Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai prekybos maistu įmonėms / turgavietėms

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" (su 2020-11-11, 2020-11-25 pakeitimais) nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 24 val. šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti ribojimai:

parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

 

Reikalavimai prekybos maistu įmonėms

Parduotuvių, prekybos centrų, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų (toliau - prekybos vietos) administracijos ar kiti jų veiklą organizuojantys subjektai, viešose vietose prekybos prekiaujantys asmenys įpareigojami:

- užtikrinti, kad uždarose prekybos vietose prekiautojai ir vyresni nei 6 m. amžiaus lankytojai, pirkėjai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau - kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

- riboti pirkėjų srautus:

•  užtikrinti, kad pirkėjai eilėse prie kasų ar prie įėjimo į prekybos vietą laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

•  vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių pirkėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

•  užtikrinti, kad prekybos vietose ir teritorijose šalia jų būtų užtikrinamas 10  m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

- į prekybos vietas neįleisti pirkėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

- prie įėjimo į prekybos vietą pateikti informaciją apie pirkėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

- sudaryti galimybę tinkamai pirkėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į prekybos vietą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Esant galimybei prie įėjimo į sanitarinį mazgą padėti vienkartinių pirštinių;

- tarp prekiautojų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus. Darbuotojai darbo vietoje privalo dėvėti kaukes;

- nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

- prekybos vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

- pačiam prekiautojui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba prekybos vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties prekiautojo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

- nedirbti ir drausti prekybos vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

- laikytis ir užtikrinti, kad prekiautojai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

- pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau prekiautojų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) pirkėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti prekiautojų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto;

- dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas, apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

- prekybos vietos patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė;

- kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį);

- prie įėjimo į prekybos vietą pateikti informaciją pirkėjui apie būtinybę dėvėti kaukes. Prekiautojai gali atsisakyti parduoti prekes tais atvejais, kai pirkėjai nedėvi kaukių.

Atnaujinta:
2020-11-27
Atgal