Negyvūninio pašaro tranzitas

Negyvūninio pašaro tranzito iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį kontrolė atliekama vadovaujantis Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-828).

Negyvūninis pašaras vežamas tranzitu iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį per patvirtintus atitinkamo negyvūninio pašaro kontrolės PVP. Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. B1-394 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 76-2642; 2005, Nr. 6-173, Nr. 124-4740; 2007, Nr. 112-4590; 2013, Nr. 30-1506; 2013, Nr. 116-5835). 

Negyvūninis pašaras, kuriam taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. Įsakymu Nr. B1-543 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 127-4885; 2011, Nr. 95-4503).

Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

Apribojimai negyvūniniam pašarui iš Ukrainos dėl afrikinio kiaulių maro

 

Atgal