Komisijos ir darbo grupės

 Informacija nuolat atnaujinama.

 

Pavadinimas   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo pirkimo komisija techninių specifikacijų parengimo ir priežiūros paslaugų pirkimui organizuoti ir atlikti
Nariai  

 • Artūras Jakubauskas, VMVT Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas.

 Nariai:
 • Agnė Prokopovičiūtė, VMVT Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. patarėjo pareigas,
 • Jelena Nalivaikienė, VMVT Informacinių sistemų skyriaus l. e. p. vedėja,
 • Stepas Gilys, VMVT Informacinių sistemų skyriaus patarėjas.

 

Kitos komisijos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. B1-526 „Dėl nuolatinės komisijos, atsakingos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą, sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. B1-605 „Dėl komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. B1-268 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B1-568 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. B1-565 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turto nurašymo komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. B1-535 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos terminijos komisijos sudarymo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. B1-485 „Dėl nuolatinės komisijos, atsakingos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą nagrinėjimą, sudarymo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. B1-259 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžiose reorganizuojamose įstaigose“


Darbo grupės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. B1-7 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. B1-140 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

Atnaujinta:
2020-10-09
Atgal