Prekybos maisto produktais, veterinariniais vaistais, gyvūnų transportavimo ir keliavimo su jais pokyčiai Jungtinei Karalystei išstojus iš ES

2020 m. gruodžio 31 d. oficialiai baigėsi galioti išstojimo susitarimas – Jungtinė Karalystė (JK) pasitraukė iš bendros Europos Sąjungos (ES) rinkos ir Muitų Sąjungos. Automatiškai tarp šalių nutrūko ir laisvas prekių bei paslaugų judėjimas, todėl svarbu žinoti apie esminius pokyčius, kurie palies maisto produktų, veterinarinių vaistų eksportą, gyvūnų pervežimus bei keliavimo su gyvūnais augintiniais taisykles.

 

Maisto produktų ženklinimo reikalavimai

Įprasta, kad vienodos maisto produktų ženklinimo taisyklės taikomos visiems ES rinkai pateikiamiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą. Tačiau visi iš ES į JK eksportuojami produktai turės atitikti jau nebe ES, o JK taisykles ir standartus, jiems bus taikomi JK teisės aktuose numatyti atitikties patikrinimai ir prekių kontrolės procedūros. Todėl kai kuriais atvejais maisto produktų gamintojams gali tekti pakeisti maisto produktų ženklinimą, atsižvelgiant į JK reikalavimus.

Tokių reikalavimų pavyzdžiai – privalomas produkto kilmės šalies nurodymas, produkto importuotojo, įsisteigusio ES valstybėje narėje, vardo, pavardės ar pavadinimo bei adreso nurodymas, privalomi sveikumo arba identifikavimo ženklai, kuriuose vietoje mums įprastos santrumpos „EB“ reikės nurodyti šalies, kurioje yra įsikūrusi įmonė, pavadinimą (t. y. visą arba ISO dviejų raidžių kodą) ir įmonės veterinarinio patvirtinimo numerį.

Gamintojams, norintiems ir toliau prekiauti su JK, reikės įvertinti ir kitus privalomus maisto produktų ženklinimo aspektus. Pavyzdžiui, norintys į JK eksportuoti vyną, kiaušinius arba vienadienius viščiukus, ženklinimo informacijoje turės nurodyti tiek taikytą ūkininkavimo metodą, tiek ir atitiktį atitinkamų prekybos standartų reikalavimams.

Daugiau informacijos apie papildomus ženklinimo reikalavimus pateikiama – https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition

 

Gyvūninės ir negyvūninės kilmės produktų eksportas

Įmonės siekiančios eksportuoti į Didžiąją Britaniją privalo būti įtrauktos į patvirtintų eksportui į Didžiąją Britaniją įmonių sąrašą.

Eksporto tvarka:

1. Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki 2022 m. liepos 1 dienos – eksporto veterinarijos sertifikatai išduodami tik:

•   Gyviems gyvūnams;
•   Gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams;
•   Didelės rizikos šalutiniams gyvūniniams produktams;
•   Gyvūninės kilmės maisto produktams, kuriems dėl užkrečiamų ligų taikomos papildomos saugos priemonės (pvz. dėl paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro).

Taip pat nuo 2021 m. sausio 1 dienos JK veikia IPAFFS sistema (produktų, gyvūnų, maisto ir pašarų importo sistema), kurios pagalba importuotojas informuoja JK kompetentingą instituciją apie importuojamą produktų siuntą ir jei reikia, siuntai suteikiamas unikalus UNN kodas. UNN kodas turės būti nurodomas tik ant anksčiau paminėtų gyvūnų ir jų produktų lydinčiųjų dokumentų.

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki 2022 m. birželio 30 dienos reikalavimas išduoti veterinarijos sertifikatus gyvūninės kilmės produktams ir mažos rizikos šalutiniams gyvūniniams produktams netaikomas (išskyrus tuos, kuriems taikomos papildomos saugos priemonės dėl užkrečiamų ligų), eksportas vyksta be jokių papildomų reikalavimų ar pokyčių taip, kaip vyko iki JK išstojant iš ES.

2. Nuo 2022 m. sausio 1 dienos – reikalavimas, kad apie į JK atvykstančias produktų siuntas būtų pranešta per IPAFFS, taikomas visiems gyvūninės kilmės produktams, tai atlieka produktų siuntos importuotojas, ne vėliau, kaip likus 24 valandoms iki produktų siuntos atvykimo į JK.
Nuo 2022 m. sausio 1 dienos – apie į D. Britaniją atvykstančius didelės rizikos negyvūninės kilmės maistą ir pašarus importuotojas turi pranešti per IPAFFS (24 h prieš atvykstant į D. Britaniją).

3. Nuo 2022 m. liepos 1 dienos – į D. Britaniją per pasienio kontrolės postus, kuriuose bus atliekama dokumentinė, tapatybės ir fizinė kontrolė, ir lydimi veterinarijos sertifikato turės atvykti šie produktai:

•   Visi šalutiniai gyvūniniai produktai;
•   Visa mėsa ir mėsos produktai;
•   Visi aukštos rizikos negyvūninės kilmės maisto produktai.

4. Nuo 2022 m. liepos mėn. vyks ir gyvų gyvūnų patikrinimai pasienio kontrolės postuose.

5. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. eksporto sertifikatas bus reikalingas ir patikra pasienio postuose bus atliekama visiems pieno produktams įvežamiems į JK.

6. Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. eksporto sertifikatas bus reikalingas ir patikra pasienio postuose bus atliekama visiem kitiem gyvūninės kilmės produktams, sudėtiniams produktams ir žuvininkystės produktams įvežamiems į JK.

Iki 2022 metų liepos 1 dienos JK netaikys apribojimų ir draudimų atšaldytos smulkintos mėsos, atšaldytų pusgaminių, smulkintos paukštienos importui iš ES.
 

Gyvūnų, gyvūninio maisto, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų ir sudėtinių maisto produktų (t. y. kuriuose yra augalinių ir apdorotų gyvūninių produktų) įvežimas į ES teritoriją iš Didžiosios Britanijos

Nuo 2021 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti maisto saugą, gyvūnų sveikatą ir gerovę bei apsaugoti ES sanitarinę būklę, gyvi gyvūnai, gyvūninis maistas, genetinės medžiagos produktai, šalutiniai gyvūniniai produktai, šienas ir šiaudai bei sudėtiniai produktai, kurie įvežami iš Didžiosios Britanijos, bus privalomai kontroliuojami įvežimo į ES pasienio veterinarijos postuose. Importuojamos ir tranzitu vežamos prekės turės atitikti gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus, kiekvienai prekių siuntai kompetentinga Didžiosios Britanijos tarnyba turės būti išdavusi atitinkamos formos originalų veterinarijos sertifikatą.

Visų gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, šieno ir šiaudų ir sudėtinių maisto produktų įvežimas į ES teritoriją iš Didžiosios Britanijos vyks analogiška tvarka kaip iš kitų trečiųjų šalių. Daugiau informacijos apie iš trečiųjų šalių įvežamų prekių veterinarinius reikalavimus ir vykdomą kontrolę galite rasti VMVT tinklalapyje https://vmvt.lt/eksportas-importas/importas-ir-reimportas.

Vežant tranzitu prekes per ES teritoriją iš Didžiosios Britanijos į kitas trečiąsias šalis arba iš trečiųjų šalių į Didžiąją Britaniją, bus taikomi atitinkami reikalavimai tranzitu gabenamoms prekėms. Daugiau informacijos galite rasti https://vmvt.lt/eksportas-importas/tranzitas.

ES teisės aktai, reglamentuojantys įvairių gyvūnų ir gyvūninių produktų įvežimą į ES buvo atitinkamai papildyti įtraukiant Didžiąją Britaniją ir paskelbti 2020 m. gruodžio 28 d. ES Oficialiame žurnale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A438%3ATOC.

Didžiosios Britanijos įmonių sąrašas, iš kurių leidžiama importuoti gyvūninius produktus, artimiausiu metu bus paskelbtas Europos Komisijos tinklapyje ir patalpintas į TRACES sistemą.

Klausimai ir atsakymai apie Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_104.

 

Gyvūnų augintinių vežimas nekomerciniais tikslais

Nuo 2021 m. sausio 1 d. reikalavimai gyvūnams augintiniams, įvežamiems iš ES į JK, nesikeis. Grįžtant su gyvūnu į JK, reikia turėti bent vieną iš šių dokumentų:
• ES gyvūno augintinio pasą (išduotą ES arba JK iki 2021 m. sausio 1 d.);
• Gyvūnų sveikatos sertifikatą, išduotą JK, skirtą įvažiuoti į ES (jis galioja 4 mėnesius);
• JK gyvūno augintinio sveikatos sertifikatą (tinkamas tik įvažiuoti į JK).
Aukščiau nurodytų dokumentų nereikia, jeigu atvykstate į JK iš: Šiaurės Arijos, Gernsio ir Džersio salų, Meino salos.

Įvažiuojant į JK, bus patikrinta gyvūno tapatybė nuskaitant mikroschemos numerį ir lydintys dokumentai. Keliauti turite patvirtintais maršrutais ir su patvirtintomis kompanijomis (daugiau informacijos: https://www.gov.uk), vykstant į Šiaurės Airiją  taikomos kitokios taisyklės. Šunų vedlių savininkams prievolė keliauti patvirtintas maršrutais netaikoma, bet jie turi įspėti įvažiavimo į JK punkto darbuotojus, kad atvyksta su šunimi vedliu.
Patvirtintais maršrutais nereikia keliauti, jei vykstate į JK iš: kitų ES valstybių, Gernsio ir Džersio salų, Meino salos, Airijos Respublikos.

Keliaujant iš valstybių, kuriose paplitusi echinokokozė (Echinococcus multilocularis), pvz. Lietuvos, likus ne mažiau kaip 24 val. ir ne daugiau kaip 120 val. (5 d.) iki atvykimo į JK, privaloma kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją, kad gyvūnui augintiniui būtų suduota vaistų nuo echinkokozės ir įrašas apie tai būtų ES gyvūno augintinio pase arba kitame dokumente, skirtame įvežimui į JK. Šis reikalavimas nesikeis. Vaistai nuo echinokokozės turi būti registruoti ES ar gyvūno augintinio kilmės šalies valstybėje ir jų sudėtyje turi būti prazikvantelio ar kito antihelmintiko, kuris veikia echinokokus.
Jei keliaujate tiesiogiai iš Suomijos, Airijos Respublikos, Norvegijos ar Maltos, gydyti nuo echinokoko nereikia.

Dėl gyvūnų augintinių įvežimo į ES iš UK plačiau galima susipažinti ir DEFRA puslapyje.

ES išduoti vežėjų leidimai UK negalios.

Visa informacija ir rekomendacijos JK išstojus iš ES taip pat skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu.
Norint pasitarti ar pasikonsultuoti su VMVT specialistais dėl keliavimo su gyvūnais ar kitais aktualiais klausimais, galima kreiptis el. paštu klausimai@vmvt.lt arba tel. 8 800 40 403.

 

Veterinarinių vaistų tiekimas ir importas į ES iš JK

ES rinkai leidžiama tiekti tik tuos veterinarinius vaistus, kurių rinkodaros leidimo turėtojas yra įsisteigęs ES (t. y. negali būti įsisteigęs JK). Veterinarinius vaistus iš JK galės importuoti tik veterinarinių vaistų importo licenciją turintis subjektas, kuris bus atsakingas už tai, kad veterinarinis vaistas būtų registruotas Lietuvos Respublikoje, kad serijos išleidimas būtų atliekamas ES ir kad už farmakologinį budrumą atsakingas asmuo būtų įsisteigęs ES.

Lygiagreti prekyba veterinariniais vaistais, įsigytais Jungtinėje Karalystėje po 2020 m. gruodžio 31 d., nebegalima.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu.

Atnaujinta:
2022-02-28
Atgal