Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės

1. Susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus.

2. Nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba.

3. Kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos.

4. Apskųsti nutarimą byloje.

5. Dalyvauti nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą.

Atnaujinta:
2015-11-22
Atgal