Ūkio subjektų patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai)

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas

2. Maisto, pašarų tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

3. Specialieji reikalavimai vykdant savikontrolės sistemos, diegiamos pagal GHP taisykles, auditą

4. Maisto produktų pervežimo paslaugas teikiančių maisto tvarkymo subjektų ir transporto priemonių, kuriomis vežami nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo greitai ir negreitai gendantys bei fasuoti greitai gendantys maisto produktai, patikrinimo aktas

5. Specialieji reikalavimai gyvulių skerdyklų patikrinimui

6. Specialieji reikalavimai smulkintos mėsos, ir/ar mechaniškai atskirtos mėsos, ir/ar mėsos pusgaminių, ir/ar mėsos gaminių gamybos subjekto patikrinimui

7. Specialieji reikalavimai popieriaus ir kartono gaminių patikrinimui

8. Valstybinės veterinarinės priežiūros įvertinimo aktas

9. Specialieji mėsos išpjaustymo, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos reikalavimai mėsinių patikrinimui

10. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų patikrinimui

11. Specialieji reikalavimai išpjaustytos šviežios mėsos (įskaitant naminių paukščių ir kiškinių mėsą) gamybos subjekto patikrinimui

12. Geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo aktas

13. Specialieji reikalavimai tikrinant šviežių vaisių, daržovių ir bulvių kokybę

14. Mažmeninės prekybos subjekto patikrinimo aktas

15. Specialieji reikalavimai maisto produktų ženklinimo patikrinimui 

16. Mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų patikrinimo aktas 

17. Turgavietės patikrinimo aktas 

18. Prekiautojo žemės ūkio ir maisto produktais patikrinimo aktas 

19. Specialieji reikalavimai maisto produktų gamybai 

20. Didmeninės prekybos subjekto/sandėlio patikrinimo aktas 

21. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas

22. Viešojo maitinimo įmonės, kuri vykdo kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymo, kepimo ir / ar pateikimo galutiniam vartotojui, gėrimų pardavimo vartoti vietoje ar šviežių sulčių barų veiklą, patikrinimo aktas

23. Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patikrinimo aktas

24. VMVT protrūkių, siejamų su maisto tvarkymo subjektų veikla, tyrimo klausimynas

25. Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

26. Patikrinimo aktas dėl pieno supirkimo atnaujinimo

27. Pieno supirkimo subjekto patikrinimo aktas

28. Specialieji reikalavimai elastomerų ir gumos gaminių patikrinimui

29. Specialieji reikalavimai pieno produktams gamybos subjekto patikrinimui

30. Specialieji reikalavimai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės patikrinimui

31. Laivo patikrinimo aktas

32. Mažais kiekiais gaudomų žuvų tiekėjų patikrinimo aktas

33. Žuvininkystės produktų pirminio pardavimo aukciono, didmeninės prekyvietės patikrinimo aktas

34. Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose patikrinimo aktas

35. Laukinių medžiojamų gyvūnų mažų mėsos kiekių tvarkymo patikrinimo aktas

36. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų ir šių gyvūnų mėsos išpjaustymo įmonių patikrinimui

37. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjų patikrinimo aktas

38. Negyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktas

39. Specialieji reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose

40. Specialieji reikalavimai nealkoholinių gėrimų ir / ar sulčių gamybos subjekto patikrinimui

41. Specialieji duonos ir pyrago, miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos reikalavimai

42. Maisto papildų prekybos subjekto patikrinimo aktas

43. Maisto papildų ženklinimo specialieji reikalavimai

44. Specialieji reikalavimai kiaušinių pakavimo subjekto patikrinimui

45. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo patikrinimo aktas

46. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems arkliams

47. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms avims ir ožkoms

48. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems galvijams

49. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms kiaulėms

50. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems paukščiams

51. Išvežamų / įvežamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

52. Epizootinio tyrimo aktas

53. Vežamų gyvūnų patikrinimo aktas

54. Gyvūnų vežėjo patikrinimo aktas

55. ŠGP perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

56. ŠGP tvarkymo / sandėliavimo įmonės patikrinimo aktas

57. ŠGP surinkimo centro / specialiųjų vartotojų patikrinimo aktas

58. Komposto gamybos įmonės patikrinimo aktas

59. Biologinių dujų gamybos įmonės patikrinimo aktas

60. Gyvūnų augintinių ėdalą / ar tam tikrus šalutinių gyvūninių produktų gaminius gaminančios įmonės patikrinimo aktas

61. ŠGP / ŠGPG prekiautojo patikrinimo aktas

62. ŠGP ir / ar jų gaminių vežėjo patikrinimo aktas

63. Specialūs perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie gali būti naudojami kaip pašarinės žaliavos, perdirbimo ir pateikimo į rinką higienos reikalavimai (priedai prie patikrinimo aktų)

64. Gyvūnų augintinių apskaitos dokumentų patikrinimo aktas

65. Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

66. Veterinarijos vaistinės patikrinimo aktas

67. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės patikrinimo aktas

68. ŠGP tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

69. Papildomi alkoholinių gėrimų tvarkymo reikalavimai atliekant viešojo maitinimo įmonių valstybinę maisto kontrolę

70. Specialieji reikalavimai maisto priedų gamybos subjektų patikrinimui

71. Specialieji reikalavimai kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų patikrinimui

72. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektams gamyboje naudojantiems maisto priedus

73. Gyvūnų skerdimo patikrinimo aktas

74. Gyvūnų žudymo, išskyrus skerdimą, patikrinimo aktas

75. Specialieji reikalavimai keramikos gaminių patikrinimui

76. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

77. Ekologiškų maisto produktų ženklinimo specialieji reikalavimai

78. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių tiekėjų patikrinimo aktas

79. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų patikrinimo aktas

80. Žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo aktas

81. Žuvininkystės produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, patikrinimo aktas

82. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam maisto produktą "Seinų / Lazdijų krašto medus", įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų registrą

83. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam  maisto produktą, įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų / į garantuoto tradicinio gaminio nuorodų registrą

84. Pašarų ūkio subjekto patikrinimo aktas

85. Elektroninės prekybos maisto produktais patikrinimo aktas 

86. Vaistinės patikrinimo aktas 

87. Papildomi reikalavimai šviežių žuvų patikrinimui mažmeninės prekybos vietose 

88. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjo patikrinimo aktas

89. Specialieji reikalavimai kiaušinių gaminių gamybos įmonei

90. Bendrieji reikalavimai geros gamybos praktikos laikymosi patikrinimui

91. Specialieji reikalavimai spaustuvinių dažų patikrinimui

92. Specialieji reikalavimai plastikinių medžiagų ir gaminių patikrinimui

93. Specialieji reikalavimai perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių patikrinimui

94. Specialieji reikalavimai veikliųjų ir protingųjų medžiagų ir gaminių patikrinimui

95. Specialieji reikalavimai regeneruotai celiuliozės plėvelės patikrinimui

96. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekeju patikrinimo aktas

97. Gyvūnų augintinių veisėjų patikrinimo aktas

98. Prekiautojo gyvūnais augintiniais patikrinimo aktas

99. Prekybos gyvūnais augintiniais turgavietėje patikrinimo aktas

100. Galvijų ir kiaulių surinkimo centrams taikomų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

101. Prekiautojams ir prekiautojų patalpoms reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

102. Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui

103. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto gręžinio tikrinimui

104. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto šachtinio šulinio tikrinimui

105. Karantino punkto patikrinimo aktas

106. Karantinuojamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

107. Kelių transporto priemonės vertinimo aktas

108. Pagalbos gavėjo, pasinaudojusio valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti, patikrinimo aktas

109. Papildomi reikalavimai maitinimui, vykdant specializuotų viešojo maitinimo įmonių (socialinių paslaugų įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų vasaros stovyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų maisto tvarkymo skyrių) patikrinimus

110. Papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įmonei dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

111. Specialieji reikalavimai lakuotų arba dengtų gaminių ir medžiagų patikrinimui

112. Ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

113. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patikrinimo aktas

114. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelei

115. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpai

116. Reikalavimai gyvūninių atliekų duobei

117. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkymo subjektų patikrinimo aktas

118. Ūkio subjektų, teikiančių ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas, patikrinimo aktas

119. Kontrolės punktų patikrinimo aktas

120. Gauto pranešimo dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo patikrinimo aktas

121. Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

122. Maisto tvarkymo subjekto, mažais kiekiais namų ūkio virtuvėje gaminančio ir tiekiančio galutiniams vartotojams maistą, patikrinimo aktas

123. Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių gamybos patikrinimo aktas

124. Daigus auginančių maisto subjektų patikrinimo aktas

125. Specialieji reikalavimai pieno gaminių gamybos subjekto patikrinimui

126. Specialieji reikalavimai naujų maisto produktų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose

127. Negyvūninio maisto pirminės gamybos subjekto patikrinimo aktas

Atnaujinta:
2020-09-30
Atgal