Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai prekybos maistu įmonėms / turgavietėms

Nauji pasikeitimai prekybos subjektuose (nuo rugsėjo 13 d.)

Prekybos subjektų veikla vykdoma vadovaujantis Operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 ,,Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ reikalavimais

• įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, laikytis šių sąlygų:

• užtikrinti, kad būtų laikomasi šio sprendimo 1 punkte, išskyrus šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.10.2, 1.10.3, 1.11, 1.16 papunkčiuose, nustatytų veiklos vykdymo sąlygų;

• prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų;

• užtikrinti, kad į paslaugų teikimo vietą nepatektų paslaugų gavėjai (taip pat ir tais atvejais, kai vykdant nuotolinę prekybą prekės atsiimamos paslaugų teikimo vietoje įrengtame prekių atsiėmimo punkte), neatitinkantys vieno iš nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas);

• užtikrinti, kad asmenys, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą (pvz. kurjeriai, tiekėjai ir kt.), vykdydami darbo funkcijas gali į ją patekti neatitikdami nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, tačiau privalo viso buvimo paslaugų teikimo vietoje metu dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir asmens higienos reikalavimų;

• paslaugų teikėjai, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojantys subjektai ar administracijos įpareigoti užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, kuriose (-iuose) veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, atitinkančius nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, ir asmenis, neatitinkančius nutarimo nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių asmenų srautai bendrose erdvėse (pvz., koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti. Nesant galimybės atskirti srautų, užtikrinti, kad į bendras paslaugų teikimo vietos (-ų) erdves patektų tik asmenys, atitinkantys nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas). Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, kai prekybos centro bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m ir jame be kitų veiklų yra vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos.

Nuo spalio 22 d.:

• Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytose, uždarose erdvėse esančiose paslaugų teikimo vietose, kai aptarnaujami asmenys, neatitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, užtikrinti 30 m2 prekybos plotą (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) vienam paslaugų gavėjui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį.

Aukščiau nurodytas reikalavimas užtikrinti 30 m2 prekybos plotą vienam paslaugų gavėjui nėra taikomas, kuomet pasirenkama paslaugas teikti tik asmenims su galimybiu pasu bei apie tai deklaravus Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu https://nvsc.lrv.lt/gp-veikla.


 

 

Atnaujinta:
2021-10-22
Atgal