ES ir tarptautiniai santykiai

ES ir tarptautiniai santykiai

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) Lietuva siekia kuo geriau įtvirtinti narystę ES. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prisidėdama prie šio tikslo, siekia užtikrinti pagrindinius ES rinkos priežiūros principus, suteikdama prioritetą maisto saugos, vartotojų teisių apsaugos bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų neapimtos šalies statusą pagal ES ir tarptautinius reikalavimus. Nuo tiesiogiai su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla susijusių institucijų gebėjimų parengti pozicijas ir efektyvaus dalyvavimo ES Acquis priėmimo, ES vizijos formavimo procese kokybės priklauso, kaip bus ginami šalies interesai gyvūnų sveikatingumo, gerovės, maisto saugos srityse. Todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, paskirti atstovauti šiuos Lietuvos Respublikos interesus ES institucijų darbo organuose, privalo užtikrinti aktyvų ir rezultatyvų nacionalinių interesų atstovavimą ES.

VMVT taip pat yra kitų tarptautinių organizacijų narė. Nuo 1993 m. Lietuva yra Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos komisijos dėl snukio ir nagų ligos kontrolės (EuFMD) narė. Šiuo metu šios komisijos nariais yra 39 Europos šalių vyriausieji veterinarijos pareigūnai.

Dar 1932 m. Lietuvos Respublika buvo priimta į Pasaulio gyvūnų sveikatos organizaciją, kurios tikslas – organizuoti ir koordinuoti moksliškai pagrįstas kovos su užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis priemones ir profilaktiką, siekiant jas likviduoti bendromis daugelio šalių pastangomis. 1992 m. buvo atkurtos Lietuvos narystės teisės Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje. Šiuo metu organizacija vienija valstybines veterinarijos tarnybas 182 pasaulio šalyse.

Atstovavimas ES darbo grupėse

2019 m. dalyvauta 131 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (77% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 22% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).
2018 m. dalyvauta 202 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (134% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 21% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).
2017 m. dalyvauta 115 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (71% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 5% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).
2016 m. dalyvauta 154 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose (86% dalyvavimas sudarė iš sostinės ir 14% dalyvavimas sudarė iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje).

VMVT paruoštos ir su kitomis institucijomis suderintos pozicijos

2019 m. pateikta derinimui su kitomis institucijomis 31 VMVT paruošta pozicija.
2018 m. pateikta derinimui su kitomis institucijomis 12 VMVT paruoštų pozicijų.
2017 m. pateiktos derinimui su kitomis institucijomis 26 VMVT paruoštos pozicijos.
2016 m. pateikta derinimui su kitomis institucijomis 17 VMVT paruoštų pozicijų.

Suderintos kitų valstybės institucijų paruoštos  pozicijos (SAM, ŽŪM, ŪM, URM)

2019 m. suderinta 61 kitų valstybės institucijų paruošta pozicija.
2018 m. suderinta 140 kitų valstybės institucijų paruoštų pozicijų.
2017 m. suderintos 128 kitų valstybės institucijų paruoštos pozicijos.
2016 m. suderintos 105 kitų valstybės institucijų paruoštos pozicijos.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Po Rusijos 2014 m. įvesto gyvūninių maisto produktų importo embargo suintensyvėjo bendradarbiavimas su trečiųjų šalių veterinarijos tarnybomis dėl eksporto į tas šalis.

2019 m. buvo dirbama su 31 šalimi dėl rinkų atidarymo, 2018 m. – su 28, 2017 m. – su 26, 2016 m. – su 31.

2019 m. gauti leidimai eksportuoti produkciją į:
1.    Peru (džiovinta/vytinta ar rūkyta jautiena);
2.    Ukraina (sudėtiniai maisto produktai);
3.    Kinija (mėsa (jautiena);
4.    Naujoji Zelandija (kiaušinių produktai);
5.    Serbija (žuvininkystės produktai).

2018 m. gauti leidimai eksportuoti produkciją į:
1.    Jungtiniai Arabų Emyratai (1. pieno produktai, 2. žuvininkystės produktai);
2.    Marokas (jautiena ir jautienos produktai);
3.    Honkongas (jautiena, kiauliena ir jų produktai);
4.    Ukraina (kiauliena ir kiaulienos pusgaminiai).

2017 m. gauti leidimai eksportuoti produkciją į:
1.  Meksika (pienas ir pieno produktai);
2.  Kanada (kiaušiniai ir kiaušinių produktai);
3.  Japonija (paukštiena ir jautiena bei jų produktai);
4.  Alžyras (pienas ir pieno produktai, pusgaminiai ir gaminiai (raudona mėsa), šviežia, atšaldyta, užšaldyta galvijiena);
5.  Bosnija ir Hercegovina (paukštiena);
6.  Naujoji Zelandija (pienas ir pieno produktai sudėtiniai šaldyti produktai);
7.  Jungtiniai Arabų Emyratai (Mėsa ir mėsos produktai, kiaušiniai ir jų produktai).

2016 m. gauti leidimai eksportuoti produkciją į:
1. JAV (mėsa ir mėsos produktai);
2. Kinija (pieno produktai);
3. Kosta Rika (pienas ir jo produktai);
4. Kosovas (paukštiena, mėsos gaminiai);
5. Serbija (mėsos gaminiai, paukštiena ir sudėtiniai gaminiai);
6. Iranas (jautiena).

 

Muitų sąjunga (Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kazachstano Respublika)

Atnaujinta:
2020-07-01
Atgal