Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Kvalifikacijos pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Asmuo, norintis gauti pažymėjimą, turi kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Pareiškėjas turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas siekiant įvertinti pieno supirkėjų žinias, asmenims, imantiems mėginius dėl pieno sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Teritorinei VMVT pateikia:
- prašymą dėl pažymėjimo išdavimo;
- dokumento apie pareiškėjo išsilavinimą kopiją ir pažymą, kuria pažymima, kad per paskutinius trejus metus pareiškėjas yra išklausęs Pieno supirkėjų mokymo (40 val.) ir Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo (16 val.) programų kursą tam darbui įgaliotose įstaigose;
- asmens medicininę knygelę.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai
Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui. Teritorinė VMVT pareiškėjui pažymėjimą išduoda arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti pažymėjimą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino vykdymo dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Pieno supirkėjai arba pieno ūkių darbuotojai atrenkantys pieno mėginius atsiskaitymo tikslais kaip numatyta Pieno supirkimo taisyklėse.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

 

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. B1-73 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl pieno supirkėjų atestavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo" (Žin. 2012, Nr. 16-730).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 8,6 Eur
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal