Išduodami dokumentai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamų dokumentų teikiamų administracinių paslaugų sąrašas.

Mokesčiai ir rinkliavos už VMVT teikiamas administracines paslaugas nurodytos Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše,  patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės rinkliava ir mokesčiai mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kaip nurodyta Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Maisto saugos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas (daigų auginimo veikla)

3. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

4. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas

 
 
 
 
 
Veterinarijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

2. Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

3. Gyvūnų vežėjo leidimas

4. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

5. Medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpos ir gyvūnų atliekų duobės įvertinimas ir pažymos išdavimas

6. Veterinarijos dokumentai (Veterinarijos pažymėjimas, Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimas, Vidaus prekybos sertifikatas)

7. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas

8. Pašarų ūkio subjektų įregistravimas

9. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas

10. Kompetencijos pažymėjimas asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų žudyme

Farmacijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

2. Biocidų autorizacijos liudijimas

3. Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

4. Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

5. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencija

6. Veterinarijos vaistinės veiklos licencija

7. Veterinarinių vaistų importo licencija

8. Veterinarinių vaistų gamybos licencija

Pasienio veterinarinės kontrolės srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimas

2. Veterinarijos sertifikatas eksportui

3. Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikatas

4. Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

5. Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimas

Užsienio piliečių veterinarinės veiklos vykdymo tvarką reglamentuojantys dokumentai

1. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

2. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

3. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

4. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių veterinarijos felčerio paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

Kiti dokumentai / teikiamos administracinės paslaugos

1. Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises (angl. Certificate of Compliance and Acquired Rights)

2. Informacijos apie saugomus dokumentus teikimas ir šių dokumentų kopijų išdavimas

Ūkinių gyvūnų veislininkystės  srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo ir (ar) ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimas

2. Leidimo teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

3. Leidimo teikti pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

4. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimas

5. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimas

6. Leidimo teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimas

Laboratorijų patvirtinimo leidimai

1. Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas

2. Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas

3. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas

4. Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimai

5. Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimai

6. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teikiamų paslaugų sąrašą galima rasti: http://nmvrvi.lt/paslaugos/

 

Atnaujinta:
2022-02-25
Atgal