Atašė prie ES

Darius Remeika,
Veterinarijos ir fitosanitarijos atašė

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
Permanent Representation of Lithuania to the European Union
Rue Belliard 41-43
1040 Briuselis (Brussels)
Belgija (Belgium)

Mob. (BE) +32 4919 23279

E-mail: darius.remeika@mfa.lt

http://www.eu.mfa.lt/

Atnaujinta:
2021-10-26
Atgal