Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija

Vakcinacija nuo pasiutligės

Vakcinų nuo pasiutligės galiojimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013,  III priede.

Vežtis šunį, katiną ar šešką galima tik tuomet, jeigu jam atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės. Tuo atveju, jei tai pirminė vakcinacija nuo pasiutligės, iki įvežimo į Lietuvą turi būti  praėjusi ne mažiau kaip 21 diena.

Jeigu pakartotinė vakcinacija atlikta nepasibaigus galioti prieš tai atliktai vakcinacijai nuo pasiutligės, 21 dienos terminas iki kelionės pradžios, nėra taikomas.

Vakcinacijos nuo pasiutligės atlikimo data negali būti ankstesnė negu gyvūno ženklinimo data.

Deklaracija (tik jaunų gyvūnų augintinių vežimo atveju)

Į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos valstybių gali būti vežami jaunesni kaip 12 savaičių nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, jeigu:

     - savininkas arba įgaliotas asmuo kartu su lydinčiu identifikavimo dokumentu (gyvūno augintinio paso ar veterinarijos sertifikato) pateikia pasirašytą Deklaraciją, pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 7 str. 2 dalies a punktą, kad gyvūnai augintiniai nuo gimimo iki vežimo nekomerciniais tikslais neturėjo jokio sąlyčio su laukiniais pasiutligei imlių rūšių gyvūnais;

arba

   - su gyvūnais augintiniais vežama motina, nuo kurios jie tebėra priklausomi, ir iš motiną lydinčio identifikavimo dokumento (gyvūno augintinio paso ar veterinarijos sertifikato) galima nustatyti, kad prieš jauniklių gimimą motina buvo skiepyta nuo pasiutligės vakcina, atitinkančia III priede nurodytus galiojimo reikalavimus.

 


Kai gyvūnai įvežami iš teritorijų arba trečiųjų šalių į Lietuvą, juos toliau vežti į kitą ES valstybę nekomerciniais tikslais draudžiama, nebent jie būtų vežami laikantis Reglamento 6 straipsnyje nustatytų sąlygų arba juos vežti buvo leista pagal Reglamento 7 straipsnį ir paskirties valstybė narė taip pat leido vežti į savo teritoriją iš teritorijų ar trečiųjų šalių pagal tas pačias sąlygas.

Atnaujinta:
2018-09-06
Atgal