Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai pieno supirkimo subjektams

Reikalavimai pieno supirkimo subjektams

Visi stacionariuose pieno supirkimo punktuose arba tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų žalią pieną superkantys asmenys privalo laikytis bendrųjų rekomendacijų visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams.

 

Pieno supirkimas stacionariuose pieno supirkimo punktuose

Rekomenduojama:

• sudaryti pieno gamintojų žalio pieno pristatymo į pieno supirkimo punktus grafiką;

• į pieno supirkimo punktą įleisti tik pieną pristatantį asmenį, o esant galimybei, pristatomą pieną priimti prie supirkimo punkto durų, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ne mažesnį kaip 1 m atstumą;

• pieno supirkimo punkte numatyti konkrečias vietas (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo), kuriose būtų laikomos rankoms dezinfekuoti skirtos dezinfekcinės priemonės;

• pieno supirkėjui rekomenduojama kiekvieną kartą prieš priimant kitą pieno gamintoją, kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir (ar) dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• vykdant pieno supirkimą, reguliariai valyti ir dezinfekuoti pieno supirkimo punkto ir pagalbines patalpas, durų rankenas ir kitus itin dažnai liečiamus paviršius. Patalpų paviršiams valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (naudojant buitinį baliklį, kurio pradinė koncentracija yra 5 %, skiedžiama santykiu 1:50), po valymo paviršiai turi būti nuvalyti neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos natrio hipochloritas gali sugadinti, rekomenduojama valyti 70 % koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu. Šie darbai turi būti atlikti laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti apdorojamos karštu vandeniu;

• daugkartinio naudojimo apsauginius darbo drabužius rekomenduojama plaunami baigus darbą.

 

Pieno supirkimas tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų

Rekomenduojama:

• vykdant pieno supirkimą tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkių, dėvėti vienkartines apsaugos priemones ir keisti jas kaskart atvykus į kitą pieno gamintojo ūkį;

• atvykus į ūkį ir išvykstant iš jo, kaskart plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas tam skirta dezinfekcine priemone;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti gerai išplaunamos karštu vandeniu prieš imant mėginius kiekviename ūkyje (naudotis ūkyje esančia plautuve);

• imant mėginius, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ≥ 1 m atstumą.

 

Rekomendacijos pieno supirkimo subjektų administracijai:

• sustiprinti pieno supirkimo punktų, įrangos ir transporto priemonių higieną, papildomai apmokyti darbuotojus dėl darbo vietos ir asmens higienos užtikrinimo;

• aprūpinti pieno supirkėjus būtinomis higienos (dezinfekcinės priemonės, kuriose alkoholio ≥  60 proc.) ir apsaugos priemonėmis (pirštinės, chalatai, veido kaukės);

• neleisti pradėti pieno supirkimo, jeigu pieno supirkimo punktas, įskaitant transporto priemones, neturi būtinų ir tinkamų asmens apsaugos ir higienos priemonių.

Atnaujinta:
2020-06-18
Atgal