Pasitikėjimo linija

Linija skirta pranešimams apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), galimai planuojamus daryti, daromus ar padarytus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais, viešųjų ir privačių interesų konfliktus ar apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (toliau – pažeidimai) teikti.

 

Jeigu norite pranešti apie darbuotojų pažeidimus (anonimiškai ir neanonimiškai), prašome pranešimus pateikti:

  • užpildant specialią formą;
  • užpildžius specialią formą (galima atsisiųsti .docx formatu) ir ją pateikus el. pašto adresu pasitikejimolinija@vmvt.lt, paštu (Siesikų 19, Vilnius) arba atvykus į VMVT tiesiogiai kompetentingam subjektui (Vidaus tyrimų skyriui);
  • visą parą nemokamu pasitikėjimo linijos telefonu 800 40 403 su automatinio atsakymo ir pranešimo įrašymo funkcija (paskambinusiojo telefono numeris nefiksuojamas, maksimali balso pranešimo trukmė – 3 minutės)

 

Teikdami pranešimą VMVT Pasitikėjimo linija, nurodykite kuo tikslesnę informaciją:

  • apie darbuotoją, kurio neteisėti veiksmai skundžiami (vardas, pavardė, pareigos (kai toks darbuotojas yra žinomas), kita informacija);
  • konkretų skundžiamą pažeidimą, jį pagrindžiančias aplinkybes (pažeidimo vietą, laiką, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jeigu turite, pateikite pažeidimą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kitus įrodymus).

 

Pasitikėjimo linija pateikti pranešimai nagrinėjami Pranešimų apie pažeidimus Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-487 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
VMVT atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta teisinė atsakomybė.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos „Pasitikėjimo linija" 2020 m. gautų pranešimų ataskaita

 

Atnaujinta:
2021-02-03
Atgal