Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai veterinarines paslaugas teikiančioms įmonėms

Veterinarinių paslaugų teikimas ir prekyba veterinariniais vaistais, biocidais ir kitomis veterinarinėmis prekėmis nėra uždrausta!

Gyvūnams privalo būti suteikta būtinoji veterinarinė pagalba!

 

Privatūs  veterinarijos gydytojai ir veterinarijos gydyklos turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ 1 punkto reikalavimais. Veterinarijos prekėmis laikytini veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidiniai produktai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai ir medžiagos bei kitos prekės susijusios su gyvūnų priežiūra, šėrimu ir veterinarijos paslaugų teikimu.

 

 Veterinarijos priemonių pardavimo įmonės ir veterinarinės gydyklos privalo:

- užtikrinti bendrųjų rekomendacijų maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams įgyvendinimą;

- sutrumpinti gydyklų ir veterinarijos kabinetų darbo valandas, pirmenybę teikiant tik skubiems ir neatidėliotiniems atvejams;

- užtikrinti, kad gydyklų stacionaruose gydomų augintinių nelankytų jų savininkai. Apriboti pašalinių asmenų (farmacijos įmonių atstovų (išskyrs vaistų pristatymą), veterinarijos studentų, šeimos narių, draugų ir kt.) lankymąsi įstaigose;

- gyvūnų augintojus informuoti apie naujus biologinės saugos protokolus aiškiai matomais ženklais ir, jei įmanoma, internetu;

- užtikrinti, kad visas personalas dėvėtų švarius darbo drabužius, apsaugines kaukes, vienkartines pirštines;

- užtikrinti, kad darbuotojai rankas plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines;

- informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš ir po kiekvieno gyvūno apžiūros; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais;

- užtikrinti, kad į patalpas būtų įleidžiama tik po vieną gyvūną lydintį suaugusį asmenį, tik po vieną klientą laukiamąjame ir tik po vieną klientą apžiūros kabinete;

- užtikrinti, kad darbuotojai ir gyvūnų laikytojai laukimo patalpose ar procedūrų metu išvengtų artimo kontakto (laikytųsi ne mažesnio nei 1,5 m. atstumo) ****;

- registraciją procedūroms vykdyti telefonu ar internetu. Teikti pirmenybę konsultacijai telefonu, neteikti neprivalomų paslaugų (kirpimas, maudymas, nagų karpymas ir kt.).

- jei įmanoma, paskirstyti personalą į atskiras grupes, dirbančias atskiruose kabinetuose, taip užtikrinant, kad jie kuo mažiau kontaktuos tarpusavyje. Pagal galimybes, sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti iš namų;

- užtikrinti, kad laukiamajame nebūtų jokių nereikalingų daiktų (žurnalų, žaislų, lankstinukų), laikinai atsisakyti klientas skirtų kavos automatų;

- skatinti atsiskaitymą bekontaktėmis priemonėmis.

 

 ****Veterinarijos gydytojai, vykstantys į gyvūnų laikymo vietas, turėtų vengti artimo kontakto su laikytoju ir laikytis asmens apsaugos priemonių bei biologinio saugumo reikalavimų, taikomų gyvūnų laikymo vietose.

 

Atnaujinta:
2020-03-20
Atgal