Rekomendacijos dėl maisto, geriamojo vandens, pašarų ir gyvūnų apsaugos įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai (iki radionuklidų išmetimo į aplinką ir ankstyvojoje avarijos fazėje)

Gavus informaciją apie avariją (paskelbus radiacinio pavojaus signalą) ir iki kol bus nustatytas maisto, geriamojo vandens, pašarų užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis (atlikti maisto, geriamojo vandens, pašarų radiologiniai tyrimai), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teikia šias rekomendacijas:

• uždaryti šiltnamius;

• uždengti / uždaryti šulinius;

• nevartoti vandens iš šulinių;

• įvertinti, ar požeminio vandens gavybos gręžinių galvutė sandari;

• atminti, kad geriamojo vandens virinimas nesumažina radioaktyviojo užterštumo;

• rekomenduojama gerti fasuotą geriamąjį vandenį (prieš tai drėgna šluoste, servetėle nusivalius pakuotę) arba viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (jei nenurodoma kitaip);

• vartoti maisto produktus ir gėrimus, esančius sandariose pakuotėse (plastikiniai maišeliai, indeliai, buteliai, stiklo ir metalinės pakuotės); prieš atidarant bet kokią pakuotę, rekomenduojama ją nušluostyti drėgna šluoste ar popieriniu rankšluosčiu;

• nevalgyti atvirame grunte augančių vaisių, daržovių, uogų;

• nevalgyti atviruose vandens telkiniuose sugautos žuvies, miškuose / laukuose sumedžiotų gyvūnų;

• negerti pieno ir nevalgyti kitų gyvūninių produktų, gautų iš galimai užterštoje ar užterštoje teritorijoje ganomų / laikomų ūkinių gyvūnų (galvijų, vištų dedeklių ir kt.). Ganiavos metu negerti pieno išplėstinio planavimo atstume 100 kilometrų spinduliu nuo branduolinės energetikos objekto (atominės elektrinės), kol bus pateikta informacija, kad išvardytus produktus vartoti galima;

• jei derlius (vaisiai, daržovės, javai) nuimtas iki avarijos ir apsaugotas nuo galimo užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis (laikomas sandariai uždengtas ar supakuotas ir pan.), jį saugu vartoti maistui;

• jei derlius nenuimtas, rekomenduojama jo nevartoti (laukti kompetentingų institucijų nurodymo, kad produktus vartoti galima);

• uždaryti visus patalpų langus, orlaides, duris, ventiliacijos kanalus;

• išjungti vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo sistemas, kurios naudoja lauko orą;

• visus ūkinius gyvūnus laikyti užsandarintuose ūkiniuose pastatuose (tvartuose, vištidėse ir t. t.);

• netransportuoti ūkinių gyvūnų ir nevartoti ar neplatinti pieno iš ūkių, kol bus paimti mėginiai, atlikti užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis tyrimai ir gauti tyrimų rezultatai;

• užsandarinti avilių lakas (vakare parskridus visoms bitėms);

• ūkinius gyvūnus šerti sandariose patalpose / talpyklose laikomais pašarais (rekomenduojama tokiose patalpose / talpyklose laikyti tam tikrą pašarų atsargų dalį, kurią avarijos atveju būtų galima panaudoti gyvūnams šerti), girdyti vandeniu iš uždarų vandens talpyklų ar viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu (rekomenduojama iš anksto numatyti vandenvietes, iš kurių vanduo būtų tiekiamas gyvūnams girdyti avarijos atveju);

• jeigu atvirose vietovėse yra neapsaugotų nuo aplinkos poveikio pašarų, rekomenduojama jų nenaudoti gyvūnams šerti ar kraikui;

• lauke esančius atvirai laikomus pašarus apsaugoti nuo atmosferos kritulių, pelenų, dulkių (jei tai įmanoma padaryti labai greitai nuo radiacinio pavojaus paskelbimo iki radioaktyviojo debesies užslinkimo);

• pašarų laikymo / sandėliavimo patalpose uždaryti langus ir duris, užsandarinti vėdinimo angas, kad kuo mažiau oro patektų iš lauko.

Atnaujinta:
2020-09-10
Atgal