Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinio asmens vykdoma veterinarinių vaistų gamyba, importas ir kontrolė atitinka Veterinarinių vaistų geros gamybos taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 451 (Žin., 2002, Nr. 98-4393; 2008, Nr. 96-3749), reikalavimus.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimą privalo gauti tie juridiniai asmenys, kurie gamina, fasuoja, perfasuoja ar perpakuoja veterinarinius vaistus ar iš dalies užsiima šia veikla.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Juridinis asmuo, norintis gauti geros gamybos praktikos pažymėjimą teritorinei VMVT pateikia Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. B1-492 (Žin., 2007, Nr. 63-2446), 5 punkte nurodytus dokumentus ir nustatytos formos prašymą veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimui gauti (Žin,. 2008, Nr. 96-3749, žr. 2 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai Per 20 dienų
6. Viešosios paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Sigitas Siriukaitis
El. paštas - ssiriukaitis@vet.lt
Tel.(8 5) 2491626
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. B1-429 patvirtintas Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 96-3749)
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 174 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas - 87 Eur.
Atnaujinta:
2015-06-26
Atgal