Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas produktams (toliau – BSĮD-P)

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas produktams (toliau – BSĮD-P)
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas

BSĮD-P yra sudarytas iš I, II ir III dalių.
BSĮD-P I dalį pildo importuotojas arba už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas.
BSĮD-P II dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.
BSĮD-P III dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba produktų siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

BSĮD-P turi būti pildomas visoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms gyvūninių produktų siuntoms, įvežamoms į Europos Bendrijos teritoriją (toliau – EB)  arba vežamoms tranzitu per EB teritoriją iš trečiųjų šalių į kitas trečiąsias šalis tiesiogiai ar įvežant jas į laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, laikinojo prekių saugojimo sandėlius (importo ir eksporto terminalus) ar skirtos tiekėjams laivams, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas išduodamas BSĮD produktams, BSĮD-P II dalyje nurodo informacija apie atliktą gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą ir apie priimtą sprendimą dėl gyvūninių produktų siuntos (pvz.: tinkama vidaus rinkai, tinkama vežti tranzitu, grąžinti, sunaikinti, perdirbti, kt.).

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

BSĮD-P I dalis pateikiama iš anksto TRACES NT sistema prieš atvykstant gyvūninių produktų siuntai į pasienio veterinarijos postą. Pasienio veterinarijos poste gyvūninių produktų siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama BSĮD-P I dalis su už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo parašais  (originalas) ir veterinarijos sertifikatas (originalas).

BSĮD-P I dalį galima perduoti TRACES NT sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES NT sistemos, kurią suteikia Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyrius, arba VMVT Informacinių sistemų skyrius.

Kontaktiniai asmenys:
Vyriausioji veterinarijos gydytoja – valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Dainvskytė-Šustikė
el. paštas: kristina.sustike@vmvt.lt
tel. (8 5) 240 4350

Vyriausiasis specialistas Stepas Gilys  
el. paštas: iss@vmvt.lt,
tel. (8 5) 249 1640

5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai BSĮD-P išduodamas atlikus gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis arba juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Pasienio veterinarijos postas
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo
Daiva Visockienė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 249 1678
 
Kristina Lukoševičiūtė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
Tel. (8 5) 249 1678
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, nustatantis oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisykles.
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: BSĮD-P įvežimo į Europos Sąjungą atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.422.1 – 4.422.7 punktuose nustatyta valstybės rinkliava;
BSĮD-P tranzito atveju – 4.423.1 – 4.423.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.
Atgal