Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima sprendimą išduoti Pažymėjimą (Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas) išnagrinėjusi pateiktus dokumentus.
Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui. Pažymėjimas pildomas lietuvių ir anglų kalbomis.
Pažymėjimai registruojami Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų registre (vidaus registre).
Pažymėjimą gavęs asmuo privalo laikytis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1).
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Vežti gyvūnus ilgesniu kaip 50 km atstumu leidžiama, jei gyvūnus kelionės metu lydi vežamų gyvūnų prižiūrėtojas, kuris privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Nustatytos formos paraišką (Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas).

Dokumentą, patvirtinantį, kad išklausė vežamų gyvūnų prižiūrėtojų apmokymo kursus dėl gyvūnų vežimo reikalavimų ir išlaikė kvalifikacijos egzaminą.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis asmuo.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo
VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Blekaitis
El. paštas - giedrius.blekaitis@vmvt.lt
Tel. (8 5) 249 1637
9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 „Dėl gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal