Asmenų aptarnavimas

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) ir jos teritoriniuose padaliniuose asmenys aptarnaujami remiantis vieno langelio principu. Prašymai, skundai (pranešimai) priimami ir atsakymai į juos teikiami vienoje vietoje. Sprendimui priimti reikalingą informaciją iš VMVT pavaldžių įstaigų ar iš kitų institucijų gauna pati VMVT, neįpareigodama to atlikti asmens, kuris kreipiasi.

VMVT asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcijas atlieka Bendrųjų reikalų skyrius. Asmenys šiame skyriuje yra aptarnaujami kiekvieną darbo dieną, o pirmadieniais ir trečiadieniais - pasibaigus VMVT darbo laikui - viena valanda ilgiau. Ne darbo metu asmenys gali pateikti žodinius prašymus nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai skelbiami VMVT tinklalapyje.

VMVT teritoriniai padaliniai dvi dienas per savaitę dirba viena valanda ilgiau, kad asmenys turėtų galimybę prašymus ir kitus dokumentus pateikti / atsiimti jau pasibaigus įstaigos darbo laikui. Prašymus pateikti būtina paskirtam įstaigos darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą.

Asmenų prašymai, pareiškimai ir pasiūlymai VMVT gali būti siunčiami paštu adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, elektroniniu paštu info@vmvt.lt arba pateikiami asmeniškai VMVT priimamajame. Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4361.

Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną:

I - IV 8:00 - 12:00 val. ir 12:45 - 17:00 val.
V 8:00 - 12:00 val.
ir 12:45 - 15:45 val.


Vartotojų pranešimai

Pranešimai (skundai) iš visos Lietuvos dėl nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų, netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų ar gyvūnų gerovės pažeidimų registruojami visą parą nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403.


Verslo konsultavimas

Ūkio subjektai aktualiais klausimais, susijusiais su maisto sauga ir kokybe, ženklinimu, maisto papildais, geriamuoju vandeniu, gyvūnų sveikatingumu ir gerove, ženklinimu ir registravimu, pašarais, veterinariniais preparatais ir biocidais, kitais su maistu susijusių paslaugų teikimo klausimais, gali skambinti nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403. Skambučiai priimami visą parą.

Ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis galima pateikti klausimus, kurie bus įrašyti į autoatsakiklį. VMVT specialistai patys susisieks su paklausėju ir pateiks atsakymus. Visi pokalbiai į nemokamą telefono liniją yra įrašomi ir reguliariai perklausomi tam, kad būtų užtikrinta teiktos konsultacijos kokybė.

Atnaujinta:
2017-01-23
Atgal