Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas negyvūniniams pašarams ir maisto produktams

1.Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas negyvūniniams pašarams ir maisto produktams (toliau – BSĮD-D)

2.Dokumento išdavimo procedūros / administracinės paslaugos aprašymas

BSĮD-D yra sudarytas iš I, II ir III dalių.
BSĮD-D I dalį pildo importuotojas arba už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas. Pasienio veterinarijos poste siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama BSĮD-D I dalis su už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo parašais (originalas).
BSĮD-D II dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnas, atlikęs siuntos maisto ar veterinarinę kontrolę.
BSĮD-D III dalį  pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnas, atlikęs siuntos maisto ar veterinarinę kontrolę.

3.Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

BSĮD-D  turi būti pildomas visoms Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793, Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2011/884/ES, bei Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/6 nurodytoms negyvūninio maisto produktų ir pašarų siuntoms, importuojamoms iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežant jas į laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, laikinojo prekių saugojimo sandėlius (importo ir eksporto terminalus), patvirtintus kontrolės punktus, kurių valstybinę kontrolę atlieka pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas ir teritorinių VMVT padalinių pareigūnas.
Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas užpildęs BSĮD-D negyvūninio maisto produktų ar pašarų siuntoms, BSĮD-D II dalyje nurodo informacija apie atliktą maisto ar veterinarinį tikrinimą ar siuntos nukreipimą tolimesniam maisto ar veterinariniam tikrinimui teritorinės VMVT pareigūnui, kuris priima sprendimą (pvz.: tinkama išleisti į laisvą apyvartą (žmonių maistui, tolimesniam perdirbimui, pašarams ar kita), netinkama vidaus rinkai (nurodo sugrąžinti, sunaikinti, perdirbti, naudoti kitais tikslais).
BSĮD-D III dalis pildoma, kai prekės vežamos tolimesnei kontrolei į II dalyje nurodyta kontrolės punktą.

4.Pateiktinų dokumentų sąrašas

BSĮD-D I dalis pateikiama iš anksto TRACES NT sistema prieš atvykstant negyvūninių maisto produktų ar pašarų siuntai į pasienio veterinarijos postą. Pasienio veterinarijos poste siuntos maisto ar veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama BSĮD-D I dalis su už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo parašais  (originalas) ir sertifikatas (originalas). BSĮD-D I dalį galima perduoti TRACES NT sistema, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES NT sistemos, kurią suteikia Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyrius, arba VMVT Informacinių sistemų skyrius.

Kontaktiniai asmenys:
L. e. p. patarėja Kristina Dainovskytė-Šustikė
el. paštas: kristina.sustike@vmvt.lt, tel. (8 5) 240 4350

Vyriausiasis specialistas Stepas Gilys
el. paštas: iss@vmvt.lt, tel. (8 5) 249 1640

TRACES NT naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą.

5.Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

BSĮD-D išduodamas atlikus negyvūninių maisto produkto ar pašaro, nurodyto Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 prieduose, siuntos maisto ar veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste.

6.Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis arba juridinis asmuo.

7.Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Pasienio veterinarijos postas ir teritorinės VMVT.

8.VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9.Išduodamą dokumentą / teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, nustatantis oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisykles. 
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.421.4 punkte.
 
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal