Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.
Subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT.
Siekdami gauti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą subjektai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693, 2 priedas);
2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis;
5. licencijos vaistinės veiklai kopiją.
Subjektas, siekdamas papildyti vykdomo maisto tvarkymo veiklą kitomis ekonominės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (Žin., 2008, Nr. 123-4993, 2 priedas);
2. pasikeitusias maisto gamybos technologijų charakteristikas (jeigu skiriasi nuo numatytų projekte);
3. subjekto projektą su patalpų, įrenginių išdėstymu (jei pasikeitė ir skiriasi nuo pateiktų projekte);
4. dokumentus, reglamentuojančius RVASVT principais pagrįstą savikontrolės sistemą, kaip nurodyta Lietuvos higienos normoje HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) (jei yra pakeitimų).
Jeigu keičiasi subjekto savininkas, subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo liudijimo ar kiti su maisto tvarkymo veiklos sąlygomis nesusiję duomenys, valstybės rinkliava neimama.
Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintų Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) 4.2957.5 punkte.
 
Subjektas patvirtinamas neterminuotam laikui.
 
Geriamojo vandens tiekėjai, viešai tiekiantys geriamąjį vandenį vartotojams ir neturintys maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, privalo užsiregistruoti teritorinėse valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. B1-382 „Dėl geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 67-2484).
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą privalo turėti visi maisto tvarkymo subjektai: gamybos (įskaitant – maisto papildų, pirminių produktų gamybos, prekybos įmonės, kuriose vykdoma gamyba, subjektai, mažais kiekiais surenkantys ir rinkai tiekiantys arbatžoles ir / ar prieskonius, ir kt.), prekybos (didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės (įskaitant – prekybos centrai, kuriuose vykdomas maisto fasavimas, sandėliai, vaistinės, prekybos kioskai, gatvės prekeiviai ir kt.), viešojo maitinimo įmonės (įskaitant – Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų, Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jų teritorijose esantys maisto tvarkymo subjektai), fiziniai asmenys, vykdantys maisto tvarkymą pagal verslo liudijimus, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymas, fiziniai asmenys, užsiregistravę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, subjektai, užsiimantys maisto tvarkymu tam tikro sezono metu ir kt.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (Žin., 2008, Nr. 123-4993, 2 priedas);
2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis;
5. licencijos vaistinės veiklai kopiją (mažmeninės prekybos vaistinėse veiklai).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo teritorinė VMVT, patikrinusi ir įvertinusi subjektą (jei subjektas tvirtinamas), išduoda pažymėjimą arba, esant neatitikčių teisės aktų reikalavimams, subjektui raštu, el. paštu ar faksu (kaip to raštu pageidauja subjektas) pateikia patikrinimo metu nustatytų neatitikčių teisės aktų reikalavimams duomenis.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT.
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos tei
Skambinti nemokama linija 8 800 40 403.
9. Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15d. įsakymu Nr. B1-527 patvirtinti Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 123-4693).
10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: subjektas, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys - 14 Eur;
subjektas, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų - 28 Eur

Atnaujinta:
2015-06-25
Atgal