Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Ūkio subjektas, turintis alkoholio produktų gamybos licenciją, ir norintis gaminti ir (ar) perdirbti bei tiekti rinkai vynus be saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, kurių ženklinime nurodytų vyninių vynuogių veislę ar derliaus metus, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Vynų, kurių ženklinime nurodoma vyninių vynuogių veislė ar derliaus metai, gamyba ir (ar) perdirbimas bei tiekimas rinkai.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Ūkio subjektas, siekdamas gauti sertifikatą, turi pateikti:
1. rašytinį laisvos formos prašymą;
2. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų pavadinimus;
3. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų atliekamus tyrimus ir naudojamus tyrimo metodus;
4. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos atitiktį patvirtinančių dokumentų, išduotų užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigytos žaliavos, ar laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo, kopijas;
5. planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos arba gamintojo, iš kurio buvo įsigyta vyno žaliava, sertifikato, kuris patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, išduoto užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar sertifikavimo įstaigos, ar kitų dokumentų, kurie patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, jei vyno žaliava su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, kopijas.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai Sertifikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Ūkio subjektas, turintis alkoholio produktų gamybos licenciją
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D-768 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5222).
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. B1-221 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2011, Nr. 66-3132).
10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal