Informacija apie darbo užmokestį

  2018 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. III ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2019 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius 2689 1 2710 1 2676 1 3939 1 3805 1
Direktoriaus pavaduotojas 2176 4 2241 3 2253 3 3370 3 3445 3
Padalinio vadovas 1567 76 1531 78 1559 78 2253 78 2297 78
Padalinio vadovo pavaduotojas 1293 33 1337 34 1360 34 - - - -
Patarėjas 1402 21 1427 22 1471 21 1937 53 1985 53
Vyriausiasis specialistas 893 624 923 609 945 620 1470 556 1506 543
Vyresnysis specialistas 879 19 918 20 939 26 1308 53 1379 50
Specialistas 573 341 580 338 587 338 820 350 834 351
Darbininkas 410 63 408 56 416 57 566 31 564 29

 

Atgal