Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija, norinti atestuotis alkoholio produktų kokybės tyrimams atlikti, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorijų atliekama privalomųjų ir deklaruojamų normatyvinėje dokumentacijoje alkoholio produktų fizikinių ir cheminių rodiklių analizė.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija, norėdama gauti Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo pažymėjimą, turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir pateikti:
- laisvos formos prašymą;
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsakymo Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“ prieduose pateiktas lenteles.
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Komisija įformina laboratorijos įvertinimo ataskaitą ir priima sprendimą dėl įmonės laboratorijos atestavimo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“.

10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal