ŠGP tvarkymas

Šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) – gyvūnų kūnai arba jų dalys, gyvūniniai produktai arba kiti iš gyvūnų gauti produktai, neskirti vartoti žmonėms, taip pat oocitai, embrionai ir sperma, viešojo maitinimo atliekos, kepimo aliejus, buvusieji maisto produktai, mėsinių ir skerdyklų atliekos, kraujas, plunksnos, pūkai, vilna, kailiai ir odos, gyvūnų gaišenos, mėšlas ir kt.

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai – iš šalutinių gyvūninių produktų, juos vieną ar daugiau kartų apdorojus, transformavus arba perdirbus, pagaminti gaminiai.

Šalutiniai gyvūniniai produktai skirstomi į konkrečias kategorijas atsižvelgiant į pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylančio dėl tokių produktų.

ŠGP skiriami į tris kategorijas:

                                   

1 kategorijos ŠGP              2 kategorijos ŠGP             3 kategorijos ŠGP

 

ŠGP pervežimas

Maisto atliekų tvarkymas viešojo maitinimo įmonėse

Atnaujinta:
2021-09-20
Atgal