2020 m. VMVT autorizuoti biocidiniai produktai

Biocidiniai produktai – tai cheminės ar biologinės medžiagos, skirtos kenksmingiems organizmams naikinti, sulaikyti, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti. Kenksmingi organizmai – tai žmogui, gyvūnams, aplinkai arba žmogaus veiklai kenkiantys organizmai, tokie kaip virusai, bakterijos, pelėsiniai grybai, graužikai ar sparnuočiai.

Deja, biocidinių produktų sudėtyje esančios cheminės medžiagos gali ne tik pagelbėti. Dėl jų poveikio gali negrįžtamai sutrikti žmonių ar gyvūnų sveikata, jos gali stipriai pakenkti aplinkai.

Tam, kad būtų įvertinta biocidinio produkto sudėtis, veiksmingumas ir jo keliama rizikai žmogui, gyvūnams bei aplinkai privaloma biocidinio produkto autorizacija. Neautorizuoti biocidai negali būti tiekiami ir naudojami Lietuvoje.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ biocidinių produktų autorizaciją vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Veterinarinės paskirties biocidinius produktus pagal kompetenciją autorizuoja VMVT. VMVT taip pat atlieka Veterinarinių biocidinių produktų atnaujinimo bei autorizacijos sąlygų keitimo procedūras.

2020 m. buvo autorizuota 15 veterinarinių biocidinių produktų, atnaujinta 5 veterinarinių biocidinių produktų autorizacija, atlikti 5 veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos keitimai.

2020 m. autorizuoti biocidiniai produktai

Iš 2020 metais autorizuotų veterinarinių biocidinių produktų 73 % sudarė 3 tipo produktai melžiamų gyvulių speniams dezinfekuoti, likusieji – 3 tipo produktai nagoms dezinfekuoti (7%), gyvūnų laikymo vietų paviršiams ir fermų įrangai dezinfekuoti (7 %) ir 4 tipo produktai melžimo įrangai dezinfekuoti (13%).

Veterinariniai biocidiniai produktai spenių dezinfekcijai

Spenių dezinfekcijai skirti biocidiniai produktai skyrėsi savo sudėtimi ir naudojimo būdu.
Vertinant pagal sudėtį, pernai buvo autorizuoti 5 biocidiniai produktai su chlorheksidinu bei 6 biocidiniai produktai su pieno rūgštimi, tačiau tik 1 jodo pagrindu pagamintas biocidinis produktas. Reikia paminėti, kad Lietuvoje jau yra autorizuoti 79 biocidiniai produktai su jodu skirti speniams dezinfekuoti. Todėl pieno rūgšties bei chlorheksidino turintys produktai yra puiki alternatyva jodui alergiškų gyvulių speniams dezinfekuoti.  Be to, biocidai su chlorhreksidinu gali pagerinti bandos sveikatą, tais atvejais kai vyrauja jodui ir pieno rūgščiai atsparūs mastito sukėlėjai.

Vertinant pagal naudojimo būdą, pernai buvo autorizuoti 8 produktai skirti speniams mirkyti po melžimo, 2 produktai naudoti LELY melžimo robotuose užpurškiant ant spenių po melžimo bei 1 produktas speniams apdoroti putomis prieš melžimą.
Visi spenių dezinfekcijai skirti biocidai yra paruošti naudoti tirpalai.

Veterinariniai biocidiniai produktai nagoms dezinfekuoti. 2020 metais buvo autorizuotas 1 biocidinis produktas pieninių gyvulių nagoms dezinfekuoti naudojant purškimo sistemose arba darant voneles kojoms.Tai koncentruotas tirpalas, kurį prieš naudojimą būtina skiesti kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Produktas pasižymi baktericidiniu poveikiu. Yra nustatyta, jog dėl nagų ligų pieno ūkiai patiria nemažai nuostolių, nes gyvuliai šlubuoja, sumažėja primilžis bei suprastėja įmitimas. Todėl reguliariai dezinfekuojant nagas sumažėja rizika susirgti bakterijų sukeliamomis nagų ligomis ir išvengiama ekonominių nuostolių.

Veterinariniai biocidiniai produktai gyvūnų patalpoms ir fermų įrangai dezinfekuoti

Pernai buvo autorizuotas 1 biocidinis produktas (3 produktų tipo), kurio sudėtyje yra glutaralio bei didecildimetilamonio chlorido. Jis skirtas gyvūnų laikymo vietų paviršiams ir fermų įrangai dezinfekuoti. Šio biocidinio produkto naudojimo metu patalpoje negali būti gyvulių.

Veterinariniai biocidiniai produktai melžimo įrangai dezinfekuoti

2020 metais buvo autorizuoti 2 biocidiniai produktai (4 produktų tipo) su peracto rūgštimi, skirti melžimo įrangai dezinfekuoti. Abu produktai pasižymi virucidiniu, baktericidiniu ir fungicidiniu poveikiu. Tai koncentruoti tirpalai, juos prieš naudojimą reikia praskiesti kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Reikia paminėti, jog 2020 m. NVSC autorizavo 13 biocidinių produktų, kuriuos galima naudoti gyvulininkystėje atsižvelgiant į paskirtį pašarų gamybos patalpose ar gyvūnų laikymo vietose.

Visi 2020 metais VMVT autorizuoti biocidiniai produktai yra skirti profesionaliems naudotojams, siekiant kad gyvulininkystėje būtų naudojami tik aktualiausi biocidiniai produktai, atsžvelgiant į ūkių situaciją.
Veterinarinius biocidinius produktus (dėl jų sudėties ir naudojimo būdo) būtina naudoti saugiai, skiriant ypatingą dėmesį žmonių, gyvūnų ir aplinkos saugumui. Prieš naudojant visada reikia perskaityti produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą!

Atnaujinta:
2021-07-02
Atgal