ES ir tarptautiniai santykiai

ES ir tarptautiniai santykiai

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) Lietuva siekia kuo geriau įtvirtinti narystę ES. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, prisidėdama prie šio tikslo, siekia užtikrinti pagrindinius ES rinkos priežiūros principus, suteikdama prioritetą maisto saugos, vartotojų teisių apsaugos bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų neapimtos šalies statusą pagal ES ir tarptautinius reikalavimus. Nuo tiesiogiai su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla susijusių institucijų gebėjimų parengti pozicijas ir efektyvaus dalyvavimo ES Acquis priėmimo, ES vizijos formavimo procese kokybės priklauso, kaip bus ginami šalies interesai gyvūnų sveikatingumo, gerovės, maisto saugos srityse. Todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, paskirti atstovauti šiuos Lietuvos Respublikos interesus ES institucijų darbo organuose, privalo užtikrinti aktyvų ir rezultatyvų nacionalinių interesų atstovavimą ES.


VMVT taip pat yra kitų tarptautinių organizacijų narė

Nuo 1993 m. Lietuva yra Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos komisijos dėl snukio ir nagų ligos kontrolės (EuFMD) narė. Šiuo metu šios komisijos nariais yra 39 Europos šalių vyriausieji veterinarijos pareigūnai.
Daugiau informacijos – http://www.fao.org/eufmd/en/

Dar 1932 m. Lietuvos Respublika buvo priimta į Pasaulio gyvūnų sveikatos organizaciją, kurios tikslas – organizuoti ir koordinuoti moksliškai pagrįstas kovos su užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis priemones ir profilaktiką, siekiant jas likviduoti bendromis daugelio šalių pastangomis. 1992 m. buvo atkurtos Lietuvos narystės teisės Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje. Šiuo metu organizacija vienija valstybines veterinarijos tarnybas 182 pasaulio šalyse.
Daugiau informacijos https://www.oie.int/en/home/

VMVT taip pat yra Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuolatinis atstovas Lietuvoje ir atlieka atlieka sąsajos tarp EFSA ir nacionalinės maisto saugos institucijos, mokslinių tyrimų institutų, kitų suinteresuotų asmenų vaidmenį.
Daugiau informacijos https://www.efsa.europa.eu/en


Pirmininkavimas ES Tarybai

Nuo 2021 m. liepos 1 d. pirmininkavimą ES iš Portugalijos perėmė Slovėnija. Pirmininkaujančios Slovėnijos prioritetai grindžiami šūkiu – „Kartu. Atspari. Europa.“. Per savo 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį ši valstybė narė stengsis aktyviai prisidėti  prie ES atsparumo sveikatos, ekonomikos, energetikos, klimato ir kibernetinėms krizėms, didinimo.

Šalis taip pat tęsia darbą įgyvendindama prieš tai pirmininkavusios Portugalijos prioritetus veterinarijos srityse: tokius kaip gyvūnų gerovės klausimai ES mastu, gyvūnų sveikatos klausimai, susiję su taikomomis prevencinėmis priemonėmis, valdant gyvūnų ligų plitimą, gyvūnų COVID-19 / SARS-CoV-2 infekcijos, bei tęsiamos diskusijos dėl ES šalyse fiksuojamų naujų AKM ir paukščių gripo atvejų. Pirmininkaujanti Slovėnija planuoja veterinarijos sektoriaus klausimo diskusijas, kurios tikslas didinti informuotumą apie naujų informacinių technologijų  galimybes.

Slovėnijos pirmininkavimo metu numatyti net 4 Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdžiai – liepos 15 d., spalio 2829 d., gruodžio 1415 d. ir neformalus CVO posėdis Liublianoje rugsėjo 29–spalio 1 d.


Atstovavimas ES darbo grupėse

2020 m. dalyvauta 130 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžių (92% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 8% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

2019 m. dalyvauta 131 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (77% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 22% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

2018 m. dalyvauta 202 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (134% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 21% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

2017 m. dalyvauta 115 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (71% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 5% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

2016 m. dalyvauta 154 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (86% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 14% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

 

Atnaujinta:
2021-09-10
Atgal