Naujienos

2019 m. spalio 21 d.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) praėjusį penktadienį lankėsi Kirgizijos parlamentarų delegacija. Šios delegacijos nariai Lietuvos Respublikos Seime aptarė dvišalių tarpvalstybinių santykių gerinimo klausimus, o VMVT svarstė negyvūninio maisto produktų eksporto į Lietuvą galimybes.

2019 m. spalio 21 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio maisto saugai ir gyvūnų sveikatai, teikia rekomendacijas gaisro paveiktoje teritorijoje gyvenantiems gyventojams ir veikiančioms maisto tvarkymo įmonėms. Rekomendacijos bus atnaujinamos ir pildomos atsižvelgus į naujausią gaunamą informaciją ir gautus tyrimų rezultatus.

 

2019 m. spalio 20 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), reaguodama į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliko galimą rizikos vertinimą dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio gyvūnų sveikatai ir teikia rekomendacijas gyvūnų laikytojams bei užterštumo aplinkos teršalais stebėsenai.

2019 m. spalio 18 d.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) šią savaitę lankėsi Irano Islamo Respublikos kompetentingos institucijos ekspertai. Svečiai buvo supažindinti su Lietuvoje vykdoma valstybine maisto ir veterinarijos kontrole.

2019 m. spalio 16 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino supaprastintus reikalavimus maisto tvarkymo subjektams, maistą gaminantiems mažais kiekiais gyvenamosios paskirties patalpose ir tiekiantiems jį tiesiogiai vartotojams. Šių metų gruodžio viduryje įsigaliosiantys naujieji reikalavimai sudarys palankesnes sąlygas smulkiajam verslui ir paskatins legaliai veiklą vykdyti tuos, kurie verčiasi maisto produktų namuose gaminimu nedideliais kiekiais.

Renginiai

2019 m. spalio 16 d.

Spalio 21-23 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus patarėjas Paulius Bušauskas vyksta į Ahrveilerį (Vokietija) dalyvauti ir skaityti pranešimą dėl afrikinio kiaulių maro, remiantis Lietuvos patirtimi Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerijos organizuojamoje Nacionalinėje konferencijoje "Pasikeitimas informacija prieš, per ir po krizių, pagrindinis aspektas afrikinis kiaulių maras".

2019 m. spalio 11 d.

Spalio 14-17 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Jūratė Sukackienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinės kontrolės planų ir metinių ataskaitų darbo grupės posėdyje.

2019 m. spalio 03 d.

Spalio 7 d. – 10 d. VMVT Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus vedėja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) susitikime.

2019 m. rugsėjis 26 d.

Spalio 2-4 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) / Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (ACC) specialiame darbo grupės posėdyje dėl sistemų integravimo.

2019 m. rugsėjis 19 d.

Rugsėjo 23-26 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti mokymuose "Nauji maisto tyrimo metodai, siekiant nustatyti galimą sukčiavimą maisto grandinėje ir maisto produktų elektroninėje prekyboje (el. prekyba) (Advanced level)".

Naudinga informacija

Naujienos

2019 m. spalio 21 d.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) praėjusį penktadienį lankėsi Kirgizijos parlamentarų delegacija. Šios delegacijos nariai Lietuvos Respublikos Seime aptarė dvišalių tarpvalstybinių santykių gerinimo klausimus, o VMVT svarstė negyvūninio maisto produktų eksporto į Lietuvą galimybes.

2019 m. spalio 21 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio maisto saugai ir gyvūnų sveikatai, teikia rekomendacijas gaisro paveiktoje teritorijoje gyvenantiems gyventojams ir veikiančioms maisto tvarkymo įmonėms. Rekomendacijos bus atnaujinamos ir pildomos atsižvelgus į naujausią gaunamą informaciją ir gautus tyrimų rezultatus.

 

2019 m. spalio 20 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), reaguodama į Alytaus mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliko galimą rizikos vertinimą dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio gyvūnų sveikatai ir teikia rekomendacijas gyvūnų laikytojams bei užterštumo aplinkos teršalais stebėsenai.

2019 m. spalio 18 d.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) šią savaitę lankėsi Irano Islamo Respublikos kompetentingos institucijos ekspertai. Svečiai buvo supažindinti su Lietuvoje vykdoma valstybine maisto ir veterinarijos kontrole.

2019 m. spalio 16 d.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino supaprastintus reikalavimus maisto tvarkymo subjektams, maistą gaminantiems mažais kiekiais gyvenamosios paskirties patalpose ir tiekiantiems jį tiesiogiai vartotojams. Šių metų gruodžio viduryje įsigaliosiantys naujieji reikalavimai sudarys palankesnes sąlygas smulkiajam verslui ir paskatins legaliai veiklą vykdyti tuos, kurie verčiasi maisto produktų namuose gaminimu nedideliais kiekiais.