Patikrinimo aktų formos

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas

2. Maisto, pašarų tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

3. Specialieji reikalavimai vykdant savikontrolės sistemos, diegiamos pagal GHP taisykles, auditą

4. Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui

5. Maisto produktų pervežimo paslaugas teikiančių maisto tvarkymo subjektų ir transporto priemonių, kuriomis vežami nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo greitai ir negreitai gendantys bei fasuoti greitai gendantys maisto produktai, patikrinimo aktas

6. Specialieji reikalavimai gyvulių skerdyklų patikrinimui

7. Specialieji reikalavimai smulkintos mėsos, ir/ar mechaniškai atskirtos mėsos, ir/ar mėsos pusgaminių, ir/ar mėsos gaminių gamybos subjekto patikrinimui

8. Valstybinės veterinarinės priežiūros įvertinimo aktas

9. Specialieji mėsos išpjaustymo, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos reikalavimai mėsinių patikrinimui"

10. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų patikrinimui

11. Specialieji reikalavimai išpjaustytos šviežios mėsos (įskaitant naminių paukščių ir kiškinių mėsą) gamybos subjekto patikrinimui

12. Geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo aktas

13. Specialieji reikalavimai tikrinant šviežių vaisių, daržovių ir bulvių kokybę

14. Mažmeninės prekybos subjekto patikrinimo aktas

15. Specialieji reikalavimai maisto produktų ženklinimo patikrinimui

16. Mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų patikrinimo aktas

17. Turgavietės patikrinimo aktas

18. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas

19. Viešojo maitinimo įmonės, kuri vykdo kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymo, kepimo ir / ar pateikimo galutiniam vartotojui, gėrimų pardavimo vartoti vietoje ar šviežių sulčių barų veiklą, patikrinimo aktas

20. Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patikrinimo aktas

21. Patikrinimo aktas dėl pieno supirkimo atnaujinimo

22. Pieno supirkimo subjekto patikrinimo aktas

23. Specialieji reikalavimai pieno produktams gamybos subjekto patikrinimui

24. Specialieji reikalavimai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės patikrinimui

25. Laivo patikrinimo aktas

26. Mažais kiekiais gaudomų žuvų tiekėjų patikrinimo aktas

27. Žuvininkystės produktų pirminio pardavimo aukciono, didmeninės prekyvietės patikrinimo aktas

28. Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose patikrinimo aktas

29. Laukinių medžiojamų gyvūnų mažų mėsos kiekių tvarkymo patikrinimo aktas

30. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų ir šių gyvūnų mėsos išpjaustymo įmonių patikrinimui

31. Negyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktas

32. Specialieji reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose

33. Specialieji reikalavimai nealkoholinių gėrimų ir / ar sulčių gamybos subjekto patikrinimui

34. Specialieji reikalavimai tikrinant duonos ir pyrago, miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos subjektą

35. Maisto papildų prekybos subjekto patikrinimo aktas

36. Maisto papildų ženklinimo specialieji reikalavimai

37. Specialieji reikalavimai kiaušinių pakavimo subjekto patikrinimui

38. ŠGP tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

39. Papildomi alkoholinių gėrimų tvarkymo reikalavimai atliekant viešojo maitinimo įmonių valstybinę maisto kontrolę

40. Didmeninės prekybos subjekto/sandėlio patikrinimo aktas

41. Specialieji reikalavimai maisto produktų gamybai

42. Specialieji reikalavimai maisto priedų gamybos subjektų patikrinimui

43. Specialieji reikalavimai kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų patikrinimui

44. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektams gamyboje naudojantiems maisto priedus

45. Reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekėjų patikrinimui

46. Ekologiškų maisto produktų ženklinimo specialieji reikalavimai

47. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių tiekėjų patikrinimo aktas

48. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjų patikrinimo aktas

49. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų patikrinimo aktas

50. Ūkio subjekto trūkumų šalinimo patikrinimo aktas

51. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam maisto produktą "Seinų / Lazdijų krašto medus", įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų registrą

52. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam  maisto produktą, įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų / į garantuoto tradicinio gaminio nuorodų registrą

53. Vaistinės patikrinimo aktas

54. Prekiautojo žemės ūkio ir maisto produktais patikrinimo aktas

55. Papildomi reikalavimai šviežių žuvų patikrinimui mažmeninės prekybos vietose

56. Elektroninės prekybos maisto produktais patikrinimo aktas

57. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjo patikrinimo aktas

58. Specialieji reikalavimai kiaušinių gaminių gamybos įmonei

59. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto gręžinio tikrinimui

60. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto šachtinio šulinio tikrinimui

61. Papildomi reikalavimai maitinimui, vykdant specializuotų viešojo maitinimo įmonių (socialinių paslaugų įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų poilsio stovyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų maisto tvarkymo skyrių) patikrinimus

62. Papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įmonei dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

63. Kontrolės punktų patikrinimo aktas

64. Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

65. Maisto tvarkymo subjekto, mažais kiekiais namų ūkio virtuvėje gaminančio ir tiekiančio galutiniams vartotojams maistą, patikrinimo aktas

66. Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių gamybos patikrinimo aktas

67. Specialieji reikalavimai naujų maisto produktų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose

68. Maisto reklamos specialieji reikalavimai

69. Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

70. Geriamojo vandens tiekimo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

71. Ūkio subjekto, paskirto pagal įgyvendinimo reglamentą 2021/605 Dėl specialiųjų afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo, patikrinimo aktas

72. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų tiekėjo patikrinimo aktas

73. Mažmeninės prekybos subjekto patikrinimo aktas dėl COVID-19 prevencijos priemonių laikymosi kontrolės (nuo 2021-10-25)

74. Viešojo maitinimo subjekto patikrinimo aktas dėl COVID-19 prevencijos priemonių laikymosi kontrolės

75. Skelbimų portalų ir socialinių tinklų prekybos maistu stebėsenos ir kontrolės patikrinimo aktas

76. Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktas

77. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, gaminančiam alkoholinį gėrimą įregistruotą į geografinių nuorodų registrą

Atnaujinta:
2022-05-17
Atgal