Kreipimaisi dėl tikrovės neatitinkančios informacijos visuomenės informavimo priemonėse

Siekdamas visapusiško ir objektyvaus visuomenės informavimo maisto ir veterinarijos, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse veiklos klausimais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius vykdo visuomenės informavimo priemonių stebėseną. Jeigu viešai skelbiamose publikacijose pastebima netiksli, šališka, tikrovės neatitinkanti ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – tarnyba) dalykinei reputacijai kenkianti informacija, reaguojama šiais būdais:

1. Kreipiamasi į publikacijų autorius, prašant ištaisyti netikslumus – naujienų agentūrų, interneto portalų žurnalistams dažniausiai skambinama, spaudos žurnalistams siunčiamas raštas.

2. Tarnybos interneto svetainėje patalpinus publikacijos aprašymą, po juo skelbiama informacija apie tai, kas publikacijoje buvo nutylėta, pateikta netiksliai, kt.

3. Rengiamas ir platinamas pranešimas spaudai, pateikiant tarnybos poziciją bei siekiant, kad apie šališką vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse pateiktą informaciją sužinotų kiti žurnalistai bei atsižvelgtų į ją rengdami publikacijas ta pačia tema.

4. Dėl šiurkščių visuomenės informavimą reglamentuojančių normų pažeidimų, jei tai susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos nušvietimu, kreipiamasi į žiniasklaidos savireguliavimo institucijas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją.

Dėl šmeižiančios ir įžeidžiančios informacijos tarnybos pareigūnai visuomenės informavimo priemonėms ir jų savireguliavimo institucijoms skundus gali teikti patys.

Informacija apie tarnybos veiklą tvarkoma vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,Veterinarijos, Maisto, Vartotojų teisės apsaugos.įstatymais, Tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais.
 

Atnaujinta:
2015-11-22
Atgal