Išduodami dokumentai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamų dokumentų teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Maisto saugos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

3. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

4. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas

 
 
 
 
 
 
Veterinarijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

2. Gyvūno augintinio paso išdavimas

3. Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

4. Gyvūnų vežėjo leidimas

5. Pažymėjimas apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą

6. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

7. Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas

8. Veterinarijos dokumentai (Veterinarijos pažymėjimas, Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimas, Vidaus prekybos sertifikatas)

9. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas

10. Pašarų ūkio subjektų įregistravimas

11. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas

12. Kompetencijos pažymėjimas asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų žudyme

Farmacijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

2. Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas

3. Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

4. Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

5. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencija

6. Veterinarijos vaistinės veiklos licencija

7. Veterinarinių vaistų importo licencija

8. Veterinarinių vaistų gamybos licencija

Pasienio veterinarinės kontrolės srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

2. Veterinarinis įvežimo dokumentas

3. Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams

4. Bendrasis įvežimo dokumentas

5. Veterinarijos sertifikatas eksportui

6. Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikatas

7. Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

Užsienio piliečių veterinarinės veiklos vykdymo tvarką reglamentuojantys dokumentai

1. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

2. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

Kiti dokumentai / teikiamos administracinės paslaugos

1. Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises (angl. Certificate of Compliance and Acquired Rights)

2. Informacijos apie saugomus dokumentus teikimas ir šių dokumentų kopijų išdavimas

3. Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimas VMVT

4. Asmenų konsultavimas ir informavimas VMVT

Ūkinių gyvūnų veislininkystės  srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo ir (ar) ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimas

2. Leidimo teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

3. Leidimo teikti pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

4. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimas

5. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimas

6. Leidimo teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimas

Laboratorijų patvirtinimo leidimai

1. Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimai

2. Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimai

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teikiamų paslaugų sąrašą galima rasti: http://nmvrvi.lt/paslaugos/

 

Atgal