Reikalavimai komerciniam gyvūnų augintinių vežimui

Vežimas kitais nei nekomerciniais tikslais laikytinas kai gyvūnai augintiniai vežami kitais tikslais, nei nurodyti reglamente (ES) Nr. 576/2013, arba kitais atvejais, nei nurodyti reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 4 dalyje, pvz.:
− gyvūnas augintinio vežimo tikslas yra pardavimas ar nuosavybės į jį teisės perdavimas, ar
− kai vežamų gyvūnų augintinių skaičius yra 6 vnt. ir daugiau, ar
− gyvūnas vežimo metu nelydi jo savininkas arba įgaliotas asmuo ir kt.

ŠUNŲ, KAČIŲ IR ŠEŠKŲ VEŽIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE:

Teisinis reglamentavimas
Gyvūnų sveikatos reikalavimai, kurių būtina laikytis, jei ketinama Europos Sąjungoje prekiauti šunimis, katėmis ir šeškais nustatyti Direktyvos 92/65/EEB 10 straipsnyje.

Gyvūnų gerovė vežimo metu
Gyvūnai komerciniais tikslais turi būti vežami laikantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas nuostatų.

Pranešimas TRACES sistemoje
Komerciniai šunų, kačių ir šeškų siuntų judėjimo tarp Europos Sąjungos šalių atvejai turi būti pranešami TRACES informacinėje sistemoje. Šia informacine sistema šalių veterinarinės kontrolės institucijos keičiasi pranešimais apie išvykstančias/atvyksiančias gyvūnų siuntas, taip užtikrinant gyvūnų judėjimo atsekamumą.

ŠUNŲ, KAČIŲ IR ŠEŠKŲ IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ:

Veterinarijos sertifikatas
Komerciniais tikslais vežant šunis, kates ir šeškus iš teritorijų ar trečiųjų šalių į Europos Sąjungą juos turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kurio pavyzdys nurodytas Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/519/ES, kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys.

Teritorijų ar trečiųjų šalių sąrašas
Šunų, kačių ar šeškų siuntas, kurioms taikomos Direktyvos 92/65/EEB nuostatos, leidžiama importuoti į Sąjungą tik iš teritorijų ar trečiųjų šalių, įtrauktų į atitinkamus sąrašus kaip numatyta Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/519/ES 1 straipsnyje.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postai
Gyvūnų siuntas leidžiama importuoti tik per Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postus, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei.

Išankstinė informacija dėl gyvūno (-ų) atvykimo į PVP
Asmuo, atsakingas už gyvūnų siuntą, prieš siuntos atvežimą į PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. TRACES naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą.

Valstybės rinkliava už importuojamą gyvūnų siuntą
Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūnų siuntą.

Naudingos nuorodos:

Europos Komisijos interneto svetainė
Lietuvos Pasienio veterinarijos postai
Europos Sąjungos pasienio veterinarijos postai
Gyvūnų importo iš trečiųjų šalių tvarka

Atnaujinta:
2015-07-20
Atgal