Daugiamečio nacionalinio kontrolės plano 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos pateikta 2020 01 01 – 2020 12 31 laikotarpio metinė ataskaita_I dalis

  Išskleisti Suskleisti

Lietuvos Respublikos pateikta 2020 01 01 – 2020 12 31 laikotarpio metinė ataskaita_II dalis

  Išskleisti Suskleisti

II dalies 1 punktas

„Maistas ir maisto sauga, vientisumas ir visavertiškumas bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo ir platinimo etapu, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybos praktiką ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją jiems, ir su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių gamyba bei naudojimas“

Priedas Nr.1 prie p.1.1.

II dalies 2 punktas

GMO apgalvotas išleidimas į aplinką maistui ir pašarams gaminti

II dalies 3 punktas

Pašarai ir pašarų sauga bet kuriuo pašarų gamybos, perdirbimo ir platinimo etapu ir pašarų naudojimas, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybos praktiką ir apsaugoti vartotojų sveikatą, interesus ir informaciją jiems.

Priedas Nr.1 prie p.3.1.

II dalies 4 punktas

Gyvūnų sveikatos reikalavimai

II dalies 5 punktas

Rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai, kylančios dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, prevencija ir mažinimas

II dalies 6 punktas

Gyvūnų gerovės reikalavimai

II dalies 7 punktas

Apsaugos priemonės nuo augalų kenkėjų

II dalies 8 punktas

Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai bei naudojimo ir tausiojo pesticidų naudojimo reikalavimai, išskyrus pesticidų purškimui naudojamą įrangą

II dalies 9 punktas

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

Priedas XIII b

Priedas XIII c

II dalies 10 punktas

Saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių naudojimas ir ženklinimas

Atnaujinta:
2021-09-08
Atgal