Korupcijos prevencija

Siekiant, kad maisto ir veterinarijos srityse neplistų korupcija, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės:

1. Atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, kurio pagrindu priimamos ir tvirtinamos korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados.

2. Atliekama korupcijos prevencijos analizė.

3. Patvirtinta ir vykdoma VMVT korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo  priemonių planas (2014 m. planas, 2015 m. planas, 2016 m. planas, 2017 m. planas , 2019-2021 m. planas). 

4. Atliekamas VMVT rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas (antikorupcinio vertinimo pažymos: 2014 m., 2015 m.).

5. VMVT kovos su korupcija programa

6. Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas kreipiantis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91straipsniais sąrašas .

 


Praneškite apie korupciją !


Antikorupcijos komisija

Komisijos pirmininkė VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė, tel. (8 5) 240 4348, el. p. daiva.svelniene@vmvt.lt

Komisijos nariai:

Teisės skyriaus l. e. p. vedėjas Egidijus Verenius, tel. (8 5) 249 1710, el. p. egidijus.verenius@vmvt.lt

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius, tel. (8 5) 249 1618, el. p. mantas.staskevicius@vmvt.lt

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė, tel. (8 5) 249 1711, el. p. jurgita.bakaseniene@vmvt.lt

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Sirutkaitytė, tel. (8 5) 249 1621, el. p. rasa.sirutkaityte@vmvt.lt

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Fedotova, tel. (8 5) 249 1619, el. p. aleksandra.fedotova@vmvt.lt


ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS


Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

 

Atgal