Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas

Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas vykdomas vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-594 patvirtintomis Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 79-4090). Ūkio subjektų prašymus dėl patvirtinimo pagal vykdomą pašarų veiklos rūšį priima jų veiklos teritorijose esančios teritorinės VMVT.

Prašymo dėl pašarų ūkio subjekto tvirtinimo formos pavyzdys

Prašymo dėl pašarų ūkio subjekto tvirtinimo formos pavyzdys (kai ūkio subjektai nelaiko pašarų priedų ir premiksų savo patalpose, o tik tiekia juos rinkai)

Vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-594 (Žin., 2010, Nr. 79-4090) 13 punktu, prieš suteikiant pašarų ūkio subjektui patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava ir pateiktas sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta:
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM,

Įm.kodas 188659752

Sąskaita: LT247300010112394300

Įmokos kodas 5742

Valstybės rinkliavos dydžiai už pašarų ūkio subjektų patvirtinimą yra nustatyti LR Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442.
 

Tvirtinama veikla

Rinkliavos dydis

ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimą

197 Eur

ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą

127 Eur

ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimą

86 Eur

ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimą

168 Eur

ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimą

143 Eur

ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimą

103 Eur

ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimą

152 Eur

ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimą

79 Eur

ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimą

103 Eur

ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimą

58 Eur

Atnaujinta:
2018-04-05
Atgal