Mokymai

Mokymų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 organizavimas

Valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 organizavimas aprašytas 2020 m. gegužės 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-327 patvirtintoje Kokybės sistemos programoje DR-2 „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai“.

Mokymai organizuojami atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) departamentų vadovų pasiūlytas mokymų temas, Europos Sąjungos maisto saugos ir veterinarijos strategiją, maisto saugos ir veterinarijos srities naujus teisės aktus ar galiojančių teisės aktų pakeitimus ir Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditų išvadas. Mokymai organizuojami taip, kad kiekvienas valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistas bent kartą metuose sudalyvautų rengiamuose mokymo ar kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Siekiant užtikrinti VMVT darbuotojų, atsakingų už valstybinę maisto, veterinarinę ir veislininkystės kontrolę, kvalifikacijos kėlimą, kiekvienų metų pradžioje VMVT direktoriaus įsakymu tvirtinama Valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymų programa.

2022 metų valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymo programa

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625, 2021 m. mokymuose dalyvavo 4269 VMVT ir teritorinių VMVT specialistų (visi mokymai vyko nuotoliniu būdu).

 

 

2021 m. VMVT Strateginiame veiklos plane numatytas rodiklis „Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės specialistų kompetencijos kėlimo ir numatytų programoje mokymų įgyvendinimas (proc.)“ iš planuotų įgyvendinti 70 proc. mokymų pagal 2021 m. Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės specialistų mokymų programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-61, buvo įvykdyti 82 proc. Planuota reikšmė viršyta, nes mokymai buvo vykdomi nuotoliniu būdu.

 

Nuo 2006 m. valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistai dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ organizuojamuose mokymuose maisto saugos ir veterinarijos srityse. Mokymai vyksta įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

2021 m. Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ organizuojamuose 20 temų mokymuose dalyvavo 100 valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų.

 

 

Atnaujinta:
2022-02-04
Atgal