Tarnybiniai nusižengimai ir nuobaudos

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines ir drausmines nuobaudas.
 

  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
  Tarnybinės nuobaudos Darbo pareigų pažeidimai
Laikotarpis Pastabos Papeikimai Griežti papeikimai Viešųjų ir privačių interesų pažeidimai Atleidimai iš pareigų Darbo pareigų pažeidimai Šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai Atleidimai Viešųjų ir privačių interesų pažeidimai
2019 m. I ketvirtis 5 5 1 - - - 1 - 1
2019 m. II ketvirtis 1 1 - - - - - - -
2019 m. III ketvirtis 1 2 1 - - - - - -
2019 m. IV ketvirtis 2 3 - 2 - - - - -
2020 m. I ketvirtis 3 - - - - 1 - - -
2020 m. II ketvirtis - - - 1 - - - - -
2020 m. III ketvirtis 2 - - - - - - - -
2020 m. IV ketvirtis 3 2 - - - - - -

-

2021 m. I ketvirtis 1 - - - - 3 - - -
2021 m. II ketvirtis - - 2 - - - - 1 -
Atnaujinta:
2021-07-20
Atgal