Rekomendacijos gyvūninio maisto tvarkymo subjektams

Rekomendacijos, siekiant sumažinti koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) perdavimo žmonėms riziką (gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose)

Bendrosios rekomendacijos

Rekomenduojama sustiprinti maistą tvarkančių darbuotojų kasdieninę sveikatos patikros kontrolę. Reikėtų užtikrinti, kad kasdien prieš patenkant į gamybos patalpas būtų vertinama darbuotojų sveikata. Darbuotojai, prieš pradėdami darbą, turėtų užpildyti tam tikros formos deklaraciją (jeigu gyvūninio maisto tvarkymo subjekte dirba ne LR piliečių, deklaracija turi būti parengta darbuotojams suprantama kalba), kurioje būtų pateikiama informacija apie sveikatos būklę (ar darbuotojui nepasireiškė kosulys, karščiavimas, kvėpavimo takų sutrikimas, viduriavimas, drebulys, taip pat ar neturėjo kontakto su žmogum sergančiu Covid-19 liga ir apie kontaktus su iš užsienio grįžusiais asmenimis ir kt.). Nustačius bent minimalius pokyčius, darbuotoją būtina nedelsiant nušalinti nuo maisto tvarkymo veiklos ir pranešti medicinos įstaigoms, atsakingoms už sveikatos priežiūrą. Esant galimybei, tik atvykus į darbą reikėtų matuoti darbuotojų kūno temperatūrą. Asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. Būtina užtikrinti, kad darbo patalpose, ypač prie centrinio įėjimo į darbo patalpas, darbuotojams gerai matomose (pažymėtose) vietose nuolat būtų rankų dezinfekavimo priemonių (dezinfekcinių skysčių, vienkartinių dezinfekcinių servetėlių ir pan.) ir apsauginių kaukių, kontroliuoti, kad priemonės būtų nuolat papildomos. Turi būti užtikrintas saugus >1 metro atstumas tarp darbuotojų (pažymėti laukimo vietas, kad nesusidarytų eilė), taip pat turi būti apribotos galimybės į darbo patalpas patekti tretiesiems asmenims.

Ekstremaliosios situacijos metu rekomenduojama papildomai sustiprinti maisto tvarkymo subjektų higieną, apmokant darbuotojus ne didesnėmis nei 10 žmonių grupėmis, užtikrinančiomis saugų >1 metro atstumą tarp darbuotojų. Mokymų metu darbuotojams turėtų būti suteiktos žinios, kaip teisingai užsidėti ir nusiimti asmens apsaugos priemones, kaip tinkamai atlikti rankų ir paviršių dezinfekciją, ir pristatyta kita aktuali informacija. Sanitarinėse patalpose turėtų būti pakabinti informaciniai plakatai, nurodantys, kaip tinkamai plauti ir dezinfekuoti rankas, gyvūninio maisto tavrkymo subjekte informaciniuose stenduose turėtų būti paskelbtos rekomendacijos, kaip apsisaugoti nuo virusų (darbuotojams suprantama kalba). Turėtų būti vykdoma nuolatinė darbuotojų higienos laikymosi stebėsena.

Darbuotojų susibūrimo vietose (valgykloje, rūkymo, persirengimo, poilsio kambariuose) rekomenduojama vienu metu būti tiek darbuotojų, kad būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 1 metro atstumas (riboti darbuotojų srautus). Valgykloje prie stalų riboti žmonių skaičių (pvz., ≤ 2), taip pat išvengti eilių laukiant maisto. Būtina užtikrinti reguliarų visų darbo patalpų vėdinimą, geriausiai tai atliekama naudojant priverstines ventiliacines sistemas. Papildomai vėdinti persirengimo / valgymo patalpas atidarant langus.

Sanitarinėse patalpose (tualetuose, dušuose ir kt.) turėtų būti pakankamas kiekis asmens higienos priemonių (muilo, popierinių vienkartinių rankšluosčių, dezinfekavimo priemonių ir pan.), atsižvelgiant į darbuotojų skaičių.

Būtina pasirūpinti papildomomis tinkamomis higienos ir apsaugos priemonėmis, ypač tų darbuotojų, kurie tvarko termiškai apdorotą nesupakuotą gyvūninį maistą.

Būtina užtikrinti bendrai naudojamų darbo priemonių, įrenginių, darbo paviršių, šviesos jungiklių, durų rankenų dažną dezinfekciją. Reikėtų įdiegti tokias vidines savikontrolės sistemas, kurios leistų tiksliai nustatyti asmenį, pagaminusį konkrečią produktų partiją.

Būtina nuolat stebėti personalo sveikatą ir vertinti, ar darbuotojams galima tvarkyti maistą.

 

Rekomendacijos gyvūninio maisto tvarkymo subjeko darbuotojams

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto darbuotojai, turėtų:

- likti namuose ir neatvykti į darbą, jeigu jaučia ūmios kvėpavimo takų ligos simptomų. Darbuotojai apie savo negalavimus turėtų pranešti vadovui ir sveikatos priežiūros įstaigoms Karštąja koronaviruso linija tel. 1808;  +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą); elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;

- laikytis geros asmens higienos praktikos, įskaitant vienkartinių pirštinių, veido kaukių naudojimą ir dažną rankų plovimą po kontakto su gyvūnais ir gyvūniniais produktais;

- plauti rankas po tekančiu šiltu vandeniu su muilu arba jas dezinfekuoti dezinfekcine priemone, kurios sudėtyje yra alkoholio;

- darbo metu vengti rankomis liesti akis, nosį ar burną;

- dėvėti apsauginius chalatus, pirštines ir kaukes, dirbdami su gyvūnais ir termiškai neapdorotais gyvūniniais produktais (asmens apsaugos priemonių (Toliau-AAP) reguliarus keitimas bei esant poreikiui);

- reguliariai (pakankamai dažnai) dezinfekuoti įrangą ir darbo vietas (rekomenduojama dezinfekuoti darbo pradžioje, pabaigoje ir tarp pamainų). Visas dažnai rankomis liečiamas vietas (pvz., durų rankenos, įrengimų valdymo ekranai ir kt.) dažnai dezinfekuoti.

- plauti daugkartinio naudojimo apsauginius drabužius po darbo kasdien;

- vengti darbo drabužių, batų ar kitų daiktų, kurie galėjo liestis su galimai užteršta medžiaga, kontakto su asmeniniais drabužiais, batais ar kitais daiktais.

 

Rekomendacijos gyvūninio maisto tvarkymo subjekto atsakingiems asmenims

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekte rekomenduojama sudaryti koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) situacijų valdymo grupę. Taip pat subjektai turėtų būti pasirengę ekstremaliųjų situacijų valdymo planus atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Toliau-VMVT), Sveikatos apsaugos ministerijos, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas (apsirašyti kokias priemones taiko nuo darbuotojo atėjimo iki išėjimo iš gyvūninio maisto tvarkymo subjekto, turi būti aprašomas teigiamų ir įtariamų atvejų valdymas ir pan.).

Atsakingi maisto tvarkymo subjektų asmenys turi užtikrinti, kad darbuotojai būtų supažindinti su rekomendacijomis (žinias būtina nuolat atnaujinti), siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos).

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose pagal nustatytą vidinę tvarką visiems darbuotojams turėtų būti prievolė informuoti atsakingus darbovietės asmenis, kad yra sveiki ir neturi jokių klinikinių koronaviruso infekcijai (COVID-19 ligai) būdingų požymių (kosulys, karščiavimas, kvėpavimo takų sutrikimas, viduriavimas, drebulys), taip pat informuoti apie kontaktus su iš užsienio grįžusiais asmenimis arba asmenimis, kuriems įtariamas koronovirusas. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektams rekomenduojama parengti tam tikras formas (deklaracijas), kuriomis darbuotojai, prieš pradėdami darbą gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose, galėtų deklaruoti apie savo sveikatos būklę (klinikinius požymius, būdingus koronaviruso infekcijai) ir apie kontaktus (buvusius, numatomus, pvz., vyras dirba tolimųjų reisų vairuotoju) su iš užsienio grįžusiais asmenimis ir kitą svarbią informaciją. Duomenis pateikęs darbuotojas turi tai patvirtinti parašu.

Rekomenduojama darbą organizuoti darbuotojų grupėmis, organizuoti jų darbo, valgymo, poilsio tvarkaraščius kartu, išvengiant kontakto su kitų grupių darbuotojais. Toks darbuotojų suskirstymas grupėmis padėtų lengviau suvaldyti situaciją, kai kuriam nors darbuotojui būtų nustatyta koronaviruso infekcija (COVID-19 liga).

Rekomenduojama gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose įrengti patalpą, kurioje darbuotojas su įtariamais simptomais galėtų būti nedelsiant izoliuotas (turėtų būti priskirtas ir atskiras tualetas, išvengiant kontakto su kitais darbuotojais). Darbuotojas turėtų būti aprūpinamas apsauginėmis veido kaukėmis. Patalpa turėtų būti tinkamai dezinfekuota.

Darbdavys turėtų nuolat atnaujinti visų darbuotojų, esančių darbo vietoje, žurnalą su kontaktiniais numeriais ir adresais.

Ekstremaliosios situacijos metu būtina sudažninti įprastai atliekamą patalpų ir įrangos dezinfekciją.

Būtina užtikrinti, kad:

- darbuotojų apsauginiai drabužiai ir daiktai liktų darbo vietoje ir būtų kasdien skalbiami, avalynė plaunama ir dezinfekuojama. Visus tekstilės gaminius skalbti 90 °C temperatūroje su skalbikliu. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz., baliklį ar natrio hipochlorito turinčių produktų, skirtų tekstilės gaminiams);

- būtų laikomasi geros maisto saugos praktikos, siekiat išvengti termiškai apdorotų produktų kryžminio užteršimo su termiškai neapdorotais maisto produktais;

- atvėsinimo patalpose ir visose kitose patalpose, kur palaikoma žema aplinkos temperatūra (12 oC) ir darbuotojai atlieka fiziškai sunkias operacijas, būtų sudažnintas oro filtrų keitimas ir aplinkos dezinfekcija;

- būtų saugus >1 metro atstumas tarp darbuotojų. Jei gamybos patalpose tai sunku įgyvendinti, rekomenduojama užkrinti atitinkamus atskyrimus (angl. perspex screens) tarp darbo vietų. Atskyrimai valomi tam skirtomis priemonėmis kiekvienos pamainos pabaigoje.

 

Darbo metu rekomenduojama:

• vengti kontakto su įtariamai sergančiais asmenimis, ypač su tais, kuriems netikėtai darbo metu pasireiškia respiraciniai simptomai (kosulys, dusulys ir t. t.);

• vengti artimo kontakto (ne arčiau kaip 1 metro) su visais kitais sveikai atrodančiais asmenimis;

• krovininių automobilių kabinoms valyti naudoti vandenį, įprastas dezinfekcijos priemones;

• užtikrinti visų darbuotojų rankų plovimą ir dezinfekciją (pirštinių keitimą) prieš darbo pradžią ir kiekvieną kartą:

• prieš pradedant darbą su  gyvūniniais maisto produktais, kurie daugiau nebus termiškai apdorojami;

• baigus darbą su gyvūniniais maisto produktais kurie daugiau nebus termiškai apdorojami;

• sutvarkius šalutinius gyvūninius produktus;

• pasinaudojus tualetu;

• nusičiaudėjus, nusikosėjus ar nusivalius veidą;

• pavalgius, atsigėrus ar po rūkymo;

• turėjus kontaktą su pinigais.

 

Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai kai galimas užteršimas koronaviruso infekcija (COVID-19 liga)

1. Įvertinti galimą poveikį maisto  saugai  ir  spręsti dėl maisto tiekimo rinkai, esant reikalui – konsultuotis su VMVT, jei asmuo, kuriam įtariamas ar patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija), vykdė maisto tvarkymo veiklą. Šiuo metu nėra įrodymų, kad COVID-19 liga (koronaviruso  infekcija) būtų perduodamas per maistą, todėl nėra būtina visais  atvejais šalinti maisto produktus, įtariant/nustačius darbuotojui COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją).

2. Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją. Atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų, skelbiamų tinklalapyje adresu: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf 

3. Užtikrinti, kad atliekant patalpų valymą ir dezinfekciją nebūtų užterštas maistas. Valytojas privalo naudoti AAP – respiratorių, akinius, vienkartines pirštines, darbo kostiumą. Rekomenduojama išnešti maisto produktus, įrankius, naudojamus maisto tvarkymui, iš dezinfekuojamų patalpų, o jei to padaryti neįmanoma – turi būti imamasi kitų priemonių, apsaugančių maisto produktus nuo cheminės taršos. Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, neturi būti vykdoma maisto tvarkymo veikla.

4. Po dezinfekcijos patalpomis galima naudotis tik gerai jas išvėdinus. Kada galima pradėti veiklą po dezinfekcijos priklauso nuo naudojamų dezinfekcinių preparatų (instrukcijose nurodytų reikalavimų dėl dezinfekcinių medžiagų ekspozicijos, po dezinfekcijos būtinų atlikti valymo darbų) ir naudoto dezinfekcijos būdo.

Lietuvoje nuolatinis valymas ir dezinfekcija užkrečiamųjų ligų židiniuose atliekama teisės aktų nustatyta tvarka. Šias procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267790/asr).

Baudžiamojo kodekso 277 straipsnis „Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas“ numato, kad tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Už tai atsako ir juridinis asmuo.

 

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto atsakingų asmenų veiksmai, jei:

Simptomai pasireiškė darbuotojui esant namuose:

1. Informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau - NVSC) ir toliau vykdo jų nurodymus (Karštąja koronaviruso linija tel. 1808; +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą)).

2. Informuoja darbovietės atsakingą asmenį. Jei darbuotojui atliekamas testas ir nustatoma koronaviruso infekcija (COVID-19 liga), darbuotojas dar kartą informuoja darbovietės atsakingą asmenį. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekte už komunikaciją atsakingas grupės narys informuoja darbuotojus, kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis namuose. Apie teigiamus ir įtariamus atvejus informuojama ir VMVT.

3. Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją (žiūrėti - Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai kai galimas užteršimas koronaviruso infekcija (COVID-19 liga))

Simptomai pasireiškė darbuotojui esant darbe:

1. Pranešama darbovietės atsakingam asmeniui. Informuoja NVSC ir toliau vykdo jų nurodymus (Karštąja koronaviruso linija tel. 1808;  +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą)). Apie teigiamus ir įtariamus atvejus informuojama ir VMVT.

2. Nurodo tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui užtikrinti, kad galimai užsikrėtęs darbuotojas:

2.1. laikytųsi  >1 metro atstumo nuo kitų įstaigos darbuotojų;

2.2. izoliuotųsi tinkamoje patalpoje, nevaikščiotų po įmonę, lauktų greitosios medicinos pagalbos;

2.3. kad darbuotojas devėtų medicininę kaukę.

3. Informuoja NVSC (tel. +370 618 79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų nurodymus.

4. Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją (žiūrėti - Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai kai galimas užteršimas koronaviruso infekcija (COVID-19 liga)).

Atnaujinta:
2021-07-01
Atgal