Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas


Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas


Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas


Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas


Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas


Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas


Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas


Lietuvos Respublikos statybos įstatymas


Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas


Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas


Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas


Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas


Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas


Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas


Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas


Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas


Lietuvos Respublikos maisto įstatymas


Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas


Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas


Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas


Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas


Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas


Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas


Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas


Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas


Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas


Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas

Atnaujinta:
2021-10-06
Atgal