Vakcinacija nuo pasiutligės (vykstant iš kitų trečiųjų šalių į Lietuvą)

Vakcinų nuo pasiutligės galiojimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003,  III priede.
 
Vežtis šunį, katiną ar šešką galima tik tuomet, jeigu jam atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės. Tuo atveju, jei tai pirminė vakcinacija nuo pasiutligės, iki įvežimo į Lietuvą turi būti  praėjusi ne mažiau kaip 21 diena.

Jeigu pakartotinė vakcinacija atlikta nepasibaigus galioti prieš tai atliktai vakcinacijai nuo pasiutligės, 21 dienos terminas iki kelionės pradžios, nėra taikomas.

Vakcinacijos nuo pasiutligės atlikimo data negali būti ankstesnė negu gyvūno ženklinimo data.


Kai gyvūnai įvežami iš teritorijų arba trečiųjų šalių į Lietuvą, juos toliau vežti į kitą ES valstybę nekomerciniais tikslais draudžiama, nebent jie būtų vežami laikantis Reglamento 6 straipsnyje nustatytų sąlygų arba juos vežti buvo leista pagal Reglamento 7 straipsnį ir paskirties valstybė narė taip pat leido vežti į savo teritoriją iš teritorijų ar trečiųjų šalių pagal tas pačias sąlygas.

 

Atnaujinta:
2017-01-17
Atgal