Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinio asmens vykdoma veterinarinių vaistų gamyba, importas ir kontrolė atitinka Veterinarinių vaistų geros gamybos taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 451 (Žin., 2002, Nr. 98-4393; 2008, Nr. 96-3749), reikalavimus.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimą privalo gauti tie juridiniai asmenys, kurie gamina, fasuoja, perfasuoja ar perpakuoja veterinarinius vaistus ar iš dalies užsiima šia veikla.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Juridinis asmuo, norintis gauti geros gamybos praktikos pažymėjimą teritorinei VMVT pateikia Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. B1-492 (Žin., 2007, Nr. 63-2446), 5 punkte nurodytus dokumentus ir nustatytos formos prašymą veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimui gauti (Žin,. 2008, Nr. 96-3749, žr. 2 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Per 20 dienų
6. Administracinės paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. B1-429 patvirtintas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 96-3749)
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 174 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas - 87 Eur.
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal