Vykdomi ir jau įgyvendinti projektai

 

Prieš įstojimą į Europos Sąjungą (ES) ir pirmaisiais narystės ES metais Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) buvo didžiulės ES paramos gavėja, įgyvendindama ES projektus. Projektai padėjo sustiprinti VMVT administracinius pajėgumus pagal ES reikalavimus. VMVT tuo laikotarpiu įgyvendino 11 PHARE ir 8 Pereinamojo laikotarpio finansavimo priemonės projektus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, pasienio veterinarinės kontrolės, veterinarinių vaistų kontrolės, pašarų kontrolės, skubios veiklos planų rengimo ir krizių valdymo srityse.

Šiuo metu VMVT dalinasi įgyta patirtimi su kitomis šalimis, siekiančiomis atitikti ES maisto saugos ir veterinarijos reikalavimus. Kasmet VMVT apsilanko įvairios delegacijos iš trečiųjų šalių, kurios lankosi VMVT, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute bei teritorinėse VMVT, siekdami susipažinti su efektyviai veikiančia maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistema.

Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Vykdydama Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir vystomojo bendradarbiavimo politikos gaires, VMVT įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektus Moldovoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Afganistano Goro provincijoje, Mongolijoje.


► Įgyvendinti ES Dvynių projektai

    • TR/2004/IB/AG/02

       Maisto saugos ir kontrolės sistemos restruktūrizavimas ir sustiprinimas Turkijoje

       Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos partnerė.

 

    • KS 07/IB/AG/07

      Kosovo maisto saugos ir veterinarijos tarnybų atitikimas Europos Sąjungos standartams

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos partnerė.

 

    • RO/2007-IB/AG/02

      Nacionalinės veterinarijos sanitarijos ir maisto saugos tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas – veterinarijos tarnyba pajėgi vykdyti gyvūnų ligų stebėseną, likvidavimą ir kontrolę

      Projektą įgyvendino Lietuva (VMVT).

 

    • MD10/ENP-PCA/AG/06

      Parama Moldovai augalinių maisto produktų saugos norminių dokumentų srityje

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Jungtinės Karalystės partnerė.

 

    • KS 10  IB  AG  02

      Tolesnė parama Kosovo Maisto ir veterinarijos agentūrai

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos partnerė.

 

    • BA11 IB AG 01 TWL

      Parama žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į ES didinimui Bosnijoje ir Hercegovinoje

      Projektą įgyvendino Lietuva (VMVT).

 

    • SR 11 IB AG 01

      Gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse

      Lietuva (VMVT) įgyvendino projektą kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Vengrijos.

 

    • ENPI/2013/326-044

      Parama įgyvendinant SFS (sanitarijos ir fitosanitarijos priemones) įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimą

      Lietuva (VMVT) įgyvendino projektą kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Italijos.

 

    • MD 12 ENI AG 01 16 (MD/25

      Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai

      Lietuva (VMVT) įgyvendino projektą kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Latvijos ir Švedijos.

 


► Įgyvendinti techninės pagalbos projektai

    • EuropeAid/131438/C/SER/BY

      Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Prancūzijos partnerė. Projekte kaip jaunesnieji partneriai taip pat dalyvavo Belgija, Lenkija, Latvija.

 

    • EuropeAid/130332/C/SER/RS

      Serbijos rinkos priežiūros sistemos ne maisto ir maisto produktų srityje sustiprinimas

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos partnerė. Projekte kaip jaunesnioji partnerė taip pat dalyvavo Slovėnija.

 

    • EuropeAid/133816/C/SER/UA

      Maisto kontrolės sistemos stiprinimas

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvavo kaip jaunesnioji Danijos partnerė. Projekte kaip jaunesnieji partneriai taip pat dalyvavo Jungtinė Karalystė, Belgija.

 


► VMVT nuo 2020 m. įgyvendina šiuos ES finansuojamus Dvynių ir Techninės pagalbos projektus:

    • BA 18 IPA AG 01 19

      ES parama gebėjimų ugdymui ir laipsniškam Sąjungos acquis derinimui maisto saugos srityje Bosnijoje ir Hercegovinoje

      Lietuva (VMVT) įgyvendina projektą kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Italijos ir Vengrijos.

 

    • MD 16 ENI AG 01 19 (MD/37)

      Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvauja kaip jaunesnioji Austrijos partnerė. Projekte kaip jaunesnioji partnerė taip pat dalyvauja Lenkija.

 

    • EuropeAid/139583/IH/SER/ET

      Techninė pagalba Žemės ūkio ministerijai remti – projektas Adis Abeboje dėl Etiopijos gyvūnų sveikatos kaimo plėtrai

      Projekte Lietuva (VMVT) dalyvauja kaip jaunesnioji Belgijos partnerė. Projekte kaip jaunesnioji partnerė taip pat dalyvauja Šveicarija.

 

Daugiau informacijos apie ES Dvynių projektus galima pasiskaityti Lietuvoje Nacionalinio Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas atliekančios Užsienio reikalų ministerijos puslapyje.

 

 

Atnaujinta:
2021-09-13
Atgal