2021 m. gegužė - Direktoriaus darbotvarkė

2021-05-31

13.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT departamentų, jų skyrių bei Pasienio veterinarijos postų vedėjais.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja pasitarime VMVT veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-05-28

14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-27

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame Lietuvos žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų tarybos posėdyje.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-26

10.00 val. VMVT direktorius susitinka su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku V. Kontautu.                                
11.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-25

10.00 val. VMVT direktorius susitinka su Veterinarijos farmacijos asociacijos prezidentu J. Jablonsku.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-24

9.45 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotolinėje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje.

_______________________

2021-05-21

8.00 val. VMVT direktorius su žemės ūkio ministru K. Navicku lankosi Medininkų pasienio veterinarijos poste.

_______________________

2021-05-20

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl gyvūnų augintinių ženklinimo.
16.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos atstovais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo.

_______________________

2021-05-19

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos viceministru P. Lukševičiumi.

_______________________

2021-05-18

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame susitikime su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės (CVO) videokonferencijoje.
14.30 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Žemės ūkio ministerijos kancleriu V. Aleknavičiumi.

_______________________

2021-05-17

13.00 val. VMVT direktorius susitinka su VMVT Kauno departamento direktore D. Švelniene veiklos klausimais.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime veiklos gerinimo klausimais.

_______________________

2021-05-14

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.

_______________________

2021-05-13

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su LVGA ir VFA asociacijų vadovais.
10.30 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame Žemės ūkio ministerijos pasitarime.
14.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su NMVRVI atstovais ir VMVT skyrių vedėjais.

_______________________

2021-05-12

 9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja Seimo Antikorupcijos komisijos nuotoliniame posėdyje.

_______________________

2021-05-11

11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame delegatų, kurie dalyvaus Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 88-oje generalinėje sesijoje, pasitarime.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-10

10.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime dėl organizuojamų funkcinių pratybų „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“.
13.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su VMVT skyrių vedėjais.
15.10 val. VMVT direktorius susitinka su žemės ūkio ministru K. Navicku.

_______________________

2021-05-07

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-06

 9.30 val. VMVT direktorius dalyvauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuojamame nuotoliniame  renginyje „Lobistinė veikla: jos atpažinimas, reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai“.
11.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclere Giedre Balčytyte.
15.00 val. VMVT direktorius dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Andriumi Vyšniausku.

_______________________

2021-05-05

9.00 val. VMVT direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.

_______________________

2021-05-04

10.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius susitinka su VMVT Vilniaus departamento direktore V. Barkovskiene dėl vykdomų patikrų.
12.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame baigiamajame FVO audito susitikime dėl ekologiškų produktų.
15.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais.

_______________________

2021-05-03

 9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT veiklos klausimais.
11.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime importo, tranzito klausimais.
14.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dalyvauja nuotoliniame pasitarime VMVT strategijos, veiklos gerinimo ir kt. klausimais.

Atnaujinta:
2021-08-25
Atgal