Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" (su 2020-11-25 pakeitimu) nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 24 val. šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti ribojimai:

draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kai:

- maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

- viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

- viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką.

 

Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Viešojo maitinimo įmonės įpareigojamos:

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų (toliau – viešojo maitinimo įstaiga) administracijos, organizuojant viešojo maitinimo paslaugas, kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais, įpareigojamos užtikrinti, kad:

- lankytojai, perkantys maistą išsinešimui, eilėse prie kasos laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

- į viešojo maitinimo įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

- prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Ugdymo, globos, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigų, tardymo izoliatorių, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas ir (arba) būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką (toliau – įstaiga), administracijos, šių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose tiekiant viešojo maitinimo paslaugas, įpareigojamos užtikrinti, kad:

- lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

- į įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

- lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

- lankytojai valgytų ir gertų tik sėdėdami prie stalų;

- atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Prie stalo sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu.

Viešojo maitinimo įstaigų ir įstaigų administracijos įpareigojamos užtikrinti:

- kad nebūtų tiekiama:

-- maitinimas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai;

-- cukraus, druskos, padažų ir kitų maisto produktų bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai;

- tinkamą lankytojų aptarnavimui skirto inventoriaus (stalų, kėdžių ir pan.), pertvarų ir viešojo maitinimo įstaigos ar įstaigos maitinimo patalpos aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“;

- kad dažnai liečiami paviršiai (sanitariniai mazgai, kriauklės, durų rankenos, banko kortelių skaitytuvai ir pan.) būtų valomi ir dezinfekuojami dažniau nei įprasta;

- kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

-- sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

-- darbuotojams, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

-- jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

-- drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

- kad lankytojus aptarnaujantis personalas (tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

- kad darbo metu darbuotojai vengtų socialinio (tiesioginio) kontakto, išskyrus atvejus, kai aptarnaujami lankytojai, ir laikytųsi griežtos rankų higienos:

-- pagal galimybes periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

-- užtikrinti, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį;

- sudarant galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, įstaigos maitinimo patalpas ir tualetą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų ir kitų lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Sudaryti sąlygas lankytojams pasinaudoti tualetu ir užtikrinti, kad jame būtų skysto muilo, prireikus rankų dezinfekcijos priemonių, ir rankų nusausinimo priemonių (nerekomenduojama rankoms nusausinti naudoti daugkartinio naudojimo rankšluosčius);

- kad indai ir įrankiai indaplovėse būtų plaunami ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudojamos kitos tinkamos priemonės, užtikrinančios jų švarą (saugą);

- kad lankytojų aptarnavimo patalpos būtų reguliariai vėdinamos.

 

Pažymėtina, kad viešbučiuose veikiančios kavinės, restoranai yra viešojo maitinimo įmonės ir joms taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, vykdydami viešojo maitinimo veiklą (t. y. aptarnaudami lankytojus / klientus), viešbučiai turi vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2557 „Dėl Viešojo maitinimo įstaigų būtinųjų sąlygų“ nustatytais reikalavimais.

Pagal Nutarimo 2.2.7 papunkčio ir OV sprendimo 1 punkto nuostatas, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ar kitų pasilinksminimo vietų administracijos yra įpareigotos organizuoti viešojo maitinimo paslaugas, kuomet aptarnaujami lankytojai, šiais būdais: kai maistas tiekiamas išsinešimui arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais.

Atsižvelgiant į tai, pagal šiuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas, viešbučiuose klientams / lankytojams maistas gali būti tiekiamas tik išsinešti arba pristatomas kitais būdais, pvz., tiekiant maistą į kambarius arba svečiams užsisakius maistą, jį atsiima patys ir grįžta valgyti į kambarius ir pan.

Atnaujinta:
2020-12-04
Atgal