Muitų sąjunga (Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kazachstano Respublika)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos kompetentingų tarnybų suderintus Memorandumų pavyzdžius, yra pasirašiusi su Rusijos Federacijos federaline veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba Memorandumus, kurie skelbiami http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm

Nuo 2004 m. į Rusijos Federaciją iš Lietuvos Respublikos gali eksportuoti tik Rusijos Federacijos federalinės veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos patvirtintuose sąrašuose įrašytos įmonės, kurių sąrašas skelbiamas http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/litva

Nuo 2010 m. liepos mėn., įsigaliojus Muitų sąjungos šalių narių vieningiems reikalavimams, eksportuoti į Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir Kazachstano Respubliką gali tik Lietuvos Respublikos įmonės, įrašytos į Organizacijų ir asmenų registrą, vykdančių įvežamų į Muitų sąjungos teritoriją, kontroliuojamų prekių, gamybą, perdirbimą ir (arba) saugojimą. Registras skelbiamas http://www.tsouz.ru/db/techregulation/vetmeri/Pages/Reestrorg.aspx

Ūkio subjektai, turintys teisę eksportuoti gyvūnus ir produktus į Muitų sąjungą, privalo įgyvendinti ES ir importuojančios šalies (t. y. Muitų sąjungos) teisės aktų reikalavimus. Muitų sąjungos teisės aktai skelbiami Muitų sąjungos Komisijos internetiniame puslapyje http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx

Atnaujinta:
2015-09-21
Atgal