Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Subjektas, norėdamas įregistruoti veiklą turi kreiptis į Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinį departamentą.
Subjektas registruojamas, jo registravimas sustabdomas ar panaikinamas VMVT departamento vadovo įsakymu.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Gyvūninio maisto mažų kiekių tvarkymui: paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos, žuvų, žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių, mėsos gaminių ir pusgaminių, kiaušinių mažų kiekių tvarkymui ir tiekimui į vietinę rinką.
Gyvūninio maisto tvarkymui: išpjaustytos, smulkintos ir mėsos pusgaminių gamybai mėsinėse, žvejybai, gyvų žuvų tvarkymui prekyboje.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Subjektas, norėdamas įregistruoti gyvūninio maisto tvarkymo veiklą, turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamą registruojamo gyvūninio maisto tvarkymo veiklą, reikalavimus ir pateikti atitinkamam VMVT teritoriniam departamentui:
Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos prašymą „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimo“,
Subjektas VMVT departamentui jo patikrinimo metu turi pateikti parengtus:
- maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
- maisto tvarkymo proceso aprašymą, nurodant projektines gamybos apimtis ir darbuotojų skaičių;
- geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;
- temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą;
. dokumentą, patvirtinantį teisę naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant maisto tvarkymui naudojamas transporto priemones.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui.
- Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto įregistruojami ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų: VMVT teritorinis departamentas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl registravimo gavimo dienos įvertina subjekto prašymą ir kitus dokumentus (patalpų išdėstymo planą, geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą, temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą), patikrina subjektą, surašo atitinkamą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą ir
- ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo subjekto patikrinimo priima sprendimą dėl ūkio subjekto registravimo.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai (fiziniai ir/ar juridiniai asmenys norintys pradėti veiklą susijusią su mėsinių veikla, žvejyba, kiaušinių, paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos, mėsos pusgaminių ir gaminių, pieno ir pieno gaminių ar žuvininkystės produktų mažų kiekių tvarkymu ir tiekimu į vietinę rinką).
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai departamentai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas
Gintautas Čereška
El. paštas - gintautas.cereska@vmvt.lt;
Tel. (8 5) 249 1707

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija).
10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atnaujinta:
2020-06-18
Atgal