas laikinas patvirtinimo numeris
2560 LT 77-19-108 2017-03-28 Egl? Pak?nait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bulterjer? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Tai Ambicija".
2561 LT 77-61-006 2017-03-29 Vilma Stulpinien? Ma?eiki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2562 LT 69-42-006 2017-03-30 Simona Lau?i?nait?-veterinarijos paslaug? teik?jas Mi?ko g. 22, 56383 Palomen?, Palomen?s sen., Kai?iadori? r. sav. Tel. 860436681, el. p. simonalauciunaite@gmail.com Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2563 LT 77-68-016 2017-03-30 Rimas Jakavi?ius Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2564 LT 53-78-002 2017-03-31 UAB ,,?emaitijos galvij? centras" 3, LT-88400 Stulpinai, Vie?v?n? sen., Tel?i? r. sav. tel. 8 624 50830, el. pa?tas viktomas2004@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Avi? ir o?k? katantino punktas
2565 LT 77-41-076 2017-04-03 Dalia Maleckait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ka?i? veis?ja
2566 LT 95-59-022 2017-03-24 Romualdas Arlauskas Kalnin? g. 13, LT-67252 Krik?tonys, Norag?li? sen., Lazdij? r. sav. 868258969;869873128 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilai
2567 LT 95-59-023 2017-03-24 Ar?nas Mickevi?ius A. ?muidzinavi?iaus g. 47, LT-67228 Seirijai, Seirij? sen., Lazdij? r. sav. 868785699 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilai
2568 LT 90-59-021 2017-03-14 Remidas Jungevi?ius Galsto g. 43, LT-67331 Galstai, Veisiej? sen., Lazdij? r. sav. 862598986 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ?sakymas d?l gyv?n? ve??jui veterinarinio patvirtinimo suteikimo Nr.40V-28, valst.Nr.EH 484, galvijai
2569 LT 77-52-050 2017-04-05 Vitalija Ginelevi?ien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Japon? Akitos ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Japoni?ka Svajon?"
2570 LT 77-19-109 2017-04-05 Aldona Kundelien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisl?s ?un? veisimas.
2571 LT 69-55-019 2017-03-06 Andrej Zakrevskij Sm?lio g. 10, 96138 Garg?dai, Garg?d? sen., Klaip?dos r. sav. mob. +370 663 371337 , el.p. thgzlt@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2572 LT 95-49-006
Veikla sustabdyta
2017-04-06 UAB "XL MINK" Dambravos g. 25, LT56360 Juodi?k?s, Rum?i?ki? sen., Kai?iadori? r. sav. tel. +37061450019, el. p.: juodoji.audine@gmail.com Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2573 LT 51-88-202 2017-03-29 UAB "Galvij? centras" Mokyklos g. 10, LT 99154 Lau?iai, ?ilut?s sen., ?ilut?s r. sav. Tel. 8441 43220, fax. 8441 43218, el.p. vadybinink?@galvijucentras.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai Suteiktas 3 m?nesi? laikotarpiui laikinas veterinarinis patvirtinimas
2574 LT 77-58-002 2017-03-31 Inga Juodvalkien? Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2575 LT 71-58-002 2017-03-31 Inga Juodvalkien? 3, 69468 Utalina, Kazl? R?dos sen., Kazl? R?dos sav. 868768105, alabai.mama@gmail.com Kazl? R?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
2576 LT 77-54-018 2017-04-21 Sigitos Pileckyt?s-Norbutien?s veislynas ,,Mega Oskaras" Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Retriveri? ir spanieli? veisl?s ?un? veisimas
2577 LT 91-49-002 2017-04-20 AB Vilniaus pauk?tynas ?v. Jurgio g. 45, LT 56303 Dars?ni?kis, Kruonio sen., Kai?iadori? r. sav. +370-5-2687331; fax +370-5-232044; el. pa?tas: vilnius.pauk?tynas@kggruop.eu Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis Namini? pauk??i? auginimas
2578 LT 77-19-110 2017-04-24 Linas Ju?kevi?ius Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Sibiro veisl?s ka?i? veisimas. Veislyno pavadinimas "Marphonia".
2579 LT 90-34-821 2017-04-25 ?kininkas Ladas Katinas ?iburio g. 10-1, 29120 Anyk??iai, Anyk??i? sen., Anyk??i? r. sav. 861396727 Anyk??i? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Transporto priemon? WW Transporter Valstybinis numeris JEA 404, avys, o?kos
2580 LT 23-13-007 2017-04-25 ?uvininkyst?s tarnybos prie ??M ?uvivaisos skyriaus Trak? Vok?s poskyris Vink?n? g. 6--, LT-06146 Vilnius, Vilniaus m. sav. 868610775 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras akvakult?ros objektas.
2581 LT 87-13-004 2017-04-25 ?uvininkyst?s tarnybos prie ??M ?uvivaisos skyriausTrak? Vok?s poskyris Vink?n? g. 6--, LT-06146 Vilnius, Vilniaus m. sav. 868610775 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) ?uvivaisos ?mon?s
2582 LT 48-13-004 2017-04-24 UAB "Kropai" Stalup?n? g. 54, 06230 Vilnius, Vilniaus m. sav. 861609967;akropas@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
2583 LT 48-13-005 2017-04-24 UAB "Kropai" Piliakalnio g. 3, 06229 Vilnius, Vilniaus m. sav. 861609967; akropas@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R)
2584 LT 77-13-131 2017-05-02 Svetlana Chaleckaja Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? (kin? kuoduotuj? veisl?s) veis?ja
2585 LT 77-19-111 2017-05-02 J?rat? ?eponien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Nyk?tukini? pin?eri? ?un? veisimas
2586 LT 69-46-009 2017-05-04 UAB ,,Sabveta" A. Kulvie?io g. 1A, LT55206 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel.+37067154631; email. tatjana.sabestiniene@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) rizika vidutin?
2587 LT 62-46-003 2017-05-04 UAB ,,Sabveta" A. Kulvie?io g. 1A, 55206 Jonava, Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. tel.+37067154631, email. tatjana.sabestiniene@gmail.com Jonavos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2588 LT 69-15-004 2017-05-03 UAB "Kurorto veterinarija" Gardino g. 72-1, 66225 Druskininkai, Druskinink? sav. +37061967685; kurortovet@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2589 LT 62-15-003 2017-05-03 UAB "Kurorto veterinarija" Gardino g. 72-1, 66225 Druskininkai, Druskinink? sav. +37061967685; kurortovet@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2590 LT 77-91-061 2017-05-04 Audrius ?egys ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vengr? vi?l? veisl?s ?un? veisimas.
2591 LT 77-19-112 2017-05-08 Jurgita Kiriliauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Angl? buldog? veisl?s ?un? veisimas.
2592 LT 95-91-061 2017-05-09 Andrius Ci?kevi?ius 1, LT76001 Viesgird?iai, ?akynos sen., ?iauli? r. sav. Tel. 861840969, el.p.: broliaiam@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) audin?s
2593 LT 48-41-003 2017-05-11 UAB Barkvilis Senasis Ukmerg?s kel. 3C, 14302 U?ubaliai, Avi?ieni? sen., Vilniaus r. sav. 865575670; daina@barkvilis.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R) Gyv?n? augintini? vie?butis
2594 LT 48-41-004 2017-05-15 Jekaterina Stepanova 2, LT-15235 Juozapin?, Lavori?ki? sen., Vilniaus r. sav. 862019133; skriejantikulka@gmail.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? vie?bu?iai (R) ?un? vie?butis
2595 LT 55-78-001 2017-05-15 Asociacija ,,Tel?i? uodeg?l?" Plung?s g. 45G, LT-87328 Tel?iai, Tel?i? miesto sen., Tel?i? r. sav. +3706005446; el.p. telsiuuodegele@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Gyv?n? globos vieta
2596 LT 77-55-028 2017-05-17 Romaldo Leonavi?iaus gyv?n? augintini? veislynas ALABAJUS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vidurin?s azijos, vokie?i?, belg?? aviganiai, Rotveileri? veisl?s
2597 LT 90-55-001 2017-03-02 UAB Tosola J?reivi? g. 8, LT-96324 Jakai, Sendvario sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. 862043118, el.p. tomaszilinskas.lt@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) ?uv? ve?imas
2598 LT 95-89-002 2017-05-23 Modestos Nauburaitien?s kanadini? audini? ?kis 3, LT-19125 ?irvint?l?s, ?irvint? sen., ?irvint? r. sav. +37060686792 ?irvint? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) Audin?s
2599 LT 77-53-018 2017-05-29 Vilt?s Liaugminait?s ,,Am?ina euforija'' K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Berno zenenhund? veisl?s ?unys
2600 LT 62-47-003 2017-05-10 Petro Gir?ado veterinarijos farmacijos vaistin? Miesto a. 3-1, LT-84001 Joni?kis, Joni?kio sen., Joni?kio r. sav. tel. 8687 53819, el. p. vaistine.renandra@gmail.com Joni?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2601 LT 77-77-011 2017-03-27 Daiva ?akien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas
2602 LT 50-53-002 2016-01-21 Arvydas Adomaitis Rasos g. 10-15, 57443 K?dainiai, K?daini? miesto sen., K?daini? r. sav. 861262399 K?daini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) gali ve?ti ?unis,kates,pauk??ius o?kas,avis Transportas GA862
2603 LT 46-59-024 2017-05-17 ?kinink? Dovil? Palionyt? Mechanizatori? g. 17, 67313 Kap?iamiestis, Kap?iamies?io sen., Lazdij? r. sav. 861395533 Lazdij? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Keit?si pavadinimas ?kininko Dr?siaus Palionio ? pavadinim? ?kinink?s Dovil?s Palionyt?s. ?sakymas Nr.40V-33,2019-07-08
2604 LT 77-73-004 2017-01-21 Ram?no Godeliausko Labradoro retriveri? ir Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieli? veislynas Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2605 LT 77-82-008 2017-05-26 Neringa Jasi?nien? Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2606 LT 69-27-011 2017-06-05 Veterinarijos paslaug? teik?jas Agn? Pa?kauskien? J. Janonio g. 5, 35101 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 65815051 el.p verikaite.agne@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2607 LT 62-27-008 2017-06-05 Veterinarijos paslaug? teik?jas Agn? Pa?kauskien? J. Janonio g. 5, 35101 Panev??ys, Panev??io m. sav. 8 616 98892,8 658 15051,el.p verikaite.agne@gmail.com Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2608 LT 77-77-010 2017-03-17 Lina Marozien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veisimas gyvenamosiose patalpose
2609 LT 69-72-018 2017-06-07 UAB "Irlaimita" Uosi? g. 1-3, 60416 Naudvaris, ?iluvos sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr. 861449380, el. p. irlaimita@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2610 LT 77-29-063 2017-06-07 Vitalija Bilotait? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?kot? terjer? veisl?s ?un? veisimas.
2611 LT 45-62-001 2017-06-07 Gint?s Martik?n?s ?lankos g. 19, LT33263 ?alktyn?, Dubingi? sen., Mol?t? r. sav. +37065031817, g.martinkene@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Ratitae genties pauk??i? auginimo ?kis stru?iai
2612 LT 62-21-024 2017-06-07 UAB Devyndarbiai Ramioji g. 2, LT 96377 Dercekliai, Priekul?s sen., Klaip?dos r. sav. tel. 868740023, el.p. viktoras.paulius@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2613 LT 69-21-026 2017-06-07 UAB Devyndarbiai Ramioji g. 2, LT-96377 Dercekliai, Priekul?s sen., Klaip?dos r. sav. tel. 868740023, el.p. viktoras.paulius@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2614 LT 62-11-005 2017-06-12 UAB "Vetaminas" Kauno g. 28, 62107 Alytus, Alytaus m. sav. 865601917; 860856969 uabvetaminas@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2615 LT 69-19-057 UAB"Savaveta" Girstupio g. 1, 44328 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 687 20491, el.pa?tas info@savavet.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2616 LT 69-19-058 Vilma Vaitkien? Radvil? Dvaro g. 33-304, 48332 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 687 96414, el.pa?tas: vilmavat@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2617 LT 69-19-059 Aist? Balcieri?t?-Lapinskien? M. Riomerio g. 15-5, 51446 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 699 63337 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2618 LT 69-19-060 Aidas Mockevi?ius A. Juozapavi?iaus pr. 68, 45217 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 698 00255, e.pa?tas.: aidas.vet60@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2619 LT 69-19-061 Saulius Petk?nas Agluonos g. 10A, 47200 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 621 90641, el.pa?tas.: saulius.petk?nas@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2620 LT 69-19-062 UAB "Kuraveta" Mari? g. 52, 52246 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 620 95228, el.pa?tas.: info@kuraveta.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2621 LT 69-19-063 UAB"Siaurio ?nauceris" Pramon?s pr. 36A, 52246 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 612 34130, el.pa?tas.: snaucerisvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2622 LT 69-19-064 UAB "Ruminavet" Baltijos g. 26A, 48251 Kaunas, Kauno m. sav. etl. 8 656 65633, el.pa?tas.: paulius.vet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2623 LT 69-19-065 UAB "Vetekspertai" Did?ioji g. 82, 45462 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 647 62606, el.pa?tas.: vetekspertai@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2624 LT 69-19-066 UAB "Ramveta" Islandijos pl. 209, 49162 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 676 39273, el.pa?tas.: ramveta.veterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2625 LT 69-52-032 V?? "Penkta koja" Liep? g. 2, 53290 Linksmakalnis, Linksmakalnio sen., Kauno r. sav. tel. 8 685 20133, el.pa?tas.: agne@penktakoja.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2626 LT 69-52-033 UAB "Terra animalis" Medelyno g. 20, 53428 Dievogala, Zapy?kio sen., Kauno r. sav. tel.: 8 612 71949, el.pa?tas.: Jolita.barkauskien?@kika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2627 LT 69-52-034 UAB "Vipfauna" Tuj? g. 5, 53153 Samylai, Samyl? sen., Kauno r. sav. tel.: 8 684 88533, el.pa?tas.: vipfauna@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2628 LT 69-52-035 V?? "Veterinaras ? namus" Ber?? g. 9, 54107 Bernatoniai, Raudondvario sen., Kauno r. sav. tel.: 8 602 24340, el.pa?tas.: zukauskaiteegintare@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2629 LT 62-19-044 UAB"Savaveta" Girstupio g. 1, 44328 Kaunas, Kauno m. sav. tel. 8 618 89947, el.pa?tas.: info@savavet.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2630 LT 62-19-047 UAB "Barbosas" V. Kr?v?s pr. 131A, 51100 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 600 43079, el.pa?tas.: kaunoveterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2631 LT 62-19-048 UAB "Kuraveta" Mari? g. 52, 52246 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 620 95228, el.pa?tas.: info@kuraveta.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2632 LT 62-19-049 UAB "Siaurio ?nauceris" Pramon?s pr. 36A, 50348 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 612 34130, el.pa?tas.: snaucerisvet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2633 LT 62-19-050 UAB "Ruminavet" Baltijos g. 26A, 48251 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 656 65633, el.pa?tas.: paulius.vet@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2634 LT 62-19-051 UAB "Vetekspertai" Did?ioji g. 82, 45462 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 647 62606, el.pa?tas.: vetekspertai@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2635 LT 62-19-052 UAB "Ramveta" Islandijos pl. 209, 49162 Kaunas, Kauno m. sav. tel.: 8 676 39273, el.pa?tas.: ramveta.veterinarija@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2636 LT 62-52-012 V?? "Penkta koja" Liep? g. 2, 53290 Linksmakalnis, Linksmakalnio sen., Kauno r. sav. tel.: 8 685 20133, el.pa?tas.: agne@penktakoja.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2637 LT 62-52-013 UAB "Terra animalis" Medelyno g. 20, 53428 Dievogala, Zapy?kio sen., Kauno r. sav. tel.: 8 612 71949, el.pa?tas.: Jolita.barkauskiene@kika.lt Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2638 LT 77-19-113 2017-06-19 Jurgita Gustaitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Veisiamos kat?s - Devon?yro reksai.
2639 LT 77-19-114 2017-06-22 Diana Kolesni?enko Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - vokie?i? aviganiai.
2640 LT 69-00-055 2017-06-21 UAB VETSEKA Vilniaus g. 24--, LT-13246 Rudamina, Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. 868481928 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2641 LT 77-11-003 2017-06-27 Veislyno AmberSight (J?rat? Fok??) Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Sfinks? veisl?s kat?s
2642 LT 51-72-003 2017-06-27 UAB "Ismeka" 2, LT-60372 Garspjaunis, Nemak??i? sen., Raseini? r. sav. Tel. Nr.868561158; el.p. alvidaszubrickas@gmail.com Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai Suteikiamas laikinas patvirtinimo numeris
2643 LT 73-18-003 2017-06-27 UAB "Lauveta" Gedimino g. 25-1, 68264 Marijampol?, Marijampol?s sav. 8-612 60090 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos prekyba gyv?nais augintiniais,
2644 LT 23-13-009 2017-06-28 UAB Akvapona Skaisteri? g. 2c--, LT-13118 Skaisteriai, Mick?n? sen., Vilniaus r. sav. 868571762 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s U?daras akvakult?ros objektas.
2645 LT 77-19-115 2017-06-30 Renata Valiaugien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Jork?yro terjerai.
2646 LT 50-55-004 2017-07-04 V?? Svajoni? ?irgai Birut?s g. 14, 91204 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. mob.tel. +370 685 01380, el.p. sarclub@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas) FNK790
2647 LT 45-62-002 2017-07-07 Dainiaus Pupelio ?kis ?lankos g. 19, LT33263 ?alktyn?, Dubingi? sen., Mol?t? r. sav. 868360634 Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Ratitae genties pauk??i? auginimo ?kis Stru?i? auginimas
2648 LT 77-13-132 2017-05-05 Inga U?kalne Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2649 LT 77-13-133 2017-07-10 Karina ??uckyt? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2650 LT 77-72-007 2017-07-11 Laura Butkuvien? Raseini? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?e?k? auginimas ir pardavimas
2651 LT 77-19-116 2017-07-11 Olga R?kien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? pin?eri? veisl?s ?un? veisimas
2652 LT 77-19-117 2017-07-11 Greta Jasiukaitien?, Egzotikos pasaulis Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Akvariumini? ?uvy?i? veisimas
2653 LT 77-21-029 2017-07-10 Jekaterinos Ro??inos gyv?n? augintini? veislynas PASLAPTINGAS ?VILGSNIS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kin? koduotasis
2654 LT 77-13-134 2017-07-13 Jolanta Sakalauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2655 LT 23-41-010 2017-07-14 ?kininkas Ar?nas Jurgis Dovyd?nas 11, 14271 Kazimieravas, Paber??s sen., Vilniaus r. sav. 868672747; d.arunas@justiniskes.com Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Atviras akvakult?ros objektas.
2656 LT 77-41-077 2017-07-18 Ivan Masalskij Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2657 2LT 44-88-001 2017-07-19 UAB ?Vilky?i? m?sa? ?olyn? g. 24, LT-99369 Sak?t?liai, Saug? sen., ?ilut?s r. sav. tel. (8~441) 44 604, (8~616) 15121, faks. (8~441) 44 604, el. p.: ovidijus.pilkis@vici.eu; ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis vidutin? rizika Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 23656
2658 LT 73-27-008 2017-07-14 UAB ,,DEPO DIY LT" Klaip?dos g. 145A, 37375 Panev??ys, Panev??io m. sav. 00 370 52034902 juristi@depo.lv Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2659 LT 69-19-067 UAB "Delikona" Sukil?li? pr. 86A, 49335 Kaunas, Kauno m. sav. mob. 8671-93082 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2660 LT 62-19-053 UAB "Delikona" Sukil?li? pr. 86A, 49335 Kaunas, Kauno m. sav. mob. 8671-93082 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2661 LT 95-71-012 2017-07-21 Giedr? Baradinskien? Mal?no g. 3, 82218 Pae?eriai, ?eduvos miesto sen., Radvili?kio r. sav. mob. +370 685 87613, e. p. g.baradinskiene@mail.com Radvili?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kailini? gyv?n? laikytojai (R) kailini? (kanadini? audini?) gyv?n? auginimas
2662 LT 71-94-002 2017-07-18 Laimonas Snie?kus Algirdo g. 11, 74151 Jurbarkas, Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. tel. 865883300, el. p. laimonasenator@gmail.com Jurbarko valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
2663 LT 77-48-006 2017-07-26 Ka?i? veislynas Milalife LT Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2664 LT 77-52-051 2017-07-27 Sonata Petraitien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Auksaspalvi? veisl?s ?un? veisimas
2665 LT 77-41-078 2017-08-08 Kristina Ap?egien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2666 LT 77-21-030 2017-08-10 Larisos Kudriavcevos gyv?n? augintini? veislynas KRISTALINIAI ANGELIUKAI Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?ihuahua ir Papiljonai
2667 LT 77-13-135 2017-08-16 Kristina ?aveiko Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2668 LT 77-77-013 2017-08-17 Stanislava Valantinavi?ien? Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2669 LT 71-77-004 2017-08-18 Diana Ciparien? Draudeni? g. 16, 73284 Draudeniai, ?ygai?i? sen., Taurag?s r. sav. 8699-82683 Taurag?s departamentas (Jurbarko r., Pag?giai, ?ilal?s r., Taurag?s r.) Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta
2670 LT 77-52-052 2017-08-14 Vilma ?egunien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Angl? buldogai
2671 LT 77-13-136 2017-08-25 Jolanta Zachari? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?jas
2672 LT 47-49-003 2017-08-23 AB Kai?iadori? pauk?tynas LT56382 Ja?i?nai, Palomen?s sen., Kai?iadori? r. sav. Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? veisimo ?kis
2673 LT 77-41-079 2017-08-29 Miranda Andrijausk? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2674 LT 77-13-137 2017-08-31 Veronika Shumakova Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2675 LT 77-19-118 2017-08-31 Giedr? Antanavi?i?t? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Baltieji ?veicar? aviganiai. Veislynas - "Baltasis Edelveisas".
2676 LT 77-29-064 Agn? Vileikien? ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Korsikos ir ilgaplauki? vokie?i? avigani? veisl?s ?un? veisimas.
2677 LT 71-48-001 2017-09-04 Zinos Pauliukonien?s veislynas "?altinio versm?" Kranto g. 5, LT-69265 Sangr?da, Sangr?dos sen., Kalvarijos sav. Tel. Nr. 865537576, El. p. saltiniosuo@gmail.com Kalvarijos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta Veisiami Pranc?z? buldogai, Vokie?i? ?picai
2678 LT 77-27-027 2017-07-27 Sigita ?elkevi?ien? Panev??io departamentas (Bir?? r., Kupi?kio r., Panev??io m., Panev??io r., Pasvalio r., Roki?kio r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2679 LT 77-52-053 2017-09-04 Reda ?neiderien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - Belg? aviganiai Malinua
2680 LT 55-13-006 2017-09-06 V?? "Vy?ni? sodas" ?vitrigailos g. 11K-107, 03228 Vilnius, Vilniaus m. sav. +370 675 57544 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? globos vieta info@vysniusodas.lt
2681 LT 77-21-031 2017-09-01 Egl?s Palaimait?sveislynas LEMURO Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?i Cu ir Papiljon? veisl?s ?unys
2682 LT 24-19-004 2016-08-04 V?? "Zoopark.lt" Islandijos pl. 32, 47446 Kaunas, ?ilaini? sen., Kauno m. sav. tel.:8 603 11166 Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n?, skirt? i?saugojimui, visuomen?s ?vietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu u?siimantis subjektas (R)
2683 LT 69-18-031 2017-09-08 UAB Roberto veterinarijos klinika S. Daukanto g. 19-5, 69430 Kazl? R?da, Kazl? R?dos sav. Direktorius Robertas Sto?kus Tel. 861817027; El.p. robisbiz@yahoo.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R) UAB Roberto veterinarijos klinika veiklos vieta Kosmonaut? g. 14 A Marijampol?
2684 LT 62-18-007 2017-09-08 UAB Roberto veterinarijos klinika Kosmonaut? g. 14A, 68145 Marijampol?, Marijampol?s sav. Tel. 861817027; El.p. robisbiz@yahoo.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos smulki? gyv?n? gydymo klinika
2685 LT 77-13-138 2017-09-11 Ieva Kuzminien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2686 0LT 44-55-001 2017-09-01 Stanislovo Butkevi?iaus ?kis Sar?i? g. 32, 92400 ?imkai, Kretingal?s sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. 868059040 Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leistinas vi?t? skai?ius: 350
2687 LT 62-55-005 2017-09-11 UAB "Dak?" Klaip?dos g. 27, 96135 Garg?dai, Garg?d? sen., Klaip?dos r. sav. mob. +370 682 79798 , el.p. sonata.gaileviciene@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2688 LT 69-55-020 2017-09-11 UAB "Dak?" Klaip?dos g. 27, 96135 Garg?dai, Garg?d? sen., Klaip?dos r. sav. mob. +370 682 79798 , el.p. sonata.gaileviciene@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2689 LT 23-18-002
Veikla sustabdyta
2017-09-13 UAB Klaip?da Logistics&Warehousing V. Kudirkos g. 5B, LT69169 Liudvinavas, Liudvinavo sen., Marijampol?s sav. Tel. 8 687 15183; el. p. zaltytis.ambrazas@gmail.com Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Afrikini? ?am? augintojas u?daras(closed) akvakult?ros objektas
2690 LT 77-13-139 2017-09-21 Livija P?stininkait? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Ka?i? veis?ja
2691 LT 90-39-002 2017-09-27 Art?ras Adomavi?ius Vilkavi?kio g. 36, LT 70367 Geisteri?kiai, Bartnink? sen., Vilkavi?kio r. sav. 865668553 Vilkavi?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) galvijai
2692 LT 77-68-017 2017-10-05 Paj?rio BelaDona Plung?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2693 LT 77-56-012 2017-10-09 Vlado Kibildos veislynas "Aristokrat? palikuonis" Kretingos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Doberman? veisimas
2694 LT 77-82-009 2017-09-19 Kristinos Skeldavi?i?t?s ?un? veislynas "Auksin? pien?" Utenos departamentas (Anyk??i? r., Ignalinos r., Mol?t? r., Utenos r., Visaginas, Zaras? r., ?ven?ioni? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?registruota VMVT Utenos VMVT vir?ininko 2017-09-19 ?sakymu Nr. 66VV-219.
2695 LT 77-52-055 2017-10-12 Jelena Noreikien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Pranc?z? buldog? veisl?s ?un? veisimas.
2696 LT 23-62-003
Veikla sustabdyta
2017-10-13 UAB NORD MARINUS ?lankos g. 23, LT33263 ?alktyn?, Dubingi? sen., Mol?t? r. sav. +370869826030, nordmarius@gmail.com Mol?t? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s Afrikiniai ?amai. U?dara sistema/CLOSED
2697 LT 69-19-068 Kristina Gervinskait? Paneri? g. 134, 48426 Kaunas, Kauno m. sav. mob. 8 651 18134 el.pa?tas kristina.gervinskaite@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2698 LT 77-81-004 2017-10-17 Ernestas Tri?ius Ukmerg?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2699 2LT 44-54-002 2017-10-12 ?kininko Ovidijaus Jonu?io pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Kur?i? g. 9, 86203 Maironiai, Lioli? sen., Kelm?s r. sav. tel. 862786487, el. p. ovidijusjonutis@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Pauk??i? dedekli? auginimo ?kis Did?iausias leid?iamas laikyti skai?ius - 5760 vnt.
2700 LT 69-54-024 2017-07-26 Veterinarijos gydytojas Henrikas Ker??ius Dariaus ir Gir?no g. 7, 86135 Kelm?, Kelm?s sen., Kelm?s r. sav. 868754376, el. p. henrikas.kerezius@gmail.com Kelm?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2701 LT 81-18-001 2017-08-02 UAB "PARADA" Naujoji g. 10, LT 69481 Kantali?kiai, Sasnavos sen., Marijampol?s sav. Naujoji g.10, Kantali?ki? k., Sasnavos sen., Marijampol?s sav., el.p oil@stateta.lt, tel.867036961 Marijampol?s departamentas (Kalvarija, Kazl? R?da, Marijampol?, ?aki? r., Vilkavi?kio r.) Transporto priemoni? plovimo ir dezinfekavimo ?mon?s
2702 LT 77-11-004 2017-10-23 Veislyno "Vilko takais" veis?jas Deividas Truska Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? avigani? ir senbernar? veisl?s ?unys
2703 LT 68-15-001 2015-04-01 Renaldo Mar?iukai?io individuali pa?ar? veikla Gr?to g. 4, 66441 Gr?tas, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. Tel.8 687 86929, r.marciukaitis@gmail.com Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ?kio subjektas naudojantis gyv?ninius produktus pa?arams gaminti Vykdoma veikla: FEED - pa?arai su ?alutiniais gyv?niniais produktais ar j? gaminiais (FMNR ?uvims); OTHER - pa?arai, ? kuri? sud?t? ?eina ?aluitini? gyv?nini? produkt? gaminiai (HYDR, PAP - ?uv?, j?ros moliusk?, v??iagyvi?, galvij?, pauk??i?). Nauja veikla - RAW (kiti neperdirbti ?alutiniai gyv?niniai produktai).
2704 LT 71-73-001 2017-10-20 Ram?no Godeliausko gyv?n? augintini? veis?jo patalpos Dvaro g. 16, LT-42102 Bajorai, Roki?kio kaimi?koji sen., Roki?kio r. sav. Tel.Nr. 864024965, el.pa?tas: dvaruva@gmail.com Roki?kio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Verslinio gyv?n? augintini? veisimo vieta Labradoro retriveri? ir Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieli? veislynas, registracijos Nr.LT 77-73-004.
2705 LT 77-52-057 2017-10-17 Oksana Leminauskien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Vokie?i? nyk?tukini? ?pic? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Mano Gl?byje"
2706 LT 23-55-018 2017-02-20 Tado Ra?kauskio ?kis Pjauli? g. 1, LT-96344 Pjauliai, Priekul?s sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. +37061163629; tadas@vakarupramogos.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Vandens gyv?n? laikymo ?mon?s u?daras/closed
2707 LT 77-52-054 2017-10-03 Irina Venislovien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Bigli? veisl?s ?un? veisimas.
2708 LT 77-19-119 2017-10-17 Au?ra Slepkovien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Meino me?k?n? veisl?s ka?i? veisimas.
2709 LT 95-33-004 2017-10-24 Tautvydas Dambrauskas Liki?ki? g. 32, 64382 Liki?kiai, Alytaus sen., Alytaus r. sav. 864815180, tautvydas.dambrauskas@gmail.com Alytaus departamentas (Alytus, Alytaus r., Bir?tonas, Druskininkai, Lazdij? r., Prien? r., Var?nos r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2710 LT 90-55-002 2017-10-12 Romualda Miaun Ilgini?ki? g. 20, 95409 Ketvergiai, Dovil? sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. +370 698 13755 , romualda.miau1@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas)
2711 LT 50-55-005 2017-10-17 Klaip?dos sportini? baland?i? augintoj? klubas ?Viesulas" Taikos pr. 35C-29, 91148 Klaip?da, Klaip?dos m. sav. mob.tel. +370 612 35584, el.p. arvydas.viesulas@inbox.lt Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Gyv?n? ve?ejai (bet kokiu atstumu II tipas)
2712 LT 77-19-120 2017-10-24 Diana Davidonien? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Samojed? veisl?s ?un? veisimas. Veislyno pavadinimas "Uodeguota Svajon?".
2713 LT 69-52-036 Vita Ambrulaitien? U?tvankos g. 11, LT-54423 Smiltynai II, Lapi? sen., Kauno r. sav. mob.: 8601 29825 el.pa?tas vet.namuose@gmail.com Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2714 LT 73-67-002 Kristinos Atstup?nien?s zooparduortuv? E?ero g. 1, 39181 Pasvalys, Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. tel 864165405 el.p.k.atstupeniene@gmail.com Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Prekiautoj? gyv?nais augintiniais patalpos
2715 LT 91-78-001 2019-10-24 LIT EGG, UAB Leven?i? g. 2, 88188 Ubi?k?, Try?ki? sen., Tel?i? r. sav. t. +370 687 40691; el.pa?tas justinas@grudai.net Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Namini? pauk??i? auginimo ?kis laikomos vi?tos dedekl?s iki d?slumo prad?ios
2716 LT 95-78-002 2017-10-31 ?kininkas Andrius Vasiliauskas Subed?io g. 30, LT-88436 Kaln?nai, Gad?navo sen., Tel?i? r. sav. t. +370 683 77837; el.pa?tas andr.vasiliauskas@gmail.com Tel?i? departamentas (Akmen?s r., Ma?eiki? r., Plung?s r., Rietavas, Tel?i? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) ?in?ilos
2717 LT 91-15-001 2017-10-26 AB Vilniaus pauk?tynas Druskinink? padalinys Sod?iaus g. 36A, LT-66401 Neravai, Vie?i?n? sen., Druskinink? sav. El.p. j.verbickiene@kggroup.eu; Tel. +370 686 30408 Druskinink? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Namini? pauk??i? auginimo ?kis Kei?iama veterinarinio patvirtinimo kodas LT 47- (namini? pauk??i? veisimo ?kis) ? LT 91- (namini? pauk??i? auginimo ?kis iki d?slumo periodo prad?ios).
2718 LT 69-84-023 2017-11-08 ?ivil? D?iauk?tien? Au?ros g. 7, LT-71421 Skaistakaimis, Gelgaudi?kio sen., ?aki? r. sav. 8-67579063, zivile.dziaukstiene@gmail.com ?aki? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Veterinarijos paslaug? teik?jas (R)
2719 LT 62-13-050 2017-11-10 uab Edlana Pylimo g. 33, 01309 Vilnius, Vilniaus m. sav. 868314103 Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Veterinarijos paslaug? teik?jo patalpos
2720 LT 46-49-003 2017-11-10 AB Kai?iadori? pauk?tynas Pauk?tinink? g. 16, LT-56500 Kai?iadorys, Kai?iadori? miesto sen., Kai?iadori? r. sav. 8-346-51034 Kai?iadori? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis
2721 LT 74-55-001 2017-11-08 Romualda Miaun Ilgini?ki? g. 20, 95409 Ketvergiai, Dovil? sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. +370 698 13755 , romualda.miau1@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautojai naminiais pauk??iais (R)
2722 LT 75-55-001 2017-11-08 Romualda Miaun Ilgini?ki? g. 20, 95409 Ketvergiai, Dovil? sen., Klaip?dos r. sav. mob.tel. +370 698 13755 , romualda.miau1@gmail.com Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m., Skuodo raj., ?ilut?s raj.) Prekiautoj? naminiais pauk??iais patalpos
2723 LT 46-75-001 2017-11-10 R. Kavaliauskien?s m?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Mokyklos g. 2, LT 98165 Udraliai, Mos?d?io sen., Skuodo r. sav. tel. 8 616 16541, el. p. rimamode@inbox.lt Skuodo valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba M?sini? namini? pauk??i? auginimo ?kis Patvirtinta VMVT Skuodo VMVT vir?ininko ?sakymu Nr. 54V1-113. Namini? m?sini? pauk??i? (vi??iuk?) laikytojas iki 500 vnt.
2724 LT 77-13-142 2017-11-13 Dalia Gibavi?ien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R)
2725 LT 51-88-203 2017-11-17 UAB "Galvij? centras" Mokyklos g. 12, LT-99154 Lau?iai, ?ilut?s sen., ?ilut?s r. sav. Tel. 8441 43220, fax. 8441 43218, el.p. vadybinink?@galvijucentras.lt ?ilut?s valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Galvij? karantino punktai
2726 LT 95-91-062 2017-11-20 Laima Kaminskyt? Pu?yno g. 4, 81304 Pamock?, Raud?n? sen., ?iauli? r. sav. tel.+37064804139,el.pa?tas laima.vilcinske@gmail.com ?iauli? departamentas (Joni?kio r., Kelm?s r., Pakruojo r., Radvili?kio r., ?iauli? m., ?iauli? r.) Kailini? gyv?n? laikytojai (R) kailiniai ?v?reliai
2727 LT 90-67-004 2017-11-22 Stasys Valionis E?er?lio g. 4, LT39362 Gr??iai, Va?k? sen., Pasvalio r. sav. tel. 867961830 Pasvalio valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? ve??jai (trumpais atstumais I tipas) Ve?a galvijus,kiaules,avis tr.pr.valst.Nr DDC713
2728 LT 77-19-121 2017-10-31 Diana ?epurnait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Devon Rex
2729 LT 77-52-058 2017-11-15 Rasa Kentrait? Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?unys - trupaplaukiai nyk?tukiniai taksai
2730 LT 77-19-122 2017-11-21 Elitas Jonas Ru?evi?ius Kauno departamentas (Jonavos r., Kai?iadori? r., Kauno m., Kauno r., K?daini? r., Raseini? r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) Kat?s - Abisinijos.
2731 LT 77-45-007 2017-11-22 Agn? Jaru?auskait? Ignalinos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Gyv?n? augintini? veis?jas (R) el. p.: agnele77@gmail.com
2732 LT 64-69-001 2017-11-15 MB,,Aroma Rex" Prien? turgaviet? Revuonos g. 68, 59150 Prienai, Prien? sen., Prien? r. sav. Tel.8 319 55555, el.pa?tas info@aroma.lt Prien? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba Kiti ?kio subjektai Prekyba ?kiniais gyv?nais
2733 LT 77-13-143 2017-11-24 Julija Taluntis Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2734 LT 77-41-080 2017-11-24 Kristina ?erniauskien? Vilniaus departamentas (Elektr?nai, ?al?inink? r., ?irvint? r., Trak? r., Ukmerg?s r., Vilniaus m., Vilniaus r.) Gyv?n? augintini? veis?jas (R) ?un? veis?ja
2735 LT 77-21-032 2017-11-17 Dalios Rum?ait?s gyv?n? augintini? veislynas SNIEGO ELFAS Klaip?dos departamentas (Klaip?dos r., Klaip?dos m., Kret