Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Veterinarinio vaisto registravimas:
1. Veterinarinio vaisto būtinųjų duomenų "prašymo forma" ir dokumentų pateikimas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau – NMVRVI).
2. Jų mokslinis įvertinimas NMVRVI.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl konkretaus veterinarinio vaisto registravimo priėmimas, informacijos apie veterinarinio vaisto registravimą paskelbimas.
4. Veterinarinio vaisto įrašymas į Veterinarinių vaistų registrą.
5. Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo išdavimas.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Veterinarinio vaisto registravimui
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas http://www.nmvrvi.lt/lt/veterinariniai.biocidiniai.produktai/formos/
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai 210 d. (centralizuota, decentralizuota), 90 d. (savitarpio pripažinimo), 30 d. (nacionaline procedūra)
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis paraišką dėl veterinarinio vaisto registravimo, perregistravimo, duomenų apie veterinarinį vaistą pakeitimo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 patvirtinti Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimai (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.415.1 – 4.415.9 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal