Veterinarijos dokumentai

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Veterinarijos dokumentai (Veterinarijos pažymėjimas, Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimas, Vidaus prekybos sertifikatas)
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas Veterinarijos dokumentai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintos veterinarijos pažymėjimų formos bei kiti dokumentai, kuriuos išduoda valstybinis ar privatus veterinarijos gydytojas, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos jam suteiktus atitinkamus įgaliojimus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais. Dėl aukščiau minėtų dokumentų išdavimo reikėtų kreiptis į atitinkamos teritorijos privatų veterinarijos gydytoją arba teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Taikomas Lietuvos Respublikoje parduodamiems, į Europos Sąjungos valstybes nares vežamiems gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Prašymas išduoti Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimą
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Ne ilgiau kaip per 14 dienų.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis ir juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Veterinarijos dokumentus išduoda valstybinis ar privatus veterinarijos gydytojas, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos jam suteiktus atitinkamus įgaliojimus
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo
Dėl Veterinarijos pažymėjimo ir Vidaus prekybos sertifikato – VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė, tel. (8 5) 205 3164, kristina.stakyte@vmvt.lt
Dėl Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo - VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Čereška, tel. (8 5) 249 1707, gintautas.cereska@vmvt.lt
9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-288 „Dėl veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. B1-509 "Dėl formų patvirtinimo".

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. B1-387 "Dėl veterinarijos pažymėjimo ir veterinarijos pažymėjimų registro formų patvirtinimo"

10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo išdavimas - 2,9 Eur; veterinarijos sertifikato išdavimas - 28 Eur; veterinarijos sertifikato išdavimas nekomerciniais tikslais (kelionė su šeimininku) gabenant gyvūnus augintinius - 7,2 Eur

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal