Patikrinimo aktų formos

1. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo patikrinimo aktas

2. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems arkliams

3. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms avims ir ožkoms

4. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems galvijams

5. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms kiaulėms

6. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems paukščiams

7. Išvežamų / įvežamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

8. Epizootinio tyrimo aktas

9. Vežamų gyvūnų patikrinimo aktas

10. Galvijų ir kiaulių surinkimo centrams taikomų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

11. Prekiautojams ir prekiautojų patalpoms reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

12. Gyvūnų vežėjo patikrinimo aktas

13. ŠGP perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

14. ŠGP tvarkymo / sandėliavimo įmonės patikrinimo aktas

15. ŠGP surinkimo centro / specialiųjų vartotojų patikrinimo aktas

16. Komposto gamybos įmonės patikrinimo aktas

17. Biologinių dujų gamybos įmonės patikrinimo aktas

18. Gyvūnų augintinių ėdalą / ar tam tikrus šalutinių gyvūninių produktų gaminius gaminančios įmonės patikrinimo aktas

19. ŠGP / ŠGPG prekiautojo patikrinimo aktas

20. ŠGP ir / ar jų gaminių vežėjo patikrinimo aktas

21. Specialūs perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie gali būti naudojami kaip pašarinės žaliavos, perdirbimo ir pateikimo į rinką higienos reikalavimai (priedai prie patikrinimo aktų)

22. Pašarų ūkio subjekto patikrinimo aktas

23. Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

24. Veterinarijos vaistinės patikrinimo aktas

25. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės patikrinimo aktas

26. Gyvūnų skerdimo patikrinimo aktas

27. Gyvūnų žudymo, išskyrus skerdimą, patikrinimo aktas

28.  Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas

29. Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas

30. Gyvūnų augintinių veisėjo, veisiančių gyvūnus gyvenamose patalpose, patikrinimo aktas

31. Prekiautojo gyvūnais augintiniais patikrinimo aktas

32. Gyvūnų augintinių veisimo vietos patikrinimo aktas

33. Karantino punkto patikrinimo aktas

34. Karantinuojamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

35. Kelių transporto priemonės vertinimo aktas

36. Pagalbos gavėjo, pasinaudojusio valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti, patikrinimo aktas

37. Ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

38. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patikrinimo aktas

39. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelei

40. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpai

41. Reikalavimai gyvūninių atliekų duobei

42. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkymo subjektų patikrinimo aktas

43. Ūkio subjektų, teikiančių ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas, patikrinimo aktas

44. Gauto pranešimo dėl gyvūnų augintinių gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo patikrinimo aktas

45. Akvakultūros subjekto patikrinimo aktas

46. Ūkinių gyvūnų sėklinimo ir (ar) kergimo savo bandose patikrinimo aktas

47. Ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugų teikėjų patikrinimo aktas

48. Ūkio subjekto, siekiančio gauti leidimą teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas, įvertinimo aktas

49. Ūkio subjektų, vykdančių pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimus savo bandoje, patikrinimo aktas

Atnaujinta:
2021-12-10
Atgal