Kategorija:

Veikla:

Tarnybos pavadinimas:

Veterinarinio patvirtinimo numeris:

Subjekto pavadinimas:

Subjekto kodas:

 
            

Rodyti įrašų
Eil.
Nr.
Vet. patvirtinimo
numeris
Patvirtinimo data
Objekto ar subjekto
pavadinimas
Adresas
Kontaktiniai duomenys
Teritorinė VMVT
Veikla
Ūkio tipas
Didžiausias pajėgumas
Pastabos
Rodoma įrašų