Komisijos ir darbo grupės

 Informacija nuolat atnaujinama.

Pavadinimas   Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija
Nariai  

 • Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė.
 • Ona Keblienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas.

 Nariai:
 • Monika Gerulaitienė, Valstybinės maisto ir veterinarijso tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Laura Ivanauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė,
 • Diana Malinovskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja,
 • Martyna Monika Markevičiūtė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Pavadinimas   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo pirkimo komisija techninių specifikacijų parengimo ir priežiūros paslaugų pirkimui organizuoti ir atlikti
Nariai  

 • Artūras Jakubauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas.

 Nariai:
 • Agnė Prokopovičiūtė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. patarėjo pareigas,
 • Jelena Nalivaikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų skyriaus l. e. p. vedėja.

 

Kitos komisijos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-497 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. B1-526 “Dėl nuolatinės komisijos, atsakingos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą, sudarymo“ pakeitimo”

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. B1-575 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. B1-526 “Dėl nuolatinės komisijos, atsakingos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą sudarymo“ pakeitimo”

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. B1-526 „Dėl nuolatinės komisijos, atsakingos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą, sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. B1-605 „Dėl komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. B1-268 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B1-568 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. B1-565 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turto nurašymo komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. B1-535 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos terminijos komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. B1-259 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžiose reorganizuojamose įstaigose“


 

Atnaujinta:
2021-05-04
Atgal